Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý nhân sự-lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT ACCESS

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý nhân sự-lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT ACCESS

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .3
  CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG 5
  I.Giới thiệu về công ty 5
  1. Quá trình hình thành và phát triển 5
  2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .6
  II. Khảo sát hệ thống 14
  1.Tổng quan về hệ thống quản lý .14
  2.Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý nhân sự .14
  3.Yêu cầu của hệ thống và những khó khăn .15
  4.Những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới .15
  CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 16
  1. Các chức năng cơ bản của hệ thống: 16
  1.1> Quản lý hồ sơ : 16
  1.2> Quản lý lương 16
  1.3> Tra cứu,Tìm kiếm : .16
  1.4> Báo cáo,Thống kê 16
  2. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống quản lý nhân sự/ lương: .17
  2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng .17
  2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 17
  2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 18
  2.3.1 Chức năng quản lý hồ sơ 19
  2.3.2 Chức năng quản lý lương: 19
  2.3.3 Chức năng tra cứu tìm kiếm: 19
  2.3.4 Chức năng báo cáo, thống kê: 20
  2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tổng hợp 21
  CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 22
  1.Cơ sở dữ liệu 22
  2. Sử dụng Microsoft Access để tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình .23
  2.1 Lược đồ cấu trúc dữ liệu (LCD): .24 ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.***
  ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG.
  3
  2.2 Thiết kế các file dữ liệu 25
  2.2.1 Bảng HoSoCanBo lưu trữ thông tin về nhân sự trong một cơ quan 25
  2.2.2 Bảng lương lưu trữ thông tin về quá trình lao động của nhân sự .26
  2.2.3 Bảng HesoLuong lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty 27
  2.2.4 Bảng Thưởng lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty 27
  2.2.5 Bảng HesoLuong lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty 27
  3. Dùng Microsoft Access để tạo bộ cơ sở dữ liệu .28
  3.1 Mối quan hệ cho các bảng dữ liệu trong chương trình .28
  3.2 Relationships phân hệ Quản lý nhân sụ-tiền lương 28
  4.Thiết kễ Module: 29
  4.1 Xây dựng lược đồ cấu trúc chương trình LCT: 29
  4.1.1 Chỉnh sửa hồ sơ: 29
  4.1.2 Chấm công .29
  4.1.3 Tính lương: 30
  4.1.4 Tra cứu: 30
  4.1.5 Thống kê báo cáo: 31
  4.2 Đặc tả Module: 31
  4.2.1 Cập nhật hồ sơ: 31
  4.2.2 Tra cứu,Tìm kiếm: .32
  CHƯƠNG IV: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC
  ĐỂ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH. .33
  1.Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 33
  2.Các đối tượng truy cập dữ liệu .34
  3. Sử dụng các đối tượng truy cập dữ liệu trong chương trình .35
  4. Các điều khiển giao diện người sử dụng .39
  5. Sử dụng các câu truy vấn (SQL) .40
  6. Cài đặt và chạy chương trình 44
  CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 54
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 55
  XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 56
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 57
  PHỤ LỤC 58 ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.***
  ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG.
  4
  CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH .58
  LỜI MỞ ĐẦU.
  Ngày nay song song với quá trình phát triển công nghệ khoa học và kỹ
  thuật thì nghành khoa học tính toán đã đóng vai trò quan trọng, nó đã đạt được
  những thành tựu khoa học kỹ thuật rực rỡ với những bước tiến nhảy vọt.Việc
  áp dụng các công nghệ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực đời sống của con người
  ngày càng tăng và không ngừng can thiệp vào hầu hết các công việc trong đời
  sống. Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đó. Đi đôi với
  sự phát triển của công nghệ chế tạo các thiết bị máy tính thì việc các sản phẩm
  phần mềm ứng dụng ra đời có tính chất quyết định đối với việc áp dụng ngành
  khoa học này.
  Trên thế giới cũng như ở Việt Nam , công nghệ thông tin đã trở thành một
  ngành công nghiệp mũi nhọn, nó là một ngành khoa học kỹ thuật không thể
  thiếu trong việc áp dụng vào các hoạt động xã hội như: Quản lý, kinh tế, thông
  tin .
  Ở nước ta hiện nay , việc áp dụng vi tính hoá trong việc quản lý tại các cơ
  quan, xí nghiệp đang rất phổ biến và trở nên cấp thiết. Nhưng một vấn đề đặt
  ra trong việc quản lý là làm thế nào để chuẩn hoá cách xử lý dữ liệu ở các cơ
  quan, xí nghiệp, bởi trăm xí nghiệp, trăm cơ quan là trăm cách xử lý khác
  nhau, ở đây chúng tôi muốn đề cập tới tầm quan trọng của việc phân tích vấn
  đề trong quản lý ứng dụng vào vi tính. Đó cũng là một vấn đề còn nhiều hạn
  chế của đội ngũ nhân viên trong việc quản lý tại các cơ quan, xí nghiệp của ta.
  Một thực trạng dang diễn ra là các công ty thường mời các chuyên viên
  phần mềm vi tính về viết chương trình, nhưng họ không hiểu chương trình
  được viết như thế nào, hoặc ứng dụng được phân tích ra sao. Họ không biết
  làm gì ngoài việc ấn nút theo sự hướng dẫn của công ty phần mềm khi sử dụng
  chương trình họ viết. Khi muốn thay đổi nho nhỏ trong chương trình lại phải
  mời chuyên viên,vì người điều hành chỉ biết ấn nút mà thôi, mà những thay ***TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.***
  ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG -- GVHD: THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG.
  5
  đổi này có thể khi phân tích vấn đề không ai để ý hoặc khách hàng quên khuấy
  không yêu cầu chuyên viên khắc phục trong chương trình. Sự hạn chế trong
  việc phân tích vấn đề, quản lý đã không phát huy hết tác dụng của máy tính.
  Với mong muốn giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích
  thiết kế một hệ thống thông tin tự động hoá trong lĩnh vực quản lý. Em đã cố
  gắng và mạnh dạn đưa ra một phương pháp phân tích thiết kế hệ thống trong
  bài toán quản lý nhân sự-lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT
  ACCESS, đây cũng chỉ là một phương pháp trong nhiều phương pháp, nó có
  thể chưa được hoàn thiện nhưng cũng phần nào đấy giúp các bạn hiểu được
  vai trò của việc phân tích thiết kế trong bài toán quản lý nói chung.
  Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành công việc, xong thời gian có hạn và kinh
  nghiệm kiến thức chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế còn có nhiều thiếu xót
  cần được bổ xung . Vì vậy, e mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và
  bạn bè để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn.
  Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Ths. Nguyễn Thanh Hương giảng
  viên bộ môn công nghệ thông tin Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã tận
  tình chỉ bảo hướng dẫn em hoàn thành đề tài này.
  Ngoài ra, e xin chân thành cám ơn quý công ty TNHH Minh Trí đã tạo
  điều kiện cho e thực tập tại công ty để e có thể hoàn thành được đề tài này.

  Xem Thêm: Quản lý nhân sự-lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT ACCESS
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nhân sự-lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MICROSOFT ACCESS sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status