Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang Đông Tây (1998 - 2010)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang Đông Tây (1998 - 2010)

  MỤC LỤC
  Trang
  TRANG PHỤ BÌA i
  LỜI CAM ĐOAN ii
  MỤC LỤC iii
  BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT .vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG .ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH .x
  MỞ ĐẦU .1
  1. Tính cấp thiết của đề tài .1
  2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 4
  3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu 10
  4. Phạm vi nghiên cứu và nguồn tư liệu .11
  5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .12
  6. Đóng góp của luận án .13
  7. Bố cục của luận án .14
  CHƯƠNG 1. CƠ SỞ CỦA HỢP TÁC KINH TẾ GIỮA CÁC NƯỚC THUỘC
  HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY 15
  1.1. Một số cơ sở lý thuyết về quan hệ kinh tế quốc tế 15
  1.1.1. Khái niệm về hợp tác và hội nhập kinh tế khu vực 15
  1.1.2. Lý thuyết về lợi thế so sánh .16
  1.1.3. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh của quốc gia .16
  1.1.4. Thuyết tự do thương mại 17
  1.1.5. Thuyết bảo hộ mậu dịch .17
  1.1.6. Khái niệm “hành lang kinh tế” .18
  1.2. Khái niệm “Hành lang kinh tế Đông Tây” 19
  1.3. Bối cảnh quốc tế và khu vực .20
  1.4. Khái quát hợp tác kinh tế giữa Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam trước
  năm 1998 28
  1.5. Sáng kiến của Ngân hàng Phát triển châu Á và Nhật Bản 32
  iv
  1.5.1. Vai trò của Ngân hàng Phát triển châu Á 32
  1.5.2. Vai trò của Nhật Bản 33
  1.6. Đặc điểm của Hành lang kinh tế Đông Tây 35
  CHƯƠNG 2. SỰ TIẾN TRIỂN CỦA CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC KINH TẾ
  GIỮA CÁC NƯỚC THUỘC HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY (1998 - 2010) .42
  2.1. Nguyên tắc hợp tác và cơ chế hoạt động của Hành lang kinh tế Đông Tây .42
  2.2. Hợp tác đầu tư giữa các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây .47
  2.2.1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng .47
  2.2.2. Đầu tư xây dựng các khu kinh tế .51
  2.2.3. Thu hút đầu tư của các nước và các địa phương thuộc Hành lang kinh tế
  Đông Tây 53
  2.3. Hợp tác thương mại .59
  2.4. Hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và du lịch 64
  2.4.1. Hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải 64
  2.4.2. Hợp tác trong lĩnh vực du lịch .70
  2.5. Hợp tác trong các lĩnh vực khác .82
  2.5.1. Hợp tác nông và công nghiệp .82
  2.5.2. Hợp tác năng lượng 84
  2.5.3. Hợp tác xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn 87
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ TIẾN TRÌNH HỢP TÁC KINH TẾ
  GIỮA CÁC NƯỚC THUỘC HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY (1998 - 2010) 90
  3.1. Tác động của tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc Hành lang kinh tế
  Đông Tây 90
  3.1.1. Tác động đối với các nước thành viên .90
  3.1.1.1. Tác động đối với Myanmar .93
  3.1.1.2. Tác động đối với Thái Lan 94
  3.1.1.3. Tác động đối với Lào 97
  3.1.1.4. Tác động đối với Việt Nam .100
  3.1.2. Tác động đối với hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng .105
  3.1.3. Tác động đối với hợp tác ASEAN .107
  3.2. Những thành tựu và hạn chế .112 v
  3.2.1. Thành tựu .112
  3.2.2. Hạn chế và nguyên nhân 116
  3.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc
  Hành lang kinh tế Đông Tây 127
  3.4. Các gợi mở chính sách tham gia của Việt Nam trong hợp tác kinh tế Hành
  lang kinh tế Đông Tây 133
  3.4.1. Đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc
  Hành lang kinh tế Đông Tây (1998 - 2010) .133
  3.4.2. Các gợi mở chính sách cho Việt Nam .135
  3.5. Triển vọng của hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc Hành lang kinh tế Đông
  Tây 145
  KẾT LUẬN .150
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .155
  PHỤ LỤC vi
  BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT


  STT
  CHỮ VIẾT
  TẮT
  TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
  1 ACMECS
  Ayeyawady - Chao Phraya
  – Mekong Economic
  Cooperation Strategy
  Chiến lược hợp tác kinh tế
  Ayayewady - Chao Phraya -
  Mekong
  2 ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển châu Á
  3 AEC
  ASEAN Economic
  Community
  Cộng đồng kinh tế ASEAN
  4 AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN
  5 APEC
  Asia - Pacific Economic
  Cooperation
  Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á
  – Thái Bình Dương
  6 ASEAN
  Association of Southeast
  Asian Nations
  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam
  Á
  7 ASEAN-METI
  Association of Southeast
  Asian NationsMinister for
  Economy, Trade and
  Industry
  Ủy ban hợp tác kinh tế và công
  nghiệp ASEAN
  8 CBTA Cross Border Transport
  Agreement
  Hiệp định vận tải qua biên giới
  9 EWEC
  East West Economic
  Corridor Hành lang kinh tế Đông Tây
  10 EU European Union Liên minh Châu Âu
  11 FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước ngoài
  12 GMS Greater Mekong Subregion Tiểu vùng Mekong mở rộng

  Xem Thêm: Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang Đông Tây (1998 - 2010)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang Đông Tây (1998 - 2010) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status