Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty c ổ phần xuất nhập khẩu Y tế th ành ph ố YTECO

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty c ổ phần xuất nhập khẩu Y tế th ành ph ố YTECO

  CHƯƠNG MỞ ĐẦU
  Trong tình hình kinh tế thế giới đang suy thoái hiện nay, hoạt động kinh
  doanh của hầu hết các công ty đều gặp khó khăn, đặc biệt là các công ty xuất nhập
  khẩu vì các quốc gia đều đang thực hiện chính sách bảo hộ mậu dịch gay gắt, hạn
  chế nhập khẩu. Việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn từ những chính sách bảo hộ này
  của các nước, bên cạnh đó còn là những vấn đề khó khăn trong nước như là chính
  sách tiền tệ thắt chặt của nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát làm cho lãi suất ngân
  hàng tăng cao gây khó khăn cho việc vay vốn của doanh nghiệp.
  Là một công ty có truyền thống kinh doanh xuất nhập khẩu trong lĩnh vực y
  tế với hơn 20 năm hoạt động và liên tục phát triển, đến nay Công ty đã thiết lập
  được một hệ thống phân phối rộng lớn trên cả nước gồm các chi nhánh, cửa hàng
  bán sỉ và lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế tại TP.HCM, Thủ đô Hà Nội và các thành
  phố lớn khác; nhờ đó, Công ty có thể cung cấp thường xuyên nguồn hàng cho các
  công ty và xí nghiệp dược, các bệnh viện lớn, các trung tâm y tế và hiệu thuốc trên
  cả nước. Nhưng đứng trước những khó khăn từ trong nước lẫn ngoài nước thì hoạt
  động kinh doanh xuất nhập khẩu của YTECO cũng cần có những giải pháp để nâng
  cao hiệu quả kinh doanh. Là một thành viên trong công ty, cũng mong muốn góp
  phần vào sự phát triển của công ty, tôi xin chọn lựa và nghiên cứu đề tài “ Giải pháp
  nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y
  tế thành phố YTECO ” .
  1. Mục tiêu nghiên cứu
   Tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu.
   Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và các nhân tố cấu thành nên năng lực
  cạnh tranh của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế thành phố.Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  2
   Dựa vào những phân tích và đánh giá thực trạng kinh doanh và năng lực
  cạnh tranh của YTECO để đề xuất giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu
  quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu.
  2. Câu hỏi nghiên cứu:
   Thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu của YTECO?
   Thuận lợi và khó khăn của YTECO?
   Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu của Công ty?
  3. Phương pháp nghiên cứu
   Phương pháp thu thập thông tin: qua các tài liệu do Công ty cung cấp, báo
  chí, Internet
   Phương pháp xử lý dữ liệu: nghiên cứu, phân tích, so sánh từ các số liệu
  Công ty và các nguồn dữ liệu khác.
  4. Phạm vi nghiên cứu
   Phạm vi thời gian: Nghiên cứu tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu của
  YTECO với dữ liệu từ năm 2008 đến năm 2010.
   Phạm vi không gian: Đề tài được tiến hành tại công ty cổ phần xuất nhập
  khẩu y tế thành phố YTECO.
  5. Nguồn số liệu, dữ liệu
  Dữ liệu nghiên cứu: số liệu lấy từ nội bộ công ty, Internet, báo chí.
  6. Kết cấu dự kiến của báo cáo thực tập
  Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu .
  Chương 2: Thực trạng hoạt động nhập khẩu của YTECO.
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu
  của YTECO.
  Kết luận và kiến nghị.Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  3
  CHƯƠNG 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT
  NHẬP KHẨU
  1.1. Những vấn đề chung về hoạt động xuất nhập khẩu:
  1.1.1. Khái niệm về hoạt động XNK:
  Theo quy định về chế độ và tố chức quản lý hoạt động kinh doanh XNK thì
  hoạt động kinh doanh XNK phải nhằm phục vụ nền kinh tế trong nước phát triển
  trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các tiềm năng và thế mạnh sẵn có về lao
  động, đất đai và các tài nguyên khác của nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm
  cho người dân lao động, đỗi mới trang thiết bị kỹ thuật và quy trình công nghệ sản
  xuất, thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa đất nước, đáp ứng các yêu cầu cơ
  bản và cấp bách về sản xuất và đời sống, đồng thời góp phần hướng dẫn sản xuất,
  tiêu dùng, điều hòa cung cầu để ổn định thị trường trong nước.
  XNK là hoạt động kinh doanh buôn bán trên phạm vi quốc tế. Nó không phải
  là hành vi buôn bán riêng lẻ mà là cả một hệ thống các mối quan hệ mua bán phức
  tạp có tổ chức cả bên trong và bên ngoài nhằm mục tiêu lợi nhuận, thúc đẩy sản xuất
  hàng hóa phát triển, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ổn định và từng bước nâng cao mức
