Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty trên thế giới và khả năng phát triển vào Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty trên thế giới và khả năng phát triển vào Việt Nam

  Luận văn thạc sỹ kinh tế: Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty trên thế giới và khả năng phát triển vào Việt Nam

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NGUYỄN VĂN GIANG HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN VÀO VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ MÃ SỐ: 60.31.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. VŨ CHÍ LỘC HÀ NỘI – 2008 Tên thành phố-năm
  2. i MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 4 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 4 1.2. Lý luận chung về hệ thống nhượng quyền thương mại 7 1.3. Xây dựng, phát triển và bảo vệ hệ thống nhượng quyền 20 1.3.1. Bảo vệ tài sản trí tuệ 20 1.3.2. Lựa chọn mô hình phát triển nhượng quyền thương mại 20 1.3.3. Xây dựng tính đồng bộ của hệ thống nhượng quyền thương mại 21 1.3.4. Phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại 22 CHƯƠNG II: HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA MỘT SỐ CÔNG TY TRÊN THẾ GIỚI VÀ THỰC TRẠNG Ở VIỆT NAM 29 2.1. Hệ thống nhượng quyền của một số công ty trên thế giới 29 2.1.1. Tổng quan hệ thống nhượng quyền một số nước trên thế giới 29 2.1.2. Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty trên thế giới và Việt Nam 34 2.2. Hệ thống nhượng quyền thương mại tại Việt nam 52 2.2.1. Thực trạng hệ thống nhượng quyền thương mại tại Việt Nam 52 2.2.2. Các quy định pháp lý về nhượng quyền thương mại tại Việt nam 56 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀO VIỆT NAM 58 3.1. Cơ hội và thách thức đối với việc phát triển nhượng quyền tại Việt Nam 58 3.1.1. Cơ hội đối với việc phát triển nhượng quyền thương mại tại Việt Nam 61 3.1.2. Thách thức đối với việc phát triển nhượng quyền thương mại tại Việt Nam 62
  3. ii 3.2. Một số giải pháp phát triển hệ thống nhượng quyền vào Việt Nam 65 3.2.1. Nhóm các giải pháp về phía Nhà nước 65 3.2.2. Nhóm các giải pháp về phía Doanh nghiệp 70 KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN
  4. iii Tác giả luận văn xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Vũ Chí Lộc - Chủ tịch Hội đồng Trường đại học ngoại thương đã tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo, đồng nghiệp và bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. NGUYỄN VĂN GIANG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCFA: China Chain Store & Franchise Association Hiệp hội nhượng quyền thương mại và chuỗi cửa hàng Trung Quốc CFA: Canadian Franchise Association
  5. iv Hiệp hội nhượng quyền thương mại Canada FLE: Franchising and Licensing Association (Singapore) Hiệp hội nhượng quyền và chuyển giao quyền sử dụng Singapore IFA: International Franchise Association Hiệp hội Nhượng quyền thương mại quốc tế ITPC: Investment & Trade Promotion Centre, Ho Chi Minh City Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh JFA: Japan Franchise Association Hiệp hội nhượng quyền thương mại Nhật Bản KFC: Kentucky Fried Chicken Gà rán Kentucky PEA: Philippine Franchise Association Hiệp hội nhượng quyền thương mại Philippine UFOC: Uniform Franchise Offering Circular Bản tài liệu chào bán nhượng quyền thống nhất VFA: Viet Nam Franchise Association Hiệp hội Nhượng quyền thương mại Việt Nam WFC: World Franchise Council Hội đồng Nhượng quyền thương mại thế giới WTO: World Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới YRI: YUM ! Restaurant International Tập đoàn YUM DANH MỤC BẢNG BIỂU TRAN G
  6. v BẢNG Bảng 1.1 Mười nghành kinh doanh có hệ thống nhượng quyền thương mại nhiều nhất trên thế giới 5 Bảng 2.1 Mười hệ thống nhượng quyền thương mại hàng đầu của Mỹ 29 Bảng 2.2 Cửa hàng nhượng quyền thương mại 7-Eleven trên thế giới 47 Bảng 2.3 Một số hệ thống nhượng quyền thương mại của Việt Nam 54 Bảng 3.1 Top 10 thị trường bán lẻ có sức hấp dẫn nhất năm 2007 59 BIỂU ĐỒ Biểu đổ 2.1 Sự phát triển nhượng quyền thương mại ở Trung Quốc 31 Biểu đồ 2.2 Sự phát triển nhượng quyền thương mại ở Nhật Bản 34
