Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng hoạt động của hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng hoạt động của hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất

  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN i
  LỜI CAM ĐOAN . ii
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP iii
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . iv
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .v
  MỤC LỤC . vi
  DANH MỤC BIỂU BẢNG vii
  DANH MỤC HÌNH ix
  DANH MỤC SƠ ĐỒ .x
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT . xi
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÒNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ CỦA CÔNG TY
  TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY TÂN
  SƠN NHẤT (SASCO) 3
  1.1 Tổng quan về công ty dịch vụ hàng không Tân Sơn Nhất 3
  1.1.1 Giới thiệu chung 3
  1.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng phát triển .5
  1.1.4 Cơ cấu tổ chức và nhân sự 6
  1.2 Tổ chức và hoạt động của phòng kinh doanh hàng miễn thuế 7
  1.2.1 Cơ cấu tổ chức- nhân sự .7
  1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu .7
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CỬA HÀNG MIỄN THUẾ
  TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 9
  2.1 Các vấn đề chung về hệ thống cửa hàng miễn thuế sân bay Tân Sơn Nhất .9
  2.1.1 Một số qui định đặc thù về hàng hóa kinh doanh bán tại cửa hàng miễn thuế .9
  2.1.2 Các sản phẩm kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế 11
  2.1.3 Đối tượng khách hàng: 12
  2.1.4 Nhà cung cấp sản phẩm 13
  2.1.5 Qui trình bán hàng của hệ thống cửa hàng miễn thuế .14
  2.1.6 Vị trí đặt cửa hàng miễn thuế. 15
  2.1.7 Đối thủ cạnh tranh. .18vii
  2.2 Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của hệ thống của hàng miễn thuế tại sân bay
  Tân Sơn Nhất .19
  2.2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của phòng kinh doanh hàng miễn thuế trong
  những năm 2009,2010,2011 19
  2.2.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng. .21
  2.2.3 Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo quốc tịch .23
  2.3 Những mặt đã đạt được của hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất. 24
  2.4 Những thuận lợi và khó khăn của hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất.
  27
  2.5 Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng của khách hàng. .28
  2.5.1 Cơ cấu nghiên cứu: .28
  2.5.2 Kết quả nghiên cứu: 28
  2.6 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quá trình tiêu thụ mặt hàng tại cửa hàng miễn thuế sân
  bay Tân Sơn Nhất cũng như hoạt động của công ty SASCO. 34
  2.6.1 Yếu tố bên ngoài 34
  2.6.2 Yếu tố bên trong 35
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ
  THỐNG CỬA HÀNG MIỄN THUẾ TẠI SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT 37
  3.1 Định hướng phát triển của hệ thống cửa hàng miễn thuế trong thời gian tới. .37
  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động của cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn
  Nhất .37
  3.2.1 Giải pháp về sản phẩm .37
  3.2.2 Giải pháp về nhà cung cấp: 38
  3.2.3 Giải pháp về nhân lực: 38
  3.2.4 Giải pháp về maketing: .39
  3.2.5 Giải pháp về nghiên cứu các yếu tố khách quan: .40
  KẾT LUẬN .41
  DANH MỤC BIỂU BẢNG
  Trangviii
  Bảng 2.1: Bố trí mặt hàng và diện tích cho các quầy của hệ
  thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất . 16
  Bảng 2.2: Kết quả sản xuất kinh doanh . 18
  Bảng 2.3: Tổng số lượt khách theo từng mặt hàng từ 2009-2011 20
  Bảng 2.4: Tổng số lượt khách theo từng quốc tịch từ 2009-2011 22
  Bảng 2.5: So sánh lượt khách mua hàng miễn thuế với lượt
  khách quốc tế đi từ sân bay Tân Sơn Nhất. . 23
  Bảng 2.6: Phân tích tần số về thời điểm khách mua hàng 24
  Bảng 2.7: Phân tích tần số về lí do khách hàng xuất cảnh . 25
  Bảng 2.8: Phân tích tần số về lí do khách hàng biết đến cửa
  hàng miễn thuế . 25
  Bảng 2.9: Phân tích tần số hoạt động của khách hàng trong thời
  gian chờ lên máy bay 26
  Bảng 2.10: Phân tích tần số sự quan tâm của khách hàng đối với
  cửa hàng miễn thuế . 27
  Bảng 2.11: Phân tích tần số về quá trình tìm hiểu thông tin sản
  phẩm 27
  Bảng 2.12: Phân tích tần số về yếu tố quan tâm khi mua sắm của
  khách hàng . 28
  Bảng 2.13: Phân tích về thời điểm mua hàng của khách hàng . 28
  Bảng 2.14: Phân tích về mục đích sử dụng sản phẩm sau khi mua 30
  Bảng 2.15: Phân tích về sự cảm nhận của khách hàng. . 30ix
  DANH MỤC HÌNH
  Hình 2.1: Hệ thống cửa hàng miễn thuế sân bay Tân Sơn Nhất 15
  Hình 2.2: Cách bố trí hàng hóa tại các quầy hàng kinh doanh miễn
  thuế. 15x
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức công ty .6
  Sơ đồ 2.1: Qui trình bán hàng của cửa hàng miễn thuế 14
  Sơ đồ 2.2: Tỉ trọng lợi nhuận sau thuế thu thập doanh nghiệp của
  phòng kinh doanh hàng miễn thuế so với công ty
  SASCO .19xi
  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
  AFTA: ASEAN Free Trade Area.
  ASEAN: Association of Southeast Asian Natinons
  BGTVT: Bộ Giao Thông Vận Tải.
  CIP: Commercially Important Person
  DFS: Duty Free Shop.
  SASCO: Southern Airport Sevices Company.
  TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
  VIP: Very Important Person.
  WTO: World Trade Organization

  Xem Thêm: Thực trạng hoạt động của hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động của hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status