Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế

  LỜI CÁM ƠN
  Hoàn thành luận án này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình và sự quan tâm giúp đỡ quý báu của tập thể thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS. Lê Đức Ngoan, PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế. Tôi cũng đã nhận được những ý kiến góp ý có giá trị về khoa học của PGS.TS. Nguyễn Tiến Vởn, PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, TS. Lê Văn Phước, PGS.TS. Đàm Văn Tiện, PGS.TS. Lê Đình Phùng và quý thầy cô giáo trong Hội đồng tư vấn nghiên cứu sinh Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế.
  Trong quá trình nghiên cứu, tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ tận tình và tạo điều kiện về mọi mặt của quý thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Đại học Huế. Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cám ơn:
  - Ban Giám đốc, Ban Đào tạo, Ban Công tác học sinh, sinh viên Đại học Huế;
  - Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo sau đại học; Lãnh đạo khoa Chăn nuôi Thú y, Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa, Bộ môn Sinh hóa - Dinh dưỡng động vật, Trung tâm phân tích thuộc khoa Chăn nuôi Thú y; Ban quản lý và cán bộ Trung tâm nghiên cứu vật nuôi Thủy An, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế;
  - Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế;
  - Khoa Huyết học truyền máu Bệnh viện trường Đại học Y Dược - Đại học Huế;
  - Phòng Phân tích thức ăn và các sản phẩm chăn nuôi thuộc Viện Chăn nuôi Quốc gia Hà Nội; Ban Lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu dê, thỏ Sơn Tây, Hà Nội; Ban lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm dê, cừu Ninh Thuận thuộc Viện Chăn nuôi Quốc gia Hà Nội.
  Tôi cũng đã nhận được sự hợp tác, giúp đỡ, động viên quý báu của các anh chị em học viên cao học khóa 14 và các sinh viên khóa 39, 40, 41 khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm; sinh viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế; đặc biệt là sự động viên, cỗ vũ, giúp đỡ của gia đình, anh chị em, bạn bè và đồng nghiệp.
  Nhân dịp này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của mình đối với mọi sự quan quan tâm giúp đỡ quý báu đó.
  Nghiên cứu sinh


  Bùi Văn Lợi


  CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

  Chữ viết tắt Dịch nghĩa
  ADF Axit Detergent Fibre -
  Xơ không tan trong môi trường a xit (xơ axit)
  ADG Average Daily Gain - Tăng trọng trung bình ngày
  ANOVA Analysis of Variance - Phân tích phương sai
  Ash Khoáng
  BV Biological Value - Giá trị sinh học
  CF Crude Fibre - Xơ thô
  CP Crude Protein - Protein thô
  CS Cộng sự
  CV Cao vây
  DE Digestible Energy - Năng lượng tiêu hóa
  DM Dry Matter - Vật chất khô
  DMI Dry Matter Intake - Vật chất khô ăn vào
  DTC Dài thân chéo
  GE Gross Energy - Năng lượng thô
  GLM General Linear Model
  - Mô hình phân tích tuyến tính tổng quát
  Hb Hemoglobin - Huyết sắc tố
  Hem Hematocrit
  LW Liveweight - Khối lượng cơ thể sống
  M Mean - Giá trị trung bình
  ME Metabolisable Energy - Năng lượng trao đổi
  ML Mùa lạnh
  MN Mùa nóng
  N Nitrogen - Nitơ
  NDF Neutral Detergent Fibre -
  Xơ không tan trong môi trường trung tính (xơ trung tính)
  NE Net Energy - Năng lượng thuần
  NPN Non Protein Nitrogen - Nitơ phi protein
  OM Organic matter - Chất hữu cơ
  P Probability - Xác suất
  R Regression coefficient - Hệ số hồi quy
  RBC Red Blood Cell - Hồng cầu
  RH Relative Humidity - Ẩm độ tương đối
  SD Standard Deviation - Độ lệch chuẩn
  SEM Standard Error of Mean - Sai số của giá trị trung bình
  SL Số lượng
  T Temperature - Nhiệt độ
  TA Thức ăn
  THI Temperature Humidity Index - Chỉ số nhiệt ẩm
  TL Tỷ lệ
  UBND Ủy ban nhân dân
  VN Vòng ngực
  WBC White Blood Cell - Bạch cầu

