Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phương pháp tính toán nền đắp có gia cường bằng vái địa kỹ thuật trong các công trình xây dựng đường ôtô Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phương pháp tính toán nền đắp có gia cường bằng vái địa kỹ thuật trong các công trình xây dựng đường ôtô Việt Nam

  L I C M
  Tác giả luận án xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến iáo sư, iến sỹ
  Vũ ình hụng – Người Thầy hướng dẫn đã tận tâm, tận tình giúp cho tác giả
  hoàn thành luận án đúng thời gian.
  Tác giả xin trân trọng biết ơn iến sỹ Vũ ức Sỹ - Thầy hướng dẫn đã
  giúp đỡ tận tình, tạo mọi thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình thực hiện
  luận án.
  Tác giả xin trân trọng cảm ơn Bùi Xuân ậy, Lã Văn
  hăm; rần Thị im ăng và tập thể Bộ môn ường Bộ đã có
  những đóng góp quý báu và quan tâm, giúp đỡ, tạo thuận lợi cho tác giả trong
  quá trình làm nghiên cứu sinh.
  Tác giả xin trân trọng cảm ơn hầy Hiệu rưởng, Ban Giám Hiệu -
  rường ại học Giao thông Vận tải, hòng ào tạo au đại học đã giúp tác
  giả hoàn thiện các thủ tục, tổ chức báo cáo luận án đúng thời gian.
  Tác giả xin trân trọng cảm ơn các iáo sư, hó iáo sư, iến sỹ và các
  nhà khoa học từ rường ại học Giao thông Vận tải, ại học Xây Dựng, ại
  học Thủy lợi, Học viện Kỹ thuật Quân sự, ại học Kiến trúc Hà Nội, ại học
  Duy Tân, ại học Bách Khoa à Nẵng, ại học Kiến rúc à Nẵng, ại học
  Bách Khoa Tp.HCM, Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Hội Cầu
  đường Việt Nam, ại học Bang California-Fullerton đã có những đóng góp,
  giúp đỡ quý báu cho tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận án.
  Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ba, Mẹ, gia đình, người
  thân và xin chân thành cảm ơn thầy, cô, bạn đồng nghiệp đã chia sẻ, động
  viên, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án nghiên cứu này.
  Tác giả luận án
  iv

  MỤC LỤC
  MỞ ẦU 1
  1. Giới thiệu công trình nghiên cứu 1
  2. Lý do lựa chọn đề tài 1
  3. Mục đích 1
  4. ối tượng nghiên cứu 1
  5. Phạm vi nghiên cứu 2
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 2
  ƯƠN 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỬ D N V ƯƠN
  PHÁP TÍNH TOÁN NỀN Ắ ƯỜNG VẢ ỊA KỸ THUẬT
  3
  1.1 Các nghiên cứu sử dụng và tính toán nền đắp gia cường vải
  địa kỹ thuật trong và ngoài nước

  3
  1.1.1 Lịch sử phát triển và sử dụng vải địa kỹ thuật 3
  1.1.1.1 Giới thiệu chung 3
  1.1.1.2 Phân loại vải địa kỹ thuật 4
  1.1.1.3 Một số tiêu chí đánh giá vải địa kỹ thuật

  5
  1.1.1.4 Các chức năng của vải địa kỹ thuật 5
  1.1.1.5 Một số công trình xây dựng sử dụng vải địa kỹ thuật ở V.Nam

  9
  1.1.2 ác phương pháp tính toán nền đắp gia cường vải địa kỹ thuật
  ở trong và ngoài nước hiện nay
  12
  1.1.2.1 hương pháp giải tích tính nền đắp có cốt trên nền đất yếu

  12
  Nhận xét phương pháp giải tích tính nền đắp gia cường trên
  đất yếu
  15
  1.1.2.2 hương pháp giải tích tính nền đắp có cốt trên đất tự nhiên tốt 16
  Nhận xét các phương pháp giải tích

  23
  1.1.2.3 hương pháp số và các phần mềm tính toán 24
  Nhận xét các phương pháp tính toán

