Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng E-marketing trong việc quảng bá sản phẩm phần mềm kế toán Misa SME.net 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng E-marketing trong việc quảng bá sản phẩm phần mềm kế toán Misa SME.net 2010

  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 04
  PHẦN NỘI DUNG 07
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 07
  1.1. Định nghĩa E-marketing 07
  1.2. Vì sao nên sử dụng E-marketing . 08
  1.3. Các công cụ E-marketing phổ biến . 11
  1.3.1. Thư điện tử (Email marketing) 11
  1.3.2. Quảng cáo trực tuyến (Online Advertising) 13
  1.3.3. Trang web (Website and Microsite) 17
  1.3.4. Mạng xã hội (Social Media) 17
  1.3.5. Công cụ tìm kiếm (Search Engine Machine) 19
  1.3.6. Mobile Marketing 20
  Chương 2: THỰC TRẠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MISA . 22
  2.1. Vài nét về công ty MISA và sản phẩm MISA SME.NET 2010 . 22
  2.1.1. Giới thiệu chung về công ty MISA . 22
  2.1.1.1. Giới thiệu . 22
  2.1.1.2. Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi 23
  2.1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển . 24
  2.1.1.4. Bộ máy tổ chức quản lí 26
  2.1.2. Tình hình hoạt động của công ty MISA 32
  1
  Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Anh Vũ GVHD: Th.s. Đinh Tiên Minh

  2.1.2.1 Tình hình nhân lực 32
  2.1.2.2 Tình hình kinh doanh 33
  2.1.2.2.1. Sản phẩm và khách hàng . 33
  2.1.2.2.2. Doanh thu và lợi nhuận 34
  2.1.2.2.3. Chi phí 36
  2.1.2.3. Định hướng phát triển 37
  2.1.2.3.1. Định hướng trong năm 2010 . 37
  2.1.2.3.2. Định hướng đến năm 2015 38
  2.1.3 Các sản phẩm của công ty MISA . 39
  2.1.3.1. Tổng quan về các sản phẩm của MISA . 39
  2.1.3.2. Sản phẩm MISA SME.NET 2010 . 42
  2.1.3.2.1. Lịch sử . 42
  2.1.3.2.2. Tính năng nổi bật 43
  2.1.3.2.3. Bảng báo giá sản phẩm và dịch vụ kèm theo 44
  2.2. Hiện trạng quảng bá sản phẩm MISA SME.NET 2010 46
  2.2.1.Các giải pháp đang được sử dụng 46
  2.2.1.1. Telemarketing 46
  2.2.1.2. Demo trực tiếp . 48
  2.2.1.3. Tổ chức hội thảo 51
  2.2.1.4. Tài trợ 53
  2.2.1.5. Online Marketing 54
  2.2.1.5.1. Website 54
  2
  Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Anh Vũ GVHD: Th.s. Đinh Tiên Minh

  2.2.1.5.2. E-mail 56
  2.2.1.5.3. Một số công cụ khác . 57
  2.2.2. Đánh giá giải pháp đang thực hiện 58
  Chương 3: Kiến nghị các giải pháp E-marketing . 59
  KẾT LUẬN 61
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 62


  3
  Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Anh Vũ GVHD: Th.s. Đinh Tiên Minh

  LỜI MỞ ĐẦU
  Hiện nay cùng với sự phát triển của nhân loại, con người có đến hàng tỉ thứ
  hàng hóa cần được tiêu thụ. Những kênh marketing truyền thống đang dần trở
  nên quá tải. Những phương thức marketing mới đang được tìm kiếm và áp
  dụng, và E-marketing là một trong số đó. Chúng đang dần trở nên phổ biến ở
  nhiều nước trên thế giới. Cũng trong xu thế đó, E-marketing tại Việt Nam đang
  phát triển với một tốc độ rất cao. Theo Cimigo, một công ty nghiên cứu thị
  trường, trong năm 2009 doanh thu từ các hoạt động quảng cáo và tiếp thị trực
  tuyến tại Việt Nam đạt khoảng 15,5 triệu USD, tăng trưởng 71% so với năm
  2008. Ngoài ra, hiện nay Việt Nam là một trong 10 quốc gia sử dụng internet
  nhiều nhất châu Á với khoảng 22,4 triệu người dùng (tháng 11/2009). Và theo
  ước tính thì mỗi người trung bình sử dụng từ 1-2 giờ/ngày để vào internet.
  Những con số trên chính là những lý do để em chọn E-marketing làm nội dung
  để nghiên cứu trong chuyên đề thực tập này.
  Trong quá trình thực tập tại công ty MISA, dưới vai trò là một nhân viên
  kinh doanh sản phẩm MISA SME.NET 2010, em nhận thấy MISA là một công
  ty có tiềm lực trong việc sử dụng E-marketing trong việc quảng bá sản phẩm
  của mình như:
  ã Công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.
  ã Công ty có đội ngũ kỹ thuật viên lập trình chất lượng.
  ã Công ty luôn hướng đến những phương pháp đột phá trong kinh doanh.
  Vậy, E-marketing thật sự là một lựa chọn hợp lý giúp MISA phổ biến các
  phần mềm của mình đến rộng rãi những người sử dụng theo đúng phương
  châm của công ty “MISA-Phần mềm phổ biến nhất”. Đó là lý do chính để em
  thực hiện chuyên đề này với tên “Ứng dụng E-marketing trong việc quảng bá
  sản phẩm phần mềm kế toán MISA SME.NET 2010”
  4
  Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Anh Vũ GVHD: Th.s. Đinh Tiên Minh