  MỤC LỤC
  NỘI DUNG TRANG
  TRANG PHỤ BÌA
  LỜI CAM ĐOAN
  LỜI CÁM ƠN
  CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
  MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 4
  3. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 4
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  1.1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI CỪU TRÊN THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC 5
  1.1.1. Vai trò của ngành chăn nuôi cừu 5
  1.1.2. Tình hình phát triển chăn nuôi cừu trên thế giới 6
  1.1.2.1. Số lượng và sự phân bố đàn cừu 6
  1.1.2.2. Sản phẩm chăn nuôi cừu 7
  1.1.2.3. Giống và công tác giống cừu 7
  1.1.2.4. Chăn nuôi cừu ở châu Á 9
  1.1.3. Tình hình phát triển chăn nuôi cừu ở Việt Nam 10
  1.1.3.1. Lịch sử hình thành và phát triển chăn nuôi cừu 10
  1.1.3.2. Số lượng và sự phân bố đàn cừu 11
  1.1.3.3. Sản phẩm chăn nuôi cừu 13
  1.1.3.4. Giống và công tác giống cừu 13
  1.1.3.5. Đặc điểm chăn nuôi cừu ở Việt Nam 13
  1.1.3.6. Nghiên cứu về sinh lý, sinh trưởng, sinh sản và dinh dưỡng của cừu Phan Rang 15
  1.2. QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ CỦA CỪU 17
  1.2.1. Trao đổi nhiệt của cừu với môi trường 17
  1.2.2. Nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm 18
  1.2.2.1. Nhiệt độ không khí 18
  1.2.2.2. Độ ẩm không khí 19
  1.2.2.3. Chỉ số nhiệt ẩm 20
  1.2.3. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và THI với các chỉ tiêu sinh lý của cừu 26
  1.2.3.1. Thân nhiệt 26
  1.2.3.2. Tần số hô hấp 28
  1.2.3.3. Nhịp tim 29
  1.2.3.4. Nhiệt độ da 30
  1.2.4. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và THI với các chỉ tiêu sinh lý máu của cừu 31
  1.2.4.1. Hồng cầu 31
  1.2.4.2. Hemoglobin 31
  1.2.4.3. Hematocrit 32
  1.2.4.4. Bạch cầu 33
  1.3. QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG VỚI KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA CỪU 34
  1.3.1. Quan hệ giữa môi trường với khả năng sinh trưởng của cừu 34
  1.3.2. Quan hệ giữa môi trường với khả năng sinh sản của cừu 37
  1.4. QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG VỚI LƯỢNG THỨC ĂN THU NHẬN CỦA CỪU 39
  1.4.1. Lượng thức ăn thu nhận của cừu 39
  1.4.2. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và THI với lượng thức ăn thu nhận của cừu 41
  1.5. MỘT SỐ THỨC ĂN CHO CỪU 43
  1.5.1. Cỏ tự nhiên 43
  1.5.2. Cỏ voi 44
  1.5.3. Cây mít 46
  1.5.4. Cây duối 46
  1.6. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KHÍ HẬU THỜI TIẾT Ở CÁC ĐIỂM NGHIÊN CỨU 48
  1.6.1. Điều kiện tự nhiên và khí hậu thời tiết ở tỉnh Ninh Thuận 48
  1.6.1.1. Điều kiện tự nhiên 48
  1.6.1.2. Khí hậu, thời tiết 48
  1.6.2. Điều kiện tự nhiên và khí hậu thời tiết ở tỉnh Thừa Thiên Huế 49
  1.6.2.1. Điều kiện tự nhiên 49
  1.6.2.2. Khí hậu, thời tiết 49
  CHƯƠNG 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 53
  2.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 54
  2.3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55
  2.3.1. Nội dung 1. Xác định nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm ở Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận 55
  2.3.1.1. Xác định nhiệt độ và ẩm độ 55
  2.3.1.2. Xác định chỉ số nhiệt ẩm 56
  2.3.1.3. Phương pháp xử lý số liệu 56
  2.3.2. Nội dung 2. Xác định quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm với các chỉ tiêu sinh lý 56
  2.3.2.1. Nuôi dưỡng 56
  2.3.2.2. Xác định các chỉ tiêu sinh lý 57
  2.3.2.3. Xác định các chỉ tiêu sinh lý máu 58
  2.3.2.4. Xác định nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm 58
  2.3.2.5. Phương pháp xử lý số liệu 59
  2.3.3. Nội dung 3. Xác định quan hệ giữa nhiệt độ và THI với lượng thức ăn thu nhận 59
  2.3.3.1. Nuôi dưỡng 59
  2.3.3.2. Xác định lượng thức ăn thu nhận của cừu 60
