Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Du lịch trong những năm gần đây có những bước phát triển mạnh mẽ, là một
  trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân đóng góp vào sự phát
  triển chung của đất nước.
  Không chỉ là nguồn thu ngoại tệ quan trọng, du lịch còn tạo việc làm cho hàng
  chục vạn lao động trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp trong xã hội. Ngoài ra, du
  lịch phát triển còn thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác cùng phát triển tạo nên một diện
  mạo mới cho nền kinh tế Việt Nam.
  Thành phố Hải Phòng là thành phố mang đậm dấu ấn kiến trúc thuộc địa của
  Pháp. Hiện nay, Hải Phòng còn lưu giữ được nhiều khu phố với kiến trúc khá nguyên
  vẹn từ thời Pháp thuộc. Cùng với những di tích lịch sử và danh thắng khác trên đất Hải
  Phòng, các công trình kiến trúc Pháp chính là một nguồn tài nguyên du lịch độc đáo,
  đầy tiềm năng, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch Hải Phòng.
  Nhưng trên thực tế trong những năm qua, việc khai thác những tài nguyên này
  phục vụ cho du lịch của thành phố chưa được chú trọng và quan tâm đầu tư đúng mức.
  Hoặc có một số công trình đã được đưa vào khai thác trong du lịch, nhưng không phải
  dưới tư cách những công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn giao lưu và ảnh hưởng của
  văn hóa Pháp, mà dưới vai trò hoàn toàn khác như Nhà hát lớn, Nhà Bảo tàng thành
  phố Đồng thời hoạt động du lịch tại các điểm đến này còn diễn ra một cách tự phát,
  chưa có quy hoạch cụ thể đồng bộ, cũng như chưa có sự quản lý một cách chặt chẽ các
  nguồn tài nguyên từ phía cấp chính quyền địa phương, đã gây ra những lãng phí lớn về
  nguồn tài nguyên. Hơn thế nữa, những lợi ích về kinh tế do du lịch mang lại chưa
  tương xứng với tiềm năng, cụ thể đó là sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế của địa
  phương còn rất hạn chế.
  Chính vì những lý do trên, người viết đã quyết định lựa chọn đề tài “Tìm hiểu
  các công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp khai thác phục Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng
  và đề xuất một số giải pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch

  Sinh viên: Nguyễn Thị Thương Giang 2 Lớp: VH1101
  vụ phát triển du lịch” làm hướng nghiên cứu chính cho công trình nghiên cứu khoa học
  đầu tay của mình.
  2. Mục đích của đề tài:
  1. Tìm hiểu về lịch sử ra đời và đặc trưng của các công trình kiến trúc Pháp
  trong nội thành thành phố Hải Phòng.
  2. Thực trạng khai thác các công trình đó trong hoạt động du lịch những năm
  gần đây.
  3. Đề ra một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các
  công trình này phục vụ cho hoạt động du lịch tại Hải Phòng một cách bền vững .
  3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
  Có rất nhiều công trình tìm hiểu về Kiến trúc Pháp ở Việt Nam nói chung như:
  - Hữu Ngọc. 2009. Kiến trúc Pháp ở Hà Nội.
  - Đặng Thái Hoàng. 1999. Kiến trúc Hà Nội thế kỉ XIX- XX. NXB Hà Nội.
  - Tôn Thất Đại. 1988. Các xu hướng kiến trúc ở Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX
  đến cuối thế kỉ XX. Luận án PTS Kiến trúc.
  Về các công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng có thể kể tên một số tác phẩm
  như:
  - Ngô Đăng Lợi. 1993. Lược khảo đường phố Hải Phòng.
  - Công trình thanh niên. Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ Trung dũng -
  Quyết thắng. Thư viện KHTH Hải Phòng.
  - Trần Phương. 2006. Du lịch văn hóa Hải Phòng. NXB Hải Phòng. Hải
  Phòng.
  Tuy nhiên những tác phẩm này mới chủ yếu dừng lại ở việc giới thiệu về quá
  trình xây dựng của các công trình, mô tả những nét đặc sắc của các công trình đó mà Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng
  và đề xuất một số giải pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch

