Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia

  MỤC LỤC
  Lời cam đoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục bảng viii
  Danh mục hình x
  Danh mục hộp xi
  Bảng tỷ giá hối đoái một số đơn vị tiền với tiền riel của campuchia xii
  MỞ ĐẦU 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
  4 Những đóng góp mới của luận án 4
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN
  NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG 5
  1.1 Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững 5
  1.1.1 Một số khái niệm về phát triển nông nghiệp bền vững 5
  1.1.2 Tác động của phát triển nông nghiệp bền vững 6
  1.1.3 Yêu cầu của phát triển nông nghiệp bền vững 8
  1.1.4 Nội dung của phát triển nông nghiệp bền vững 12
  1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững 19
  1.1.6 Phương pháp đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững 22
  1.2 Cơ sở thực tiễn về phát triển nông nghiệp bền vững 25
  1.2.1 Phát triển nông nghiệp bền vững của một số nước trên thế giới 25v
  1.2.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho phát triển nông nghiệp bền vững
  ở tỉnh Svay Riêng 28
  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội tỉnh Svay Riêng 33
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên 33
  2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 37
  2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển nông nghiệp của tỉnh 44
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 45
  2.2.1 Cách tiếp cận 45
  2.2.2 Khung phân tích 46
  2.2.3 Phương pháp nghiên cứu 47
  2.2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 51
  CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN
  VỮNG Ở TỈNH SVAY RIÊNG, CAMPUCHIA 55
  3.1 Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng 55
  3.1.1 Khía cạnh kinh tế 55
  3.1.2 Khía cạnh xã hội 76
  3.1.3 Khía cạnh môi trường 82
  3.1.4 Mối quan hệ giữa các nội dung phát triển về kinh tế, xã hội và
  môi trường 88
  3.1.5 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của sản
  xuất nông nghiệp 97
  3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh
  Svay Riêng 98
  3.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng chung đến phát triển nông nghiệp bền vững 98
  3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp bền vững xét
  theo từng khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường 108vi
  CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG
  NGHIỆP BỀN VỮNG Ở TỈNH SVAY RIÊNG, CAMPUCHIA 124
  4.1 Căn cứ và định hướng giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững
  ở tỉnh Svay Riêng 124
  4.1.1 Căn cứ 124
  4.1.2 Định hướng phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng 125
  4.2 Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng 127
  4.2.1 Đổi mới và hoàn thiện chủ trương, chính sách cho phát triển sản
  xuất nông nghiệp bền vững 127
  4.2.2 Hoàn thiện quy hoạch và quản lý quy hoạch sản xuất nông nghiệp 129
  4.2.3 Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng 133
  4.2.4 Tổ chức thâm canh sản xuất 134
  4.2.5 Nâng cao chất lượng của nguồn lao động 138
  4.2.6 Tăng cường liên kết trong sản xuất nông nghiệp 141
  4.2.7 Tạo lập thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định 142
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 146
  1 Kết luận 146
  2 Kiến nghị 147
  Danh mục các công trình đã công bố có liên quan đến luận án 149
  Tài liệu tham khảo 150
  Phụ lục 160

  Xem Thêm: Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Svay Riêng, Campuchia sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status