Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thiết kế và thi công Robot dọn rác bề mặt sông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thiết kế và thi công Robot dọn rác bề mặt sông

  MỤC LỤC

  Chương I: DẪN NHẬP . 3
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ 3
  II. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI 3
  III. MỤC TIÊU CỦA ĐỂ TÀI . 4
  IV. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 4
  V. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 5
  VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU . 5
  Chương II: CƠ SỞ LÝ LUẬN . 6
  I. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU . 6
  1.1 Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước do rác thải. 6
  1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước và hướng giải quyết. 7
  II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT TIẾP CẬN 9
  2.1Cơ sở tính toán Robot. . 9
  2.1.1 Các khái niệm về lực: . 9
  2.1.2 Thanh chịu xoắn: . 10
  2.1.3 Nguyên lý lực đẩy Archimedes (Tính độ nổi phao của Robot). 14
  2.1.4 Lý thuyết các phần tử của hệ động lực tàu. . 16
  2.2 Cơ sở lý thuyết điều khiển hệ thống.
  18
  2.2.1 Lý thuyết sóng RF chuẩn truyền UART. . 18
  2.2.2 Phương pháp điều khiển động cơ DC bằng PWM (Pulse Width
  Modulation). 21
  2.2.3 Chuyển đổi tín hiệu ADC – DAC đọc quá dòng và joystick tay bấm. . 22
  Chương III: NỘI DUNG . 23
  I. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ROBOT 23
  1.2 Các phương án thiết kế. 24
  1.3 Nguyên lý hoạt động của Robot. 26
  1.4 Tính toán cho Robot. 27
  2.3 Tính chọn trục chân vịt và kiểm tra bền. . 31 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Văn Đoàn

  Bùi Thị Ánh Quốc Trang 2
  Võ Thành Luận
  Trương Hữu Toàn

  III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
  33
  3.1 Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống điều khiển. 33
  3.1 Tay bấm điều khiển. 34
  3.2 Mạch điều khiển trung tâm. . 35
  3.3 Module sóng RF. . 41
  3.4 Động cơ DC và thiết bị đẩy ( chân vịt ) 41
  3.5 Xây dựng toàn bộ giải thuật điều khiển hệ thống. 43
  Chương IV: CHẾ TẠO MÔ HÌNH ROBOT 51
  I. Ống nhựa PVC Bình Minh. 51
  II. Các chi tiết cơ khí. . 56
  Chương V: KẾT LUẬN 61
  I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 61
  5.1 Về nghiên cứu lý thuyết: . 61
  5.2 Về thiết kế kết cấu khung Robot: 61
  5.3 Về thiết kế điều khiển: . 61
  II. NHỮNG KẾT QUẢ CHƯA ĐẠT ĐƯỢC VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC . 62
  III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI . 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
  PHỤ LỤC . 64
  Phần A: VI ĐIỀU KHIỂN 64
  I. Tổng quan về họ vi điều khiển AVR . 64
  Thanh ghi DDRx 67
  PhầnB: MỘT SỐ CODE CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH . 70  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Văn Đoàn

  Bùi Thị Ánh Quốc Trang 3
  Võ Thành Luận
  Trương Hữu Toàn
  Chương I: DẪN NHẬP
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  Trong thời đại ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học công
  nghệ nói riêng và tất cả các ngành, các lĩnh vực nói chung. Song song với sự
  phát triển đó thì vẫn đề ô nhiễm môi trường vẫn đang là một điểm nhấn nguy
  hiểm cho môi trường sống của con người trên toàn thế giới. Sự ô nhiễm cho đến
  thời điểm hiện tại thì không chỉ dừng lại cụ thể ở môi trường sống nào mà có thể
  nói là tất cả. Chính vì vậy việc bảo vệ và cải thiện môi trường sống không chỉ
  đơn thuần là mọi người tự ý thức về cách sống về suy nghĩ mà cụ thể là những
  giải pháp, những gì mà thực tiễn để bắt tay vào làm sạch sự ô nhiễm đó. Cho nên
  đề tài “ Thiết kế và thi công Robot dọn rác bề mặt sông “ của nhóm thực hiện
  là những tân kỹ sư trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM ngoài việc ý
  tưởng và mong muốn góp phần cải tạo môi trường ô nhiễm,đó còn là sự vận
  dụng trải nghiệm những gì đã học được vào đề tài nhằm đạt được mục đích đề ra
  sao cho hiệu quả nhất.
  II. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI
  Thông qua việc thực hiện đề tài “ Thiết kế và thi công Robot dọn rác bề
  mặt sông “ này ngoài việc nhóm thực hiện có cơ hội vận dụng được những kiến
  thức mà đã được đào tạo trong suốt quá trình học tập tại trường, thì nhóm còn
  được trược tiếp làm ra một mô hình thực tế, trải nghiệm được rất nhiều điều thực
  tiễn mà một người kỹ sư tương lai rất cần khi ra trường. Có cơ hội học tập và
  nghiên cứu thêm những kiến thức về lĩnh vực điện – điện tử, công nghệ tự động,
  lập trình
  Bước đầu có được mô hình Robot vớt rác thực tế trên các con sông đang bị ô
  nhiễm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
  Một phần ý tưởng thực hiện đề tài còn mới mẻ nên có thể làm cơ sở để kế
  thừa và cải tiến sau này nhằm hoàn thiện Robot.


  ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Văn Đoàn

  Bùi Thị Ánh Quốc Trang 4
  Võ Thành Luận
  Trương Hữu Toàn
  III. MỤC TIÊU CỦA ĐỂ TÀI
  - Trực tiếp tìm hiểu những sản phẩm có sẵn ngoài thị trường để thiết kế mô
  hình 3D, nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ tự động, điện-điện tử
  có sẵn vào việc điều khiển lập trình cho Robot.
  - Sử dụng kiến thức môn hình họa vẽ kỹ thuật và kết hợp với phần mềm để
  thiết kế mô hình Robot trên phần mềm ProEngineer Wildfire 5.0
  - Áp dụng kiến thức cơ sở nghành: Cơ lý thuyết, nguyên lý – chi tiết máy,
  sức bền vật liệu vào việc tính toán thực tế. Ngoài ra còn tiềm hiểu về
  kiến thức tự động hóa tính toán thiết kế tàu, chân vịt về lĩnh vực hàng hải
  để áp dụng tính toán những vấn đề liên quan.
  - Vận dụng kiến thức nghành liên quan như: Kỹ thuật điện-điện tử, vi điều
  khiển, sử dụng phần mềm Orcad và Protues để thiết kế và mô phỏng
  mạch điều khiển
  - Thi công mạch điều khiển và mô hình Robot từ bản thiết kế.
  - Xây dựng giải thuật chương trình điều khiển. Lập trình điểu khiển Robot
  sử dụng vi điều khiển ATmega8 với phần mềm Code VisionAVR 2.05
  IV. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
  Do ý tưởng thiết kế và thực hiện đề tài là Robot giọn rác bề mặt sông còn
  khá mới mẻ và thời gian thực hiện đề tài tương đối ngắn, cùng với việc thi công
  chế tạo mô hình Robot, cũng như trình độ chuyên môn của nhóm thực hiện đề
  tài có hạn và nhiều yếu tố khách quan khác Chúng em đã cố gắng hết sức để
  hoàn thành bản thuyết mình cũng như mô hình đồ án này, nhưng chỉ giải quyết
  được một số vấn đề chính đặt ra :
  - Thiết kế, tính toán những phần quan trọng của Robot dọn rác:
   Tính lực nổi của toàn bộ Robot theo nguyên lý lực đẩy Archimedes.
   Từ yêu cầu thực tế, tính toán vận tốc làm việc của Robot từ đó tính chọn
  động cơ và chân vịt phù hợp theo điều kiện sản xuất ngoài thị trường.
   Tính toán bền cho khung Robot.
   Tính toán bền cho trục và khợp nối từ động cơ ra chân vịt
  - Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp của mô hình Robot. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.S Nguyễn Văn Đoàn

  Bùi Thị Ánh Quốc Trang 5
  Võ Thành Luận
  Trương Hữu Toàn
  - Thiết kế thi công Board mạch cũng chư hệ thống điều khiển Robot.
  - Lập trình điều khiển Robot từ xa thông qua module RF sử dụng truyền
  thôngtheo chuẩn UART, cũng như lập trình cho Board chính để kết nối dùng
  vi điều khiển AT mega8 trên phần mềm Code VisionAVR 2.05
  - Thi công chế tạo được mô hình Robot dọn rác bề mặt sông.
  V. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
  Nghiên cứu các tài liệu, sách báo, giáo trình có liên quan, các tài liệu chuyên
  môn dùng trong việc tính toán cũng như điều khiển lập trình trên các trang Web
  cũng như trên các diễn đàn mạng Internet.
  Tìm hiểu các cơ cấu truyền động cũng như kiểu dáng canô mô hình để hỗ trợ
  trong việc thiết kế Robot.
  VI. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU
  Về phương pháp nghiên cứu:
  - Tìm hiểu, khảo sát, tham khảo tài liệu, diễn đàn về kiểu dáng thiết kế cũng
  như cở sở tính toán chuyên nghành.
  - Đề ra ý tưởng chung và dùng phương pháp loại trừ thống nhất kết cấu kiểu
  dáng thiết kế và công việc thực hiện.
  - Tiến hành chạy thực nghiệm đánh giá kết quả để so sánh mục tiêu đặt ra từ
  đó rút ra tính khả thi của đồ án.
  Về phương tiện nghiên cứu:
  - Thiết kế mô hình và tính toán độ bền khung Robot bằng phần mềm
  ProEngineer Wildfire 5.0 và Visual Nastran
  - Thiết kế Board mạch và lập trình điều khiển Robot bằng vi điều khiển
  ATmega8 cùng với bộ thu phát tín hiệu RF bằng các phần mềm: Orcad,
  Protues, Code VisionAVR 2.05

  Xem Thêm: Thiết kế và thi công Robot dọn rác bề mặt sông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế và thi công Robot dọn rác bề mặt sông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

robot quét rác trên sông

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status