  27
  1.2 Những vấn đề tồn tại mà luận án sẽ tập trung nghiên cứu 28
  1.3 Mục tiêu của đề tài 28
  1.4 Nội dung nghiên cứu 29
  1.5 hương pháp nghiên cứu 29
  ƯƠN 2 MÔ N ÍN B N NỀN Ấ Ắ ƯỜNG
  BẰNG CỐT MỀM VẢ ỊA KỸ THUẬT
  30 v

  2.1 Mục đích và yêu cầu 30
  2.1.1 Mục đích 30
  2.1.2 Yêu cầu 30
  2.2 Các tính chất của vải địa kỹ thuật 31
  2.2.1 Một số khái niệm về thuộc tính của vải địa kỹ thuật 31
  2.2.2 ường quan hệ ứng suất – biến dạng của vải địa kỹ thuật 33
  2.2.3 Một số ví dụ xác định tính cơ lý của vải địa kỹ thuật 34
  2.3 Xây dựng mô hình bài toán 36
  2.3.1 Một số giả thiết 37
  2.3.2 Xây dựng mô hình tính toán bài toán ổn định của nền đường
  đắp có cốt mềm theo phương pháp phần tử hữu hạn
  37
  2.3.2.1 ác phương trình cơ bản của lý thuyết đàn hồi 38
  2.3.2.2 hương trình cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn 39
  2.3.2.3 Hệ số an toàn theo phương pháp giảm c-φ 42
  Nhận xét 42
  ƯƠN 3 XÂY ỰN UẬ N V ƯƠN R N TÍNH
  B N NỀN Ấ Ắ ƯỜN VẢ Ị Ỹ UẬ
  BẰN ƯƠN PTHH
  43
  3.1 Xây dựng thuật toán 43
  3.1.1 hần tử tấm tam giác 43
  3.1.2 hần tử tấm tam giác đẳng tham số 44
  3.1.3 Mô hình Mohr- oulomb 46
  3.1.4 hần tử tiếp xúc 50
  3.1.4.1 Lý thuyết phần tử tiếp xúc 50
  3.1.4.2 Mô hình phi tuyến tiếp xúc giữa vải địa kỹ thuật và đất nền 52
  3.1.5 hần tử vải địa kỹ thuật 52
  3.1.5.1 Lý thuyết tính toán phần tử vải địa kỹ thuật 52
  3.1.5.2 Mô hình phi tuyến của phần tử vải địa kỹ thuật 53
  3.1.6 hân tích phi tuyến 53
  3.1.6.1 hương pháp Newton-Raphson (N-R) 54
  3.1.6.2 hương pháp Newton-Raphson cải tiến 55
  3.1.7 ơ đồ khối tổng quát chương trình 55
  3.2 Xây dựng chương trình tính 55 vi

  3.2.1 Giới thiệu giao diện chương trình tính hnh_ress V1 00 55
  3.2.2 Giới thiệu chương trình tính hnh_ress V1 00 57
  Kết luận chương 3 59
  ƯƠN 4 Ự N ỆM ÍN N NỀN Ắ ƯỜN
  V R N XÂY ỰN ƯỜN Ô Ô
  60
  4.1 Nền đường đắp trên đất tự nhiên tốt 60
  4.1.1 Dữ liệu chung tính toán 60
  4.1.2 Phân tích ổn định của nền đường đắp 62
  4.1.2.1 Nền đắp cao 6m 63
  4.1.2.2 Nền đắp cao 8m 64
  4.1.2.3 Nền đắp cao 10m 68
  4.1.2.4 Nền đắp cao 12m 72
  4.1.3 Xây dựng biểu đồ tra V sử dụng trong nền đắp cao 75
  4.2 Nền đường đắp trên đất yếu 77
  4.3 Xác định dạng cung trượt mái dốc theo phương pháp xấp xỉ
  mặt trượt mái dốc
  80
  4.3.1 hương pháp xấp xỉ mặt trượt 80
  4.3.2 Một số ví dụ vẽ đường biến dạng trượt và tính xấp xỉ mặttrượt 81
  4.3.2.1 rường hợp nền đắp có gia cường vải địa kỹ thuật

