Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nhà làm việc Công ty than Hạ Long, Quảng Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nhà làm việc Công ty than Hạ Long, Quảng Ninh

  Phần II:
  Kiến trúc
  (10 %)

  Bản vẽ kèm theo:
  - Bản vẽ tổng mặt bằng tổng thể công trình.
  - 1 bản vẽ mặt đứng.
  - Các bản vẽ tầng điển hình và tầng mái.
  - Các bản vẽ mặ cắt công trình.
  - Bản vẽ chi tiết cầu thang bộ.


  Giáo viên hớng dẫn: Ths. Nguyễn Thế Duy  đề TàI TốT NGHIệP
  Nhà làm việc công ty than Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh GVHD: Trần Văn Sơn
  SV: Nguyễn Trung Hiếu - Lớp XD1202D - MSV: 111122 Trang 1


  Phần iii:
  thi công
  (45 %)
  *Nhiệm vụ thiết kế:
  I. Phần thuyết minh
  1.Tính toán khối l-ợng công việc của toàn nhà bao gồm các phần:
  - Phần ngầm
  - Phần thân
  - Phần hoàn thiện và phần mái
  2. Lập biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công cho các công tác chính:
  - Biện pháp thi công cọc
  - Biện pháp thi công đào đất móng
  - Biện pháp thi công móng và giằng móng BTCT
  - Biện pháp thi công khung, sàn và cầu thang BTCT toàn khối
  3. Các dạng công tác khác
  4. Tính số ngày công, số ca máy, thành lập tổ đội công nhân và thời gian thực hiện
  từng quá trình công tác.
  5. Lập tiến độ thi công.
  6.Tính toán các nhu cầu về nhà cửa, kho tàng, lán trại, điện n-ớc, đ-ờng sá tạm
  thời để phục vụ thi công.
  7. Thiết kế tổng mặt bằng thi công ở giai đoạn đặc tr-ng.
  8. Nêu một số biện pháp về an toàn lao động phòng chống cháy nổ và vệ sinh môI
  tr-ờng khi thi công công trình.
  II. Phần bản vẽ
  1. Vẽ biện pháp thi công ép cọc
  2. Vẽ biện pháp thi công BTCT khung sàn, cầu thang.
  3. Vẽ tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực.
  4. Vẽ tỗng mặt bằng thi công.

  Giáo viên h-ớng dẫn: Ths. Trần Văn Sơn

  đề TàI TốT NGHIệP
  Nhà làm việc công ty than Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh GVHD: Trần Văn Sơn
  SV: Nguyễn Trung Hiếu - Lớp XD1202D - MSV: 111122 Trang 2

