Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam liên quan đến thương mại hàng hoá Việt Nam –Trung Quốc

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam liên quan đến thương mại hàng hoá Việt Nam –Trung Quốc

  LỜI CẢM ƠN
  Tên em là : Mai Bảo Trâm
  Lớp : Kinh tế quốc tế 50B
  Khoa : Thương mại và Kinh tế quốc tế
  Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo
  PGS&TS Nguyễn Như Bình, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp em
  hoàn thành chuyên đề thực tập này. Em cũng xin chân thành cảm ơn các bác, các
  cô, các anh chị tại “Viện kinh tế và chính trị thế giới” đã giúp đỡ và tạo điều
  kiện thuận lợi cho em trong quá trình thực tập để hoàn thành chuyên đề này.
  Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã có nhiều cố gắng song với điều
  kiện thời gian có hạn và lượng kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề khó có thể
  tránh khỏi sai sót và hạn chế. Em rất mong có sự nhận xét và đánh giá của quý
  thầy cô giáo để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!Chuyên đề thực tập cuối khoá
  Mai Bảo Trâm – CQ50360 Page 3
  CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 6
  1.1. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM SANG
  THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC . 10
  1.2. THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VIỆT NAM TỪ THỊ
  TRƯỜNG TRUNG QUỐC 19
  1.3. ĐÁNH GIÁ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-TRUNG QUỐC THỜI GIAN
  QUA 24
  1.3.1. Thành công . 24
  1.3.2. Hạn chế: . 26
  CHƯƠNG 2. CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM
  LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ TRUNG QUỐC 30
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA
  VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HOÁ . 30
  2.2. VIỆT NAM GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI WTO
  32
  2.2.1. Quá trình Việt Nam gia nhập WTO: 32
  2.2.2. Tổng quan các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam . 36
  2.2.2.1. Cam kết đa phương . 36
  2.2.2.2. Cam kết về thuế nhập khẩu . 38
  2.2.2.2.1.Mức cam kết chung . 38
  2.2.2.2.2.Mức cam kết cụ thể . 38
  2.2.3. Những thay đổi trong chính sách về thương mại hàng hoá của Việt
  Nam khi gia nhập WTO 40
  2.2.3.1. Các công cụ thuế 40
  2.2.3.1.1.Hàng nông sản 40
  2.2.3.1.2.Hàng phi nông sản 40
  2.2.3.1.3.Hạn ngạch thuế quan 41Chuyên đề thực tập cuối khoá
  Mai Bảo Trâm – CQ50360 Page 4
  2.2.3.1.4.Tác động của các cam kết cắt giảm thuế quan . 42
  2.2.3.2. Các công cụ phi thuế 45
  2.2.3.2.1.Hạn ngạch và hạn chế xuất khẩu 45
  2.2.3.2.2.Hàng rào kỹ thuật 46
  2.2.3.3. Các biện pháp hỗ trợ 47
  2.2.3.3.1.Trợ cấp xuất khẩu 47
  2.2.3.3.2.Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi 48
  2.2.3.4. Chính sách tín dụng . 48
  2.2.4. Ảnh hưởng của việc gia nhập WTO đến thương mại hàng hoá Việt
  Nam-Trung Quốc 52
  2.3. Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc và thương mại hàng
  hoá Việt Nam-Trung Quốc: 54
  2.3.1. Quá trình tham gia khu vực ACFTA của Việt Nam 54
  2.3.2. Tác động của khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc đến
  thương mại hàng hoá Việt Nam-Trung Quốc . 57
  2.3.2.1. Đánh giá thuận lợi và những kết quả đạt được sau khi tham gia
  ACFTA57
  2.3.2.2. Đánh giá khó khăn thách thức và những yếu điểm đang còn tồn
  tại của Việt Nam trong khuôn khổ thực hiện khu vực mậu dịch tự do
  ASEAN-Trung Quốc: 59
  CHƯƠNG 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI
  QUỐC TẾ TRONG QUAN HỆ HÀNG HOÁ VIỆT NAM – TRUNG QUỐC. 63
  3.1. Triển vọng thương mại Việt Nam - Trung Quốc 63
  3.2. Kiến nghị hoàn thiện chính sách Thương mại quốc tế liên quan thương
  mại hàng hoá Việt Nam – Trung Quốc Eror! Bokmark not defined.
