Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam.

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam.

  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 13
  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 11
  1. Những công trình nghiên cứu trong nước có liên quan đến đề tài luận
  án
  11
  2. Những công trình nghiên cứu nước ngoài có liên quan đến đề tài luận
  án
  17
  3. Cơ sở lý thuyết và tư tưởng định hướng xuyên suốt luận án 24
  Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC DỰ ÁN
  ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
  VÀ SAU ĐẠI HỌC
  27
  1.1. Ngân sách nhà nước dành cho giáo dục và giáo dục đại học 27
  1.1.1. Giáo dục đại học và ngân sách nhà nước giành cho giáo dục đại học 27
  1.1.2. Tính kinh tế chính trị của đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại
  học
  30
  1.1.3. Các hình thức đầu tư cho giáo dục đại học từ nguồn ngân sách nhà
  nước
  34
  1.2. Quản lý nhà nước các dự án đầu tư 45
  1.2.1. Đầu tư và dự án đầu tư 45
  1.2.2. Quản lý các dự án đầu tư của các cơ quan quản lý nhà nước 48
  1.3. Quản lý nhà nước các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục
  đại học
  52
  1.3.1. Quản lý nhà nước các hoạt động đầu tư bằng ngân sách nhà nước cho
  các thể chế giáo dục
  53
  1.3.2. Quản lý nhà nước các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ sinh
  viên
  64
  1.4. Quản lý nhà nước chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước
  cho giáo dục đại học ở một số nước
  67
  1.4.1. Nước Mỹ 67
  1.4.2. Hàn Quốc 70
  1.4.3. Indonesia 734
  1.4.4. Một số nhận xét chung về quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng ngân
  sách nhà nước cho giáo dục đại học và quản lý từ ba nước
  78
  Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN ĐẦU
  TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU
  ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2012
  82
  2.1. Phát triển giáo dục đại học - sau đại học ở Việt Nam giai đoạn 2000-
  2012
  82
  2.1.1. Tổng quan chung về phát triển giáo dục đại học 82
  2.1.2. Chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo dục 86
  2.1.3. Đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học và sau đại học 89
  2.2. Thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư thuộc ngân sách nhà
  nước trực tiếp cho các cơ sở giáo dục đại học
  96
  2.2.1. Thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư xây dựng cơ bản phát triển
  giáo dục đại học- sau đại học giai đoạn 2000-2012
  97
  2.2.2. Thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư cho sự nghiệp khoa học
  công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học - sau đại học
  105
  2.2.3. Thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước
  phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục đại học
  106
  2.2.4. Thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ chính
  thức (ODA) cho giáo dục đại học- sau đại học
  108
  2.2.5. Một số nhận xét về các dự án đầu tư trực tiếp cho các cơ sở giáo dục
  đại học bằng vốn ngân sách nhà nước
  110
  2.3. Thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước
  dưới dạng tín dụng vay vốn sinh viên
  111
  2.3.1. Một số nội dung của dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước theo hình
  thức tín dụng hỗ trợ sinh viên
  112
  2.3.2. Các chủ thể tham gia dự án 116
  2.3.3. Một số nhận xét về quản lý nhà nước các dự án tín dụng sinh viên 122
  2.4. Thực trạng quản lý nhà nước dự án đầu tư ngân sách nhà nước thông 1265
  qua hỗ trợ, trợ cấp học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học - sau
  đại học
  2.4.1. Dự án học bổng khuyến khích học tập 129
  2.4.2. Dự án học bổng chính sách 131
  2.4.3. Dự án trợ cấp xã hội 134
  2.4.4. Các dự án liên quan đến học phí 136
  2.5. Thực trạng quản lý nhà nước các dự án đầu tư ngân sách nhà nước
  hoặc các chương trình cam kết giữa Chính phủ Việt Nam với các nước
  (hiệp định) trong giáo dục đại học - sau đại học ở nước ngoài
  141
  2.6. Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát 146
  Chương 3: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
  TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - SAU ĐẠI
  HỌC GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
  157
  3.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đại học giai
  đoạn đến 2020
  157
  3.2. Những định hướng về đổi mới cơ chế tài chính phát triển giáo dục đại
  học
  161
  3.2.1. Đổi mới cơ chế tài chính cho sự nghiệp giáo dục nói chung 161
  3.2.2. Những định hướng phân bổ ngân sách nhà nước dành cho giáo dục đại
  học
  163
  3.3. Đổi mới quản lý các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục
  đại học - sau đại học
  172
  3.3.1. Đổi mới cơ chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản cho các cơ sở
  giáo dục đại học từ ngân sách nhà nước
  172
  3.3.2. Đổi mới quản lý nhà nước các dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước
  thông qua hình thức "chi hỗ trợ sinh viên"
  177
  3.3.3. Đổi mới cơ chế tạo nguồn thu của các cơ sở giáo dục đại học thông qua
  học phí
  183
  3.3.4. Đổi mới cơ chế quản lý đầu tư cho giáo dục đại học bằng nguồn vốn 1916
  ODA
  3.3.5. Đổi mới cơ chế đầu tư ngân sách nhà nước cho hoạt động nghiên cứu
  khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
  192
  3.3.6. Đổi mới cơ chế đầu tư ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học và phát
  triển nguồn nhân lực các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn tới
  196
  3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 204
  KẾT LUẬN 208
  NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN
  TỚI ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
  211
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 212
  PHỤ LỤC 224

  Xem Thêm: Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhà nước dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước trong giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status