  Ch-ơng i: một số đặc điểm chung về công trình
  1.1 Kết cấu và qui mô công trình.
  - Công trình đ-ợc thiết kế là nhà điều hành sản xuất công ty than , kết cấu chịu lực của
  công trình là nhà khung BTCT đổ toàn khối có t-ờng chèn. T-ờng gạch có chiều dày
  220(mm), sàn s-ờn đổ toàn khối cùng với dầm. Toàn bộ công trình là một khối thống
  nhất.
  - Mặt bằng xây dựng t-ơng đối bằng phẳng, không phải san lấp nhiều.
  + Khung BTCT toàn khối có kích th-ớc các cấu kiện nh- sau:
  - Cột tầng 1- 3 có tiết diện: Cột giữa 400 650(mm).
  Cột biên 400 600(mm).
  - Cột tầng 4- 8 có tiết diện: Cột giữa 350 550(mm).
  Cột biên 350 550(mm).
  - Dầm chính có kích th-ớc : 300 650(mm).
  + Hệ dầm sàn toàn khối : Bản sàn dầy 140(mm)
  - Chiều rộng công trình: 15,6m.
  - Chiều dài công trình: 46m.
  - Công trình gồm 8 tầng, tầng 1 cao là: 3m ; tầng 2 cao 4,5 m, từ tầng 3-8 cao
  3,6m.
  - Kết cấu móng là móng cọc BTCT đài thấp. Đài cọc cao 1,1m đặt trên lớp BT
  đá 4x6 mác #100 dày 0,1m. Đáy đài đặt tại cốt -1,6 m so với cốt
  nền tự nhiên.
  - Cọc ép là cọc BTCT tiết diện (30x30)cm, chiều sâu cọc là -12 m so với cốt mặt
  đất. Cọc dài 12m đ-ợc nối từ 2 đoạn cọc dài 6 m .
  - Mực n-ớc ngầm không nằm trong phạm vi khảo sát móng.
  1.2. Vị trí địa lý của công trình:
  Thuận lợi
  - Công trình nằm trong quy hoạch chung của khu đô thị, đ-ợc xây dựng trên khu đất
  dự trữ mở rộng, tr-ớc là khuôn viên cây xanh.
  - Công trình gần đ-ờng giao thông nên thuận lợi cho xe đi lại vận chuyển vật t-, vật
  liệu phục vụ thi công cũng nh- vận chuyển đất ra khỏi công tr-ờng.
  - Khoảng cách đến nơi cung cấp bê tông không lớn nếu dùng bê tông th-ơng phẩm.
  - Công trình nằm trong nội thành nên điện n-ớc ổn định, do vậy điện n-ớc phục vụ thi
  công đ-ợc lấy trực tiếp từ mạng l-ới cấp của thành phố, đồng thời hệ thống thoát n-ớc
  của công tr-ờng cũng xả trực tiếp vào hệ thống thoát n-ớc chung.

  Khó khăn: đề TàI TốT NGHIệP
  Nhà làm việc công ty than Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh GVHD: Trần Văn Sơn
  SV: Nguyễn Trung Hiếu - Lớp XD1202D - MSV: 111122 Trang 3

  - Công tr-ờng thi công nằm trong khu đô thị nên mọi biện pháp thi công đ-a ra tr-ớc
  hết phải đảm bảo đ-ợc các yêu cầu về vệ sinh môi tr-ờng (tiếng ồn, bụi, .) đồng thời
  không ảnh h-ởng đến khả năng chịu lực và an toàn cho các công trình lân cận đo đó
  biện pháp thi công đ-a ra bị hạn chế
  - Phải mở cổng tạm, hệ thống hàng rào tạm bằng tôn che kín bao quanh công trình
  >2m để giảm tiếng ồn.
  1.3. Hệ thống điện n-ớc:
  - Điện phục vụ cho thi công lấy từ hai nguồn:
  + Lấy qua trạm biến thế của khu vực.
  + Sử dụng máy phát điện dự phòng.
  - N-ớc phục vụ cho công trình:
  + Đ-ờng cấp n-ớc lấy từ hệ thống cấp n-ớc chung của khu.
  + Đ-ờng thoát n-ớc đ-ợc thải ra đ-ờng thoát n-ớc chung của thành phố.
  1.4. Điều kiện địa chất thuỷ văn:
  Giải pháp móng ở đây dùng ph-ơng án móng cọc, ép tr-ớc, độ sâu thiết kế là
  - 12m, xuyên qua các lớp đất:
  - Lớp cát pha dẻo : 0 3,2 m
  - Lớp cát bột chặt vừa : 3,2 9,5 m.
  - Lớp cát hạt nhỏ chặt vừa : 9,5 13,1 m
  Việc bố trí sân bãi để vật liệu và dựng lều lán tạm cho công trình trong thời gian
  ban đầu cũng t-ơng đối thuận tiện vì diện tích khu đất khá rộng so với mặt bằng công
  trình.

