Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững ( Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững ( Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương)

  MỤC LỤC
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v
  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU vi
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài .1
  2 . Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Nhiệm vụ và câu hỏi nghiên cứu 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
  5. Tổng quan nghiên cứu và những đóng góp mới của luận án 5
  6. Kết cấu của luận án 13
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC
  DU LỊCH SINH THÁI Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA THEO HƯỚNG
  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG .14
  1.1. Lý luận cơ bản về du lịch và phát triển du lịch bền vững .14
  1.1.1. Những vấn đề chung về du lịch 14
  1.1.2. Phát triển du lịch bền vững .18
  1.2. Lý luận cơ bản về du lịch sinh thái 22
  1.2.1. Khái niệm du lịch sinh thái .22
  1.2.2. Những đặc trưng của du lịch sinh thái .25
  1.2.3. Du lịch sinh thái và phát triển bền vững 26
  1.3. Quản lý và khai thác du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia 28
  1 1. ối quan hệ giữa du lịch sinh thái và các vườn quốc gia .28
  1.3.2. Hoạt động quản lý, khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc
  gia 35ii
  1.4. Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái và quản lý vườn quốc gia
  trên thế giới .39
  1.4.1. Kinh nghiệm phát triển du lịch sinh thái .39
  1.4.2. Kinh nghiệm quản lý các vườn quốc gia .46
  1.4.3. Bài học kinh nghiệm về quản lý, khai thác du lịch sinh thái ở các
  vườn quốc gia 49
  Kết luận chương 1 50
  CHƯƠNG 2
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .52
  2.1. Mô hình nghiên cứu 52
  2.2. Phương pháp luận trong nghiên cứu luận án 53
  2.3. Nguồn dữ liệu 55
  2.4. Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu 56
  Kết luận chương 2 63
  CHƯƠNG 3
  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC DU LỊCH SINH THÁI
  Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ VƯỜN QUỐC GIA CÚC
  PHƯƠNG 64
  3.1. Hoạt động du lịch sinh thái hiện nay tại các vườn quốc gia Việt
  Nam .64
  3.1.1. Tài nguyên du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam 64
  3.1.2. Thực trạng quản lý, khai thác du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Việt
  Nam .67
  3.1.3. Nhận xét chung về quản lý, khai thác du lịch sinh thái ở vườn quốc
  gia Việt Nam .75
  3.2. Giới thiệu về vườn quốc gia Cúc Phương .79
  3.2.1. Lịch sử hình thành vườn quốc gia Cúc Phương 79iii
  3.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của vườn quốc giaG Cúc Phương 79
  3.3. Điều kiện phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Cúc Phương 80
  3.3.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 80
  3.3.2. Tài nguyên du lịch nhân văn .81
  . Điều kiện cơ sở hạ tầng .83
  3.4. Thực trạng tổ chức quản lý tại vườn quốc gia Cúc Phương 85
  3.4.1. Mô hình tổ chức quản lý .85
  .4.2. Đặc điểm lao động của vườn quốc gia Cúc Phương .88
  3.5. Thực trạng khai thác du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Cúc
  Phương 89
  1. Cơ sở vật chất k thuật phục vụ du lịch 9
  2. Các hoạt động du lịch chủ yếu tại vườn quốc gia Cúc Phương 92
  3.5.3. Thị trường khách du lịch của vườn quốc gia Cúc Phương 93
  3.5.4. Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong khai thác DLST 97
  3.5.5. Sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch trong khai thác DLST 100
  3.5.6. Kết quả kinh doanh DLST của vườn quốc gia Cúc Phương .102
  3.6. Thuận lợi, khó khăn trong quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở
  vườn quốc gia Cúc Phương .102
  3.6.1. Thuận lợi .102
  .6.2. Khó khăn .104
  Kết luận chương 3 .104
  CHƯƠNG 4
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC DU LỊCH SINH
  THÁI Ở CÁC VƯỜN QUỐC GIA VÀ VƯỜN QUỐC GIA CÚC
  PHƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 106
  4.1. Chiến lước phát triển du lịch Việt Nam 106
  4.2. Giải pháp quản lý các vườn quốc gia 107
  4.2.1. Quan điểm quản lý về vai trò của rừng và vườn quốc gia .107
  4.2.2. Giải pháp thực hiện .107iv
  4.3. Giải pháp khai thác du lịch sinh thái bền vững ở các vườn quốc
  gia 114
  4.3.1. Mô hình phát triển DLST bền vững cho các vườn quốc gia .114
  4.3.2. Nhóm giải pháp tới Ban quản lý vườn quốc gia 116
  4.3.3. Nhóm giải pháp tới cộng đồng địa phương .133
  4.3.4. Nhóm giải pháp tới các công ty du lịch .136
  4.3.5. Nhóm giải pháp tới khách du lịch .139
  4.4. Một số kiến nghị . 141
  4.4.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 141
  4.4.2. Đối với các vườn quốc gia 141
  Kết luận chương 4 .142
  KẾT LUẬN .144
  DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ CÓ
  LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 147
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 148
  PHỤ BIỂU 01:Phiếu phỏng vấn khách du lịch .154
  PHỤ BIỂU 02:Phiếu thăm dò người dân địa phương 158
  PHỤ BIỂU 03: Phiếu thăm dò ý kiến ban quản lý VQG .161
  PHỤ BIỂU 04: Các VQG Việt Nam 162
  PHỤ BIỂU 05: Mức sẵn lòng chi trả của du khách .163

  Xem Thêm: Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững ( Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững ( Nghiên cứu điểm VQG Cúc Phương) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status