  81
  4.3.22 rường hợp nền đắp không gia cường vải địa kỹ thuật

  85
  4.4 Xây dựng công thức tính toán lực căng ( max) các lớp V
  trong nền đắp
  88
  4.4.1 Lực căng V trong phân mảnh cho mặt trượt trụ tròn 88
  4.4.2 Xây dựng công thức tính toán lực căng vải địa kỹ thuật (Tmax)
  bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo mặt trượt Ellipse
  89
  4.5 Xác định ảnh hưởng của độ cứng vđkt (EA) đến hệ số an toàn
  ổn định nền đắp
  96
  4.5.1 Xây dựng biểu thức xác định độ cứng vđkt (EA) ảnh hưởng
  đến hệ số an toàn ổn định
  96
  4.5.2 Ảnh hưởng của độ cứng vđkt đến hệ số an toàn ổn định 99
  4.5.3 Biểu đồ quan hệ ảnh hưởng của độ cứng (EAg), cường độ Tmax
  vđkt và mô đun đàn hồi đất nền (Es) đến an toàn ổn định
  104
  4.6 o sánh khảnăng đứt và tuột cốt V ảnh hưởng đến antoàn
  ổn định nền đắp gia cường
  105
  4.7 o sánh kết quả chạy trên chương trình hnh_ress và plaxis 106
  4.8 Kết quả nghiên cứu chương 4 110
  Ế LUẬN V ẾN N Ị 112
  vii

  MỤC LỤC HÌNH VẼ Ồ THỊ
  ƯƠN 1
  Hình 1.1 V gia cường, đoạn qua cầu Xương iang – Bắc Giang 4
  ình 1 2 V trong mái dốc Bukit Panggal Mosque, Tutong, Brunei
  Quốc
  6
  ình 1 3 V tường chắn Arca Budaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 6
  ình 1 4 V trong đường đê unarbhava, West Bengal, Ấn ộ 6
  ình 1 5 V gia cường nền nhà dân dụng 6
  ình 1 6 V làm tường chắn, hánh ương, ỉnh Cam Túc, TQ 7
  ình 1 7 V với chức năng làm tường chắn đất 7
  ình 1 8 V ường chắn Novotel Hotel, Patong, Phuket, Thailand 7
  ình 1 9 V tiêu, thoát nước đường cao tốc Nam Carolina, Hoa Kỳ 7
  ình 1 10 V sử dụng ở hào bố trí ống dẫn nước (Australia) 8
  ình 1 11 V sử dụng với chức năng vật liệu thấm ( ảo Solomon) 8
  Hình 1.12 V làm chức năng phân cách

  9
  ình 1 13 V gia cố mái dốc 9
  ình 1 14 V làm chức năng lọc 9
  Hình 1.15 V làm lớp phân cách và bảo vệ 9
  ình 1 16 V chức năng tiêu thoát nước 9
  Hình 1.17 Mặt cắt ngang mở rộng QL5, V làm lớp ngăn cách 10
  Hình 1.18 V được dùng ở bãi rác Tam Tân, Củ Chi, TP.HCM

  10
  ình 1 19 V sử dụng ở bãi rác Bố Trạch, Quảng Bình 10
  Hình 1.20 hương pháp phân tích mặt trượt tròn để xác định lực kéo lớn
  nhất yêu cầu đối với cốt tăng cường ở đáy nền đắp
  14
  Hình 1.21 Chiều dài neo bám của cốt tại vị trí j dọc theo đáy nền đắp 14
  ình 1 22 hương pháp khối nêm hai phần cho mái dốc có cốt

  16
  Hình 1.23 Sự phân bố gần đúng ứng suất xáo động với mỗi lớp cốt 18
  Hình 1.24 ính toán trượt tròn theo phương pháp phân mảnh

