Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhật Anh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhật Anh

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 7
  1.1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 7
  1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền. 7
  1.1.2. Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền. 7
  1.1.3. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền. 7
  1.1.4. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền. 7
  1.2. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ 8
  1.2.1. Khái niệm 8
  1.2.2. Quy định về kế toán tiền mặt 8
  1.2.3. Chứng từ sử dụng. 8
  1.2.4. Sổ sách sử dụng. 8
  1.2.5. Tài khoản sử dụng. 9
  1.2.6. Phương pháp kế toán tiền mặt tại quỹ. 9
  1.2.7. Sơ đồ hạch toán tiền mặt 11
  1.3. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 12
  1.3.1. Khái niệm 12
  1.3.2. Quy định vế kế toán TGNH 12
  1.3.3. Chứng từ sử dụng. 12
  1.3.4. Sổ sách sử dụng. 12
  1.3.5. Tài khoản sử dụng. 12
  1.3.6. Phương pháp kế toán TGNH 13
  1.3.7. Sơ đồ hạch toán TGNH 14
  1.4. KẾ TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN 15
  1.4.1. Khái niệm 15
  1.4.2. Chứng từ sử dụng. 15
  1.4.3. Tài khoản sử dụng. 15
  1.4.4. Phương pháp kế toán. 15
  1.4.5. Sơ đồ hạch toán tiền đang chuyển. 16
  1.5. CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KẾ TOÁN 16
  1.5.1. Hình thức chứng từ ghi sổ. 16
  1.5.2. Hình thức nhật ký chung. 18
  1.5.3. Hình thức nhật ký-sổ cái 20
  1.5.4. Hình thức nhật ký chứng từ 21
  PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHẬT ANH 23
  2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KINH DOANH NHẬT ANH 23
  2.1.1. Tên, địa chỉ của công ty. 23
  2.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc thời gian của công ty. 23
  2.1.3. Quy mô hiện tại của công ty. 23
  2.1.4. Kết quả kinh doanh của công ty. 23
  2.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KINH DOANH NHẬT ANH. 24
  2.2.1. Chức năng: 24
  2.2.2. Nhiệm vụ. 24
  2.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KINH DOANH NHẬT ANH 24
  2.3.1. Loại hình kinh doanh và các loại hàng hóa, dịch vụ chủ yếu mà doanh nghiệp đang kinh doanh 25
  2.3.2. Thị trường đầu vào và đầu ra của công ty. 25
  2.3.3. Vốn kinh doanh của công ty. 25
  2.3.4. Đặc điểm các nguồn lực chủ yếu của công ty. 25
  2.3.4.1. Đặc điểm của tài sản cố định. 25
  2.3.4.2. Đặc điểm của lao động. 26
  2.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & KINH DOANH NHẬT ANH 27
  2.4.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh. 27
  2.4.2. Đặc điểm tổ chức quản lý. 28
  2.5. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHẬT ANH 29
  2.5.1. Mô hình tổ chức kế toán tại công ty TNHH xây dựng & kinh doanh Nhật Anh. 29
  2.5.2. Hình thức kế toán công ty đang áp dụng. 31
  2.5.3. Kế toán tiền mặt tại quỹ của công ty. 32
  2.5.3.1. Chứng từ sử dụng. 32
  2.5.3.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. 33
  2.5.2.3. Tài khoản sử dụng. 33
  2.5.2.4. Sơ đồ hạch toán tổng hợp TM và TGNH 34
  2.5.2.5. Trình tự ghi sổ. 34
  2.5.4. Kế toán tiền gửi ngân hàng. 42
  2.5.4.1. Chứng từ sử dụng. 42
  2.5.4.2. Trình tự luân chuyển chứng từ. 42
  2.5.4.3. Tài khoản sử dụng. 42
  2.5.4.4. Trình tự ghi sổ. 42
  PhẦn 3. MỘt sỐ ý kiẾn góp phẦn thỰc hiỆn công tác hẠch toán kẾ toán tẠi công ty 49
  3.1. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 49

  Xem Thêm: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhật Anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhật Anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status