Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số vấn đề về hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Nguyễn Thái Sơn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  3
 5. Công cụ
 6. Một số vấn đề về hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Nguyễn Thái Sơn

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Dù chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây, tuy nhiên với những đóng góp tích
  cực của mình, hoạt động tín dụng tiêu dùng ngày càng được quan tâm nhiều hơn và trở
  thành một trong những sản phẩm tín dụng có doanh số giao dịch đứng đầu, đặc biệt là
  đối với các ngân hàng bán lẻ. Bên cạnh đó, khi mức sống của người dân được nâng
  cao, nhu cầu tiêu dùng theo xu hướng ấy cũng được phát triển lại càng tạo cơ hội cho
  tín dụng tiêu dùng mở rộng quy mô hoạt động.
  Để tận dụng được cơ hội này, ngân hàng Sacombank nói chung và Chi nhánh Gò
  Vấp – PGD Nguyễn Thái Sơn nói riêng đã có những chính sách và chiến lược hoạt
  động nhằm phát triển các gói sản phẩm tín dụng tiêu dùng, góp phần đưa Sacombank
  trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông
  Dương.
  Với mong muốn hiểu rõ hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng TMCP
  Sacombank mà cụ thể là Sacombank chi nhánh Gò Vấp – PGD Nguyễn Thái Sơn, trên
  tinh thần đó đưa ra một số giải pháp phù hợp, được sự động viên của thầy hướng dẫn,
  em đã lựa chọn đề tài: “Một số vấn đề về hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân
  hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD
  Nguyễn Thái Sơn”.  MỤC LỤC
  Chương 1.Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng và tín dụng tiêu dùng
  10
  1.1.Cơ sở lý luận về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng 10
  1.1.1. Các vấn đề cơ bản về tín dụng . 10
  1.1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 10
  1.1.1.2. Phân loại tín dụng: 10
  1.1.1.3. Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế .11
  1.1.1.4. Các vấn đề về bảo đảm tín dụng 12
  1.1.1.4.1. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản thế chấp 13
  1.1.1.4.2. Bảo đảm tín dụng bằng tài sản cầm cố 13
  1.1.1.4.3. Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay 13
  1.1.1.4.4. Bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh . 13
  1.1.1.5. Quy trình tín dụng .13
  1.1.1.5.1. Ý nghĩa việc thiết lập quy trình tín dụng . 13
  1.1.1.5.2. Bảng tóm tắt quy trình tín dụng cơ bản . 14
  1.1.1.6. Rủi ro tín dụng 15
  1.1.1.6.1. Khái niệm 15
  1.1.2. Các vấn đề về tín dụng tiêu dùng 16
  1.1.2.1. Khái niệm tín dụng tiêu dùng 16
  1.1.2.2. Đặc điểm của tín dụng tiêu dùng .16
  1.1.2.3. Phân loại tín dụng tiêu dùng 17
  1.1.2.3.1. Dựa vào hình thức bảo đảm . 17
  1.1.2.3.2. Căn cứ vào mục đích vay . 18
  1.1.2.3.3. Căn cứ vào hình thức cho vay 18
  1.1.2.3.4. Căn cứ vào hình thức trả nợ: 18
  1.1.2.3.5. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng . 19
  1.1.2.4. Rủi ro trong cho vay tiêu dùng 19
  1.1.2.5. Ý nghĩa của tín dụng tiêu dùng .19
  1.1.2.5.1. Đối với ngân hàng . 20
  1.1.2.5.2. Đối với khách hàng . 20Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Phạm Hải Châu
  Trần Thị Phương Thảo 5
  1.1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tiêu dùng .21
  1.1.2.6.1. Nhân tố vi mô 21
  1.1.2.6.2. Nhân tố vĩ mô 21
  1.2.Tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phân Sài Gòn Thương Tín
  Sacombank 22
  1.2.1. Tổng quan về ngân hàng Sacombank . 22
  1.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 22
  1.2.1.2. Tình hình hoạt động trong giai đoạn vừa qua 2009-2010 23
  1.2.2. Giới thiệu về Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Nguyễn Thái Sơn 25
  1.2.2.1. Chi nhánh Gò Vấp 25
  1.2.2.2. Quá trình thành lập PGD Nguyễn Thái Sơn . 25
  1.2.2.3. Môi trường hoạt động của Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD
  Nguyễn Thái Sơn 25
  1.2.2.4. Cơ cấu tổ chức của PGD Nguyễn Thái Sơn 26
  1.2.2.4.1. Sơ đồ tổ chức 26
  1.2.2.4.2. Chức năng các phòng ban của PGD Nguyễn Thái Sơn 26
  1.2.2.5. Hoạt động kinh doanh của Phòng Giao Dịch Nguyễn Thái Sơn 27
