Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Anh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Anh

  Mục lục
  Lời nói đầu 5
  Ch-ơng 1: Tổng quan chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nhgiệp . 7
  1.1: Khái quát chung về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong DN
  7
  1.1.1: Khái niệm về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 7
  1.1.2 : Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán
  hàng. . 7
  1.1.2.1: Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng . 7
  1.1.3: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến bán hàng và xác định kết quả.
  8
  1.1.4: Các ph-ơng thức bán hàng. . 10
  1.1.4.1: Ph-ơng thức bán buôn . 10
  1.1.4.2: Ph-ơng thức bán lẻ: . 11
  1.1.4.3: Ph-ơng thức bán hàng đại lý hay ký gửi hàng hóa: 12
  1.1.4.4: Ph-ơng thức bán hàng trả góp : 12
  1.1.4.5: Ph-ơng thức bán hàng đổi hàng: 13
  1.1.5 : Các ph-ơng thức thanh toán: . 13
  1.1.5.1 : Ph-ơng thức thanh toán trực tiếp: 13
  1.1.5.1.1: Ph-ơng thức thanh toán bằng tiền mặt 13
  1.1.5.1.2: Ph-ơng thức thanh toán qua ngân hàng 13
  1.1.5.2 : Ph-ơng thức thanh toán chậm trả: . 13
  1.1.6: Ph-ơng pháp tính giá vốn hàng bán 13
  1.1.7: ý nghĩa của bán hàng và xác định kết quả. . 15
  1.2 : Kế toán bán hàng và xác định kết quả 16
  1.2.1: Kế toán bán hàng . 16
  1.2.1.1 : Các chứng từ và tài khoản sử dụng. 16
  1.2.1.2: Ph-ơng pháp hạch toán . 21
  1.2.1.2.1: Ph-ơng pháp hạch toán nghiệp vụ bán buôn. . 21
  1.2.1.2.2: Ph-ơng pháp hạch toán nghiệp vụ bán lẻ. 24
  1.2.1.2.3: Ph-ơng pháp hạch toán nghiệp vụ bán ký gửi đại lý . 25
  1.2.1.2.4: Hạch toán nghiệp vụ bán trả góp . 27
  1.2.1.2.5: Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu . 28
  1.2.2: Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 30
  1.2.2.1: Kế toán chi phí bán hàng . 30
  1.2.2.2: Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 32
  1.2.2.3: Kế toán chi phí , doanh thu và kết quả hoạt động tài chính. . 34
  1.2.2.4: Kế toán chi phí, doanh thu các hoạt động khác . 34
  1.2.2.5: Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp . 35
  1.2.2.6:Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 361.2.3: Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán kế toán bán hàng
  và XĐKQKD 39
  1.2.3.1: Hình thức kế toán nhật ký chung . 39
  1.2.3.2: Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái. 40
  1.2.3.3: Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 41
  1.2.3.4: Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ . 44
  1.2.3. 5: Hình thức kế toán Kế toán máy . 45
  Ch-ơng 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh
  doanh tại Công ty TNHH MTV th-ơng mại dịch vụ và phát triển Hoàng
  Anh 47
  2.1: Đặc điểm chung của công ty . 47
  2.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH một thành viên
  th-ơng mại dịch vụ và phát triển Hoàng Anh . 47
  2.1.2: Chức năng nhiệm vụ của công ty . 47
  2.1.2.1: Chức năng của công ty 47
  2.1.2.2: Nhiệm vụ: 49
  2.1.3: Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán tại công ty 50
  2.1.3.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty . 50
  2.1.3.2: Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty. . 53
  2.1.3.3: Hình thức kế toán tại công ty. 56
  2.2: Kế toán trong công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại
  Công ty TNHH một thành viên th-ơng mại dịch vụ và phát triển Hoàng
  Anh. . 58
  2.2.1: Chứng từ sử dụng. 58
  2.2.2: Ph-ơng thức thanh toán và ph-ơng thức bán hàng 58
  2.2.2.1: Ph-ơng thức thanh toán 58
  2.2.2.1.1: Bán hàng thu tiền ngay (thanh toán nhanh) 58
  2.2.2.1.2: Bán hàng ch-a thu đ-ợc tiền ngay (thanh toán chậm) 59
  2.2.2.2 : Ph-ơng thức bán hàng . 59
  2.2.2.2.1: Ph-ơng thức bán buôn 59
  2.2.2.2.2: Ph-ơng thức bán lẻ. 74
  2.2.3 : Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ . 77
  2.2.3.1: Kế toán doanh thu bán hàng 77
  2.2.3.2 : Kế toán các khoản giảm trừ 83
  2.2.3.2.1 : Giảm giá hàng bán 83
  2.2.3.2.2 : Hàng bán bị trả lại 83
  2.2.3.2.3 : Chiết khấu th-ơng mại . 83
  2.2.4 : Kế toán giá vốn hàng bán . 86
  2.2.5: Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 91
  2.2.5.1:Kế toán chi phí bán hàng 91
  2.2.5.2 : Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 98
  2.2.5.3 : Kế toán hoạt động tài chính 104
  2.2.5.4 : Kế toán kết quả hoạt động khác 1072.2.6: Xác định kết quả kinh doanh . 107
  Ch-ơng 3: Ph-ơng h-ớng và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế
  toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV
  th-ơng mại dịch vụ và phát triển Hoàng Anh 112
  3.1. Đánh giá chung 112
  3.1.1.Ưu điểm 112
  3.1.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại tại công ty 114
  3.1.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả
  trong doanh nghiệp 115
  3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh
  tại Công ty TNHH MTV th-ơng mại dịch vụ và phát triển Hoàng Anh
  117
  Kết Luận . 124
  Danh mục tài liệu tham khảo 126

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status