  19
  Hình 1.25 Tính toán theo mặt trượt xoắn ốc logarit

  22
  ình 1 26 ính toán theo phương pháp trọng lực dính kết 23 viii

  Hình 1.27 Quan hệ ứng xử đất - vải địa kỹ thuật theo tiêu chuẩn phá
  hoại Mohr-Coulomb
  26
  ƯƠN 2
  Hình 2.1 Ứng xử kéo của vđkt theo mô hình Robert M.Koerner 33
  Hình 2.2 Quan hệ ứng suất – biến dạng của tiếp xúc vải địa kỹ thuật và
  đất nền theo Robert M.Koerner
  34
  Hình 2.3 ơ đồ tính không bố trí cốt (a) và có bố trí cốt (b) 37
  ƯƠN 3
  Hình 3.1 ình dạng của phần tử tam giác 43
  Hình 3.2 hần tử tam giác 3 nút trong hệ tọa độ tổng thể và địa phương 44
  Hình 3.3 hần tử tam giác 6 nút trong hệ tọa độ tổng thể và địa phương 45
  Hình 3.4 iêu chuẩn phá hoại Mohr-Coulomb trong k gian Ư chính 47
  Hình 3.5 Xác định góc ma sát trong và lực dính đơn vị 49
  ình 3 6 Xác định góc giãn nở 50
  Hình 3.7 hần tử tiếp xúc 51
  Hình 3.8 àm dạng của phần tử thanh chịu lực dọc trục 53
  ình 3 9 hương pháp Newton-Raphson và Newton-Raphson cải tiến 54
  ình 3 10 ơ đồ khối tổng quát chương trình tính bằng 55
  Hình 3.11 ên và biểu tượng chương trình 56
  Hình 3.12 hai báo quan hệ ứng suất – biến dạng của vải địa kỹ thuật 56
  Hình 3.13 hai báo độ cứng(E g) theo đường ứng suất- biến dạng
  của vải địa kỹ thuật
  56
  Hình 3.14 Vẽ đường xấp xỉ mặt trượt 57
  Hình 3.15 Xác định sai số đường xấp xỉ mặt trượt Ellipse và trượt tròn 57
  Hình 3.16 Xác định độ cứng cát tuyến theo ứng xử kéo của V 58
  ƯƠN 4
  Hình 4.1 ơ đồ xếp xe để xác định tải trọng xe cộ 61
  Hình 4.2 Mô hình tải trọng xe tính toán 62
  Hình 4.3 Vị trí mặt trượt (nền đắp cao 6 m) 62
  Hình 4.4 Vị trí mặt trượt khi có vải địa kỹ thuật (nền đắp cao 8 m) 63
  Hình 4.5 ơ đồ biến dạng (4 lớp V , khoảng cách 0 5m) 67
  Hình 4.6 Mặt trượt (4 lớp vải địa kỹ thuật, khoảng cách 0 5m) 67 ix

  Hình 4.7 ơ đồ biến dạng (4 lớp V , khoảng cách 1 5m) 68
  Hình 4.8 Mặt trượt (4 lớp vải địa kỹ thuật, khoảng cách 1 5m) 68
  Hình 4.9 Quan hệ giữa cường độ vải địa kỹ thuật và số lớp vải địa
  kỹ thuật trong nền đắp cao có 6m dưới đắp hệ số mái dốc 1/1
  76
  Hình 4.10 Quan hệ giữa cường độ vải địa kỹ thuật và số lớp vải địa
  kỹ thuật trong nền đắp cao có 6m dưới đắp hệ số mái dốc 1/1 25
  76
  Hình 4.11 Quan hệ giữa cường độ vải địa kỹ thuật và số lớp vải địa
  kỹ thuật trong nền đắp cao có 6m dưới đắp hệ số mái dốc 1/1 5,
  77
  Hình 4.12 ơ đồ hình học khi có vải địa kỹ thuật 79
  Hình 4.13 Mặt biến dạng trượt khi không có vải địa kỹ 79
  Hình 4.14 Mặt biến dạng trượt khi có vải địa kỹ thuật 79
  Hình 4.15 ung trượt hình elipse nền đắp trên đất yếu 79
  ình 4 16 hương pháp xấp xỉ mặt trượt 81
  Hình 4.17 ết quả tính xấp xỉ mặt trượt nền đắp cao 8m, cóV 82
  Hình 4.18 ết quả tính xấp xỉ mặt trượt nền đắp cao 10m, cóV 83
  Hình 4.19 ết quả tính xấp xỉ mặt trượt nền đắp cao 12m, cóV 84
  Hình 4.20 ết quả tính xấp xỉ mặt trượt nền đắp cao 12m, cóV 82
  Hình 4.21 ết quả tính xấp xỉ mặt trượt đắp cao 8m, không cóV 85
  Hình 4.22 ết quả tính xấp xỉ mặt trượt đắp cao 10m,không cóV 86
  Hình 4.23 ết quả tính xấp xỉ mặt trượt đắp cao 12m,không cóV 87
  Hình 4.24 hương pháp phân mảnh cổ điển cho mặt trượt trụ tròn 89
  Hình 4.25 ung trượt hình ellipse, xây dựng công thức tính max 90
  Hình 4.26 ơ đồ tính lực căng trong V theo cung trượt ellipse 92
  Hình 4.27 ết quả phân tích lực căng max các lớp V 96
  Hình 4.28 Quan hệ của độ cứng vđkt (E g) và mô đun đàn hồi đất đắp
  (Es) đến an toàn ổn định Fs
  = 1.2. Tmax = 12; 14; 16 kN/m
  kN
  104
  ình 4 29 Quan hệ của độ cứng vđkt (E g) và mô đun đàn hồi đất đắp
  (Es) đến an toàn ổn định Fs
  = 1.2. Tmax = 18; 20; 22 kN/m
  104
  ình 4 30 Quan hệ của độ cứng vđkt (E g) và mô đun đàn hồi đất đắp
  (Es) đến an toàn ổn định Fs
  = 1.2. Tmax = 24; 26; 28 kN/m
  105
  ình 4 31 ơ đồ tính ổn định nền đắp cao 6m bằng phần mềm laxis 106
  Hình4.32 Biến dạng nền đắp cao 6m tính bằng phần mềm laxis

