Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công nghệ XML và ứng dụng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công nghệ XML và ứng dụng

  ðề cương
  1. Mục tiêu
  - Cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ XML
  - Rèn luyện các kỹ năng lập trình xử lý trên tài liệu XML
  == > Ứng dụng tốt các công nghệ DTD, DOM, XSLT trong quá trình thiết kế và thực hiện phần mềm
  2. Nội dung
  Chương 1 : Mở ñầu
  1. Các ví dụ mở ñầu
  2. Tài liệu XML
  3. Công nghệ XML
  4. Giới thiệu về DOM
  Chương 2 : ðặc tả cấu trúc và nội dung tài liệu XML
  1. Các khái niệm
  2. ðặc tả cấu trúc tài liệu XML với DTD
  3. ðặc tả cấu trúc tài liệu XML với Xml-Schema
  Chương 3 : Truy xuất tài liệu XML với DOM
  1. Giới thiệu chung về DOM
  2. Các thao tác cơ bản
  3. Ngôn ngữ XPath
  4. DOM và các công nghệ khác
  Chương 4 : Biến ñổi tài liệu XML với XSLT
  1. Giới thiệu chung về XSLT
  2. Hệ thống các thẻ cơ bản
  3. Môi trường thực hành
  Visual Studio.NET 2005
  4. Tài liệu tham khảo
  - Sách :
  Sách về môi trường Visual Studio.NET ( phần liên quan XML )
  Sách kỹ thuật liên quan XML,DOM,Xpath,XSLT
  - Giáo trình :
  Giáo trình "Công nghệ XML và ứng dụng " - Nguyễn tiến Huy
  5. Thi
  Thi lý thuyết : 5 ñiểm
  Thi thực hành : 5 ñiểm Chương 1 : Mở ñầu
  Giới thiệu chung về chương 1
  I. Các ví dụ mở ñầu
  Mục tiêu :
  - Minh họa việc sử dụng tập tin Xml ñể lưu trữ thông tin các ñối tượng trong thực tế
  - Mở ñầu cho việc trình bày các khái niệm về tài liệu Xml cùng với ñịnh chuẩn Xml
  1. Phân số
  Tập tin Phan_so.xml biểu diễn thông tin về phân số 4/7 trên bộ nhớ phụ
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <PHAN_SO Tu_so="4" Mau_so="7" />
  2. Dãy số nguyên
  Tập tin Day_so.xml biểu diễn thông tin về dãy các số nguyên
  -4,22,-3,15,7,12
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <DAY_SO>
  <SO Gia_tri="-4" />
  <SO Gia_tri="22" />
  <SO Gia_tri="-3" />
  <SO Gia_tri="15" />
  <SO Gia_tri="7" />
  <SO Gia_tri="12" />
  </DAY_SO>
  3. ðường tròn
  Tập tin Duong_tron.xml biểu diễn thông tin về ñường tròn C có tậm O(2,1) và bán kính R=4
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <DUONG_TRON Ban_kinh="4">
  <DIEM x="2"y="1" />
  </DUONG_TRON>
  4. Bảng ñơn giá thuê phòng
  Tập tin Bang_don_gia.Xml biểu diễn thông tin về bảng ñơn giá thuê phòng của khách sạn
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <KHACH_SAN Ten="X" Dia_chi="123 ABC" >
  <LOAI_PHONG Ten="Loại A" Don_gia="280000" />
  <LOAI_PHONG Ten="Loại B" Don_gia="240000" />
  <LOAI_PHONG Ten="Loại C" Don_gia="180000" /> <LOAI_PHONG Ten="Loại ñặc biệt" Don_gia="320000" />
  </KHACH_SAN>
  5. Bảng tỷ giá
  Tập tin Bang_ty_gia.xml biểu diễn thông tin bảng tỷ giá các ngoại tệ
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <BANG_TY_GIA Ngay="14/6/2007">
  <NGOAI_TE Ten="ðô la Mỹ" Ky_hieu="USD"
  Mua_tien_mat="16103" Mua_chuyen_khoan="16124" Ban="16127" />
  <NGOAI_TE Ten="Bảng Anh" Ky_hieu="GBP"
  Mua_tien_mat="31604" Mua_chuyen_khoan="31699" Ban="31910" />
  <NGOAI_TE Ten="ðô la HongKong" Ky_hieu="HKD"
  Mua_tien_mat="2030" Mua_chuyen_khoan="2054" Ban="2074" />
  </BANG_TY_GIA>
  6. Kết quả xổ số
  Tập tin Ket_qua_xo_so.xml biểu diễn thông tin kết quả xổ số tỉnh Bình thuận
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <KET_QUA Ngay="14/6/2007" Tinh="Bình Thuận" >
  <GIAI Ten="Giải tám" >
  <SO Gia_tri="98" />
  </GIAI>
  <GIAI Ten="Giải bảy" >
  <SO Gia_tri="709" />
  </GIAI>
  <GIAI Ten="Giải sáu" >
  <SO Gia_tri="6137" />
  <SO Gia_tri="0429" />
  <SO Gia_tri="1351" />
  </GIAI>
  <GIAI Ten="Giải năm" >
  <SO Gia_tri="1268" />
  </GIAI>
  <GIAI Ten="Giải bốn" >
  <SO Gia_tri="00044" />
  <SO Gia_tri="74572" />
  <SO Gia_tri="49335" />
  <SO Gia_tri="38644" />
  <SO Gia_tri="74331" />
  <SO Gia_tri="05085" />
  <SO Gia_tri="66071" />
  </GIAI>
  <GIAI Ten="Giải ba" >
  <SO Gia_tri="20579" />
  <SO Gia_tri="49194" />
  </GIAI> <GIAI Ten="Giải nhì" >
  <SO Gia_tri="54621" />
  </GIAI>
  <GIAI Ten="Giải nhất" >
  <SO Gia_tri="58998" />
  </GIAI>
  <GIAI Ten="Giải ñặc biệt" >
  <SO Gia_tri="02700" />
  </GIAI>
  </KET_QUA>
  7. Mạch ñiện
  Tập tin Mach_dien.xml biểu diễn thong tin về mạch ñiện với các ñiện trở
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <MACH_NOI_TIEP>
  <DIEN_TRO Gia_tri="4" />
  <MACH_SONG_SONG>
  <DIEN_TRO Gia_tri="2" />
  <MACH_NOI_TIEP>
  <DIEN_TRO Gia_tri="2" />
  <MACH_SONG_SONG>
  <DIEN_TRO Gia_tri="3" />
  <DIEN_TRO Gia_tri="3" />
  </MACH_SONG_SONG>
  <DIEN_TRO Gia_tri="4" />
  </MACH_NOI_TIEP>
  <MACH_NOI_TIEP>
  <DIEN_TRO Gia_tri="2" />
  <DIEN_TRO Gia_tri="1" />
  </MACH_NOI_TIEP>
  </MACH_SONG_SONG>
  <DIEN_TRO Gia_tri="8" />
  <DIEN_TRO Gia_tri="6" />
  </MACH_NOI_TIEP>
  II. Tài liệu XML
  Mục tiêu :
  - Trình bày khái niệm và ý nghĩa sử dụng của tài liệu Xml
  - Trình bày chi tiết về ñịnh chuẩn Xml
  1. Khái niệm về tài liệu XML
  Văn bản có cấu trúc theo ñịnh chuẩn XML
  cho phép biểu diễn thông tin về các ñối tượng trong thực tế

  Xem Thêm: Công nghệ XML và ứng dụng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công nghệ XML và ứng dụng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status