  đề TàI TốT NGHIệP
  Nhà làm việc công ty than Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh GVHD: Trần Văn Sơn
  SV: Nguyễn Trung Hiếu - Lớp XD1202D - MSV: 111122 Trang 4

  Ch-ơng ii: thi công phần ngầm
  a. Kỹ thuật thi công

  Hình vẽ: Mặt bằng móng đề TàI TốT NGHIệP
  Nhà làm việc công ty than Hạ Long- tỉnh Quảng Ninh GVHD: Trần Văn Sơn
  SV: Nguyễn Trung Hiếu - Lớp XD1202D - MSV: 111122 Trang 5

  i. Chuẩn bị mặt bằng thi công đất .
  Mực n-ớc ngầm không xuất hiện trong phạm vi khảo sát móng nên ta không phải hạ
  mực n-ớc ngầm.
  - Kiểm tra chỉ giới xây dựng
  - Công việc tr-ớc tiên tiến hành dọn dẹp mặt bằng bao gồm chặt cây, phát quang cỏ và
  san bằng phẳng, nếu trên mặt bằng có các vũng n-ớc hay bùn thì tiến hành san lấp và
  rải đ-ờng hay các vật liệu rải đ-ờng (sỏi, ván thép gỗ) để làm đ-ờng tạm cho các máy
  thi công tiến hành tiếp cận với công tr-ờng. Sau đó phải tiến hành xây dựng hàng rào
  tôn để bảo vệ các ph-ơng tiện thi công, tài sản trên công tr-ờng và tránh ồn, không gây
  ảnh h-ởng đến các công trình xung quanh và thẩm mĩ của khu vực.
  - Di chuyển các công trình ngầm: đ-ờng dây điện thoại, đ-ờng cấp thoát n-ớc .
  -Tập hợp đầy đủ các tài liệu kĩ thuật có liên quan (kết quả khảo sát địa chất, qui trình
  công nghệ )
  - Chuẩn bị mặt bằng tổ chức thi công, xác định các vị trí tim mốc, hệ trục của công
  trình, đ-ờng vào và vị trí đặt các thiết bị cơ sở và khu vực gia công thép, kho và công
  trình phụ trợ.
  - Thiết lập qui trình kĩ thuật thi công theo các ph-ơng tiện thiết bị sẵn có.
  - Lập kế hoạch thi công chi tiết , qui định thời gian cho các b-ớc công tác và sơ đồ dịch
  chuyển máy trên hiện tr-ờng.
  - Chuẩn bị đầy đủ và đúng yêu cầu các loại vật t-, các thiết bị thí nghiệm, kiểm tra độ
  sụt của bê tông, chất l-ợng gạch đá, độ sâu cọc .
  + Chống ồn: trong thi công ép cọc không gây rung động lớn nh- đóng cọc nh-ng do sử
  dụng máy móc thi công có công suất lớn nên gây ra tiếng ồn lớn. để giảm bớt tiếng ồn
  ta đặt các chụp hút âm ở chỗ động cơ nổ, giảm bớt các động tác thừa, không để động
  cơ chạy vô ích.
  - Xử lý các vật kiến trúc ngầm: khi thi công phần ngầm ngoài các vật kiến trúc đã xác
  định rõ về kích th-ớc chủng loại, vị trí trên bản vẽ ta còn bắt gặp nhiều vật kiến trúc
  khác , nh- mồ mả . ta phải kết hợp với các cơ quan có chức năng để giải quyết.
  - Làm hệ thống thoát n-ớc mặt.
  - Do quy mô công trình t-ơng đối lớn nên thời gian thi công t-ơng đối dài, do
  vậy dù thi công vào mùa khô cũng khó tránh khỏi bị m-a. Để tiêu thoát n-ớc mặt cho
  công trình khi có m-a ta phải đào các hệ thống rãnh tiêu n-ớc xung quanh công trình
  có hố ga thu n-ớc ( sâu hơn rãnh 1 m) và hệ thống bơm tiêu n-ớc ra hệ thống thoát
  n-ớc của khu vự

  Xem Thêm: Nhà làm việc Công ty than Hạ Long, Quảng Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nhà làm việc Công ty than Hạ Long, Quảng Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status