  2.3.3.3. Xác định nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm 60
  2.3.3.4. Phương pháp xử lý số liệu 60
  2.3.4. Nội dung 4. Đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản 61
  2.3.4.1. Nuôi dưỡng 61
  2.3.4.2. Đánh giá khả năng sinh trưởng và sản xuất thịt 62
  2.3.4.3. Đánh giá khả năng sinh sản 63
  2.3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu 64
  2.3.5. Nội dung 5. Đánh giá giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn thô xanh 65
  2.3.5.1. Vật liệu thí nghiệm 65
  2.3.5.2. Thiết kế thí nghiệm 65
  2.3.5.3 Quản lý nuôi dưỡng 65
  2.3.5.4 Quy trình xử lý và phân tích mẫu 66
  2.3.5.5. Phân tích hoá học 67
  2.3.5.6. Phương pháp xử lý số liệu 67
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 68
  3.1. DIỄN BIẾN NHIỆT ĐỘ, ẨM ĐỘ VÀ THI Ở ĐIỂM NGHIÊN CỨU 68
  3.1.1. Diễn biến nhiệt độ, ẩm độ, THI hàng tháng ở Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận 68
  3.1.2. Nhiệt độ, ẩm độ và THI chuồng nuôi theo giờ đo trong ngày qua các mùa thí nghiệm 71
  3.1.2.1. Nhiệt độ, ẩm độ và THI chuồng nuôi theo giờ đo trong ngày qua các mùa thí nghiệm 71
  3.1.2.2. Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi trong mùa nóng 72
  3.1.2.3. Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi trong mùa lạnh 74
  3.1.2.4. THI theo các giờ đo trong ngày 75
  3.2. QUAN HỆ GIỮA NHIỆT ĐỘ, ẨM ĐỘ VÀ THI VỚI CÁC CHỈ TIÊU SINH LÝ 78
  3.2.1. Các chỉ tiêu sinh lý 78
  3.2.2. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và THI với thân nhiệt 80
  3.2.2.1. Quan hệ giữa nhiệt độ với thân nhiệt 80
  3.2.2.2. Quan hệ giữa ẩm độ với thân nhiệt 82
  3.2.2.3. Quan hệ giữa THI với thân nhiệt 84
  3.2.3. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và THI với tần số hô hấp 86
  3.2.3.1. Quan hệ giữa nhiệt độ với tần số hô hấp 86
  3.2.3.2. Quan hệ giữa ẩm độ với tần số hô hấp 88
  3.2.3.3. Quan hệ giữa THI với tần số hô hấp 89
  3.2.4. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ, THI với nhịp tim 91
  3.2.4.1. Quan hệ giữa nhiệt độ với nhịp tim 91
  3.2.4.2. Quan hệ giữa ẩm độ với nhịp tim 93
  3.2.4.3. Quan hệ giữa THI với nhịp tim 94
  3.2.5. Quan hệ giữa nhiệt độ, độ ẩm và THI với nhiệt độ da 96
  3.2.5.1. Quan hệ giữa nhiệt độ với nhiệt độ da 96
  3.2.5.2. Quan hệ giữa ẩm độ với nhiệt độ da 98
  3.2.5.3. Quan hệ giữa THI với nhiệt độ da 99
  3.2.6. Quan hệ giữa mùa với các chỉ tiêu sinh lý máu 101
  3.2.6.1. Các chỉ tiêu sinh lý máu 101
  3.2.6.2. Quan hệ của mùa với các chỉ tiêu sinh lý máu 103
  3.3. QUAN HỆ GIỮA NHIỆT ĐỘ VÀ THI VỚI LƯỢNG THỨC ĂN THU NHẬN 105
  3.3.1. Quan hệ giữa nhiệt độ với lượng thức ăn thu nhận 105
  3.3.2. Quan hệ giữa THI với lượng thức ăn thu nhận 108
  3.4. KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA CỪU PHAN RANG NUÔI Ở THỪA THIÊN HUẾ 110
  3.4.1. Một số chỉ tiêu sinh trưởng và khả năng sản xuất thịt 110
  3.4.1.1. Khả năng sinh trưởng 110
  3.4.1.2. Kết quả mổ khảo sát một số chỉ tiêu sản xuất thịt của cừu 117
  3.4.2. Khả năng sinh sản của cừu cái 119
  3.5. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ XANH 121
  3.5.1. Thành phần hoá học và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn 121
  3.5.2. Lượng thức ăn và chất dinh dưỡng thu nhận của cừu đối với các loại thức ăn 123
  3.5.3. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng của cừu đối với các loại thức ăn 125
  3.5.4. Hàm lượng dinh dưỡng của các loại thức ăn tiêu hóa trên cừu 126
  3.5.5. Tích lũy nitơ của cừu 127
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 129
  1. KẾT LUẬN 129
  2. ĐỀ NGHỊ 130
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 131
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 132
  PHẦN PHỤ LỤC 153  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU


  BẢNG TÊN BẢNG TRANG
  Bảng 1.1. Phân bố đàn cừu ở Ninh Thuận 12
  Bảng 1.2. Bảng tính sẵn THI (dựa trên Thom, 1959) đánh giá bất lợi thời tiết trong chăn nuôi (LWSI; LCI, 1970) 21
  Bảng 1.3. Phương trình tính các loại chỉ số nhiệt và môi trường 23
  Bảng 1.4. Phân tích phương sai ảnh hưởng của các chỉ số môi trường đến nhiệt độ tại các vị trí trên cơ thể cừu 24
  Bảng 1.5. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và THI với thân nhiệt của cừu 27
  Bảng 1.6. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và THI với tần số hô hấp của cừu 28
  Bảng 1.7. Quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và THI với các chỉ tiêu sinh lý máu của cừu 33
  Bảng 1.8. Đặc điểm thân thịt cừu nuôi ở Ninh Thuận và Ba Vì 36
  Bảng 1.9. Các chỉ tiêu sinh sản của cừu cái nuôi ở các vùng khác nhau 37
  Bảng 1.10. Lượng thức ăn thu nhận của cừu 40
  Bảng 1.11. Tóm tắt đặc điểm khí hậu thời tiết một số vùng nghiên cứu 52
  Bảng 2.1. Sơ đồ thiết kế thí nghiệm 65
  Bảng 3.1. Tần suất nhiệt độ và ẩm độ không khí chuồng nuôi trong mùa nóng 73
  Bảng 3.2. Tần suất nhiệt độ và ẩm độ không khí chuồng nuôi trong mùa lạnh 75
  Bảng 3.3. Tần suất THI các giờ trong ngày theo thang đánh giá stress nhiệt của Marai và CS. (2000) 76
  Bảng 3.4. Tần suất xuất hiện THI theo các giờ trong ngày ở mùa nóng và mùa lạnh 77
  Bảng 3.5. Các chỉ tiêu sinh lý của cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận 78
  Bảng 3.6. Các mốc nhiệt độ ảnh hưởng đến thân nhiệt 81
  Bảng 3.7. Các mốc ẩm độ ảnh hưởng đến thân nhiệt 83
  Bảng 3.8. Các mốc THI ảnh hưởng đến thân nhiệt 85
  Bảng 3.9. Các mốc nhiệt độ ảnh hưởng đến tần số hô hấp 87
  Bảng 3.10. Các mốc ẩm độ ảnh hưởng đến tần số hô hấp 89
  Bảng 3.11. Các mốc THI ảnh hưởng đến tần số hô hấp 90
  Bảng 3.12. Các mốc nhiệt độ ảnh hưởng đến nhịp tim 93
  Bảng 3.13. Các mốc ẩm độ ảnh hưởng đến nhịp tim 94
  Bảng 3.14. Các mốc THI ảnh hưởng đến nhịp tim 95
  Bảng 3.15. Các mốc nhiệt độ ảnh hưởng đến nhiệt độ da 97
  Bảng 3.16. Các mốc ẩm độ ảnh hưởng đến nhiệt độ da 99
  Bảng 3.17. Các mốc THI ảnh hưởng đến nhiệt độ da 100
  Bảng 3.18. Các chỉ tiêu sinh lý máu của cừu Phan Rang 101
  Bảng 3.19. Quan hệ giữa mùa đến các chỉ tiêu sinh lý máu ở cừu 104
  Bảng 3.20. Các mốc nhiệt độ ảnh hưởng đến lượng thức ăn thu nhận 106
  Bảng 3.21. Các mốc THI ảnh hưởng đến lượng thức ăn thu nhận 109
  Bảng 3.22. Khối lượng (kg) của cừu Phan Rang qua các tháng tuổi 110
  Bảng 3.23. Tốc độ sinh trưởng của cừu qua các giai đoạn 113
  Bảng 3.24. Cao vây (cm) của cừu qua các tháng tuổi 114
  Bảng 3.25. Vòng ngực (cm) của cừu qua các tháng tuổi 115
  Bảng 3.26. Dài thân chéo (cm) của cừu qua các tháng tuổi 116
  Bảng 3.27. Thành phần thân thịt của cừu Phan Rang 118
  Bảng 3.28. Các chỉ tiêu sinh sản của cừu cái nuôi ở Thừa Thiên Huế 119
  Bảng 3.29. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của các loại thức ăn 122
  Bảng 3.30. Lượng thức ăn và chất dinh dưỡng thu nhận của cừu 124
  Bảng 3.31. Tỷ lệ tiêu hóa các chất dinh dưỡng ở cừu (%) 125
  Bảng 3.32. Hàm lượng chất dinh dưỡng của các loại thức ăn tiêu hóa trên cừu 127
  Bảng 3.33. Tích lũy nitơ ở cừu 128

  DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ

  ĐỒ THỊ TÊN ĐỒ THỊ TRANG
  Đồ thị 1.1. Phân bố đàn cừu trên thế giới năm 2011 6
  Đồ thị 1.2. Diễn biến đàn cừu ở Ninh Thuận giai đoạn 1995 - 2011 12
  Đồ thị 3.1. Biến thiên nhiệt độ, ẩm độ và THI bình quân tháng ở Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận (2007 - 2011) 68
  Đồ thị 3.2. Biến thiên nhiệt độ, ẩm độ và THI chuồng nuôi theo giờ trong mùa nóng và mùa lạnh ở Thừa Thiên Huế 71
  Đồ thị 3.3. Quan hệ bậc hai giữa nhiệt độ với thân nhiệt của cừu 81
  Đồ thị 3.4. Quan hệ bậc hai giữa ẩm độ với thân nhiệt của cừu 83
  Đồ thị 3.5. Quan hệ bậc hai giữa THI với thân nhiệt của cừu 84
  Đồ thị 3.6. Quan hệ bậc hai giữa nhiệt độ với tần số hô hấp của cừu 86
  Đồ thị 3.7. Quan hệ bậc hai giữa ẩm độ với tần số hô hấp của cừu 88
  Đồ thị 3.8. Quan hệ bậc hai giữa THI với tần số hô hấp của cừu 90
  Đồ thị 3.9. Quan hệ bậc hai giữa nhiệt độ với nhịp tim của cừu 92
  Đồ thị 3.10. Quan hệ bậc hai giữa độ ẩm với nhịp tim của cừu 93
  Đồ thị 3.11. Quan hệ bậc hai giữa THI với nhịp tim của cừu 95
  Đồ thị 3.12. Quan hệ bậc hai giữa nhiệt độ với nhiệt độ da của cừu 96
  Đồ thị 3.13. Quan hệ bậc hai giữa ẩm độ với nhiệt độ da của cừu 98
  Đồ thị 3.14. Quan hệ bậc hai giữa THI với nhiệt độ da của cừu 99
  Đồ thị 3.15. Quan hệ giữa nhiệt độ với lượng thức ăn thu nhận của cừu 105
  Đồ thị 3.16. Quan hệ giữa THI với lượng thức ăn thu nhận của cừu 108
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

  HÌNH TÊN HÌNH TRANG
  Hình 1. Xác định các chỉ tiêu sinh lý của cừu 154
  Hình 2. Xác định các chỉ tiêu sinh trưởng và sinh sản 155
  Hình 3. Thí nghiệm tiêu hóa thức ăn 156