  sống của người dân. Hoạt động XNK dễ đem lại hiệu quả đột biến nhưng có thể gây
  thiệt hại lớn vì nó phải đối đầu với một hệ thống kinh tế khác từ bên ngoài mà các
  chủ thể trong nước tham gia XNK không dễ dàng, không khống chế được.
  XNK là việc mua bán hàng hóa với nước ngoài nhằm phát triển sản xuất kinh
  doanh đời sống. Song mua bán ở đây có những nét riêng phức tạp hơn trong nước
  như giao dịch với người có quốc tịch khác nhau, thị trường rộng lớn khó kiểm soát,
  mua bán qua trung gian chiếm tỷ trọng lớn, đồng tiền thanh toán bằng ngoại tệ Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  4
  mạnh, hàng hóa vận chuyển qua biên giới cửa khẩu, cửa khẩu các quốc gia khác
  nhau phải tuân theo các tập quán quốc tế cũng như địa phương.
  Hoạt động XNK được tổ chức thực hiện với nhiều nghiệp vụ, nhiều khâu từ
  điều tra thị trường nước ngoài, lựa chọn hàng hóa XNK, thương nhân giao dịch, các
  bước tiến hành giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện hợp đồng
  cho đến khi hàng hóa chuyển đến cảng chuyển giao quyền sở hữu cho người mua,
  hoàn thành các thanh toán. Mỗi khâu, mỗi nghiệp vụ này phải được nghiên cứu đầy
  đủ, kỹ lưỡng đặt chúng trong mối quan hệ lẫn nhau, tranh thủ nắm bắt những lợi thế
  nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất, phục vụ đầy đủ kịp thời cho sản xuất, tiêu dùng
  trong nước.
  Đối với người tham gia hoạt động XNK trước khi bước vào nghiên cứu, thực
  hiện các khâu nghiệp vụ phải nắm bắt được các thông tin về nhu cầu hàng hóa, thị
  hiếu, tập quán tiêu dùng, khả năng mở rộng sản xuất, tiêu dùng trong nước, xu
  hướng biến động của nó. Những điều đó trở thành nếp thường xuyên trong tư duy
  mỗi nhà kinh doanh XNK để nắm bắt được.
  Mặc dù XNK đem lại nhiều thuận lợi song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế:
   Cạnh tranh dẫn đến tình trạng tranh mua, tranh bán XNK. Nếu không có
  sự kiểm soát của Nhà nước một cách chặt chẽ, kịp thời sẽ gây ra các
  thiệt hại khi buôn bán với nước ngoài. Các hoạt động xấu về kinh tế xã
  hội như buôn lậu, trốn thuế, ép cấp, ép giá dễ phát triển.
   Cạnh tranh sẽ dẫn đến thôn tính lẫn nhau giữa các chủ thể kinh tế bằng
  các biện pháp không lành mạnh như phá hoại, cản trở công việc của
  nhau việc quản lý không chỉ đơn thuần tính toán về hiệu quả kinh tế
  mà còn phải chú trọng tới văn hóa và đạo đức xã hội.
  1.1.2. Vai trò của hoạt động kinh doanh XNK:
  Đối với hoạt động nhập khẩu:Báo cáo thực tập tốt nghiệp
  5
  Nhập khẩu là một hoạt động quan trọng cùa thương mại quốc tế, nhập khẩu
  tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất và đời sống. Nhập khẩu là để
  tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ tiên tiến, hiện đại cho sản xuất và các
  hàng hóa cho tiêu dùng mà sản xuất trong nước không sản xuất được, hoặc sản xuất
  không đáp ứng nhu cầu. Nhập khẩu còn để thay thế, nghĩa là nhập khẩu những thứ
  mà sản xuất trong nước sẽ không có lợi bằng xuất khẩu, làm được như vậy sẽ tác
  động tích cực đến sự phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của nền
  kinh tế quốc dân về sức lao động, vốn, cơ sở vật chất, tài nguyên và khoa học kỹ
  thuật.
  Chính vì vậy mà nhập khẩu có vai trò như sau:
   Nhập khẩu thúc đẩy nhanh quá trình sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật,
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
  đại hóa đất nước.
   Bổ sung kịp thời những mặt mất cân đối của nền kinh tế, đảm bảo một
  sự phát triển cân đối, ổn định, khai thác đến mức tối đa tiềm năng và khả
  năng của nền kinh tế vào vòng quay kinh tế.
   Nhập khẩu đảm bảo đầu vào cho sản xuất, tạo việc làm ổn định cho
  người lao động, góp phần cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân.
   Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu, góp phần nâng cao
  chất lượng sản xuất hàng xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất
  khẩu hàng hóa ra thị trường quốc tế đặc biệt là những nước nhập khẩu.
  Có thể thấy rằng vai trò của nhập khẩu là hết sức quan trọng đặc biệt là đối
  với các nước đang phát triển (trong đó có việc Việt Nam) trong việc cải thiện đời
  sống kinh tế, thay đổi một số lĩnh vực
  Tuy nhiên, nhập khẩu phải vừa đảm bảo phù hợp với lợi ích của xã hội vừa
  tạo ra lợi nhuận cho các doanh nghiệp. Để đạt được điều đó thì nhập khẩu phải đạt
  được các yêu cầu sau:

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty c ổ phần xuất nhập khẩu Y tế th ành ph ố YTECO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nhập khẩu của Công ty c ổ phần xuất nhập khẩu Y tế th ành ph ố YTECO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status