Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác xử lí nợ tồn đọng tại hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác xử lí nợ tồn đọng tại hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU Trang
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NỢ TỒN ĐỌNG VÀ CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ
  TỒN ĐỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NH 01
  1.1 Một số khái niệm, nguyên nhân phát sinh và phương thức xử lý các khoản
  nợ xấu trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng .01
  1.1.1 Một số khái niệm về nợ xấu 01
  1.1.2 Nguyên nhân phát sinh các khoản nợ xấu trong HĐKD NH .04
  1.1.3 Phương thức Ngân hàng xử lý các khoản nợ xấu phát sinh .06
  1.2 Vai trò, chức năng của công tác xử lý nợ xấu đối với hoạt động kinh doanh
  của NH .08
  1.2.1 Vai trò 08
  1.2.2 Chức năng 09
  1.3 Nguyên tắc xử lý nợ xấu 09
  1.3.1 Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ .10
  1.3.2 Nguyên tắc xử lý tổn thất các khoản cho vay không có bảo đảm theo
  chỉ định của Chính phủ .11
  1.3.3 Nguyên tắc xử lý các tổn thất bằng dự phòng rủi ro tại TCTD .11
  1.4 Cơ chế xử lý nợ tồn đọng .12
  1.4.1 Xử lý nợ tồn đọng 12
  1.4.2 Xử lý nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng
  để thu hồi nợ .13 - 3 -
  1.4.3 Xử lý nợ tồn đọng không có TSBĐ nhưng khách nợ còn tồn tại, đang
  hoạt động 13
  1.5 Xử lý nợ xấu, tồn đọng tại một số NHTM và bài học kinh nghiệm 13
  1.5.1 Xử lý nợ xấu, tồn đọng tại các NHTM nước ngoài .13
  1.5.2 Xử lý nợ xấu, tồn đọng tại hệ thống các NHTM trong nước .17
  1.5.3 Bài học kinh nghiệm 18
  Kết luận chương 1 19
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG TẠI HỆ
  THỐNG NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 20
  2.1 Sơ lược vài nét về NHNTVN và hoạt động kinh doanh của NHNTVN 20
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .20
  2.1.2 Sơ lược tình hình hoạt động kinh doanh toàn hệ thống NHNTVN 21
  2.1.3 Hoạt động tín dụng và chất lượng hoạt động tín dụng của hệ thống
  NHNTVN 23
  2.1.4 Định hướng hoạt động và mục tiêu phát triển của NHNTVN đến năm
  2015 26
  2.2 Thực trạng công tác xử lý nợ tồn đọng tại hệ thống NHNTVN trong thời
  gian qua .28
  2.2.1 Tình hình dư nợ tồn đọng và đặc điểm các khoản nợ tồn đọng mà hệ
  thống NHNTVN phải xử lý .28
  2.2.2 Các phương thức Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thực hiện để xử
  lý các khoản nợ tồn đọng 31
  2.2.3 Kết quả xử lý nợ tồn đọng qua các năm của hệ thống NHNTVN .32
  2.3 Đánh giá chung về công tác xử lý nợ tồn đọng tại hệ thống NHNTVN .36
  2.3.1 Những mặt đạt được .36 - 4 -
  2.3.2 Những mặt còn tồn tại 37
  2.4 Phân tích một số nhân tố tác động đến công tác xử lý nợ tồn đọng tại hệ
  thống NHNTVN .38
  2.4.1 Nhân tố bên trong 38
  2.4.2 Nhân tố bên ngoài 43
  Kết luận chương 2 45
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GÓP PHẦN HOÀN THIỆN
  CÔNG TÁC XỬ LÝ NỢ TỒN ĐỌNG TẠI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NGOẠI
  HƯƠNG VIỆT NAM 47
  3.1 Một số giải pháp 47
  3.1.1 Nhóm giải pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh 47
  3.1.1.1 Hoàn thiện cơ chế quản lý nợ xấu phát sinh 47
  3.1.1.2 Trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu 51
  3.1.1.3 Các giải pháp khác .52
  3.1.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác xử lý nợ .53
  3.1.2.1 Mở rộng và tăng cường các giải pháp thu hồi nợ vay 53
  3.1.2.2 Hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện .54
  3.2 Một số kiến nghị 55
  3.2.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý về xử lý nợ xấu cho các NHTM đảm
  bảo cho việc mua bán nợ được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi 55
  3.2.1.1 Cơ chế xử lý TSBĐ để thu hồi nợ vay 56
  3.2.1.2 Vấn đề chuyển nợ thành vốn góp liên doanh, cổ phần trong DN
  có nợ vay 57
  3.2.1.3 Xử lý nợ của các DNNN khi cổ phần hóa 58
  3.2.1.4 Việc định giá TSBĐ để đưa tài sản ra đấu giá .58 - 5 -
  3.2.1.5 Bán đấu giá tài sản .59
  3.2.1.6 Việc nhận tài sản từ cơ quan Thi hành án để trừ nợ vay .60
  3.2.2 Xây dựng cơ chế, chính sách riêng về xử lý nợ xấu nhằm thúc đẩy
  nhanh quá trình xử lý nợ của Ngân hàng .60
  3.2.2.1 Có chính sách riêng về việc tổ chức đấu giá bán TS công khai60
  3.2.2.2 Có cơ chế đặc biệt trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
  các vấn đề phát sinh trong việc xác định thuế thu nhập từ chuyển
  quyền sử dụng đất, quyền thuê đất 61
  3.2.2.3 Cơ chế mua bán nợ giữa Ngân hàng và DATC .65
  3.2.2.4 Cơ chế đặc biệt để Ngân hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với
  các tài sản thế chấp khi bán tài sản thu hồi nợ 66
  3.2.2.5 Cơ chế tài chính .67
  3.2.2.6 Thủ tục thi hành án 67
  3.2.3 Có chính sách riêng cho Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của
  DN hoạt động hiệu quả hơn, phát triển thị trường mua bán nợ .68
  3.2.4 Ngân hàng Nhà nước cần có các biện pháp, điều kiện ràng buộc và
  khuyến khích các NHTM trong công tác xử lý nợ .71
  3.2.5 Nâng cao nguồn tái cấp vốn cho các NHTMNN để xử lý nợ 71
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 VÀ KẾT LUẬN CHUNG .72
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác xử lí nợ tồn đọng tại hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác xử lí nợ tồn đọng tại hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status