  7. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Nhượng quyền thương mại được nhìn nhận như là một hệ thống đầu tiên ở Mỹ vào giữa thế kỷ 19. Hiện nay, hệ thống nhượng quyền thương mại đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới và đang tiếp tục tăng trưởng cả về số lượng lẫn qui mô ở khắp mọi nơi. Theo thống kê của Hội đồng nhượng quyền thương mại thế giới (WFC), trên thế giới có trên 19.000 hệ thống nhượng quyền thương mại hoạt động trong hơn 100 lĩnh vực khác nhau. Doanh thu hàng năm từ hoạt động của hệ thống nhượng quyền là trên 2.000 tỷ USD tăng gấp đôi so với năm 2000 và tạo hơn 20 triệu việc làm [22]. Kết quả thực tiễn tại nhiều nước trên thế giới cũng đã chứng minh hoạt động của hệ thống nhượng quyền thương mại đã đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cả một nền kinh tế. ở Việt Nam, hệ thống nhượng quyền thương mại xuất hiện từ những năm 90 của thế kỷ 20. Theo thống kê của WFC năm 2004, Việt Nam có khoảng 70 hệ thống nhượng quyền hoạt động, trong đó đa phần là các thương hiệu nước ngoài. Đến năm 2006, Việt nam có khoảng 530 hồ sơ đăng ký nhượng quyền thương mại trong nhiều lĩnh vực khác nhau [2]. Tuy nhiên, cùng với sự hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới và đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) với cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, hoạt động của hệ thống nhượng quyền thương mại sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng 25-30% trong 2-3 năm tới [2]. Có thể thấy rằng do lĩnh vực nhượng quyền còn khá mới mẻ tại Việt Nam nên chỉ có một số ít thương hiệu Việt đã và đang áp dụng hình thức này như cà phê Trung Nguyên, Phở 24, Kinh Đô, Foci, Ninomaxx, T&T, Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế trong việc hình thành và phát triển hệ thống này nhưng hiệu quả của nó là không thể phủ nhận. Khi hoạt động nhượng quyền còn đang trong quá trình xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, từ lý luận, hành lang pháp lý đến các nguyên tắc căn bản, thì một hệ thống nhượng quyền thương mại chuẩn mực cho các doanh nghiệp Việt nam là vô cùng quan trọng và hữu ích. Chính vì thế nghiên cứu tổng quan về hệ thống
  8. 2 nhượng quyền thương mại, phân tích hệ thống nhượng quyền của một số công ty điển hình trên thế giới và Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp phát triển hệ thống kinh doanh này tại Việt Nam là một vấn đề thời sự, mang tính lý luận và thực tiễn cao trong giai đoạn hiện nay. Do vậy tác giả đã lựa chọn đề tài: “Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty trên thế giới và khả năng phát triển vào Việt nam’’ làm đề tài cho luận văn thạc sỹ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trong bối cảnh hệ thống nhượng quyền thương mại đã được xây dựng, duy trì và phát triển thành công ở nhiều công ty nước ngoài. Trên thế giới, có nhiều đề tài nghiên cứu, sách giáo khoa, báo, tạp chí và các trang web viết về nhượng quyền thương mại, trong đó có thể kể đến cuốn “Franchising for dummies” của tác giả Dave Thomas & Michael Seid, cuốn “Tips & traps when buying a franchise” của tác giả Mary E.Tomzack, cuốn “Franchising & Licensing: Two Powerful Way to Grow Business in Any Economy” của tác giả Andrew J.Sherman. ở Việt Nam, có thể kể đến cuốn “Franchise- Bí quyết thành công bằng mô hình nhượng quyền kinh doanh ở Việt Nam”, cuốn “ Mua franchise- Cơ hội mới dành cho các doanh nghiệp Việt Nam” của TS. Lý Quí Trung hay cuốn “Franchise chọn hay không?” của tác giả Nguyễn Khánh Trung và một số đề tài nghiên cứu về nhượng quyền thương mại của các nhà khoa học, các bài viết có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại của các chuyên gia kinh tế Việt Nam và đây sẽ là luận văn thạc sĩ đầu tiên nghiên cứu về hệ thống nhượng quyền thương mại một cách hoàn chỉnh. 3. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống nhượng quyền thương mại, hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty trên thế giới và thực trạng tại Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp tăng cường khả năng áp dụng và phát triển vào Việt Nam. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện mục đích nói trên, đề tài có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