  Sản phẩm MISA SME.NET 2010 là phần mềm kế toán mới nhất của MISA
  dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, được giới thiệu vào đầu năm 2010. Trong
  quá trình kinh doanh thực tế sản phẩm, em nhận thấy nhiều khách hàng biết về
  MISA SME.NET 2010 là do thông qua tìm kiếm thông tin trên website công ty.
  Khi tiếp cận các đối tượng này, quá trình bán hàng diễn ra dễ dàng hơn. Do đó,
  vấn đề được đặt ra là tận dụng các hoạt động E-marketing đối với sản phẩm
  MISA SME.NET 2010 này sẽ làm tăng độ nhận biết đối với khách hàng mục
  tiêu. Từ đó sẽ giúp thị trường sôi động và xúc tiến bán hàng.
  Mục tiêu của em khi thực hiện chuyên đề này là tìm hiểu về E-marketing, các
  công cụ E-marketing được sử dụng trong thực tế, các kỹ thuật và cách thức sử
  dụng chúng, các biện pháp quảng bá sản phẩm MISA SME.NET 2010 mà MISA
  đã tiến hành, đưa ra các đề xuất thực tiễn về E-marketing có thể đóng góp vào
  công ty. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, em cũng nhận ra đề tài của mình
  có những hạn chế. Thứ nhất, nguồn tài liệu chính thống về E-marketing tại Việt
  Nam chưa nhiều. Thứ hai, các đối tượng chính sử dụng sản phẩm này thường là
  các kế toán trưởng, bên cạnh đó trong giai đoạn nghiên cứu lại ngay vào thời
  điểm thực hiện các báo cáo thuế cho năm 2009 và quí 1 năm 2010, vì vậy rất
  khó tiếp cận đối tượng này để thực hiện nghiên cứu. Chính vì thế nội dung phần
  đánh giá có phần không hoàn chỉnh. Trong khả năng của mình em đã cố gắng
  hoàn chỉnh chuyên đề này trong phạm vi có thể.
  Chuyên đề được thực hiện trong phạm vi các tài liệu nội bộ của công ty cùng
  các thông tin thu thập được từ internet, theo phương pháp nghiên cứu tại bàn và
  những phỏng vấn trực tiếp. Tuy vậy những kiến nghị vẫn được đúc kết từ hoàn
  cảnh thực tế và hoàn toàn có thể áp dụng vào công ty MISA.

  5
  Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Anh Vũ GVHD: Th.s. Đinh Tiên Minh

  Trong chuyên đề, ngoài lời mở đầu và phần kết luận, phần nội dung được
  thực hiện dựa trên kết cấu 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận
  Trong chương này các kiến thức cơ bản về E-marketing sẽ được đề cập với
  mục tạo nên cơ sở vững chắc cho những kiến nghị thực tiễn trong chương 3.
  Chương 2: Thực trạng Công ty Cổ phần MISA
  Những thông tin chung về Công ty Cổ phần MISA và sản phẩm phần mềm
  kế toán MISA SME.NET 2010 sẽ được đề cập trong chương này. Bên cạnh đó là
  thực trạng quảng bá sản phẩm MISA SME.NET 2010 trong thời gian vừa qua và
  những đánh giá sơ lược vể thực trạng này.
  Chương 3: Kiến nghị các giải pháp E-Marketing
  Từ những giải pháp đang được sử dụng, chương này sẽ là nơi đưa ra các ý
  tưởng E-marketing của cá nhân em nhằm bổ sung thêm các giải pháp quảng bá
  phần mểm MISA SME.NET 2010. Các ý tưởng này dựa trên cơ sở thực tế và
  hoàn toàn có thể áp dụng vào thực tế.
  Tp. Hồ Chi Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2010
  Sinh viên thực tập


  Nguyễn Anh Vũ
  6
  Chuyên đề tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Anh Vũ

  Xem Thêm: Ứng dụng E-marketing trong việc quảng bá sản phẩm phần mềm kế toán Misa SME.net 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng E-marketing trong việc quảng bá sản phẩm phần mềm kế toán Misa SME.net 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status