Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đặc điểm địa danh Quảng Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đặc điểm địa danh Quảng Nam

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt


  DẪN
  LUẬN .
  1
  1. Lý do chọn đề
  tài 1
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn
  đề 3
  2.1. Lịch sử nghiên cứu địa danh ở Việt
  Nam 3 2.2. Lịch sử nghiên cứu địa danh ở Quảng
  Nam 7
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên
  cứu 9
  3.1. Đối tượng nghiên
  cứu . 9
  3.2. Phạm vi nghiên
  cứu 9
  4. Mục đích nghiên
  cứu . 9
  5. Phương pháp nghiên
  cứu . 10
  5.1. Phương pháp thống kê, phân loại, miêu
  tả 10
  5.2. Phương pháp so sánh, đối
  chiếu . 10
  5.3. Phương pháp điền
  dã 10
  5.4. Phương pháp khảo sát bản
  đồ . 10 6. Bố cục của luận
  văn 11
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG NÉT SƠ LƯỢC VỀ QUẢNG
  NAM 12
  1.1. Cơ sở lý
  thuyết 12
  1.1.1. Khái niệm địa
  danh . 12
  1.1.2. Đối tượng nghiên cứu và vị trí của địa danh
  học 15
  1.1.3. Phân loại địa
  danh . 16
  1.2. Những nét sơ lược về Quảng
  Nam 21
  1.2.1. Vài nét về lịch sử và địa lý hành chính Quảng
  Nam 21
  1.2.2. Tổng quan về Quảng
  Nam 33 1.3. Tiểu
  kết .
  . 46
  Chương 2: ĐẶC ĐIỂM VỀ MẶT CẤU TẠO CỦA ĐỊA DANH QUẢNG
  NAM 48
  2.1. Địa danh Quảng Nam: kết quả thu thập và phân
  loại 48
  2.1.1. Phân loại theo loại
  hình 48
  2.1.2. Phân loại theo nguồn gốc ngữ
  nguyên 49
  2.1.3. Phân loại theo số lượng âm
  tiết . 50
  2.2. Các phương thức cấu thành địa danh Quảng
  Nam . 51
  2.2.1. Phương thức tự
  tạo . 53
  2.2.2. Phương thức chuyển
  hoá 63 2.3. Đặc điểm cấu tạo địa danh Quảng
  Nam 70
  2.3.1. Cấu tạo
  đơn 70
  2.3.2. Cấu tạo
  phức 71
  2.4. Vấn đề danh từ chung và thành tố chung trong địa danh Quảng
  Nam 74
  2.4.1. Danh từ chung và tên
  riêng 74
  2.4.2. Danh từ chung và thành tố
  chung . 76
  2.4.3. Một số danh từ chung và thành tố chung trong địa danh Quảng
  Nam . 77
  2.5. Tiểu
  kết .
  . 79
  Chương 3: ĐẶC ĐIỂM VỀ MẶT CHUYỂN BIẾN CỦA ĐỊA DANH
  QUẢNG NAM 81 3.1. Các nguyên nhân làm biến đổi địa
  danh . 81
  3.1.1. Nguyên nhân xã
  hội 81
  3.1.2. Nguyên nhân ngôn
  ngữ . 87
  3.2. Đặc điểm chuyển biến của các loại địa
  danh . 90
  3.2.1. Đặc điểm chuyển biến của địa danh chỉ địa hình thiên
  nhiên 90
  3.2.2. Đặc điểm chuyển biến của địa danh hành
  chính 93
  3.2.3. Đặc điểm chuyển biến của địa danh chỉ công trình xây
  dựng 107
  3.3. Tiểu
  kết
  111
  Chương 4: ĐẶC ĐIỂM VỀ NGUỒN GỐC – Ý NGHĨA VÀ GIÁ TRỊ PHẢN
  ÁNH HIỆN THỰC CỦA ĐỊA DANH QUẢNG
  NAM 113 4.1. Đặc điểm về nguồn gốc – ý
  nghĩa 113
  4.1.1. Một số địa danh có nguồn gốc rõ
  ràng . 113
  4.1.2. Một số địa danh có nguồn gốc còn tranh
  cãi 117
  4.2. Giá trị phản ánh hiện
  thực . 119
  4.2.1. Giá trị phản ánh về mặt lịch
  sử . 119
  4.2.2. Giá trị phản ánh về mặt địa lý tự
  nhiên 125
  4.2.3. Giá trị phản ánh về mặt kinh
  tế . 127
  4.2.4. Giá trị phản ánh về mặt văn
  hoá . 130
  4.2.5. Giá trị phản ánh về mặt ngôn
  ngữ . 133 4.3. Tiểu
  kết
  136
  KẾT
  LUẬN .
  138
  TÀI LIỆU THAM
  KHẢO 141
  PHỤ
  LỤC
  147

  Xem Thêm: Đặc điểm địa danh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm địa danh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status