Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tình huống tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tình huống tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành

  LỜI MỞ ĐẦU

  Những năm gần đây nhờ đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước, du lịch
  Việt Nam tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Kết quả này của ngành du lịch Việt
  Nam có sự đóng góp quan trọng của các khách sạn. Ngành kinh doanh khách sạn
  đã đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội, an ninh, đóng góp cho sự phát triển của nền
  kinh tế đất nước.
  Tuy nhiên, với chính sách mở cửa trong nền kinh tế thị trường đã đặt ngành du
  lịch đứng trước một cuộc cạnh tranh gay gắt, kinh doanh khách sạn bị một sức ép
  lớn từ nhiều phía trên thị trường. Muốn tồn tại và phát triển, bản thân các khách
  sạn, các nhà quản lý khách sạn phải tìm ra những giải pháp tích cực để có thể phát triển
  kinh doanh, tăng doanh thu và lợi nhuận, giữ vững uy tín và chỗ đứng trên thị trường.
  Do đặc thù sản phẩm của khách sạn, chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, nên lao
  động của ngành này cũng rất đặc biệt so với các ngành khác ở tính chất, nội dung
  của công việc. Một biện pháp hữu hiệu để có thể đứng vững trên thị trường của
  ngành kinh doanh khách sạn là phải quản lý nguồn nhân lực của mình một cách có
  khoa học và hiệu quả nhất.
  T
  . Nguồn nhân lực luôn là vấn đề được quan
  tâm hàng đầu và là một trong những vũ khí lợi hại trong chiến lược kinh doanh của
  bất kỳ doanh nghiệp nào. Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành vẫn chưa có đề
  tài nghiên cứu về vấn đề này.
  Sau một thời gian thực tập tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành và
  tìm hiểu được tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh khách
  sạn em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử
  dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn nghiên cứu ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Sinh viên: Hoàng Thị Kim Dung – QT1101N 2

  tình huống tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành” làm đề tài nghiên
  cứu khoa học với mục tiêu:
   Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản trị nhân sự tại trong khách sạn
   Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Nhà khách Hải
  Quân
   Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Nhà
  khách Hải Quân.
   Từ đó vận dụng lý luận về quản trị nhân sự vào công tác quản lý và sử dụng
  nguồn nhân lực của nhà khách Hải Quân – Công ty Hải Thành.


  ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Sinh viên: Hoàng Thị Kim Dung – QT1101N 3

  CHƯƠNG 1  1.1. Quản trị nhân sự
  Khái niệm quản trị nguồn nhân lực không giống nhau ở các quốc gia khác
  nhau. Trong một nền kinh tế chuyển đổi như của Việt Nam, nơi trình độ công nghệ,
  kỹ thuật còn ở mức thấp, kinh tế chưa ổn định và nhà nước chủ trương “quá trình
  phát triển thực hiện bằng con người và vì con người ”, thì “ quản trị nguồn nhân
  lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo -
  phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho
  cả tổ chức lẫn nhân viên” [1].
  1.1.1. Các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực
  Hoạt động sản xuất – kinh doanh ngày nay đặt ra cho Quản trị nhân lực rất
  nhiều vấn đề cần giải quyết. Bao gồm từ việc đối phó với những thay đổi của môi
  trường kinh doanh, sự biến động không ngừng của thị trường lao động, những thay
  đổi pháp luật về lao động
  Tuy nhiên có thể phân chia các hoạt động chủ yếu của QTNL theo 3 nhóm
  chức năng chủ yếu sau [2].
  * Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
  Nhóm chức năng này chú trọng vấn đề đảm bảo cho doanh nghiệp có đủ
  nhân viên về số lượng cũng như chất lượng.
  Muốn vậy doanh nghiệp phải tiến hành: kế hoạch hoá nhân lực; phân
  tích, thiết kế công việc, biên chế nhân lực, tuyển mộ, tuyển chọn, bố trí nhân lực.
  * Nhóm chức năng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Sinh viên: Hoàng Thị Kim Dung – QT1101N 4

