Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2014

  MỤC LỤC
  Trang


  MỞ ĐẦU . 1
  TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 6
  Chương 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 16
  1.1. TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 16
  1.1.1. Bản chất của ngân sách nhà nước . 16
  1.1.2. Mối quan hệ giữ
  a ngân sách nhà nước với các quĩ tài chính nhà nước
  ngoài ngân sách và các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước 18
  1.1.3. Những lý luận cơ bản về dự toán ngân sách nhà nước và lập dự toán
  ngân sách nhà nước 21
  1.2. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA
  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 32
  1.2.1. Khái quát về kiểm toán nhà nước và vai trò của kiểm toán nhà nước
  đối với dự toán ngân sách nhà nước 32
  1.2.2. Những đặc trưng cơ bản của dự toán ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến tổ chức kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước 44
  1.2.3. Những vấn đề lý luận cơ bản về kiểm toán dự toán ngân sách nhà
  nước của kiểm toán nhà nước 47
  1.2.4. Nội dung tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của Kiểm
  toán Nhà nước 52
  Kết luận Chương 1 . 74
  Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN DỰ TOÁN NGÂN
  SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NUỚC VIỆT NAM VÀ
  KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 75
  2.1. KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM . 75
  2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, cán bộ của Kiểm toán Nhà nước . 75
  2.1.2. Nguyên tắc và cơ chế hoạt động kiểm toán . 82
  2.1.3. Tổ chức công tác kiểm toán 85
  2.1.4. Vai trò của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam với dự toán ngân sách
  nhà nước . 88
  2.2. ĐẶC ĐIỂM DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ẢNH
  HƯỞNG TỚI TỔ CHỨC KIỂM TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC 90
  2.2.1. Dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam xây dựng dựa trên yêu cầu
  về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 90
  2.2.2. Dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam được xây dựng dựa trên
  những nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành và các địa phương . 91
  2.2.3. Dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam được xây dự
  ng dựa trên
  chính sách, chế độ do Nhà nước quy định trong lĩnh vực tài chính
  ngân sách 91
  2.2.4. Dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam do Chính phủ tổ chức soạn
  lập, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị và là văn bản pháp lý có
  tính chuyên môn cao đồng thời hoàn thành khi được Quốc hội
  quyết định 92
  2.2.5. Dự toán ngân sách nhà nước Việt Nam là dự toán ngân sách của toàn
  bộ quốc gia bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương 94
  2.3. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN DỰ
  TOÁN NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 96
  2.3.1. Khái quát kết quả tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước . 96
  2.3.2. Thực trạng tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước 101
  2.3.3. Đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước
  của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 113
  2.4. KINH NGHIỆM TỔ CHỨC KIỂM TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
  NHÀ NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 121
  2.4.1. Tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách của Kiểm toán Nhà nước
  Hungary . 121
  2.4.2. Tổ chức kiểm toán dự toán dự toán ngân sách nhà nước của Kiểm
  toán Nhà nước Cộng hoà Liên bang Đức 123
  2.4.3. Những bài học kinh nghiệm đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 125
  Kết luận Chương 2 . 128
  Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  KIỂM TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 129
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN DỰ TOÁN
  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦ
  A KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 129
  3.1.1. Quan điểm đổi mới công tác lập, thẩm định và quyết định dự toán
  ngân sách nhà nước của Việt Nam 129
  3.1.2. Định hướng phát triển của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thời gian tới . 132
  3.1.3. Nguyên tắc, yêu cầu hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách
  nhà nước của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam 134
  3.1.4. Định hướng hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà
  nước của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam . 135
  3.2. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KIỂM TOÁN
  DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ
  NƯỚC VIỆT NAM . 141
  3.2.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách
  nhà nước . 141
  3.2.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự để kiểm toán dự toán ngân sách
  nhà nước . 146
  3.2.3. Hoàn thiện tổ chức thực hiện kiểm toán theo qui trình kiểm toán dự
  toán ngân sách nhà nước 151
  3.2.4. Hoàn thiện tổ chức kiểm soát chất lượng kiểm toán dự toán ngân
  sách nhà nước . 165
  3.2.5. Nâng cao chất lượng kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước để
  cung cấp thông tin cho việc đánh giá dự toán ngân sách nhà nước . 169
  3.2.6. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho
  kiểm toán viên 170
  3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ
  CHỨC KIỂM TOÁN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 171
  3.3.1. Về phía Nhà nước . 171
  3.3.2. Về phía Kiểm toán Nhà nước . 174
  Kết luận Chương 3 . 177
  KẾT LUẬN. 178
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ
  LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kiểm toán dự toán ngân sách nhà nước của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status