  3.2.1. Đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Trung
  Quốc 64
  3.2.2. Hoàn thiện hành lang pháp lý trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc
  64
  3.2.3. Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về thị trường
  Trung Quốc. Nâng cao hiệu quả của công tác xúc tiến xuất khẩu . 71
  3.2.4. Nhà nước cần quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động xuất khẩu hàng
  hoá sang thị trường Trung Quốc 68Chuyên đề thực tập cuối khoá
  Mai Bảo Trâm – CQ50360 Page 5
  3.2.5. Hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư phục vụ
  cho các doanh nghiệp xuất khẩu 69
  3.2.7. Chính phủ cần tiếp tục xây dựng những đề án xuất khẩu cụ thể cho
  từng ngành hàng và từng địa bàn cụ thể tại thị trường Trung Quốc 72
  3.2.9. Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại để ngăn ngừa các mặt
  hàng kém chất lượng từ Trung Quốc 70
  KẾT LUẬN . 64
  3.2.6. Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho một số ngành hàng
  xuất khẩu .
  3.2.8. Đối với hoạt động buôn bán qua biên giớiChuyên đề thực tập cuối khoá
  Mai Bảo Trâm – CQ50360 Page 6
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  Chữ viết
  tắt
  Tiếng Anh Tiếng Việt
  ACFTA ASEAN – China Fre Trade
  Area
  Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  – Trung Quốc
  AFTA ASEAN Fre Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  AKFTA ASEAN – Korea Fre Trade
  Area
  Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  – Hàn Quốc
  APEC Asia – Pacific Economic
  Coperation
  Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
  ASEAN The Asociation of
  Southeast Asian Nations
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam
  Á
  ASEM ASia – Europe Meting Diễn đàn hợp tác Á – Âu
  CEPT Common Efective
  Preferential Tarif
  Thuế quan ưu đãi có hiệu lực
  chung
  ERP Efective Rate of Protection Tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu (Mức độ
  bảo hộ thực tế)
  EU European Union Liên minh châu Âu
  GATT General Agrement on
  Tarifs and Trade
  Hiệp định chung về thuế quan và
  thương mại
  MFN Most Favoured Nation Đãi ngộ Tối huệ quốc
  TBTs Technical Bariers to Trade Hàng rào kỹ thuật trong thương
  mại
  TRIMs Trade Related Investment
  Measures
  Hiệp định về các biện pháp đầu tư
  liên quan đến thương mại
  WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại thế giớiChuyên đề thực tập cuối khoá
  Mai Bảo Trâm – CQ50360 Page 7
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính tất yếu của đề tài
  Việt Nam đặt mục tiêu về cơ bản trở thành nước công nghiệp hoá vào
  năm 2020. Quá trình công nghiệp hoá của Việt Nam có bối cảnh khác với các
  nước Đông Á, cụ thể là Việt Nam phải tham gia vào quá trình hội nhập kinh
  tế quốc tế và tham gia vào mạng lưới sản xuất khu vực và thế giới. Bên cạnh
  đó, các nước trong khu vực như Trung Quốc và ASEAN-4 đã đạt được
  những kết quả rất đáng ngưỡng mộ trong phát riển kinh tế. Trong giai đoạn hội nhập như vậy, việc xác định thị trường mục tiêu là điều
  quan trọng. Việt Nam – Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, cùng có quan
  hệ gần gũi và thân thi ết. Điều đáng tự hào là hai bên đã giữ gìn tình hữu nghị
  truyền thống và duy trì tiếp xúc buôn bán với nhau từ lâu. Vì vậy, Trung Quốc
  hiện nay cùng với EU, Nhật Bản và Hoa Kỳ được đặt lên làm các đối tác thương
  mại hàng đầu của Việt Nam. Trung Quốc là một thị trường đầy tiềm năng để
  xuất khẩu và cũng có nhiều điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thương mại
  giữa hai bên. Trong hoàn cảnh đó, chính sách thương mại quốc tế có một vị trí
  quan trọng trong việc hỗ trợ thúc đẩy thương mại giữa Việt Nam – Trung Quốc.