  106
  ình4 33 ệ số an toàn nền đắp cao 6m tính bằng phần mềm laxis

  106
  ình 4 34 ơ đồ tính ổn định nền đắp cao 8m bằng phần mềm laxis 107
  ình4 35 Biến dạng nền đắp cao 8m tính bằng phần mềm laxis

  107
  ình4 36 ệ số an toàn nền đắp cao 8m tính bằng phần mềm laxis

  107
  x

  MỤ LỤ B B Ể

  Bảng 3 1 ọa độ và trọng số của tích phân số trên miền tam giác 46
  Bảng 3 2 ác tham số của mô hình Mohr- oulomb 49
  Bảng 4.1 ặc trưng của nền đường đắp trên đất tốt 60
  Bảng 4.2 ặc trưng vải địa kỹ thuật theo 1m chiều rộng 60
  Bảng 4 3 ải trọng xe cộ 61
  Bảng 4 4 ệ số an toàn ổn định mái dốc 64
  Bảng 4 5 Ảnh hưởng của số lớp và khoảng cách giữa các lớp vđkt 64
  Bảng 4 6 Lực căng trong vải địa kỹ thuật khi mái dốc bị phá hoại 65
  Bảng 4 7 Ảnh hưởng của hệ số mái dốc, nền 8m 66
  Bảng 4 8 Ảnh hưởng của cường độ V và số lớp V 67
  Bảng 4 9 Ảnh hưởng của số lớp và khoảng cách giữa các lớp vđkt 68
  Bảng 4 10 Lực căng trong vải địa kỹ thuật khi mái dốc bị phá hoại 69
  Bảng 4 11 Ảnh hưởng của hệ số mái dốc, nền đắp 10m 70
  Bảng 4 12 Ảnh hưởng của cường độ và số lớp vải địa kỹ thuật 71
  Bảng 4 13 Ảnh hưởng của số lớp và khoảng cách giữa các lớp vđkt 72
  Bảng 4 14 Lực căng trong vđkt khi mái dốc bị phá hoại, nền 12m 73
  Bảng 4 15 Ảnh hưởng của hệ số mái dốc, nền 12m 74
  Bảng 4 16 Ảnh hưởng của cường độ và số lớp vải địa kỹ thuật 74
  Bảng 4 17 Ảnh hưởng của cường độ và số lớp vải địa kỹ thuật 75
  Bảng 4 18 ặc trưng nền đất yếu 77
  Bảng 4 19 ệ số an toàn khi chiều cao đắp 6 m 78
  Bảng 4 20 ệ số an toàn khi chiều cao đắp 8 m 78
  Bảng 4 21 ệ số an toàn khi chiều cao đắp 10 m 78
  Bảng 4 22 ệ số an toàn khi chiều cao đắp 12 m 78
  Bảng 4.23 Một số kết quả tính xấp xỉ mặt trượt 87
  Bảng 4.24 Ảnh hưởng của độ cứng vđkt đến hệ số antoàn, T=12kN/m 99
  Bảng 4.25 Ảnh hưởng của độ cứng vđkt đến hệ số antoàn,T= 14kN/m 99
  Bảng 4.26 Ảnh hưởng của độ cứng vđkt đến hệ số antoàn,T= 16kN/m 100
  Bảng 4.27 Ảnh hưởng của EAg, Tmax vđkt và Es
  đến hệ số an toàn Fs 100
  Bảng 4.28 ết quả hệ số an toàn tính bằng nhress và laxis 108 xi

