Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý hệ thống thông tin - Nâng cao hiệu quả quy trình xử lý tại công ty Sapaco

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý hệ thống thông tin - Nâng cao hiệu quả quy trình xử lý tại công ty Sapaco

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1
  I. THÔNG TIN VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 1
  1. Thông Tin và Thông Tin Quản Lý 1
  1.1. Khái Niệm Và Phân Loại Thông Tin . 1
  1.2. Đặc Điểm và Vai Trò Của Thông Tin Quản Lý . 2
  1.2.1. Khái niệm về thông tin quản lý: 2
  1.2.2. Đặc điểm của thông tin quản lý: 2
  1.3. Khái Niệm Hệ Thống và Hệ Thống Thông Tin Quản Lý . 4
  1.3.1. Khái Niệm . 4
  1.3.2. Chức Năng Và Vai Trò Của Hệ Thống Thông Tin Quản Lý 8
  2. Quản Trị Thông Tin . 10
  2.1. Khái Niệm Quản Trị Thông Tin . 10
  2.2. Phạm Vi Quản Trị Thông Tin 12
  2.2.1. Phạm vi quản trị thông tin . 12
  2.2.2. Một số vấn đề liên quan đến quản trị thông tin. . 13
  II. HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG VIỆC XỬ LÝ ĐƠN HÀNG 15
  1. Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Trong Xử Lý Đơn hàng . 15
  2. Xử Lý Đơn Hàng Và Đặc Trưng Của Hệ Thống Thực Hiện Đơn Hàng . 20
  2.1. Quy trình xử lý đơn hàng: 20
  2.2. Các bước thực hiện: 21
  3. Những thông tin quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quy
  trình xử lý đơn hàng: 24 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 28
  1. Sơ Lược Về Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển .28
  2. Đặc Điểm Của Công Ty Trên Thị Trường 29
  2.1. Đặc điểm tình hình của công ty: . 30
  2.2. Đánh Giá Chung về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh . 31
  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY . 32
  1. Sơ Đồ Tổ Chức Của Công Ty 32
  2. Chức Năng, Nhiệm Vụ Các Phòng Ban 32
  II. CƠ CẤU SẢN PHẨM VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA CÔNG
  TY 34
  1. Cơ Cấu Sản Phẩm Của Công Ty . 34
  2. Cơ Sở Vật Chất Kỹ Thuật 35
  III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
  36
  1. Tình Hình hoạt động kinh doanh 36
  2. Đánh Giá Về Tình Hình Hoạt Động Kinh Doanh Của Công Ty . 37
  Các Mặt Đạt Được 37
  Các Mặt Tồn Tại 37
  3. Phương Hướng Phát Triển Của Công Ty 38
  CHƯƠNG III : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THÔNG TIN
  TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG CỦA CTCP BAO
  BÌ SÀI GÒN. 41
  I. QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÔNG TY 41
  1. Sơ Đồ Biễu Diễn Nghiệp Vụ Xử Lý Đơn Hàng 41 2. Thực Trạng Việc Thực Hiện .43
  3. Điểm Khác Biệt Giữa Mô Hình Thực Tế Và Lý Thuyết 45
  3.1. Những điểm khác biệt: . 45
  3.2. Ảnh Hưởng Của Sự Khác Biệt . 46
  II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUY
  TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG TẠI CÔNG TY. 47
  1. Các kênh thông tin trong quy trình: 47
  2. Thực Trạng Ưùng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Quy Trình Xử Lý
  Đơn Hàng 50
  Trong hoạt động giao tiếp với khách hàng: 50
  Trong hoạt động tác nghiệp: 50
  3. Nhận Xét Chung: . 52
  III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ NHỮNG SAI SÓT TRONG HOẠT ĐỘNG
  SẢN XUẤT KINH DOANH DO QUẢN TRỊ THÔNG TIN. . 54
  1. Sai sót và nguyên nhân sai sót 54
  2. Đánh Giá Chung Về Quy Trình Xử Lý Đơn Hàng Tại Công Ty: . 67
  2.1. Đối với vấn đề thông tin trong quy trình xử lý đơn hàng: . 67
  2.2. Đối với các hoạt động trong quy trình: 68
  2.3. Aûnh hưởng: 71 CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN
  LÝ THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG
  TẠI CTCP BAO BÌ SÀI GÒN. 73
  I. XÂY DỰNG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG 73
  1. Xây dựng quy trình xử lý đơn hàng: . 73
  2. Một số ưu điểm của quy trình xử lý đơn hàng vừa xây dựng so với quy trình
  của công ty: 79
  II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THÔNG TIN TRONG
  QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 80
  GIẢI PHÁP I: THẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG
  QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG . 80
  1. Thiết kế hệ thống thông tin 80
  2. Vận hành hệ thống thông tin 81
  GIẢI PHÁP II: QUẢN LÝ HỆ THỐNG THÔNG TIN HỒN THIỆN QUY TRÌNH
  XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. 83
  1. Xây Dựng Mô Hình và Nâng cao khả năng truy cập và phân tích thông tin
  trong xử lý đơn hàng 84
  Chuẩn hố tập thực thể: . 84
  Chuyên môn hố quy trình xử lý đơn hàng: 85
  2. Nâng cao hiệu quả hiệu quả xử lý đơn hàng. 88
  GIẢI PHÁP III: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỮ
  LIỆU THÔNG TIN TRONG QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG. . 90
  Hệ thống đánh giá chất lượng dữ liệu – thông tin . 91
  GIỚI THIỆU LƯU ĐỒ ÁP DỤNG SPC ĐỂ SỬA CHỮA, ĐIỀU CHỈNH 95
  Aùp Dụng Mô Hình Thống Kê Điều Chỉnh Sai Sót: 98 TỔNG KẾT: . 107

  Xem Thêm: Quản lý hệ thống thông tin - Nâng cao hiệu quả quy trình xử lý tại công ty Sapaco
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý hệ thống thông tin - Nâng cao hiệu quả quy trình xử lý tại công ty Sapaco sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status