  Việt Nam đã hoàn thành đàm phán gia nhập WTO, đã là thành viên của
  ASEAN, APEC, WTO, ký kết hiệp định khung với Trung Quốc trong khuôn
  khổ ASEAN và có nhiều các văn bản song phương. Chính phủ Việt Nam đã
  thực hiện nhiều cải cách về thương mại liên quan thương mại hàng hoá Trung
  Quốc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, nhiều vấn đề còn bất
  cập và cần được tiếp tục xem xét trong việc hoàn thiện chính sách thương mại
  quốc tế và cách thức vận dụng các công cụ của chính sách thương mại quốc tế
  trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Chính sách thương mại quốc tế phải
  được hoàn thiện để vừa phù hợp với các chuẩn mực thương mại quốc tế hiện
  hành của thế giới, vừa phát huy được lợi thế so sánh của Việt Nam.
  Với những lý do nêu trên, việc xem xét “ Chính sách thương mại quốc tế của
  Việt Nam liên quan đến thương mại hàng hoá Việt Nam – Trung Quốc “ là
  việc làm vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn, góp
  phần thúc đẩy thương mại Việt – Trung, tăng kim ngạch thương mại của quốc
  gia, đưa Việt Nam hội nhập thành công và đạt được mục tiêu về cơ bản trở
  thành quốc gia công nghiệp hoá vào năm 2020. Vì vậy em đã chọn đề tài trên để
  nghiên cứu.
  2. Mục đích nghiên cứuChuyên đề thực tập cuối khoá
  Mai Bảo Trâm – CQ50360 Page 8
  Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản về cơ sở, quá trình hình
  thành, những chính sách thương mại quốc tế liên quan thương mại hàng hoá
  Việt Nam – Trung Quốc. Mặt ích cực và tiêu cực, những cái chưa hoàn thiện
  và tác động của nó đến thương mại giữa hai bên. Từ đó kiến nghị một số giải
  pháp để hoàn thiện chính sách.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  3.1 Đối tượng là các chính sách thương mại quốc tế liên quan đến thương
  mại hàng hoá Việt Nam – Trung Quốc.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu quan hệ thương mại và những
  chính sách điều chỉnh nó liên quan đến Việt Nam – Trung Quốc.
  Về thời gian :Đề tài phân tích các tình hình, số liệu từ những năm ở thời kì
  đổi mới đến nay.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong bài là phương pháp
  chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Cụ thể là phương
  pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, nghiên cứu dữ liệu và phương pháp
  thống kê.
  5. Kết cấu của đề tài
  Ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các chữ viết tắt, danh mục
  các bảng, biểu, sơ đồ, biểu đồ, chuyên đề được trình bày trong ba chương:
  Chương 1: Thực trạng thương mại hàng hoá Việt Nam – Trung Quốc
  Chương 2: Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam liên quan đến
  thương mại hàng hoá Trung Quốc
  Chương 3: Kiến nghị hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế trong quan
  hệ hàng hoá Việt Nam – Trung Quốc

  Xem Thêm: Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam liên quan đến thương mại hàng hoá Việt Nam –Trung Quốc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam liên quan đến thương mại hàng hoá Việt Nam –Trung Quốc sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi Hư Trúc, ngày 14-08-2014 lúc 15:19.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status