Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Phát triển DLST các tỉnh vùng DHCNTB đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển DLST các tỉnh vùng DHCNTB đến năm 2020

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài:
  Trong vòng 10 năm trở lại đây, ngành du lịch thế giới tăng trưởng khoảng 25%.
  Hiện tại du lịch chiếm khoảng 10% hoạt động kinh tế toàn cầu và một trong những
  ngành tạo ra công ăn việc làm chính trên thị trường lao động thế giới [37]. Ngành du
  lịch ngày càng đóng vai trò quan trọng, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều
  quốc gia. Từ nay đến năm 2020 theo UNWTO, dự báo du lịch còn tăng trưởng ồ ạt
  hơn nữa, tạo ra các cơ hội kinh tế lớn lao song mang lại những thách thức gay gắt và
  những mối đe dọa tiềm ẩn đối với môi trường và các cộng đồng địa phương nếu không
  được quản lý tốt [87,28]. Trước những nguy cơ đó, con người bắt đầu nhìn nhận, chuyển
  hướng nhận thức và cách tiếp cận trong hoạt động du lịch, họ mong muốn đóng góp
  trách nhiệm cho một thế giới phát triển bền vững hơn. Theo đó, xu thế phát triển du
  lịch dựa vào thiên nhiên nói chung và DLST nói riêng đang trở thành xu thế của thời
  đại và có ý nghĩa quan trọng không những về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa đặc biệt
  đối với sự phát triển bền vững của du lịch trên khía cạnh trách nhiệm đối với tài
  nguyên và môi trường.
  Vùng duyên hải cực Nam Trung bộ là vùng được thiên nhiên ưu đãi về tiềm năng du
  lịch nói chung và DLST nói riêng. Trong những năm qua đã đón bắt nhiều cơ hội để
  phát triển du lịch và DLST, qua đó nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên như các bãi biển
  (Mũi Né, Ninh Chữ, Cà Ná, Hàm Tân, ) các VQG, các khu bảo tồn thiên nhiên đã và
  đang được khai thác sử dụng để phát triển du lịch. Tuy với thế mạnh vượt trội về tài
  nguyên du lịch, là cơ sở để phát triển DLST nhưng cho đến nay việc khai thác tiềm
  năng này trên cả lĩnh vực tự nhiên lẫn nhân văn còn ở mức nhỏ lẻ, tự phát, chưa có
  được những nghiên cứu mang tính bài bản, khoa học để tạo nền tảng cho việc khai
  thác có hiệu quả những nguồn tiềm năng to lớn này.
  Hiện nay, đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế du lịch với quy mô lớn, tốc độ
  nhanh, làm cho các địa phương đối phó với nhiều vấn đề nan giải, tồn tại mâu thuẩn
  ngày càng gay gắt: một bên cần phải bảo vệ môi trường sinh thái, đặc biệt là môi
  trường sinh thái vùng khô hạn ven biển, một bên là phát triển kinh tế du lịch để mang 2  lại nguồn lợi kinh tế cho địa phương. Kinh nghiệm từ các nước đã có quá trình phát
  triển du lịch lâu dài trên thế giới cho thấy để dung hoà hai lợi ích mang tính đối nghịch
  nêu trên chỉ có con đường lựa chọn đó là đẩy mạnh phát triển DLST một cách khoa
  học và bền vững dựa trên không gian các vùng địa lý đặc thù này mới đảm bảo được
  tính cân bằng và phát triển bền vững cho các địa phương.
  Các năm qua, việc nghiên cứu trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn về du lịch sinh
  thái ở nước ta nói chung chỉ mơi bước đầu, dưới dạng những nghiên cứu nhỏ lẻ, thiếu
  tính hệ thống, chủ yếu ở tầm quốc gia. Đặc biệt những nghiên cứu về phát triển du lịch
  sinh thái trên vùng duyên hải cực Nam Trung bộ là chưa có gì. Vì vậy việc nghiên cứu
  sâu hơn các cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm phát triển DLST ở vùng DHCNTB là
  hết sức quan trọng và cần thiết.
  2- Mục tiêu nghiên cứu:
  Nghiên cứu và làm rõ cơ sở lý thuyết có liên quan về DLST, DLST bền vững,
  đặc biệt DLST bền vững đối với một vùng biển – hải đảo và DLST trên các
  vùng nhạy cảm về môi trường khác.
  Đề xuất các giải pháp chủ yếu bao gồm: Nhóm giải pháp bảo vệ môi trường
  sinh thái và tài nguyên nhân văn liên quan đến DLST; Nhóm giải pháp tổng hợp
  phát triển DLST vùng .
