Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần Tập đoàn Đại Phú Tài

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần Tập đoàn Đại Phú Tài

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .2
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ MỘT
  SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ PHÂN TÍCH
  TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP .4
  1.1 Những vấn đề cơ bản về tài chính 4
  1.1.1 Khái niệm về tài chính 4
  1.1.2 Các chức năng của tài chính .5
  1.1.2.1 Chức năng phân phối 6
  1.1.2.2 Chức năng giám đốc .7
  1.1.3 Vai trò của tài chính doanh nghiệp .8
  1.1.3.1 Đảm bảo đủ nguồn tài chính cho doanh nghiệp 8
  1.1.3.2 Huy động ngân quỹ với chi phí thấp nhất 9
  1.1.3.3 Sử dụng hiệu quả các ngân quỹ .9
  1.1.3.4 Vai trò phân tích .9
  1.1.4 Các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp 10
  1.1.4.1 Tối đa hoá lợi nhuận .10
  1.1.4.2 Tối đa hoá thị phần .10
  1.1.4.3 Tối đa hoá lợi tức của cổ đông 10
  1.1.5 Tổ chức công tác tài chính trong doanh nghiệp .11
  1.1.5.1 Khái niệm về tổ chức tài chính trong doanh nghiệp 11
  1.1.5.2 Tham gia thẩm định dự án kinh doanh của doanh nghiệp. 11
  1.1.5.3 Xây dựng những luận cứ để giám đốc về tài chính 111.2.1 Khái quát về phân tích tài chính của công ty .12
  1.2.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp .12
  1.2.1.2 Sự cần thiết của việc phân tích tài chính doanh nghiệp .13
  1.2.1.3 Đối tượng nghiên cứu của việc phân tích tài chính doanh
  nghiệp: .14
  1.2.2 Nội dung và phương pháp phân tích hoạt động tài chính 14
  1.2.2.1 Phương pháp phân tích .14
  1.2.2.2 Tổ chức công tác phân tích tài chính doanh nghiệp 17
  1.2.3 Nội dung phân tích báo cáo tài chính. .21
  1.2.3.1 Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp .22
  1.2.3.2 Phân tích bảng cân đối kế toán: 23
  1.2.3.3 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 23
  1.2.3.4 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản: 24
  1.2.3.5 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn 25
  1.2.3.6 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh
  nghiệp .25
  1.2.3.7 Phân tích khả năng sinh lời .26
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI
  CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI PHÚ TÀI .27
  2.1 Đôi nét sơ lược về công ty cổ phần tập đoàn Đại Phú Tài .27
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần tập đoàn
  Đại Phú Tài .27
  2.1.2 Đặc điểm về tổ chức kinh doanh của công ty 302.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của công ty .32
  2.1.4 Về lực lượng lao động của công ty .38
  2.1.5 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 40
  2.1.6 Hiệu suất vốn kinh doanh .45
  2.1.7 Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh .462.2 Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần tập đoàn Đại
  Phú Tài .46
  2.2.1 Phân tích tình hình tài chính của công ty 46
  2.2.1.1 Phân tích cơ cấu tài sản trong năm 2009 48
  2.2.1.2 Phân tích cơ cấu nguồn vốn 49
  2.2.2 Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của công ty cổ phần
  Đại Phú Tài .50
  2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí: .50
  2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh: 50
  2.2.2.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn: .51
  2.2.2.4 Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh
  nghiệp .51
  2.2.2.5 Phân tích khả năng sinh lời: .52
  2.3 Những thành tựu và hạn chế của công ty 54
  2.3.1 Những thành tựu đạt được 54
  2.3.2 Những hạn chế còn tồn tại 54
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM
  NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
  TẬP ĐOÀN ĐẠI PHÚ TÀI 56
  3.1 Mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong
  những năm tới .56
  3.2 Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ
  phần tập đoàn Đại Phú Tài .573.2.1 Xác định chính sách tài trợ, xây dựng cơ cấu vốn hợp lý .57
  3.2.2 Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu .61
  3.3.3 Quản lý tốt các khoản phải thu, nhanh chóng thu hồi công nợ 63
  3.2.4 Đầu tư đổi mới công nghệ 64
  3.2.5 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động .663.3 Một số kiến nghị 68
  3.3.1 Một số kiến nghị đối với công ty 68
  3.3.1.1 Tăng cường đầu tư đổi mới tài sản cố định, nâng cao hiệu
  quả sử dụng tài sản cố định hiện có, tận dụng triệt để những ưu thế
  hiện có 68
  3.3.1.2. Đẩy mạnh công tác tiếp thị phân phối tiêu thụ sản phẩm
  trong lĩnh vực kinh doanh của công ty. .71
  3.3.1.3 Ưu tiên chiến lược phát triển nguồn nhân lực có trình độ .72
  3.3.2 Một số kiến nghị với Nhà nước 72
  KẾT LUẬN .74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

  Xem Thêm: Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần Tập đoàn Đại Phú Tài
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần Tập đoàn Đại Phú Tài sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status