Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Những chữ viết tắt iii
  Mục lục .iv
  Danh mục các bảng .vii
  Danh mục các hình .ix
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Đặc điểm thực vật học và hóa sinh học hạt đậu tương .3
  1.2. Nghiên cứu khả năng phản ứng của cây đậu tương đốivới hạn .4
  1.2.1. Sự phản ứng của cây đậu tương đối với hạn ở giai đoạn hạt nảy mầm .4
  1.2.2. Sự phản ứng của cây đậu tương đối với hạn ở giai đoạn cây non .7
  1.3. Sử dụng kỹ thuật RAPD trong nghiên cứu sự đa dạng di truyền ở mức phân tử 8
  1.3.1. RAPD 8
  1.3.2. Nghiên cứu sự đa dạng di truyền bằng RAPD 10
  Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12
  2.1. Vật liệu nghiên cứu .12
  2.1.1.Vật liệu thực vật .12
  2.1.2. Các hoá chất và thiết bị .12
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 13
  2.2.1. Phương pháp xác định sự sinh trưởng của rễ mầm và thân mầm .13
  2.2.2. Phương pháp hóa sinh .14
  2.2.2.1. Phân tích hoá sinh giai đoạn hạt tiềm sinh .14
  2.2.2.2. Đánh giá khả năng chịu hạn thông qua phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh ở giai
  đoạn hạt nảy mầm 15Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  v
  2.2.3. Phương pháp sinh lý 17
  2.2.3.1. Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây non bằng phương pháp gây hạn
  nhân tạo .17
  2.2.3.2. Xác định hàm lượng proline .18
  2.2.4. Phương pháp sinh học phân tử 19
  2.2.4.1. Phương pháp tách ADN tổng số từ mầm đậu tương 19
  2.2.4.2. Phản ứng RAPD .19
  2.2.4.3. Phân tích số liệu RAPD 19
  2.2.5. Phương pháp xử lý kết quả và tính toán số liệu 20
  Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21
  3.1. Kết quả phân tích tính đa dạng kiểu hình của các giống đậu tương nghiên cứu .21
  3.1.1.Đặc điểm hình thái, kích thước khối lượng và hóa sinh hạt của 16 giống đậu
  tương 21
  3.1.1.1. Hình thái, kích thước và khối lượng hạt .21
  3.1.1.2. Hàm lượng protein, lipit .23
  3.1.2. Khả năng phản ứng của 16 giống đậu tương ở giai đoạn hạt nảy mầm 26
  3.1.2.1. Kích thước rễ mầm và thân mầm .26
  3.1.2.2. Hoạt độ enzym α - amilase và hàm lượng đường trong hạt nảy mầm của các
  giống đậu tương dưới tác động của sorbitol 7 % 28
  3.1.2.3. Hoạt độ enzym protease và hàm lượng protein trong hạt nảy mầm của các
  giống đậu tương dưới tác động của sorbitol 7 % 33
  3.1.2.4. Nhận xét .38
  3.1.3. Khả năng phản ứng đối với hạn của 16 giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá 39
  3.1.3.1 Tỷ lệ thiệt hại 39
  3.1.3.2. Chỉ số chịu hạn tương đối 41
  3.1.3.3. Hàm lượng protein và prolin 42
  3.1.3.4. Nhận xét .46
  3.1.4. Sự phân bố của các giống đậu tương nghiên cứu 46Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  vi
  3.2. Kết quả phân tích tính đa dạng di truyền ở mức phân tử ADN của các giống đậu
  tương nghiên cứu .48
  3.2.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số .48
  3.2.2. Phân tích sự đa hình ADN bằng kỹ thuật RAPD .49
  3.2.3. Nhận xét về kết quả phân tích đa hình ADN trong hệ gen của 16 giống đậu
  tương địa phương 60
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .61
  CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN .63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 64Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. Nguồn gốc của các giống đậu tương nghiên cứu .13
  Bảng 2.2. Trình tự nucleotit của 10 mồi RAPD sử dụng trong nghiên cứu .20
  Bảng 3.1. Hình dạng, màu sắc, kích thước, khối lượng 1000 hạt của 16 giống đậu
  tương địa phương 22
  Bảng 3.2. Hàm lượng lipit và protein của 16 giống đậu tương (% KL khô) 24
  Bảng 3.3. Chiều dài rễ mầm của các giống đậu tương nghiên cứu 26
  Bảng 3.4. Chiều dài thân mầm của các giống đậu tương .27
  Bảng 3.5. Hoạt độ enzyme α – amylase trong các giai đoạn hạt nảy mầm khi xử lý
  sorbitol 7% của 16 giống đậu tương 29
  Bảng 3.6. Hàm lượng đường tan ở giai đoạn hạt nảy mầm khi xử lý sorbitol 7% của 16
  giống đậu tương 31
  Bảng 3.7. Tương quan giữa hoạt độ enzyme –amylase và hàm lượng đường tan 33
  Bảng 3.8. Hoạt độ protease trong các giai đoạn hạt nảy mầm khi xử lý sorbitol 7% 34
  Bảng 3.9. Hàm lượng protein ở giai đoạn hạt nảy mầm khi xử lý sorbitol 7% .36
  Bảng 3.10. Tương quan giữa hoạt độ enzyme protease và hàm lượng protein .37
  Bảng 3.11. Tỷ lệ thiệt hại của 16 giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá .40
  Bảng 3.12. Chỉ số chịu hạn tương đối của các giống đậu tương 42
  Bảng 3.13. Hàm lượng prolin của các giống đậu tương trong điều kiện hạn nhân tạo 44
  Bảng 3.14. Hàm lượng protein của các giống đậu tương trong điều kiện hạn nhân tạo 45
  Bảng 3.15. Hệ số khác nhau giữa các giống đậu tương .46
  Bảng 3.16. Hàm lượng và độ tinh sạch ADN của 16 giống đậu tương nghiên cứu .48
  Bảng 3.17. Tổng số phân đoạn ADN được nhân bản của 16 giống đậu tương khi phân
  tích với 10 mồi ngẫu nhiên .50Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
  viii
  Bảng 3.18. Tính đa hình về phân đoạn ADN được nhân bản của 10 mồi ngẫu nhiên .51
  Bảng 3.19. Thông tin tính đa hình (PIC) của 16 giống đậu tương .52
  Bảng 3.20. Giá trị tương quan kiểu hình (r) .58
  Bảng 3.21. Hệ số tương đồng giữa các giống đậu tương nghiên cứu .59

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự đa dạng di truyền của một số giống đậu tương địa phương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status