Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại công ty TNHH Poongshinvina

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại công ty TNHH Poongshinvina

  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Danh mục các từ viết tắt iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục sơ ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của ñề tài 2
  2 CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
  2.1 Những vấn ñề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ 4
  2.2 Cơ cấu của hệ thống kiểm soát nội bộ 11
  2.3 Những hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ 19
  2.4 Kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương 20
  3 ðẶC ðIỂM CÔNG TY TNHH POONGSHINVINA VÀ
  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 39
  3.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 41
  4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42
  4.1 Thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 42
  4.1.1. Môi trường kiểm soát 42
  4.1.2 Hệ thống kế toán 44
  4.1.3 Thủ tục kiểm soát 44
  4.2 Kiểm soát nội bộ trong chu trình nhân sự tiền lương tại Công ty
  TNHH PoongshinVina 45 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v
  4.2.1 Kiểm soát nội bộ quy trình tuyển dụng 45
  4.2.2 Kiểm soát nội bộ quy trình sử dụng lao ñộng của Công ty TNHH
  PoongshinVina 51
  4.2.3 Kiểm soát nội bộ quy trình tính lương tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 63
  4.2.4 Kiểm soát nội bộ quy trình thanh toán lương của Công ty TNHH
  PoongshinVina 67
  4.3 ðánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty TNHH
  PoongshinVina 72
  4.3.1 Những mặt tích cực của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty
  TNHH PoongshinVina 72
  4.3.2 Những mặt hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân
  sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 73
  4.4 Biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân
  sự tiền lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 75
  4.4.1 Biện pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát 75
  4.4.2 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình tuyển dụng 75
  4.4.3 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình sử dụng lao ñộng 80
  4.4.4 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình tính lương 84
  4.4.5 Biện pháp hoàn thiện HTKSNB quy trình trả lương 85
  5 KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ðỀ XUẤT 87
  5.1 KẾT LUẬN 87
  5.2 Ý KIẾN ðỀ XUẤT 88
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi
  DANH MỤC BẢNG
  STT Tên bảng Trang
  4. 1 Quy trình tuyển dụng nhân viên văn phòng 46
  4. 2 Quy trình tuyển dụng công nhân may 47
  4. 3 Dự ñoán khả năng rủi ro trong quy trình tuyển dụng 50
  4. 4 Quy trình chấm công 51
  4. 5 Bảng chấm công I tại Công ty TNHH PoongshinVina (trích) 52
  4. 7 Mẫu phiếu báo ăn hàng ngày 54
  4. 8 Bảng phân loịa công chuyên cần tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 56
  4. 9 Bảng dự ñoán rủi ro quy trình chấm công tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 57
  4. 10 Bảng quy trình ñánh giá công việc tạ Công ty TNHH
  PoongshinVina 59
  4. 11 Bảng dự ñoán rủi rô trong quy trình ñánh giá công việc tại Công
  ty TNHH PoongshinVina 59
  4. 12 Bảng dự ñoán rủi ro trong quy trình ñiều chỉnh nhân sự tại Công
  ty TNHH PoongshinVina 61
  4. 13 Bảng quy trình ñiều chỉnh lương tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 61
  4. 14 Mẫu danh sách ñiều chỉnh lương tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 62
  4. 15 Bảng dự ñoán rủi ro quy trình ñiều chỉnh lương tại Công ty
  TNHH PoongshinVina 63
  4. 16 bảng quy trình tính lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 63 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii
  4. 18 bảng dự doán rủi ro trong quy trình tính lương tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 66
  4. 19 Bảng dự ñoán rủi ro trong quy trình thanh toán lương tại Công ty
  TNHH PoongshinVina 70
  4. 20 Bảng tổng hợp kết quả từ 100 phiếu kiểm soát 71
  4. 21 Bảng sử dụng thủ tục kiểm soát trong chu trình nhân sự tiền
  lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 74
  4. 22 Bảng ñề xuất bổ sung các bước trong quy trình tuyển dụng tại
  Công ty TNHH PoongshinVina 77
  4. 23 Bảng mẫu phiếu ñề xuất nhân sự 78
  4. 24 bảng mẫu sổ theo dõi người xin việc 79
  4. 25 Bảng ñề xuất bước kiểm tra tay nghề trong quy trình tuyển dụng
  nhân sự tại Công ty TNHH PoongshinVina 79
  4. 26 Bảng ñề xuất quy trình chấm công tại Công ty TNHH
  PoongshinVina 82
  4. 27 Bảng ñề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro trong quy trình thanh
  toán lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế viii
  DANH MỤC SƠ ðỒ
  STT Tên sơ ñồ Trang
  2. 1 Quá trình và chức năng quản lý 4
  2. 2 Quá trình kiểm soát 5
  2. 3 Cơ cấu của hệ thống KSNB 11
  2. 4 Môi trường kiểm soát 11
  2. 5 Quy trình kế toán 16
  2. 6 Quá trình vận ñộng của chứng từ 16
  2. 7 Các thủ tục kiểm soát 17
  2. 8 Sơ ñồ chu trình nhân sự tiền lương 21
  2. 9 Sơ ñồ quy trình sử dụng lao ñộng 25
  3. 1 Sơ ñồ bộ máy hoạt ñộng của Công ty TNHH Poongshin Vina 34
  4. 1 Quy trình thanh toán lương tại Công ty TNHH PoongshinVina 67

  Xem Thêm: Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại công ty TNHH Poongshinvina
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống kiểm soát nội bộ chu trình nhân sự tiền lương tại công ty TNHH Poongshinvina sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status