Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty cổ phần Kinh Đô trong lĩnh vực thực phẩm

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty cổ phần Kinh Đô trong lĩnh vực thực phẩm

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM
  TRONG NGÀNH BÁNH KẸO VIỆT NAM 4
  1.1. Lý thuyết về chiến lược đa dạng hóa sản phẩm: .4
  1.1.1. Khái niệm về chiến lược: 4
  1.1.2. Khái niệm về sản phẩm: 5
  1.1.3. Khái niệm về chiến lược đa dạng hóa sản phẩm : .9
  1.2. Tổng quan về ngành bánh kẹo Việt Nam: .16
  1.2.1. Đặc trưng của ngành bánh kẹo Việt Nam 16
  1.2.2. Cơ cấu ngành bánh kẹo Việt Nam 17
  1.3. Sự cần thiết đa dạng hóa sản phẩm bánh kẹo: .19
  1.3.1. Nhu cầu thị trường đa dạng, ngày càng phong phú và thường xuyên biến
  đối 19
  1.3.2. Đa dạng hóa sản phẩm giúp phân tán rủi ro và đảm bảo an toàn trong
  kinh doanh 21
  1.3.3. Đa dạng hóa sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh: 21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐA
  DẠNG HÓA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ TRONG
  LĨNH VỰC THỰC PHẨM 23
  2.1. Giới thiệu về công ty Cổ phần Kinh Đô .23
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .23
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức 25
  2.1.3. Tầm nhìn – Sứ mệnh công ty .26
  2.2. Thực trạng tình hình triển khai chiến lược đa dạng hóa sản phẩm tại công
  ty Cổ phần Kinh Đô 27
  2.2.1. Mở rộng danh mục sản phẩm theo hướng đưa sản phẩm mới ra thị trường
  .27
  2. 2.2. Hoàn thiện sản phẩm hiện có .32
  2.3. Đánh giá 39ii
  2.3.1. Thành công .39
  2.3.2. Hạn chế .44
  2.3.3 Nguyên nhân của hạn chế 47
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỚI DOANH NGHIỆP VÀ KIẾN NGHỊ
  VỚI NHÀ NƯỚC NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA
  SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ TRONG LĨNH VỰC
  THỰC PHẨM 50
  3.1. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới 50
  3.1.1. Định hướng phát triển chung của toàn công ty .50
  3.1.2. Định hướng của công ty đối với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm .51
  3.2. Một số giải pháp với doanh nghiệp và kiến nghị với nhà nước nhằm hoàn
  thiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm 55
  3.2.1. Giải pháp về phía doanh nghiệp 55
  3.2.2. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý Nhà nước .66
  KẾT LUẬN 70
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72iii
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH, SƠ ĐỒ
  Bảng biểu, hình ảnh, sơ đồ Trang
  Bảng 2.3: Giá trị dinh dưỡng của bánh mặn AFC 29
  Bảng 2.6: Bảng xếp hạng các thương hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2009 43
  Hình 1.1: Thị phần của thị trường bánh kẹo Việt Nam 18
  Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Cổ phần Kinh Đô 19
  Hình 2.2: Sơ đồ cơ cấu tổ chức hệ thống của Kinh Đô 20
  Hình 2.4: Biểu đồ doanh thu của Kinh Đô 39
  Hình 2.5: Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm của CTCP Kinh Đô quý III
  năm 2011
  41iv
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  Từ viết
  tắt
  Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt
  AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch Tự do
  ASEAN
  BI Business Inteligence Kinh doanh thông minh
  BMI Business International Monitor Tổ chức giám sát doanh
  nghiệp quốc tế
  BVQI Bureau Veritas Quality International Tổ chức chứng nhận chất
  lượng quốc tế
  CTCP Công ty cổ phần
  HACCP Hazard Analysis and Critical Control
  Point System
  Hệ thống phân tích, xác định
  và tổ chức kiểm soát các mối
  nguy trọng yếu trong quá trình
  sản xuất và chế biến thực
  phẩm
  KPIs Key Performance Indicators Chỉ số đo lường hiệu suất
  ISO International Organization for
  Standardization
  Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn
  hoá
  R&D Research and Development Nghiên cứu và phát triển
  SAP Systems, Applications and Products
  data in process
  Hệ thống thông tin ứng dụng
  và sản phẩm trong quy trình
  SBU Strategic Business Unit Đơn vị kinh doanh chiến lược
  TVSC Tri Viet Securities Company Công ty cổ phần chứng khoán
