Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu sự biểu lộ của EGFR, HER2 và mối liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sự biểu lộ của EGFR, HER2 và mối liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày

  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề:
  Ung thư dạ dày (UTDD), với chủ yếu là ung thư biểu mô dạ dày
  (UTBMDD),là một bệnh ung thư thường gặp. Tiên lượng UTDD vẫn
  còn xấu, với tỷ lệ sống thêm 5 năm khoảng 28%. Hóa trị liệu là một
  điều trị cần thiếtnhưngchỉ cải thiện tiên lượng ở một số bệnh nhân có
  chọn lọc và độc tính cao. Hiện nay, chưa có dấu ấn sinh học nào giúp
  lựa chọn bệnh nhân vào các liệu pháp hóa trị.
  Bằng các kỹ thuật nghiên cứu tế bào ung thư ở mức phân tử,
  trong đó có kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch (HMMD), người ta đã
  xác định nhiều yếu tố phân tử rất liên quan với quá trình phát sinh và
  tiến triển UTDD, trong đó có EGFR (Epidermal Growth Factor
  Receptor) và HER2(Human EpidermalGrowth Factor Receptor 2).
  Các thuốc điều trị đíchức chế EGFR và/hoặc HER2đang mang lại
  nhiều hứa hẹn trong điều trị UTDD. Kết quả thử nghiệm ToGA cho
  thấyở các bệnh nhân UTDD tiến triển HER2 dương tính,thuốc kháng
  HER2trastuzumab làm giảm nguy cơ tử vong, kéo dài thời gian sống
  thêm và dung nạp tốt.Điều này gợi ý cần phải chọn lựa đối tượng vào
  các điều trị đích thông qua các dấu ấn phân tử EGFR, HER2. Tại
  Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu về sự biểu lộ của EGFR, HER2
  trong UTDD.
  2. Mục tiêu đề tài này là:
  - Khảo sát một số đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh
  học và tần suất biểu lộ của EGFR, HER2ở bệnh nhân UTBMDD.
  - Đánh giá mối liên quan giữa sự biểu lộ của EGFR, HER2 với
  các đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội soi và mô bệnh học. 2

  3. Ý nghĩa khoa học:
  Ứng dụng kỹ thuật mới là HMMD xác định tỷ lệ biểu lộ
  củaEGFR, HER2 trong UTDD trên mẫu mô sinh thiết dạ dày, làm cơ
  sở để xây dựng phân loại mới UTDD ở mức phân tử
  Xác định mối liên quan giữa biểu lộ EGFR, HER2 với đặc điểm
  lâm sàng, hình ảnh đại thể và mô bệnh học UTDD nhằm giúp hiểu
  biết tốt hơn về cấu trúc mức phân tử của UTDD.
  4. Ý nghĩa thực tiễn:
  Cung cấp cho bác sỹ lâm sàng thêm một công cụ mới là những
  yếu tố mức phân tử EGFR và HER2 để lựa chọn bệnh nhân vào điều
  trị bằng trastuzumab, một liệu pháp điều trị đích mới có hiệu quả đối
  với UTDD tiến triển HER2 dương tính.Kết quả biểu lộ EGFR và
  HER2 có thể giúp cho các thầy thuốc lựa chọn phác đồ hóa trị phù
  hợp cũng như tiên lượng bệnh.
  5. Đóng góp mới của Luận án
  Ứng dụng kỹ thuật mới HMMD xác định tỷ lệ biểu lộ của EGFR,
  HER2 trong UTDDlần lượt là 25,6% và 21,1% nhằm chọn lựa chính
  xác các bệnh nhân UTDD vào điều trịđích với trastuzumab.
  Xác định sự biểu lộ EGFR, HER2 không liên quan với tuổi, giới
  tính, nhưng có liên quan với đặc điểm hình ảnh nội soi, mô bệnh học.
  6. Bố cục luận án:
  Luận án gồm 118 trang. Bao gồm phần mở đầu 2 trang, tổng quan
  tài liệu 32 trang, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 18 trang, kết
  quả nghiên cứu 26 trang, bàn luận 37 trang, kết luận và kiến nghị 3
  trang. Có 37 bảng, 9 biểu đồ, sơ đồ, 25 hình minh họa và 124 tài liệu
  tham khảo (25 tiếng Việt và 99 tiếng Anh). 3

  CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1.DỊCH TỄ HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ UTDD
  1.1.1.Dịch tễ học UTDD: UTDD là loại ung thư thường gặp. Việt
  Nam thuộc khu vực có tỷ lệ mắc UTDD trung bìnhmức cao.
  1.1.2.Các yếu tố nguy cơ của UTDD: UTDD là hậu quả của tương
  tác giữa yếu tố vật chủ, môi trường và đặc biệt là nhiễm H. pylori.
  1.2.GIẢI PHẪU BỆNHUTDD
  1.2.1.Vị trí: gồm ung thư tâm vị và UTDD không thuộc tâm vị.
  1.2.2.Hình ảnh đại thể: Borrmann phân loại hình ảnh đại thể UTDD
  thành 4 týp là: týp I (dạng polyp), týp II (dạng nấm), týp III (dạng
  loét) và týp IV (dạng thâm nhiễm).
  1.2.3.Vi thể: UTBM là loại UTDD thường gặp nhất.
  1.2.3.1. Phân loại mô bệnh học UTDD của Lauren: Laurenchia
  UTBMT thành 2 thể chính là thể ruột và thể lan tỏa.
  1.2.3.2. Phân loại mô bệnh học UTDD của TCYTTG: TCYTTG chia
  UTBMDD thành 9 thể:ống nhỏ, thể nhú, thể nhầy,thể tế bào nhẫn.
  Các thể mô bệnh học khác thường ít gặp.
  1.2.3.3.Độ biệt hóa của UTDD: có 3 mức độ: tốt, vừa và kém.
  1.2.4.Đánh giá giai đoạn UTDD: Hiện nayđánh giá giai đoạn UTDD
  thường dựa trên cách đánh giá khối u (Tumor), hạch vùng (Node) và
  tình trạng di căn xa (Metastasis), gọi tắt là cách đánh giá TNM.
  1.3.CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ VÀ TIÊN LƯỢNG UTDD
  1.3.1.Triệu chứng lâm sàng: Triệu chứng cơ năng và toàn thân không
  đặc hiệu. Triệu chứng thực thểxuất hiện muộn. Bệnh nhân khi có các
  triệu chứng này thì bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, không thể phẫu
  thuật triệt để được. 4

