Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam

  MỤC LỤC
  TT Nội dung Trang
  MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHAI THÁC SẮT LỘ THIÊN Ở
  VIỆT NAM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
  5
  1.1 Hiện trạng công tác khai thác quặng sắt ở VN 5
  1.1.1 Tình hình khai thác và sản lượng các mỏ sắt VN 5
  1.1.2. Công nghệ khai thác 6
  1.1.3 Thiết bị sử dụng trong các khâu công nghệ 7
  1.1.4 Quy hoạch phát triển ngành khai thác quặng sắt VN 9
  1.2. Tiềm năng trữ lượng quặng sắt VN 10
  1.3. Đặc điểm tự nhiên các khoáng sàng quặng sắt VN 10
  1.3.1 Đặc điểm phân bố các khoáng sàng sắt VN 10
  1.3.2. Đặc điểm về nguồn gốc thành tạo 14
  1.3.3 Đặc điểm cấu trúc các thân quặng 15
  1.3.4. Đặc điểm ĐCCT - ĐCTV các khoáng sàng sắt VN 15
  1.4. Phân loại mức độ phức tạp các mỏ quặng sắt theo yếu tố tự
  nhiên
  17
  1.5 Tổng quan về công tác nghiên cứu công nghệ khai thác quặng
  sắt ở VN
  20
  1.6. Một số nét về công nghệ khai thác quặng sắt trên thế giới 26
  1.6.1 Phân bố trữ lượng và tình hình khai thác quặng sắt trên thế giới 26
  1.6.2 Kinh nghiệm khai thác các mỏ quặng sắt trên thế giới 28
  1.6.3 Một số nghiên cứu về khai thác mỏ quặng lộ thiên trên thế giới 31
  1.7 Kết luận 33
  Chương 2: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CÓ TIỀM
  NĂNG ÁP DỤNG CHO CÁC MỎ QUẶNG SẮT LỘ THIÊN Ở
  VIỆT NAM
  36
  2.1 Khái quát vần đề 36
  2.2 Công nghệ khai thác dưới mức thoát nước tự chảy 38
  2.2.1 Khái quát về khai thác dưới mức thoát nước tự chảy 38
  2.2.2 Các thông số cơ bản của đáy mỏ hai cấp khi khai thác dưới mức
  thoát nước tự chảy
  39
  2.2.3 Đào sâu đáy mỏ và khai thác quặng bằng MXTLGN 43
  2.3 Công nghệ khai thác với góc nghiêng bờ công tác lớn 49
  2.3.1 Cơ sở thực tiễn và khoa học 49
  2.3.2 Trình tự phát triển công trình mỏ 50 iii
  2.4 Công nghệ khai thác chọn lọc các mỏ quặng sắt 50
  2.5 Tiềm năng sử dụng các thiết bị cho các mỏ quặng sắt lộ thiên
  VN
  55
  2.5.1 Thiết bị cho khâu chuẩn bị đất đá 55
  2.5.2 Thiết bị cho khâu xúc bốc 57
  2.5.3 Thiết bị cho khâu vận tải 59
  2.6 Kết luận 61
  Chương 3: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI
  THÁC PHÙ HỢP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  CHO CÁC MỎ QUẶNG SẮT LỘ THIÊN TRONG ĐIỀU KIỆN
  TỰ NHIÊN PHỨC TẠP VIỆT NAM
  63
  3.1 Nghiên cứu hoàn thiện công tác đào sâu cho các mỏ quặng sắt
  lộ thiên khai thác dưới mức thoát nước tự chảy
  63
  3.1.1 Khái quát về đào sâu đáy mỏ lộ thiên 63
  3.1.2 Nghiên cứu các giải pháp tăng tốc độ đào sâu đáy mỏ quặng sắt
  lộ thiên khi khai thác dưới mức thoát nước tự chảy bằng
  MXTLGN
  63
  3.2 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khai thác với góc bờ công tác
  cao cho các mỏ quặng sắt lộ thiên VN
  70
  3.2.1 Ý nghĩa của việc nâng cao góc nghiêng bờ công tác 70
  3.2.2 Các yếu tố công nghệ ảnh hưởng tới góc nghiêng bờ công tác và
  khả năng nâng cao góc nghiêng bờ công tác khi khai thác các
  mỏ quặng sắt dưới mức thoát nước tự chảy
  71
  3.3 Nghiên cứu khai thác với đáy mỏ hai cấp đối với các mỏ có
  điều kiện ĐCTV phức tạp
  79
  3.3.1 Áp dụng công nghệ khai thác đáy mỏ hai cấp đối với các mỏ có
  chiều dài đường phương lớn
  79
  3.3.2 Lựa chọn công nghệ phân khu vực khai thác theo mùa 80
  3.4 Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ công nghệ khai thác chọn lọc
  đối với các thân quặng (gốc) có cấu trúc địa chất phức tạp
  82
  3.4.1 Cơ sở xác định tổn thất và làm nghèo quặng 82
  3.4.2 Các nguyên nhân gây lên tổn thất và làm nghèo quặng trong quá
  trình khai thác lộ thiên
  83
  3.4.3 Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới tổn thất và làm nghèo khi khai
  thác mỏ quặng sắt lộ thiên
  84
  3.4.4 Công nghệ KNM khai thác chọn lọc thân quặng sắt gốc 85
  3.4.5 Xác định chiều cao xúc chọn lọc của MXTL 90
  3.4.6 Cơ sở xác định tổn thất và làm nghèo quặng vùng tiếp xúc giữa đất
  đá và quặng khi khai thác
  94 iv
  3.4.7 Nghiên cứu lựa chọn sơ đồ khai thác chọn lọc hợp lý đối với các
  mỏ quặng sắt có cấu trúc địa chất phức tạp
  97
  3.5 Nghiên cứu lựa chọn ĐBTB xúc bốc – vận tải hợp lý cho các mỏ
  quặng sắt lộ thiên có điều kiện tự nhiên và ĐCTV phức tạp
  108
  3.5.1 Các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến lựa chọn ĐBTB 108
  3.5.2 Nghiên cứu lựa chọn thiết bị xúc bốc – vận tải hợp lý đối với các
  mỏ quặng sắt lộ thiên có điều kiện tự nhiên và ĐCTV phức tạp
  109
  3.5.3 Quan hệ giữa thiết bị xúc bốc – vận tải 127
  3.5.4 Xác định số ô tô hợp lý khi phục vụ một máy xúc 132
  3.5.5 Nghiên cứu xác định tổ hợp thiết bị xúc – bốc vận tải hợp lý 133
  3.6 Kết luận 137
  Chương 4: TÍNH TOÁN ÁP DỤNG CHO MỎ QUẶNG SẮT
  THẠCH KHÊ
  138
  4.1 Đặc điểm chung mỏ quặng sắt Thạch Khê 138
  4.1.1 Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu khu mỏ 138
  4.1.2 Đặc điểm địa chất khu mỏ 138
  4.1.3 Kích thước khai trường 139
  4.1.4 Hiện trạng khu mỏ 139
  4.2 Xác định góc nghiêng bờ công tác hợp lý đối với tầng đá cứng 139
  4.3 Xác định chiều cao xúc chọn lọc đối với các MXTLGN 141
  4.4 Xác định ĐBTB xúc bốc - vận tải hợp lý 143
  4.4.1 Xác định loại ô tô phù hợp với các lớp đất yếu 143
  4.4.2 Xác định loại máy xúc phù hợp với tải trọng ô tô và công suất mỏ 147
  4.5 Kết luận 149
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 151
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 153
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 155
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status