Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về báo cáo kiểm toán và một số kiến nghị liên quan

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về báo cáo kiểm toán và một số kiến nghị liên quan

  MỤC LỤC
  Mở đầu 1
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN . 5
  1.1. Sự hình thành và phát triển của báo cáo kiểm toán 5
  1.1.1. Sự hình thành của báo cáo kiểm toán . 5
  1.1.2. Các giai đoạn phát triển của báo cáo kiểm toán . 5
  1.2. Các yếu tố cơ bản của báo cáo kiểm toán . 13
  1.2.1. Nội dung của báo cáo kiểm toán 13
  1.2.2. Các ý kiến của kiểm toán viên . 18
  1.3. Khoảng cách thông tin . 23
  1.4. Mối quan hệ giữa các chuẩn mực kế toán và báo cáo kiểm toán 27
  1.4.1. Sự thay đổi chính sách kế toán 29
  1.4.2. Các tình huống chưa rõ ràng 29Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ VIỆC VẬN DỤNG VSA 700-BÁO
  CÁO KIỂM TOÁN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH . 33
  2.1. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 - Báo cáo kiểm toán về báo cáo
  tài chính . 33
  2.1.1. Hoàn cảnh ra đời, định nghĩa, vai trò và ý nghĩa của báo cáo kiểm toán 33
  2.1.2. Nội dung chuẩn mực . 34
  2.1.3. So sánh VSA 700 và các chuẩn mực quốc tế hiện hành . 39
  2.2. Đánh giá tính hệ thống của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 41
  2.2.1. VSA 700 trong mối quan hệ với các chuẩn mực kiểm toán hiện hành . 41
  2.2.2. VSA 700 trong mối quan hệ với các chuẩn mực kế toán hiện hành 43
  2.3. Khảo sát việc vận dụng VSA 700 trong thực tế ở Việt Nam 44
  2.3.1. Mục đích . 44
  2.3.2. Phương pháp thực hiện 45
  2.3.3. Kết quả khảo sát 46
  2.3.4. Đánh giá kết quả khảo sát và nhận xét của người viết 56
  2.4. Khảo sát về khoảng cách thông tin trên báo cáo kiểm toán của các đối tượng
  liên quan 58
  2.4.1. Mục đích . 58
  2.4.2. Phương pháp thực hiện 59
  2.4.3. Kết quả khảo sát 60
  2.4.4. Đánh giá kết quả khảo sát 69Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ VSA 700 73
  3.1. Mục đích của các kiến nghị về VSA 700 . 73
  3.1.1. Góp phần tăng cường chất lượng báo cáo kiểm toán, giảm thiểu rủi ro
  trong hoạt động đầu tư và tín dụng . 73
  3.1.2. Đảm bảo tính hệ thống của hệ thống chuẩn mực kế toán và kiểm toán
  Việt Nam 73
  3.1.3. Phù hợp với các thông lệ quốc tế . 74
  3.2. Nội dung các kiến nghị 74
  3.2.1. Quy định pháp lý về xử phạt khi vi phạm chuẩn mực 74
  3.2.2. Thay đổi tiêu đề báo cáo kiểm toán thành “Báo cáo của kiểm toán viên
  độc lập” 75
  3.2.3. Nêu rõ trong đoạn mở đầu của báo cáo kiểm toán về giới hạn chuẩn
  mực/quy định kế toán áp dụng cho hệ thống báo cáo tài chính . 76
  3.2.4. Phân chia trách nhiệm của Ban giám đốc ra thành một đoạn riêng biệt
  trên báo cáo kiểm toán 76
  3.2.5. Chỉnh sửa đoạn “Phạm vi kiểm toán” trên báo cáo kiểm toán, bao gồm trách
  nhiệm của kiểm toán viên và đổi tên thành “Trách nhiệm của kiểm toán viên” . 77
  3.2.6. Định nghĩa thuật ngữ “đảm bảo hợp lý” trên chuẩn mực về báo cáo kiểm
  toán 80
  3.2.7. Sửa đổi nội dung ý kiến kiểm toán không phải là chấp nhận toàn phần . 81
  3.2.8. Sửa đổi nội dung ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần có đoạn nhấn
  mạnh 84
  Kết luận 88DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  AIA: American Institute of Accountants
  Hiệp hội kế toán viên Hoa Kỳ (sau này là AICPA)
  AICPA: American Institute of Certified Public Accountants
  Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ
  ASB: Accounting Standards Board
  Hội đồng chuẩn mực kế toán
  CAR: Commission on Auditors’ Responsibilities
  Ủy ban trách nhiệm của kiểm toán viên
  IAG: International Auditing Guideline
  Hướng dẫn kiểm toán quốc tế
  IASB: International Accounting Standards Board
  Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế
  IFAC: International Federation of Accountants
  Liên đoàn kế toán quốc tế
  ISA: International Standard on Auditing
  Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
  GAAS: Generally Accepted Auditing Standards
  Các chuẩn mực kiểm toán được chấp nhận phổ biến
  NYSE: New York Stock Exchange
  Sở giao dịch chứng khoán New York
  SAP: Statements on Auditing Practices
  Thông báo về các thông lệ kiểm toán
  SAS: Statements on Auditing Standards
  Thông báo về chuẩn mực kiểm toán
  VSA: Vietnamese Standard on Auditing
  Chuẩn mực kiểm toán Việt NamDANH MỤC BẢNG BIỂU
  Trang
  Bảng 1.1: Các nghiên cứu về khoảng cách thông tin đối với báo cáo kiểm toán dạng ngắn 25
  Bảng 1.2: Các nghiên cứu về khoảng cách thông tin đối với báo cáo kiểm toán theo SAS 58 . 26
  Bảng 1.3: Mối quan hệ giữa báo cáo kiểm toán và các chuẩn mực kế toán qua các chuẩn mực
  kiểm toán 28
  Bảng 2.1: Sự khác nhau của các yếu tố trên báo cáo kiểm toán giữa ISA 700 và VSA 700 39
  Bảng 2.2: Khảo sát ý kiến trên báo cáo kiểm toán năm 2009 của 100 công ty 46
  Bảng 2.3: Minh họa các ý kiến ngoại trừ chưa đầy đủ trên báo cáo kiểm toán năm 2009 49
  Bảng 2.4: Minh họa các ý kiến kiểm toán chưa chính xác trên báo cáo kiểm toán năm 2009 53
  Bảng 2.5: Thống kê mô tả đánh giá của những người tham gia khảo sát về tổng quan ý nghĩa
  của báo cáo kiểm toán . 62
  Bảng 2.6: So sánh đánh giá của những người tham gia khảo sát về tổng quan ý nghĩa của báo
  cáo kiểm toán 64
  Bảng 2.7: Thống kê mô tả đánh giá của những người tham gia khảo sát về các thuật ngữ trên
  báo cáo kiểm toán 66
  Bảng 2.8: So sánh đánh giá của những người tham gia khảo sát về các thuật ngữ trên báo cáo
  kiểm toán 68
  Bảng 3.1: Phân loại ý kiến trên báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên . 82
  Bảng 3.2: Vị trí của đoạn nhấn mạnh trên báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên . 85

  Xem Thêm: Đánh giá chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về báo cáo kiểm toán và một số kiến nghị liên quan
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về báo cáo kiểm toán và một số kiến nghị liên quan sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

chuẩn mực kiểm toán gaas

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status