  MỞ ĐẦU

  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Cừu (Ovis aries) là gia súc nhai lại nhỏ được nuôi ở nhiều nước trên thế giới; cung cấp một lượng lớn thịt và sữa - là nguồn protein động vật có chất lượng cao cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người; da và lông là nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp may mặc, sản xuất đồ da, góp phần vào kim ngạch xuất khẩu (Acharya, 2009; Afzal và Naqvi, 2004 Devendra, 2001; Ngategize, 1989). Ngoài ra, cừu còn cung cấp một khối lượng lớn phân bón cho cây trồng, làm thức ăn cho cá, giun đất và góp phần cải tạo đất (Devendra, 2005). Cừu cũng có nhiều đóng góp vào đời sống văn hóa, xã hội của con người; là con vật hiến tế, được dùng cho các nghi lễ, phong tục đời sống của những người theo đạo Hồi (Ozung và CS., 2011; Acharya, 2009; Srikandakumar và CS., 2003).
  Chăn nuôi cừu có nhiều ưu việt so với các ngành chăn nuôi khác là cần ít vốn, quay vòng vốn nhanh, tận dụng được lao động và điều kiện tự nhiên ở mọi vùng sinh thái. Ngành chăn nuôi cừu phát triển góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo, ổn định kinh tế và xã hội (Otchere, 2009; Hassan và CS., 2008). Phát triển chăn nuôi cừu là định hướng hợp lý, là cuộc cách mạng thích hợp cho sự phát triển chăn nuôi của nông dân nghèo trên thế giới, trong đó có Việt Nam (Binh và Lin, 2005; Devendra, 2005).
  Cừu được du nhập vào Việt Nam đầu thế kỷ 20, trải qua hàng trăm năm đã thích nghi và phát triển rất tốt ở Ninh Thuận và Bình Thuận - vùng nam Trung bộ, nắng nóng quanh năm, không có mùa lạnh. Mặc dù khối lượng của cừu không lớn lắm, nhưng ít bệnh tật và sinh trưởng tốt (Đoàn Đức Vũ và CS., 2006). Chăn nuôi cừu là sinh kế và mang lại nhiều lợi nhuận cho những gia đình chăn nuôi cừu ở Ninh Thuận, chiếm khoảng 32% nguồn thu nhập trong chăn nuôi nông hộ (Nguyễn Phú Son và CS., 2012). Tuy nhiên, cừu không dễ dàng phát triển rộng rãi trên các vùng sinh thái trong cả nước như các vật nuôi truyền thống vì sự nhạy cảm của chúng với môi trường sống.
  Con cừu cũng như nhiều loại vật nuôi khác chịu tác động của nhiều yếu tố môi trường; trong đó, nhiệt độ và ẩm độ là hai yếu tố có tác động mạnh đến trạng thái sinh lý, sinh trưởng và sinh sản (Bhatta và CS., 2005; Srikandakumar và CS., 2003). Chỉ số nhiệt ẩm (THI - Temperature Humidity Index) biểu thị sự tương tác giữa nhiệt độ và ẩm độ không khí, có thể sử dụng để đánh giá stress nhiệt của cừu (Paim và CS., 2012; Marai và CS., 2009; McManus và CS., 2008).
  Gần đây, các nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm trên cừu đã được nhiều tác giả trên thế giới quan tâm; trong đó, có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu sinh lý (Alhidary và CS., 2012; Marai và CS., 2009; McManus và CS., 2008; Bhatta và CS., 2005); sinh trưởng (Baneh và Hafezian, 2009; Lavvaf và CS., 2007; Behzadi và CS., 2007; Saghi và CS., 2007; Singh và CS., 2006 ); sinh sản (Gül, 2012; Saab và CS., 2011; Finocchiaro và CS., 2005; Maurya và CS., 2005 ) và thu nhận thức ăn (Alhidary và CS., 2012; Savage và CS., 2008; Kamalzadeh, 2005; Goetsch và Johnson, 1999 .). Ở Việt Nam, nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm trên cừu chưa có công trình nào được công bố.
  Ở nước ta, ngoài Ninh Thuận và một số tỉnh đã có chăn nuôi cừu là Bình Thuận (3,3 ngàn con), Bến Tre (2,5 ngàn con), Khánh Hòa (2,1 ngàn con) ; cừu được nuôi thử nghiệm ở một số địa phương khác, tuy số lượng còn ít song bước đầu cho thấy khả năng thích ứng của chúng (Cục chăn nuôi, 2009). Ở Ba Vì, với nhiệt độ trung bình là 250C, ẩm độ không khí là 84% và lượng mưa 1.800 mm/năm; cừu sinh trưởng, sinh sản bình thường, lúc 12 tháng tuổi cừu đực đạt khối lượng 29,09 - 29,32kg, cừu cái 181 ngày tuổi đã xuất hiện động dục; các chỉ tiêu sinh lý (thân nhiệt, hô hấp, nhịp tim, hồng cầu, hemoglobin, bạch cầu) bình thường (Đinh Văn Bình và CS., 2007). Trong khi ở Tây Nguyên, với nhiệt độ không khí trung bình là 240C, ẩm độ không khí là 81% và lượng mưa 2.000 - 2.500 mm/năm; cừu sinh trưởng, sinh sản bình thường, lúc 12 tháng tuổi cừu đực đạt khối lượng 46,11kg, cừu cái động dục ở 191,6 ngày tuổi; các chỉ tiêu sinh lý ổn định (Trần Quang Hân, 2007a,b).
  Thừa Thiên Huế có điều kiện khí hậu, thời tiết khác biệt; lượng mưa hàng năm lớn (trung bình 3.877 mm/năm), kéo dài và phân phối không đều, tập trung vào tháng 9 - 12 (300 - 800 mm/tháng); nhiệt độ không khí trung bình 24,70C; đặc biệt, ẩm độ không khí luôn cao (trung bình 87,3%) (Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, 2012).
  Thừa Thiên Huế có diện tích đất đồi núi chiếm hơn 75% diện tích đất tự nhiên, trong đó có nhiều vùng đồi núi có thể phù hợp với đặc tính sinh thái và điều kiện sống của cừu. Hệ thống sản xuất nông nghiệp phong phú với nhiều loài cây bụi sẵn có, là nguồn thức ăn tiềm năng (Võ Thị Kim Thanh, 2008; Nguyễn Xuân Bả và CS., 2002) và nguồn phụ phẩm đa dạng (Nguyễn Hữu Văn và CS., 2008) chưa được tận dụng triệt để. Tuy nhiên, chăn nuôi cừu ở Thừa Thiên Huế hoàn toàn chưa có.
  Vì vậy, để phát triển chăn nuôi cừu ở Thừa Thiên Huế, nghiên cứu đánh giá thích ứng của cừu với điều kiện môi trường (nhiệt độ, ẩm độ) là bước đi ban đầu rất cần thiết.


