Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ áp dụng lý thuyết hàng đợi để tính hiệu năng hệ thống thông tin di động 3g

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. áp dụng lý thuyết hàng đợi để tính hiệu năng hệ thống thông tin di động 3g

  MỞ ĐẦU
  Trao đổi thông tin luôn là nhu cầu cấp thiết trong xã hội hiện đại. Các hệ
  thống thông tin di động với lợi thế giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc,
  mọi nơi đang ngày càng chiếm ưu thế và khẳng định ưu điểm nổi trội.
  Lộ trình GSM-GPRS-EDGE-3G tỏ ra đặc biệt phù hợp với các mạng thông
  tin di động của nhiều nước trên thế giới. Đối với các nhà khai thác mạng di
  động GSM thì cái đích đến 3G là hệ thống CDMA băng rộng (W-CDMA) theo
  chuẩn IMT-2000. Tại Việt Nam, các hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 3
  cũng đã và đang được các nhà khai ráo riết triển khai và đưa vào sử dụng.
  Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 với nhiều ưu điểm vượt trội về công nghệ
  và dịch vụ. Nó là sự hội tụ của công nghệ, tích hợp của dịch vụ (“triple play”).
  Do vậy, việc nghiên cứu hệ thống này là một công việc hết sức cấp bách và cần
  thiết.
  Bài toán đặt ra là phải trang bị phương pháp luận để tính toán, thiết kế mạng
  thông tin di động thế hệ 3 một cách hợp lý. Xuất phát từ ý tưởng đó, luận văn
  sẽ áp dụng lý thuyết hàng đợi với các mô hình Markov để đánh giá, tính toán
  hiệu năng của hệ thống thông tin di động thế hệ sau. Luận văn cũng là một
  bước đi khởi đầu nhằm tìm hiểu công cụ đó và từ đó trợ giúp thiết kế mạng di
  động thế hệ sau.
  Luận văn được chia thành bốn chương. Chương một giới thiệu về xích
  Markov, các quá trình ngẫu nhiên, lý thuyết hàng đợi, các hệ thống Markov và
  các lý thuyết cơ sở có liên quan. Chương hai tập trung vào tìm hiểu, phân tích
  các đặc điểm của hệ thống thông tin di động thế hệ 3. Chương hai cũng đưa ra
  mô hình kênh vô tuyến 3G nhằm làm cơ sở cho việc khảo sát các hiệu năng của
  kênh vô tuyến 3G ở chương sau. Chương ba trình bày các loại mô hình kênh,
  khảo sát và so sánh chúng để tìm ra được mô hình tối ưu là mô hình Markov ẩn
  phục vụ việc khảo sát hiệu năng kênh vô tuyến 3G. Chương bốn trình bày các
  công cụ, hệ thống mô phỏng, đánh giá các kênh vô tuyến 3G. Tính toán cụ thể
  một mô hình và so sánh kết quả tính toán với kết quả mô phỏng.CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  1. Các khái niệm cơ bản về xích Markov
  1.1. Một số định nghĩa
  Định nghĩa 1
  Xét một hệ thống xử lý biến đổi theo thời gian. Gọi X(t) là trạng thái của hệ
  tại thời điểm t. Như vậy ứng với mỗi thời điểm t, X(t) chính là một biến ngẫu
  nhiên mô tả trạng thái của hệ thống. Quá trình {X(t)}t≥0 được gọi là một quá
  trình ngẫu nhiên.
  Tập hợp các vị trí có thể có của hệ gọi là không gian trạng thái S. Trong
  trường hợp trên, nếu giả sử rằng X(t) chỉ có thể nhận một trong ba giá trị 1, 2, 3
  với mọi t, thì S= {1, 2, 3}.
  Giả sử trước thời điểm s, hệ đã ở trạng thái nào đó, còn tại thời điểm si
  , hệ ở
  trạng thái i. Chúng ta muốn đánh giá xác suất tại thời điểm t ( t>s), hệ sẽ ở
  trạng thái j. Nếu xác suất này chỉ phụ thuộc vào bộ bốn (s, i, t, j), tức là:
  P[X(t)=j/X(s)=i]=p(s,i,t,j] là đúng với mọi i, j, s, t thì điều này có nghĩa là sự
  tiến triển của hệ trong tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại (trạng thái của hệ tại
  thời điểm s) và hoàn toàn độc lập với quá khứ ( tính không nhớ). Đó chính là
  tính Markov. Lúc này quá trình ngẫu nhiên X(t) được gọi là quá trình Markov.
  Trong trường hợp trên P[X(1) = 2/X(0) =1] là xác suất có điều kiện của sự
  kiện X(1) = 2 (tại thời điểm t=1, hệ thống ở trạng thái 2) với điều kiện X(0) = 1
  (tại thời điểm t=0, hệ thống ở trạng thái 1). Nếu quá trình ngẫu nhiên có tính
  Markov thì xác suất này chỉ phụ thuộc vào trạng thái của hệ tại thời điểm s=0
  và hoàn toàn độc lập với trạng thái của hệ trong quá khứ (trước thời điểm t=0).
  Định nghĩa 2
  Nếu không gian trạng thái S gồm một số hữu hạn hoặc vô hạn đếm được các
  trạng thái thì quá trình Markov X(t) được gọi là xích Markov. Lúc này có thể kí
  hiệu S = {1, 2, 3, }, tức là các trạng thái được đánh số. Hơn nữa, nếu tập các
  giá trị t không quá đếm được (chẳng hạn t=0, 1, 2, ) thì ta có xích Markov
  với thời gian rời rạc, hay xích Markov rời rạc. Nếu t[0,∞] thì ta có xích
  Markov với thời gian liên tục, hay xích Markov liên tục.
  Định nghĩa 3
  Xét một xích Markov. Nếu xác suất chuyển trạng thái p(s, i ,t, j)=p(s+h, i,
  t+h, j),  i, j,  s,  t và  h>0, thì ta nói rằng xích Markov thuần nhất theo
  thời gian.
  1.2. Ma trận xác suất chuyển trạng thái và phân phối dừng
  Định nghĩa 1
  Giả sử tại thời điểm t=n, X(n) cũng có thể nhận một trong các N giá trị với
  xác suất tương ứng là ( )
  1
  n
   ,
  ( )
  2
  n
   , ,
  ( ) n
   N
  (với ( )
  1
  n
   +
  ( )
  2
  n
   + . ( ) n
   N =1) thì véc tơ
  ( ) n  = ( ( )
  1
  n
   ,
  ( )
  2
  n
   , ,
  ( ) n
   N
  ) được gọi là véc tơ phân phối tại thời điểm t=n.
  Với t = 0., ta có véc tơ phân phối ban đầu
  (0)  = [ (0) 1
  ,
  (0)  2
  , ,
  (0)  n
  ].
  Ma trận P=[pij]NxN, trong đó pij=p(t, i, t+1, j)=P[X(t+1)=j/X(t)=i)  t là xác
  suất chuyển trạng thái từ vị trí i sang j sau một bước,  i=1, 2, ., N và  j=1,

  Xem Thêm: áp dụng lý thuyết hàng đợi để tính hiệu năng hệ thống thông tin di động 3g
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu áp dụng lý thuyết hàng đợi để tính hiệu năng hệ thống thông tin di động 3g sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 16-08-2014 lúc 23:54.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status