Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán sở hữu tập trung cao tại Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán sở hữu tập trung cao tại Việt Nam

  TÓM TẮT
  Bài nghiên cứu này tìm hiểu tác động của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập
  lên tính thanh khoản ở thị trường chứng khoán sở hữu tập trung cao như Việt Nam,
  tiến hành kiểm định lần lượt tác động riêng lẻ và đồng thời của hai yếu tố quản trị
  doanh nghiệp và quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán sở
  hữu tập trung cao. Thông qua việc sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng Fix
  Effects, mẫu dữ liệu gồm 206 công ty được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán
  thành phố Hồ Chí Minh HOSE từ quý 3/2011 đến quý 4/2013 đã được kiểm định. Kết
  quả thực nghiệm của bài nghiên cứu đã cung cấp được những bằng chứng quan trọng
  như sau:
   Tồn tại mối tương quan dương nhưng không đáng kể giữa quản trị doanh nghiệp
  và tính thanh khoản của thị trường chứng khoán sở hữu tập trung cao ở Việt Nam.
   Mối quan hệ tương quan dương cao giữa quản lý thu nhập và tính thanh khoản
  của thị trường chứng khoán sở hữu tập trung cao ở Việt Nam
   Qua kết quả thực nghiệm cho thấy biến khối lượng giao dịch không phải là một
  đại diện tốt cho tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
  Kết quả bài nghiên cứu đã đưa ra bằng chứng về một trong những nhân tố tác động lên
  tính thanh khoản của thị trường chứng khoán, phân tích ở một khía cạnh mới. Đặc biệt
  trong cơ chế sở hữu tập trung cao tại Việt Nam, mối quan hệ giữa quản trị doanh
  nghiệp, quản lý thu nhập và tính thanh khoản còn khá phức tạp. Chính vì vậy, nhóm
  nghiên cứu hi vọng mở ra một hướng đi mới cho những bài nghiên cứu sau này cũng
  như đưa ra những quan điểm mới trong công tác quản trị doanh nghiệp.
  TỪ KHÓA: Quản trị doanh nghiệp, quản lý thu nhập, tính thanh khoản, sở hữu tập
  trungII
  MỤC LỤC
  TÓM TẮT I
  MỤC LỤC . II
  DANH MỤC BẢNG IV
  DANH MỤC HÌNH IV
  1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2
  1.3. Phương pháp nghiên cứu 3
  1.4. Ý nghĩa của đề tài .3
  1.4.1. Ý nghĩa lý luận .3
  1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn 4
  1.4.3. Bố cục bài nghiên cứu 4
  2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH 6
  2.1. Cơ sở lý thuyết và phát triển giả thiết 6
  2.1.1. Bất cân xứng thông tin và tính thanh khoản 6
  2.1.2. Chênh lệch giá hỏi mua, giá chào bán (B_A) và khối lượng giao dịch – Đại
  diện cho tính thanh khoản của thị trường .8
  2.2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây trên thế giới về tác động của quản trị
  doanh nghiệp và quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường chứng
  khoán 11
  2.2.1. Quản trị doanh nghiệp và tính thanh khoản .11
  2.2.2. Quản lý thu nhập và tính thanh khoản của thị trường 16III
  3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  3.1. Phương pháp nghiên cứu 26
  3.1.1. Quy trình kiểm định lựa chọn mô hình 26
  3.1.2. Giới thiệu mô hình tác động cố định (Fixed Effect Model) .28
  3.1.3. Kiểm định sự phù hợp của mô hình tổng thể .28
  3.2. Dữ liệu và mẫu .29
  3.3. Xây dựng biến 30
  3.3.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam 30
  3.3.2. Biến phụ thuộc .31
  3.3.3. Biến giải thích 33
  3.3.4. Các biến kiểm soát .36
  3.4. Các mô hình thực nghiệm 38
  3.4.1. Tác động của quản trị doanh nghiệp lên tính thanh khoản 38
  3.4.2. Tác động của quản lý thu nhập lên tính thanh khoản 39
  3.4.3. Tác động đồng thời của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập .39
  3.4.4. Kiểm định tính bền vững .39
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM .41
  4.1. Thống kê mô tả 41
  4.2. Phân tích tương quan Pearson 46
  4.3. Phân tích hồi quy 47
  4.3.1. Tác động của quản trị doanh nghiệp lên tính thanh khoản 47
  4.3.2. Tác động của quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường .50
  4.3.3. Những ảnh hưởng đồng thời của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập
  lên tính thanh khoản 52IV
  4.3.4. Kiểm định tính bền vững của kết quả nghiên cứu trong điều kiện phân khúc thị
  trường chứng khoán 55
  5. KẾT LUẬN 58
  5.1. Kết luận 58
  5.2. Hạn chế và hướng phát triển của đề tài 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .i
  PHỤ LỤC .v
  Phụ lục 1. Danh sách các công ty trong mẫu và tỷ số free-float năm 2013 .v
  Phụ luc 2. Kiểm định lựa chọn mô hình .xxii
  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 2.1. Tổng quan các nghiên cứu trước đây .20
  Bảng 3.1. Lý thuyết kiểm định lựa chọn mô hình 27
  Bảng 3.2. Bảng tổng hợp thống kê mẫu .30
  Bảng 3.3. Bảng tóm tắt các biến trong bài nghiên cứu .37
  Bảng 4.1 Thống kê mô tả các biến .44
  Bảng 4.2. Kết quả phân tích tương quan Pearson 45
  Bảng 4.3. Kết quả phân tích hồi quy mô hình (1), (2) .49
  Bảng 4.4. Kết quả phân tích hồi quy mô hình (3), (4) .51
  Bảng 4.5. Kết quả phân tích hồi quy mô hình (5), (6) 54
  Bảng 4.6. Kết quả phân tích hồi quy mô hình (7), (8) .56
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 4.1 Thống kê mô tả biến B_A .42
  Hình 4.2 Thống kê mô tả biến Volume 42V
  Hình 4.3. Thống kê mô tả biến Indep .42
  Hình 4.4. Thống kê mô tả biến Dual 43
  Hình 4.5. Thống kê mô tả biến Ownership 43
  Hình 4.6. Thống kê mô tả biến AWCA 43

  Xem Thêm: Tác động của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán sở hữu tập trung cao tại Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của quản trị doanh nghiệp và quản lý thu nhập lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán sở hữu tập trung cao tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status