  2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
  2.1. Mục tiêu chung
  Nhằm đánh giá khả năng thích ứng của cừu Phan Rang nuôi trong điều kiện ở Thừa Thiên Huế thông qua các chỉ tiêu sinh lý, sinh trưởng, sinh sản và thu nhận thức ăn của chúng.
  2.2. Mục tiêu cụ thể
  · Xác định quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm với các chỉ tiêu sinh lý của cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế.
  · Xác định quan hệ giữa nhiệt độ và chỉ số nhiệt ẩm với lượng thức ăn thu nhận của cừu.
  · Xác định khả năng sinh trưởng và sinh sản của cừu Phan Rang nuôi trong điều kiện ở Thừa Thiên Huế.
  · Đánh giá giá trị dinh dưỡng một số thức ăn thô xanh làm thức ăn cho cừu ở Thừa Thiên Huế.
  3. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
  Kết quả nghiên cứu bước đầu xác định sự thích ứng của cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế thông qua các chỉ tiêu sinh lý, thu nhận thức ăn, sinh trưởng và sinh sản.
  Xác định được quan hệ giữa nhiệt độ, ẩm độ và chỉ số nhiệt ẩm với tần số hô hấp, hàm lượng hemoglobin và lượng thức ăn thu nhận của cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế.
  Từ đó, luận án đã đóng góp thêm tư liệu về các chỉ tiêu sinh lý, sinh trưởng, sinh sản của cừu Phan Rang nuôi ở các vùng miền khác nhau trong cả nước.

  Xem Thêm: Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá khả năng thích ứng của giống cừu Phan Rang nuôi ở Thừa Thiên Huế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status