  Trí Việt
  WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới1
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Hiện nay, với gần 88 triệu dân cùng sự gia tăng cơ cấu trẻ trong quy mô dân
  số, Việt Nam đang trở thành thị trường tiêu thụ bánh kẹo tiềm năng được nhiều
  công ty nước ngoài hướng đến. Theo báo cáo của BMI về ngành thực phẩm và đồ
  uống, bất chấp sự suy thoái của kinh tế thế giới, tốc độ tăng trưởng doanh số của
  ngành bánh kẹo (bao gồm cả socola) trong giai đoạn 2010-2014 ước đạt 8-10%.
  Tuy nhiên, khả năng sinh lợi càng cao cũng đồng nghĩa với độ rủi ro càng lớn và
  tính cạnh tranh trong ngành càng gay gắt. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế suy
  thoái hiện nay, lối tư duy truyền thống theo kiểu cạnh tranh đối đầu chỉ càng làm
  cho cuộc chiến thị phần trở nên khốc liệt hơn, gây thiệt hại cho tất cả các bên. Để có
  thể tồn tại và phát triển bền vững, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành cần tìm
  ra cho mình một hướng đi mới phù hợp với xu thế của thị trường.
  Trên thực tế, nhu cầu thị trường ngày càng đa dạng, phong phú và thường
  xuyên biến đổi, người tiêu dùng hiện nay cũng khó tính hơn trong việc lựa chọn sản
  phẩm. Nhận thức được điều này, Công ty Cổ phần Kinh Đô – một trong những
  doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh bánh kẹo tại Việt Nam
  đã đưa ra chiến lược đa dạng hóa sản phẩm hướng tới đáp ứng tốt và đầy đủ nhất
  nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng. Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi chiến
  lược này, Kinh Đô đã lớn mạnh và phát triển không ngừng. Từ một xưởng sản xuất
  nhỏ trong những ngày đầu thành lập, cho đến nay Kinh Đô đã trở thành một tập
  đoàn lớn và trong tương lai, công ty đang đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn thực
  phẩm hàng đầu Việt Nam.
  Tuy nhiên, đa dạng hóa sản phẩm là một quá trình phức tạp đòi hỏi ở doanh
  nghiệp sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc về cách thức thực hiện sao cho phù hợp với
  đặc thù của ngành nghề và nguồn lực của công ty.2
  Với những yêu cầu trên, em đã chọn đề tài " Hoàn thiện chiến lược đa
  dạng hóa sản phẩm của công ty cổ phần Kinh Đô trong lĩnh vực thực phẩm "
  cho khóa luận của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu:
  Mục tiêu của khóa luận là tìm hiểu khái quát từ mặt lý luận tiến tới phân tích,
  đánh giá thực tiễn việc xây dựng và thực hiện chính sách đa dạng hóa sản phẩm tại
  Công ty cổ phần Kinh Đô trong lĩnh vực thực phẩm, đồng thời đề xuất một số giải
  pháp cho quá trình thực hiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Khóa luận chỉ tập trung nghiên cứu chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của
  Kinh Đô trong ngành hàng chủ lực của công ty là ngành bánh kẹo, trong khoảng
  thời gian từ năm 2008 đến năm 2011. Đồng thời, khóa luận có tham khảo, so sánh
  với sản phẩm cùng loại của một số công ty bánh kẹo khác và đề xuất các giải pháp
  thực hiện đa dạng hóa sản phẩm phù hợp với nền kinh tế nói chung và định hướng
  kinh doanh của Kinh Đô nói riêng.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở kết hợp các phương pháp mô tả, phân tích,
  tổng hợp, thống kê, so sánh kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, đi từ phân tích tới
  đánh giá để làm rõ các vấn đề nghiên cứu.
  5. Kết cấu của khóa luận:
  Ngoài lời mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, khóa luận gồm 3
  chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chiến lược đa dạng hóa sản phẩm
  bánh kẹo
  Chương 2: Thực trạng tình hình triển khai chiến lược đa dạng hóa sản phẩm
  bánh kẹo tại công ty cổ phần Kinh Đô

  Xem Thêm: Hoàn thiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty cổ phần Kinh Đô trong lĩnh vực thực phẩm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty cổ phần Kinh Đô trong lĩnh vực thực phẩm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

chiến lược khác biệt hóa sản phẩm luận văn

chiến lược đa dạng hóa sản phẩm luận văn kinh đô

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status