Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Đèn LED (Light Emitting Diode) được đánh giá là vượt trội so với các loại bóng đèn đang lưu hành (như đèn tròn, đèn huỳnh quang, đèn Compact, đèn cao áp .) và trong vòng 15 ư 20 năm nữa sẽ thay thế các loại đèn khác trong lĩnh vực chiếu sáng toàn cầu. Hiện nay, điện trong chiếu sáng thông thường chiếm từ 20% ư 25% lượng điện tiêu thụ của mỗi quốc gia, nếu sử dụng đèn LED thay thế sẽ giảm được một tỷ lệ rất đáng kể.
  Tại Việt Nam, theo Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VNEEP), nếu sử dụng đèn LED để thay cho đèn sợi đốt, sẽ tiết kiệm được trên 88% điện tiêu thụ, ngoài ra nếu thay thế cho các loại nguồn sáng khác thì hiệu quả về tiết kiệm điện còn cao hơn rất nhiều . Với khả năng tiết kiệm điện năng rất lớn của các loại đèn chiếu sáng LED, với tiềm năng to lớn của thị trường chiếu sáng ở Việt Nam [5].
  Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RALACO) là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng Chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và thân thiện môi trường tại Việt Nam. Trong định hướng chiến lược kinh doanh và phát triển công ty giai đoạn 2011-2015, phát triển đèn LED được đặt ra là một yêu cầu cấp thiết và triển khai nhanh nhằm đóng góp tỷ lệ doanh thu trong các năm tiếp theo. Nhưng một chiến lược phát triển sản phẩm riêng và chi tiết cho đèn LED là chưa có, hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ hạn chế so với tiềm năng thị trường hiện nay.
  Một thách thức rất lớn với công ty trong sản xuất và cung cấp sản phẩm đèn LED tại Việt nam đó là sự canh tranh khốc liệt khi nền kinh tế hội nhập sâu và WTO, với rất nhiều sản phẩm ngoại nhập, đặc biệt là của Trung Quốc, với giá thành thấp nhưng chất lượng không đảm bảo. Để thực hiện việc này, Công ty cần có cái nhìn về thực trạng về thị trường cũng như xu hướng sử dụng đèn LED tại Việt Nam cũng như các yếu tố nội lực của Công ty để từ đó đưa ra các giải pháp, các chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED phù hợp, vừa giảm giá thành sản phẩm, chất lượng tốt để nâng cao tính cạnh trạnh và thích ứng đúng quy luật của thị trường.
  Với tư cách là cán bộ đang công tác tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, học viên mạnh dạn chọn đề tài “Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Học viên mong mỏi có thể đóng góp phần nhỏ bé hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển của công ty, và đồng thời vào sự phát triển chung nền kinh tế đất nước.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Luận văn sau khi hoàn thành sẽ đạt được những mục tiêu như sau:
  Tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chiến lược phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp.
  Phân tích và đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty RALACO.
  Phân tích các căn cứ hình thành chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty RALACO.
  Xây dựng được chiến lược phát triển sản phẩm cho công ty RALACO đối với sản phẩm đèn LED trong giai đoạn 2011-2015.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của luận văn chỉ cho dòng sản phẩm đèn LED của RALACO trong lĩnh vực chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng thương mại.
  - Phạm vi nghiên cứu được tiến hành trong thị trường Việt Nam và thời gian nghiên cứu phát triển sản phẩm trong giai đoạn phát triển 2011-2015.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Số liệu phân tích và nghiên cứu trong luận văn được thu thập, tổng hợp theo 2 nguồn:
  Nguồn thông tin sơ cấp là nguồn thông tin do các hãng sản xuất, cung ứng, dịch vụ chiếu sáng cung cấp hoặc các số liệu khảo sát trực tiếp trên thị trường.
  Nguồn thông tin thứ cấp được tổng hợp từ các tài liệu nghiên cứu, các báo cáo về các sản phẩm chiếu sáng thương mại bằng LED.
  - Phương pháp phân tích nghiên cứu được sử dụng trong luận văn chủ yếu sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích thống kê, phương pháp mô hình hóa.
  5. Đóng góp khoa học và thực tiễn của luận văn
  Luận văn được tổng hợp và hệ thống hoá lại các lý thuyết cũng như công cụ hữu hiệu được sử dụng trong việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược kinh doanh cũng như chiến lược phát triển sản phẩm nói riêng. Với những cơ sở mang tính khoa học và bài bản như vậy, luận văn là một tài liệu chuyên đề về xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm cho không chỉ Công ty mà còn cho các doanh nghiệp khác tham khảo.
  Luận văn được gắn trực tiếp và thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của RALACO– là một doanh nghiệp có uy tín và hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp các sản phẩm nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng. Tính thực tiễn của đề tài là rất cao, những lý thuyết và công cụ khoa học được nghiên cứu sẽ được áp dụng, triển khai luôn với một đối tượng cụ thể, đó là Công ty Rạng Đông. Qua đó, luận văn sẽ đóng góp được cái nhìn toàn diện và sâu sắc khi xây dựng chiến lược sản phẩm đối với lãnh đạo Công ty trong giai đoạn phát triển 2011-2015.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận thì luận văn này có cấu trúc được trình bày thành 3 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý thuyết chiến lược phát triển sản phẩm trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Các căn cứ hình thành chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED cho Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (RALACO) tại thị trường Việt Nam.
  Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED cho RALACO tại thịtrường Việt Nam.