  Sinh viên: Nguyễn Thị Thương Giang 3 Lớp: VH1101
  chưa có tài liệu nào đề cập đến việc khai thác các công trình kiến trúc Pháp ở Hải
  Phòng phục vụ cho phát triển du lịch.
  4. Ý nghĩa của đề tài
  Với đề tài này, trên cơ sở vận dụng những lý thuyết của du lịch học vào trong
  thực tiễn du lịch thành phố Hải Phòng, người thực hiện mong muốn đưa ra một cái
  nhìn hệ thống về nguồn tài nguyên độc đáo này, cũng như những bất cập trong hiện
  trạng khai thác hiện nay, từ đó đề xuất những định hướng cho việc phát triển du lịch
  của địa phương trong thời gian tới, tạo nên các tour du lịch hấp dẫn cho du khách với
  một loại tài nguyên còn đang bỏ ngỏ.
  Ngoài ra, đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo và là những gợi ý cơ sở
  cho công tác quản lý tài nguyên hay việc xây dựng các tour du lịch một cách khoa học.
  Đồng thời, với những thông tin mà đề tài cung cấp, đây còn có thể là tài liệu hữu ích
  đối với du khách trong việc lựa chọn những điểm đến du lịch hấp dẫn trên địa bàn
  thành phố Hải Phòng.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thu thập và xử lý tài liệu: Là phương pháp chính được sử dụng
  trong đề tài. Trên cơ sở thu thập thông tin tư liệu từ nhiều lĩnh vực, nhiều nguồn khác
  nhau có liên quan tới đề tài nghiên cứu, người viết sẽ xử lý, chọn lọc để có những kết
  luận cần thiết, có được tầm nhìn khái quát về vấn đề nghiên cứu. Chẳng hạn như từ
  những nguồn tư liệu đã có, người viết cần phải hệ thống lại về lịch sử phát triển của
  kiến trúc Pháp nói chung, quá trình truyền bá của kiến trúc Pháp vào Việt Nam cũng
  như vào Hải Phòng, từ đó đưa ra những nhận định đánh giá về đặc điểm riêng của các
  công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng so với ở những nơi khác , tất cả nhằm có một
  cái nhìn tổng quan nhất về loại tài nguyên giá trị còn đang bị bỏ ngỏ này.
  Phương pháp thực địa: Quá trình thực địa giúp sưu tầm thu thập tài liệu, nhằm
  nhận được thông tin xác thực cần thiết để thành lập ngân hàng số liệu cho việc hoàn
  thiện đề tài. Trong quá trình nghiên cứu, người viết đã tiến hành đi điền dã, tham quan Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng
  và đề xuất một số giải pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch

  Sinh viên: Nguyễn Thị Thương Giang 4 Lớp: VH1101
  tìm hiểu một số các công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu ở thủ đô Hà Nội và ở Hải
  Phòng để trước hết có cái nhìn so sánh về những đặc trưng chung và riêng của kiến
  trúc Pháp tại hai thành phố, sau đó để có thể đánh giá được một cách chân thực về hiện
  trạng bảo tồn cũng như mục đích sử dụng hiện nay của các công trình kiến trúc Pháp
  tại Hải Phòng.
  Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh tổng hợp:
  Phương pháp này giúp định hướng, thống kê, phân tích để có cách nhìn tương
  quan, phát hiện ra các yếu tố và sự ảnh hưởng của yếu tố tới hoạt động du lịch trong đề
  tài nghiên cứu; việc phân tích, so sánh, tổng hợp các thông tin và số liệu mang lại cho
  đề tài cơ sở trong việc thực hiện các mục tiêu dự báo, các định hướng và giải pháp
  phát triển du lịch trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.
  6. Bố cục của đề tài
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan về Hải Phòng và hoạt động du lịch ở Hải Phòng.
  Chương 2: Các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng.
  Chương 3: Đề xuất một số giải pháp khai thác các công trình kiến trúc Pháp
  phục vụ phát triển du lịch tại Hải Phòng

  Xem Thêm: Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp tại Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp khai thác phục vụ phát triển du lịch sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status