  Đề xuất tổ chức phân vùng quy hoạch một cách có hệ thống và khoa học không
  gian DLST cho hai tỉnh vùng DHCNTB.
  3- Nhiệm vụ nghiên cứu:
  Nghiên cứu và hệ thống lại các cơ sở lý thuyết về phát triển DLBV, DLST,
  DLST biển - đảo bền vững.
  Nghiên cứu kinh nghiệm về phát triển DLST của các nước và rút ra các bài học
  kinh nghiệm, làm cơ sở cho tác giả đề xuất giải pháp ở chương 3.
  Tổ chức khảo sát thực tế các địa bàn vùng DHCNTB để hỗ trợ đánh giá thực
  trạng khách DL-DLST, qua đó phác họa bức tranh về DLST đang có nhiều
  mãng sáng tối, chưa phối hợp hài hòa và thiếu tính bền vững. 3  Đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp hợp lý nhằm xây dựng kế hoạch hành
  động phát triển DLST của vùng DHCNTB
  4- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  * Đối tượng nghiên cứu: đối tượng chính tập trung nghiên cứu là các hoạt động liên
  quan đến tổ chức quản lý phát triển DLST, là chủ thể gắn với yếu tố cung. Ngoài ra
  các đơn vị lữ hành, các công ty dịch vụ, khách DL-DLST, cộng đồng địa phương tham
  gia vào hoạt động DLST cũng là những đối tượng được nghiên cứu bổ trợ để so sánh
  đối chiếu, suy diễn.
  * Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của luận án được giới hạn trên không
  gian thuộc tiểu vùng DHCNTB (gồm hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận). Về mặt
  thời gian luận án giới hạn thời gian từ 1995 đến 2010, đây là khoảng thời gian mà hoạt
  động DLST tại Ninh Thuận–Bình Thuận đã có những bước khởi đầu đáng ghi nhận.
  5- Phương pháp nghiên cứu: Có 2 phương pháp được sử dụng nghiên cứu gồm:
  5.1 Phương pháp định tính:
  5.1.1 Phương pháp phân tích thống kê: tác giả sử dụng các nguồn số liệu thứ cấp
  đáng tin cậy được thu thập từ các Sở VHTT-DL, Sở NN &PTNT, Sở Kế hoạch & Đầu
  tư, Cục Thống kê của 2 tỉnh, từ Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch, Tổng Cục DL.
  Bên cạnh đó còn sử dụng các nguồn dữ liệu chính thức của các tổ chức Du lịch thế
  giới (UNWTO), Hiệp hội DLST quốc tế (TIES), Hội đồng Du lịch Lữ hành quốc tế,
  Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Với các nguồn dữ liệu này tác giả đã sử
  dụng phương pháp phân tích thống kê để phân tích đánh giá thực trạng của hoạt động
  DLST tại vùng DHCNTB.
  5.1.2 Phương pháp chuyên gia:
  -Thông qua các đợt hội thảo quốc gia về du lịch được tổ chức tại Bình Thuận, Ninh
  Thuận, tác giả đã tiếp cận với các chuyên gia du lịch đến từ TW, các tỉnh, thành phố,
  đặc biệt là các lãnh đạo ngành Du lịch ở hai tỉnh để trao đổi và xin ý kiến nhận xét
  đánh giá của chuyên gia để bổ sung cho các nghiên cứu, và giúp cho phần phân tích
  thực trạng ở chương 2 và nêu giải pháp cũng như đề xuất quy hoạch tổ chức không 4  gian DLST liên kết giữa hai tỉnh ở chương 3 mang tính thực tiễn, sát đúng và khoa học
  hơn.
  -Thông qua các cuộc hội thảo chuyên đề hẹp mà tác giả chủ động tham gia, phối hợp
  tổ chức (Hội thảo phát triển DLST tỉnh Bình Thuận, 2009; Hội thảo về Môi trường
  nông nghiệp-nông thôn với Đa dạng sinh học ở Việt Nam, 2009) các nhà khoa học
  chuyên ngành, các chuyên gia quản lý du lịch và môi trường đóng góp ý kiến cho bản
  báo cáo của tác giả nhằm nâng cao tính phù hợp với thực tiễn của nội dung luận án.
  -Tác giả đã gặp trực tiếp, phỏng vấn trao đổi với 26 chuyên gia là những nhà quản lý
  du lịch cao cấp của hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, các nhà quản lý công ty Du
  lịch lữ hành, các cơ sở dịch vụ du lịch, các Hiệp hội để xin ý kiến đánh giá kiểm định

  Xem Thêm: Phát triển DLST các tỉnh vùng DHCNTB đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển DLST các tỉnh vùng DHCNTB đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status