  MỤC LỤC


  Lời cảm ơn iv
  Lời cam đoan v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị vii
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4 Phương pháp nghiên cứu 2
  5 Đóng góp khoa học và thực tiễn của luận văn 3
  6 Kết cấu của luận văn 3
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 4
  1.1 Khái niệm sản phẩm và phát triển sản phẩm 4
  1.1.1 Khái niệm sản phẩm 4
  1.1.2 Khái niệm phát triển sản phẩm 6
  1.2 Khái niệm chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm 8
  1.2.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh 8
  1.2.2 Khái niệm chiến lược phát triển sản phẩm 9
  1.2.3 Phân loại chiến lược phát triển sản phẩm 10
  1.2.4 Mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển sản phẩm 10
  1.3 Vai trò chiến lược phát triển sản phẩm đối với doanh nghiệp 11
  1.4 Quy trình xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm 11
  1.4.1 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 11
  1.4.2 Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm 13
  1.4.3 Thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm 17
  1.4.4 Đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm 17
  1.5 Các công cụ xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm của doanh nghiệp 18
  1.5.1 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên ngoài – EFE (External Factor Evaluation) 18
  1.5.2 Ma trận đánh giá các yếu tố môi trường bên trong – IFE (Internal Factor Evaluation) 20
  1.5.3 Ma trận kết hợp chiến lược – SWOT 20
  1.5.4 Ma trận hoạch định chiến lược có khả năng định lượng – QSPM 25
  Tóm tắt nội dung Chương 1 29
  CHƯƠNG 2: CÁC CĂN CỨ HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐÈN LED CHO CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG (RALACO) 30
  2.1 Giới thiệu đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của RALACO 30
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của RALACO 30
  2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của RALACO 31
  2.1.3 Bộ máy quản lý của RALACO 32
  2.1.4 Một số kết quả hoạt động kinh doanh của RALACO (2009 - 6 tháng 2012) 33
  2.2 Giới thiệu sản phẩm đèn LED của RALACO 35
  2.2.1 Giới thiệu sơ bộ sản phẩm đèn LED của RALACO 35
  2.2.2 Năng lực công nghệ và dây chuyền sản xuất đèn LED tại RALACO 38
  2.3 Phân tích các căn cứ xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của RALACO 40
  2.3.1 Phân tích nghiên cứu thị trường sản phẩm đèn LED tại Việt Nam hiện nay 40
  2.3.2 Phân tích môi trường vĩ mô 46
  2.3.3 Phân tích môi trường vi mô 49
  2.3.4 Phân tích môi trường nội bộ 54
  2.4 Phân tích đánh giá chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của RALACO giai đoạn 2011-2015 60
  2.4.1 Nội dung chiến lược kinh doanh của RALACO giai đoạn 2011-2015 60
  2.4.2 Chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của RALACO hiện nay 61
  2.4.3 Những điểm yếu và nguyên nhân trong chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của RALACO 64
  Tóm tắt nội dung Chương 2 66
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐÈN LED CHO RALACO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 67
  3.1 Xác định mục tiêu của chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED 67
  3.2 Xây dựng ma trận SWOT để hình thành chiến lược sản phẩm đèn LED 68
  3.2.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE 68
  3.2.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài – EFE 69
  3.2.3 Phối hợp các yếu tố hình thành phương án chiến lược 71
  3.3 Lựa chọn chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED 76
  3.4 Các biện pháp nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của Công ty 82
  3.4.1 Biện pháp về chất lượng sản phẩm 82
  3.4.2 Biện pháp về phân phối 83
  3.4.3 Biện pháp về nhân lực 83
  3.4.4 Biện pháp về tài chính và giá 84
  3.4.5 Biện pháp trong xúc tiến bán hàng 84
  Tóm tắt nội dung Chương 3 91
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93
  Tài liệu tham khảo
  Phụ lục

  Xem Thêm: Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status