  1.3.2.Triệu chứng cận lâm sàng
  1.3.2.1.Nội soi và chụp dạ dày có baryt: Nội soi kết hợp sinh thiết là
  tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán UTDD. Độ nhạy vàđộ đặc hiệu của
  nội soi đều cao hơn so với chụp dạ dày có baryt.
  1.3.2.2.Dấn ấn huyết thanh: Chưa dấu ấn huyết thanh nào được xác
  định đủ độ nhạy và đặc hiệu để chẩn đoán xác định UTDD.
  1.3.2.3.Chẩn đoán hình ảnh, siêu âm nội soi và soi ổ bụng: Vai trò
  chính là để chẩn đoán giai đoạn UTDD trước khi điều trị.
  1.3.3.Điều trị và tiên lượng UTDD
  1.3.3.1.Điều trị UTDD: Hóa trị liệugiữ vai trò khá quan trọng. Tuy
  nhiên, hiệu quả thấp,độc tính cao.Các thuốc điều trị đích hướng đến
  họ HER(Human Epidermal Growth Factor Receptor) cho kết quả khá
  tốt, đặc biệt là trastuzumab. Đây là hướng điều trị mới hứa hẹn.
  1.3.3.2.Tiên lượng UTDD: UTDD càng sớm tiên lượng càng tốt. Tuy
  nhiên, trong nhiều trường hợp, cùng một giai đoạn TNM nhưng diễn
  biến lâm sàng cũng khác nhau đáng kể. Ngày nay, đã có nhiều công
  bố về vai trò của các yếu tố phân tử trong tiên lượng UTDD.
  1.4.EGFR VÀ HER2 TRONG UTDD
  1.4.1.Vài nét về họ HER
  Họ HER gồm 4 thụ thể là EGFR, HER2, HER3và HER4 có liên
  quan chặt chẽ với nhau.EGFR và HER2 thường quá biểu lộ trong
  nhiều tế bào ung thư, kể cả UTDD. Hoạt hóa EGFR sai lệch là yếu tố
  quan trọng của quá trình phát sinh ung thư đồng thời cũng là yếu tố
  kích thích sự tăng trưởng ác tính của tế bào ung thư. HER2 là đối tác
  dị nhị trùng hóa của EGFR. Do vậy, HER2 là dấu ấn phân tử được
  dùng làm chỉ số tiên lượng cùng với EGFR trong nhiều loại ung thư,
  kể cả UTDD. 5

  1.4.2.Các kỹ thuật đánh giá EGFR và HER2 trong UTDD
  Có khá nhiều kỹ thuật để đánh giá tình trạng EGFR, HER2. Hiện
  nay,kỹ thuật thường được sử dụnglà lai tại chỗ và HMMD.
  1.4.3.Vai trò của EGFR và HER2 trong tiên lượng UTDD
  Sự biểu lộ EGFR và/hoặc HER2 là những yếu tố tiên lượng độc
  lập trong UTDD. Nhưng cũng có một ít nghiên cứu có kết quả khác.
  EGFR và/hoặc HER2 thường có đồng biểu lộ với nhiều dấu ấn phân
  tử khác nên có thể tồn tại nhiều yếu tố phân tử và con đường khác
  nhau cùng ảnh hưởng lên phát sinh và tiến triển UTDD.
  1.4.4.Vai trò của EGFR và HER2 trong dự đoán đáp ứng điều trị
  UTDD
  - EGFR: Han báo cáo 7 bệnh nhân có biểu lộ EGFR + EGF và
  TGF-a huyết thanh thấp cho thấy đều đáp ứng với cetixumab, trong
  khi tỷ lệ đáp ứng của 27 bệnh nhân còn lại chỉ có 37% (p <0,001).
  - HER2:thuốc kháng HER2 trastuzumab làm giảm nguy cơ tử
  vong 26%, kéo dài thời gian sống thêm ở bệnh nhân UTDD tiến triển
  HER2 dương tính. Mức độ đáp ứng đối với trastuzumab liên quan
  với mức độ biểu lộ HER2. Những bệnh nhân có mức độ biểu
  lộHER2 càng cao thì thời gian sống thêm càng kéo dài. Vì vậy,
  trastuzumab trở thành thuốc điều trị đích đầu tiên được cấp phép điều
  trị UTDD tiến triển HER2 dương tính.
  Từ đó, đánh giá EGFR và HER2 bằng nhuộm HMMD là hướng
  nghiên cứu được lựa chọn trong UTDD vì nó giúp điều trị và tiên
  lượ

  Xem Thêm: Nghiên cứu sự biểu lộ của EGFR, HER2 và mối liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sự biểu lộ của EGFR, HER2 và mối liên quan với lâm sàng, nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

nhuôm HMMD khôi u vung tiêu khung

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status