  1.2.2.5.1. Nghiệp vụ huy động vốn 27
  1.2.2.5.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn 30
  1.2.2.5.3. Kết quả hoạt động kinh doanh . 32
  Chương 2. Thực trạng hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng TMCP
  Sài Gòn Thương Tín Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Nguyễn Thái
  Sơn .34
  2.1.Hoạt động tín dụng tiêu dùng của PGD Nguyễn Thái Sơn .34
  2.1.1. Cơ sở pháp lý - Văn bản do ngân hàng Sacombank phát hành . 34
  2.1.1.1. Chính sách tín dụng 34
  2.1.1.2. Quy trình tín dụng .35
  2.1.2. Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại ngân hàng . 36
  2.1.2.1. Sản phẩm Vay tiêu dùng - Bảo Tín .36
  2.1.2.2. Sản phẩm Vay tiêu dùng - Nhân viên nhà nước 37
  2.1.2.3. Sản phẩm Vay tiêu dùng - Bảo tòan 38
  2.1.2.4. Sản phẩm vay mua nhà .39Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Phạm Hải Châu
  Trần Thị Phương Thảo 6
  2.1.2.5. Sản phẩm vay mua xe ô tô 40
  2.1.2.6. Sản phẩm vay du học 40
  2.1.3. Phân tích tín dụng đối với khách hàng – Mô hình chấm điểm tín dụng của
  Sacombank 42
  2.2.Kết quả hoạt động tín dụng tiêu dùng tại Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp –
  PGD Nguyễn Thái Sơn 44
  2.2.1. Doanh số cho vay . 44
  2.2.1.1. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ 44
  2.2.1.2. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 47
  2.2.1.3. Cơ cấu dư nợ theo thời hạn .50
  2.2.1.4. Cơ cấu dư nợ theo phương thức hoàn trả .52
  2.2.1.5. Dư nợ tín dụng tiêu dùng theo loại tiền và loại tài sản đảm bảo .54
  2.2.1.6. Tình hình thu nợ các khoản vay 54
  2.2.1.7. Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng .55
  2.3 . Nhận xét về hoạt động cho vay tiêu dùng tại đơn vị thông qua mô hình
  SWOT và đánh giá mức độ rủi ro của PGD .57
  2.3.1. Nhận xét về hoạt động cho vay tiêu dùng tại đơn vị thông qua mô hình
  SWOT . 57
  2.3.1.1. Mô hình SWOT 57
  2.3.1.2. Nhận xét hoạt động .59
  2.3.1.2.1. Điểm mạnh 59
  2.3.1.2.2. Điểm yếu và nguyên nhân 60
  2.3.1.2.3. Đe dọa 61
  2.3.2. Đánh giá mức độ rủi ro 61
  Chương 3.Một số giải pháp và kiến nghị giúp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu
  dùng tại Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Nguyễn Thái Sơn .64
  3.1.Chính sách kinh tế của nhà nước trong giai đoạn sắp tới 64
  3.1.1. Xu hướng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam 64
  3.1.2. Chính sách cho năm 2012 - Chính sách điều chỉnh hoạt động ngân hàng
  của Ngân hàng Nhà nước . 64
  3.2.Chính sách và định hướng của tòan hệ thống .65
  3.3.Định hướng cho vay tiêu dùng tại PGD Nguyễn Thái Sơn .65Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Phạm Hải Châu
  Trần Thị Phương Thảo 7
  3.4.Quy hoạch phát triển của địa bàn quận Gò Vấp trong giai đoạn tới 66
  3.4.1. Quy hoạch phát triển đối với hoạt động ngân hàng . 66
  3.4.2. Quy hoạch phát triển hỗ trợ cho hoạt động cấp tín dụng tiêu dùng 66
  3.5.Giải pháp bảo tòan, phát triển và thu hồi vốn vay 67
  3.5.1. Nhóm giải pháp khắc phục điểm yếu 68
  3.5.1.1. Giải pháp về sản phẩm tín dụng 68
  3.5.1.2. Giải pháp về chiêu thị .68
  3.5.1.3. Giải pháp về thông tin .68
  3.5.2. Nhóm giải pháp bảo tòan và thu hồi vốn vay . 69
  3.5.2.1. Giải pháp về khách hàng .69
  3.5.2.2. Giải pháp về quản lý rủi ro tín dụng 70
  3.5.3. Nhóm giải pháp phát triển chung góp phần phát triển vốn vay 70
  3.5.3.1. Giải pháp về nguồn vốn 70
  3.5.3.2. Giải pháp về nhân sự. .70
  3.6.Kiến nghị đối với đơn vị: .71
  3.6.1. Phát triển các sản phẩm hiện có còn hạn chế trong triển khai . 71
  3.6.2. Đẩy mạnh công tác tiếp thị qua đội ngũ nhân viên 72
  3.6.3. Nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ . 72
  3.6.4. Cân đối kỳ hạn của các khoản tín dụng 72
  3.6.5. Đa dạng hóa sản phẩm và đối tượng khách hàng . 72
  3.6.6. Hạn chế giải ngân bằng tiền mặt . 73
  3.6.7. Đa dạng tài sản đảm bảo 73
  3.6.8. Áp dụng mức lãi suất cạnh tranh và nâng cao hiệu quả huy động vốn . 73
  3.6.9. Chiến lược quan hệ và chăm sóc khách hàng . 73
  3.6.10.Nâng cao năng lực chuyên môn và xây dựng môi trường làm việc tích cực
  . 73
