Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn . ii
  Mục lục iii
  Danh mục chú giải các chữ viết tắt vii
  Danh mục các bảng biểu . ix
  Danh mục các biểu đồ .x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu 3
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3
  4. Giả thuyết khoa học. .3
  5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
  6. Phạm vi nghiên cứu 3
  7. Phương pháp nghiên cứu 4
  8. Những luận điểm cơ bản cần bảo vệ .5
  9. Những đóng góp mới của luận án .6
  10. Cấu trúc của luận án: 7
  Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI
  TẬP TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG
  ĐẠI HỌC .8
  1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .8
  1.1.1. Trên thế giới 8
  1.1.2. Ở Việt Nam 11
  1.2. Một số khái niệm cơ bản 14
  1.2.1. Thiết kế .14
  1.2.2. Bài tập .14
  1.2.3. Hệ thống bài tập 17
  1.2.4. Thiết kế hệ thống bài tập 19
  1.2.5. Bài tập Giáo dục học .19iv
  1.3. Những vấn đề cơ bản về bài tập 20
  1.3.1. Vai trò của bài tập trong quá trình dạy học 20
  1.3.2. Phân loại bài tập 23
  1.4. Một số vấn đề lí luận về dạy học đại học 32
  1.4.1. Bản chất của quá trình dạy học (QTDH) đại học 32
  1.4.2. Phương pháp dạy học đại học .35
  1.4.3. Hình thức tổ chức dạy học đại học .36
  1.5. Phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ 38
  1.5.1. Khái niệm .38
  1.5.2. Đặc điểm của học chế tín chỉ 38
  1.5.3. Ưu, nhược điểm của HCTC 39
  1.5.4. Phương pháp dạy học theo hệ thống tín chỉ 40
  1.6. Những đặc trưng cơ bản của học phần Giáo dục học ở trường Đại học .41
  1.6.1. Đặc điểm học phần Giáo dục học .41
  1.6.2. Nội dung, chương trình học phần GDH ở trường Đại học hiện nay .42
  Kết luận chương 1 .46
  Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI
  TẬP TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG
  ĐẠI HỌC .48
  2.1. Mục đích, nội dung, đối tượng và phương pháp điều tra .48
  2.1.1. Mục đích điều tra 48
  2.1.2. Nội dung điều tra 48
  2.1.3. Đối tượng điều tra .48
  2.1.4. Phương pháp điều tra. .49
  2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 49
  2.2.1. Nhận thức của giảng viên và sinh viên về sự cần thiết, ý nghĩa của
  việc sử dụng bài tập trong dạy học môn GDH .49
  2.2.2. Nhận thức của GV về yêu cầu, qui trình thiết kế và sử dụng bài tập 53
  2.2.3. Thực trạng sử dụng bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học 64
  Kết luận chương 2 .76
  Chương 3: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP GIÁO
  DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC .79v
  3.1. Thiết kế hệ thống bài tập .79
  3.1.1. Nguyên tắc chung khi thiết kế hệ thống bài tập .79
  3.1.2. Yêu cầu thiết kế hệ thống bài tập 82
  3.1.3. Qui trình thiết kế hệ thống bài tập 85
  3.2. Sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học 92
  3.2.1. Nguyên tắc chung khi sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học .92
  3.2.2. Yêu cầu khi sử dụng hệ thống bài tập trong các loại giờ học .93
  3.2.3. Qui trình sử dụng bài tập trong các giờ học .96
  3.3. Thiết kế hệ thống bài tập học phần Giáo dục học .114
  3.3.1. Cơ sở để thiết kế hệ thống bài tập học phần Giáo dục học .114
  3.3.2. Thiết kế minh hoạ một số bài tập học phần Giáo dục học .116
  3.4. Điều kiện để thiết kế và sử dụng HTBT trong dạy học học phần
  GDH có hiệu quả .116
  3.4.1. Điều kiện để thiết kế HTBT trong dạy học học phần Giáo dục học có
  hiệu quả 116
  3.4.2. Điều kiện để sử dụng HTBT trong dạy học học phần Giáo dục học hiệu quả 117
  Kết luận chương 3 .118
  Chương 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 120
  4.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm .120
  4.1.1. Mục đích thực nghiệm 120
  4.1.2. Nội dung thực nghiệm 120
  4.1.3. Đối tượng thực nghiệm .120
  4.1.4. Tiến trình thực nghiệm .121
  4.1.5. Chuẩn và thang đánh giá thực nghiệm .123
  4.2. Giai đoạn thực nghiệm vòng 1 127
  4.2.1. Phân tích kết quả trước thực nghiệm 127
  4.2.2. Thực nghiệm vòng 1 .130
  4.2.3 Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sau vòng 1 .137
  4.3. Thực nghiệm vòng 2 .138
  4.3.1. Phân tích kết quả trước thực nghiệm 138
  4.3.2. Thực nghiệm vòng 2 .141
  4.3.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sau vòng 2 149vi
  4.4. Đánh giá của giảng viên và SV tham gia sau quá trình thực nghiệm .153
  4.5. Những khó khăn với GV và SV khi sử dụng BT trong dạy học môn GDH 154
  4.5.1. Đối với GV .154
  4.5.2. Đối với SV .155
  Kết luận chương 4 155
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 158
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ
  ĐƯỢC CÔNG BỐ .161
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 162
  PHỤ LỤC 1PL

  Xem Thêm: Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status