  Nhóm chức năng này chú trọng các hoạt động nhằm nâng cao năng lực của
  nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ lành
  nghề cần thiết để hoàn thành tốt công việc được giao và tạo điều kiện cho nhân viên
  được phát triển tối đa các năng lực cá nhân.
  Nhóm chức năng đào tạo, phát triển thường thực hiện các hoạt động như:
  hướng nghiệp, huấn luyện, đào tạo kỹ năng thực hành cho công nhân; bồi dưỡng
  nâng cao trình độ lành nghề và cập nhật kiến thức quản lý, kỹ thuật công nghệ cho
  cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ.
  * Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực
  Nhóm chức năng này chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có hiệu quả
  nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nhóm chức năng này bao gồm 3 hoạt động:
  đánh giá thực hiện công việc và thù lao lao động cho nhân viên, duy trì và phát
  triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong doanh nghiệp.
  Thông qua hệ thống thù lao lao động và phúc lợi một mặt thúc đẩy nhân
  viên làm việc hăng say, tận tình có ý thức trách nhiệm. Mặt khác, đây là những biện
  pháp hữu hiệu để thu hút và duy trì được đội ngũ lao động lành nghề cho doanh
  nghiệp.
  Duy trì, phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp vừa tạo ra bầu không khí tâm lý xã
  hội tập thể lành mạnh, vừa giúp cho nhân viên thoả mãn với công việc của mình.
  1.1.2. Vai trò của quản trị nguồn nhân lực
  Về mặt kinh tế: quản trị nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp khai thác các
  khả năng tiềm tàng nâng cao năng suất lao động và lợi thế cạnh tranh của
  doanh nghiệp về nguồn nhân lực.
  Về mặt xã hội: quản trị nguồn nhân lực thể hiện quan điểm rất nhân bản về
  quyền lợi của người lao động, đề cao vị thế và giá trị của người lao động, chú trọng
  giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích giữa tổ chức, doanh nghiệp và người lao động,
  góp phần làm giảm bớt mâu thuẫn tư bản - lao động trong các doanh nghiệp. ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Sinh viên: Hoàng Thị Kim Dung – QT1101N 5

  1.1.3. Hoạch định nguồn nhân lực
  Quá trình hoạch định nguồn nhân lực cần được thực hiện trong mối liên
  hệ mật thiết với quá trình hoạch định và thực hiện các chiến lược và chính sách
  kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường, quá trình hoạch định được thực hiện
  theo các bước sau [1]:
  (1) Phân tích môi trường, xác định mục tiêu và chiến lược cho doanh nghiệp.
  (2) Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
  (3) Dự báo khối lượng công việc (đối với các mục tiêu, kế hoạch dài hạn,
  trung hạn) hoặc xác định khối lượng công việc và tiến hành phân tích công việc
  (đối với các mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn).
  (4) Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực (đối với các mục tiêu, kế hoạch dài hạn, trung
  hạn) hoặc xác định nhu cầu nguồn nhân lực (đối với các mục tiêu, kế hoạch ngắn hạn).
  (5) Phân tích quan hệ cung cầu nguồn nhân lực, khả năng điều chỉnh và đề
  các chính sách, kế hoạch, chương trình thực hiện giúp cho doanh nghiệp thích ứng
  với các nhu cầu mới và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
  (6) Thực hiện các chính sách, kế hoạch, chương trình quản trị nguồn nhân
  lực của doanh nghiệp trong bước năm.
  (7) Kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện.
  1.2. Những đặc trưng cơ bản của kinh doanh khách sạn
  1.2.1. Khái niệm và chức năng
  Theo như khái niệm ngành du lịch thì “kinh doanh khách sạn là một hình thức
  kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu về nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi
  giải trí và các nhu cầu khác của khách du lịch trong thời gian lưu trú tạm thời”
  Kinh doanh khách sạn bao gồm các chức năng : chức năng sản xuất, chức
  năng lưu thông và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Kinh doanh khách sạn vì mục tiêu thu hút
  được nhiều khách du lịch, thỏa mãn được nhiều khách du lịch ở mức độ cao, đem lại hiệu
  quả kinh tế cho ngành du lịch, cho đất nước và cho chính bản thân khách sạn.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tình huống tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tình huống tại Nhà khách Hải Quân – công ty Hải Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status