  B KÝ Ệ Ữ Ế Ắ

  V Vải địa kỹ thuật ( eotextile)
  PTHH hần tử hữu hạn (FEM _ Finite Element Method)
  HNH_RESS hần mềm tính ổn định nền đắp gia cường (Reinforced
  Embankment Stability Software)
  K hệ số an toàn tính toán (giải tích)
  Kbh hệ số an toàn nền đắp ngập nước bão hòa
  Kk hệ số an toàn nền đắp không ngập nước
  Kmin hệ số an toàn tối thiểu
  MD mô men gây trượt do đất nền và tải trọng
  MRS mô men giữ do đất
  MRR mô men giữ do cốt tăng cường
  H chiều cao nền đắp
  Ls
  chiều dài cạnh nằm ngang mái dốc (bề rộng chân mái dốc)
  φ’cv góc ma sát của vật liệu nền đắp lúc có biến dạng lớn trong điều kiện
  ứng suất hữu hiệu
  fms hệ số vật liệu riêng phần áp dụng cho tg φ’cv (fms = 1)
  fn là hệ số phá hoại riêng phần;
  fp hệ số chịu kéo tuột riêng phần đối với cốt tăng cường;
  Troj lực yêu cầu cốt tăng cường phải có trong phạm vi 1m dài nền đắp tại j;
  ɣ trọng lượng đơn vị của vật liệu đắp nền;
  h chiều cao trung bình vật liệu đắp trong phạm vi chiều dài cốt tăng
  cường Lj
  ;
  α’ hệ số tương tác biểu thị liên hệ giữa góc neo bám cốt – đất với tgφ’cv;
  fms hệ số vật liệu riêng phần;
  Lj
  chiều dài neo bám cần thiết của cốt tăng cường trong phạm vi cung
  trượt cho 1m dài nền đắp; xii

  αbc’ hệ số tương tác biểu thị liên hệ giữa lực dính bám giữa đất và cốt tăng
  cường với cu.
  Rh lực gây xáo động tổng hợp đối với 1m dài dọc theo mặt mái dốc
  ffs hệ số riêng phần áp dụng cho trọng lượng đơn vị của đất
  K tỉ số giữa ứng suất (áp lực) nằm ngang và ứng suất thẳng đứng
  ɣ trọng lượng đơn vị của đất
  H chiều cao nền đắp
  ffs hệ số riêng phần cho trọng lượng đơn vị của đất
  fq hệ số riêng phần cho ngoại tải
  wsi ngoại tải tác dụng lên mảnh i
  ui
  áp lực nước lỗ rỗng tác dụng trên mặt trượt mảnh thứ i
  hệ số hiệu chỉnh momen
  i
  ,
  i
  c và
  ui,
  s là các góc ma sát trong, lực dính đơn vị và lực dính không thoát
  nước của đất nền;
  r
  ,
  r
  c và
  ur,
  s là các góc ma sát trong, lực dính đơn vị và lực dính không thoát
  nước đã suy giảm của đất nền
  Fs
  Hệ số an toàn ổn định
  Es
  Mô đun đàn hồi của đất
  Eg Mô đun đàn hồi vải địa kỹ thuật
   Hệ số Poisson
  Góc dãn nở
  EAg ộ cứng vải địa kỹ thuật

  Xem Thêm: Nghiên cứu phương pháp tính toán nền đắp có gia cường bằng vái địa kỹ thuật trong các công trình xây dựng đường ôtô Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phương pháp tính toán nền đắp có gia cường bằng vái địa kỹ thuật trong các công trình xây dựng đường ôtô Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status