Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính, giai đoạn 2009 – 2011

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính, giai đoạn 2009 – 2011

  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ
  CÂN BẰNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  I. Khái quát về cấu trúc tài chính và phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng
  tài chính của doanh nghiệp
  1. Khái niệm về cấu trúc tài chính
  Cấu trúc tài chính là một khái niệm rộng, phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc
  nguồn vốn và cả mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.
  Cấu trúc tài sản nhằm đánh giá những đặc trưng trong cơ cấu tài Sản của
  doanh nghiệp, tính hợp lí khi đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh.
  Cấu trúc vốn là sự kết hợp giữa nợ (debt) và vốn cổ phần (equity) trong
  tổng nguồn vốn dài hạn mà doanh nghiệp có thể huy động được để tài trợ cho các
  dự án đầu tư.
  2. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích cấu trúc và cân bằng tài chính doanh
  nghiệp
  2.1 Khái niệm phân tích cấu trúc và cân bằng tài chính
  Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích khái quát tình hình đầu tư và huy
  động vốn của doanh nghiệp, chỉ ra các phương thức tài trợ tài sản để làm rõ những
  dấu hiệu về cân bằng tài chính.Cụ thể gồm:
  - Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp: là khái niệm chỉ cơ cấu mỗi loại
  tài sản trong doanh nghiệp. Đó là thành phần, là tỷ trọng của mỗi loại tài sản trong
  tổng tài sản.
  - Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp: thể hiện chính sách tài trợ
  của doanhnghiệp, liên quan nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác quản lý tài
  chính. Việc huy động vốn một mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh
  doanh, đảm bảo sự an toàn trong tài chính, nhưng mặt khác liên quan đến hiệu quả
  và rộng hơn là rủi ro của doanh nghiệp.
  - Phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp: xem xét mối quan hệ giữa
  nguồn vốn vứi tài sản trên BCĐKT. Mối quan hệ này liên quan đến thời gian sử
  dụng nguồn vốn và thời gian quay vòng tài sản của doanh nghiệp.
  2.2 Ý nghĩa của phân tích cấu trúc và cân bằng tài chính doanh nghiệp
  Việc phân tích cấu trúc tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh
  nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp
  đòi hỏi phải có một kế hoạch tài chính nhằm phục vụ cho việc quản lý nguồn lực,
  cũng như quyết định phương án huy động vốn phục vụ cho việc sản xuất của doanh nghiệp để tránh được tình trạng mất cân bằng tài chính trong ngắn hạn và dài hạn.
  Cụ thể:
  - Phân tích cấu trúc tài sản để đánh giá những đặc trưng trong cơ cấu tài sản
  của doanh nghiệp. Từ đó có cách phân bổ hợp lý tài sản hiện tại và tương lai khi đầu
  tư vào hoạt động kinh doanh. Hiệu quả của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc phần nào vào
  chính sách phân bổ vốn đầu tư vào loại tài sản nào, thời điểm nào là hợp lý nếu
  không sẽ làm cho nguồn vốn bị lãng phí, mất hiệu quả.
  - Phân tích cấu trúc tài nguồn vốn nhà quản lý sẽ nắm bắt được thông tin về
  chính sách tài trợ của doanh nghiệp, chủ động hơn trong việc huy động vốn đáp ứng
  nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Ngoài ra phân tích cấu trúc tài chính cho thấy được hiệu quả và rủi ro tài chính
  có thể xảy ra đối với doanh nghiệp để nhà quản lý có biện pháp giảm thiểu rủi ro,
  tăng hiệu quả tài chính.
  2.3 Mục tiêu chủ yếu của phân tích cấu trúc và cân bằng tài chính
  Mục đích của phân tích cấu trúc tài sản là nhằm đánh giá những đặc trưng
  trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp và giữ các doanh nghiệp với nhau. Qua đó,
  dự tính khả năng luân chuyển vốn, phát hiện những dấu hiệu không tốttrong quản lý
  tổ chức.
  Phân tích cấu trúc nguồn vốn phải cung cấp cho chủ sở hữu, các nhà đầu tư,
  các nhà cho vay và những người sử dụng thông tin khác về tính tự chủ về tài chính,
  tính ổn định của các nguồn tài trợ, cân bằng tài chính của công ty để đánh giá khả
  năng và tính chắc chắn tình hình sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn kinh doanh,
  tình hình và khả năng thanh toán của công ty.
  Phân tích cấu trúc nguồn vốn phải cung cấp những thônh tin về nguồn vốn
  chủ sở hữu, các khoản nợ, sự kiện tình huống làm biến đổi các nguồn vốn và khoản
  nợ của công ty cổ phần.
  II. Tài liệu và phương pháp phân tích cấu trúc và cân bằng tài chính doanh
  nghiệp
  1.Tài liệu sử dụng
  Nguồn thông tin phục vụ cho phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp chủ yếu
  là bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra còn một số tài
  liệu khác cung cấp thông tin cho việc phân tích cấu trúc tài chính như: báo cáo lưu
  chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính và các nguồn thông tin khác.
  1.1. Bảng cân đối kế toán
  1.1.1 Khái niệ

  Xem Thêm: Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính, giai đoạn 2009 – 2011
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính, giai đoạn 2009 – 2011 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status