  3.6.11.Trang bị máy móc . 74Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Phạm Hải Châu
  Trần Thị Phương Thảo 8
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1 Bảng tóm tắt quy trình tín dụng cơ bản 14
  Bảng 2 Sơ đồ tổ chức 26
  Bảng 3 Tình hình huy động vốn theo loại tiền tệ .27
  Bảng 4 Tình hình tăng giảm tuyệt đối doanh số huy động 28
  Bảng 5 Tình hình tăng giảm tương đối doanh số huy động .28
  Bảng 6 Dư nợ tín dụng tại PGD Nguyễn Thái Sơn qua các năm theo thành phần
  kinh tế .30
  Bảng 7 Tỷ trọng dư nợ tín dụng tính theo thành phần kinh tế .30
  Bảng 8 Tăng giảm tuyệt đối dư nợ tín dụng 30
  Bảng 9 Tăng giảm tương đối dư nợ tín dụng .31
  Bảng 10 Kết quả hoạt động kinh doanh của PGD Nguyễn Thái Sơn .32
  Bảng 11 Tỷ trọng từng khoản mục thu nhập trong tổng thu 32
  Bảng 12 Tóm tắt chính sách tín dụng của ngân hàng SACOMBANK .35
  Bảng 13 Quy trình tín dụng 35
  Bảng 14 Dư nợ tín dụng của PGD Nguyễn Thái Sơn qua các năm 44
  Bảng 15 Tăng trưởng tín dụng qua các năm 45
  Bảng 16 Tỷ trọng tín dụng tiêu dùng qua các năm 46
  Bảng 17 Dư nợ tín dụng tính theo sản phẩm .47
  Bảng 18 Bảng tăng trưởng tín dụng theo sản phẩm .49
  Bảng 19 Dư nợ tín dụng tiêu dùng phân theo thời hạn 50
  Bảng 20 Tăng giảm dư nợ tín dụng theo thời hạn .51
  Bảng 21 Cơ cấu dư nợ theo phương thức hoàn trả 52
  Bảng 22 Tăng giảm dư nợ theo phương thức hoàn trả 53
  Bảng 23 Tổng thu lãi của PGD Nguyễn Thái Sơn .55
  Bảng 24 Tỷ trọng nguồn thu lãi của PGD Nguyễn Thái Sơn .55
  Bảng 25 Mô hình SWOT về hoạt động cho vay tiêu dùng 57
  Bảng 26 Tổng huy động của PGD Nguyễn Thái Sơn theo thời hạn .62
  Bảng 27 Tỷ trọng nguồn vốn huy động theo thời hạn .62
  Bảng 28 Tỷ trọng dư nợ cho vay theo thời hạn .62
  Bảng 29 Kế hoạch phát triển của PGD Nguyễn Thái Sơn .65
  Bảng 30 Kế hoạch cho vay tiêu dùng của PGD Nguyễn Thái Sơn 66Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Phạm Hải Châu
  Trần Thị Phương Thảo 9
  Bảng 31Quy hoạch phát triển hỗ trợ cho hoạt động cấp tín dụng tiêu dùng .67
  Biểu 1 Tình hình huy động vốn từ 2010 đến T2/2012 tại PGD Nguyễn Thái 29
  Biểu 2 Dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế tại PGD Nguyễn Thái Sơn .31
  Biểu 3 Dư nợ tín dụng tại PGD Nguyễn Thái Sơn qua các năm 45
  Biểu 5 Dư nợ tín dụng tiêu dùng phân theo thời hạn .50
  Biểu 6 Dư nợ tín dụng theo phương thức hoàn trả 52
  Biểu 7 Tổng lãi thu của PGD Nguyễn Thái Sơn .56
  Biểu 8 So sánh tỉ lệ thời gian và lãi của năm 2011 và 2 tháng 2012 57Báo cáo thực tập GVHD: Th.s Phạm Hải Châu
  Trần Thị Phương Thảo 10
  Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng và tín dụng tiêu dùng
  1.1. Cơ sở lý luận về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng
  1.1.1. Các vấn đề cơ bản về tín dụng
  1.1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
  Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng
  cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định với một khoảng chi phí nhất
  định. Cũng như các quan hệ tín dụng khác, tín dụng ngân hàng chứa đựng 3 nội dung:
  - Có sự chuyển nhượng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng.
  - Sự chuyển nhượng này có thời hạn.
  - Sự chuyển nhượng này có kèm theo chi phí.
  1.1.1.2. Phân loại tín dụng:
  Dựa vào mục đích vay:
  Theo tiêu thức này, tín dụng ngân hàng được phân loại thành:
   Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp
   Cho vay tiêu dùng cá nhân
   Cho vay bất động sản
   Cho vay nông nghiệp
   Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu
  Dựa vào thời gian tín dụng
   Cho vay ngắn hạn: là loại cho vay có thời hạn dưới một năm.

  Xem Thêm: Một số vấn đề về hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Nguyễn Thái Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề về hoạt động tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank – Chi nhánh Gò Vấp – PGD Nguyễn Thái Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 13-12-2014 lúc 00:57.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

luan van san pham cap tin dung ca nhan cua sacombank

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status