  9. 3 - Nghiên cứu tổng quan hệ thống nhượng quyền và hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống nhượng quyền thương mại. - Phân tích hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty điển hình trên thế giới và Việt Nam. - Phân tích thực trạng hệ thống nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. - Phân tích cơ hội và thách thức đối với sự phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại tại Việt Nam. - Đề xuất một số giải pháp để tăng cường khả năng áp dụng và phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại vào Việt nam. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty điển hình trên thế giới và tại Việt Nam. - Phạm vi nghiên cứu: Do khuôn khổ có hạn, đề tài chỉ nghiên cứu một số lý luận chung về hệ thống nhượng quyền thương mại, phân tích hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty điển hình trên thế giới kết hợp với việc phân tích thực trạng hệ thống nhượng quyền thương mại tại Việt Nam . 6. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài dựa trên phương pháp luận nghiên cứu của chủ nghĩa Mác- Lênin về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra, đề tài còn áp dụng các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp nghiên cứu tại bàn, phương pháp phân tích-tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, diễn giải-quy nạp. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài lời nói đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về hệ thống nhượng quyền thương mại. Chương 2: Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số Công ty trên thế giới và thực trạng tại Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp phát triển hệ thống nhượng quyền thương mại vào Việt nam.
  10. 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Nhượng quyền thương mại được nhìn nhận như là một hệ thống đầu tiên là ở Mỹ nhưng khởi sự phát triển như là hình thức nhượng quyền thương mại dường như được nhận thấy là ở Trung Quốc. Khi mà một số những điểm bán hàng nhỏ lẻ từ 2-3 cửa hàng được hình thành tại các tỉnh thành khác nhau nhưng của cùng một dòng họ, họ tuân thủ cách bài trí, bảng hiệu, bí quyết bán hàng, nguồn hàng hóa và duy trì các mối quan hệ rất bền chặt để cùng phát triển. Tất nhiên, đây chỉ là những thỏa thuận ngầm giữa họ và gần như không hề có văn bản hay giấy tờ nào qui định về sự thỏa thuận này. Tuy nhiên, điều này cũng được coi là tiền đề cho sự hình thành và phát triển của hệ thống nhượng quyền thương mại hiện nay. Hiện nay, hệ thống nhượng quyền thương mại đã có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới và đang tiếp tục tăng trưởng cả về số lượng lẫn qui mô ở khắp mọi nơi. Tùy theo tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và đặc thù của mỗi nước mà hệ thống nhượng quyền thương mại có tốc độ và qui mô phát triển mạnh yếu khác nhau. Theo thống kê của WFC, trên thế giới hiện nay có trên 19.000 hệ thống nhượng quyền thương mại hoạt động trong hơn 100 lĩnh vực khác nhau và đang không ngừng phát triển. Có thể nói những con số thống kê trên đây chỉ có tính chất tương đối vì thống kê ở mỗi nước có thể đã không loại trừ được hết những hệ thống cùng xuất hiện ở nhiều nước khác nhau. Tuy nhiên, điều này vẫn không làm mất đi giá trị mà hệ thống này mang đến cho thế giới. Doanh thu hàng năm của hoạt động nhượng quyền trên thế giới là trên 2.000 tỷ USD tăng gấp đôi so với năm 2000 và tạo hơn 20 triệu việc làm. Cũng theo tổ chức này, có ít nhất 100 công ty nhượng quyền nổi tiếng đang có mặt ở 29 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới [22]. Ngày nay, hệ thống nhượng quyền thương mại phát triển mở rộng lĩnh trên rất nhiều ngành nghề khác nhau. Theo dòng lịch sử hệ thống nhượng quyền có thể thấy những ngành kinh doanh phổ biến nhất như thức ăn nhanh, cửa hàng bán lẻ,
  11. 5 dịch vụ, xe hơi, nhà hàng, bảo trì, xây dựng, dịch vụ hỗ trợ kinh doanh và rất nhiều ngành nghề khác nữa Đặc biệt, tại một số các quốc gia mới phát triển hệ thống nhượng quyền tập trung trong một số lĩnh vực mới vốn là thế mạnh đặc thù của mỗi nước như hệ thống siêu thị, bán lẻ, giáo dục của Singapore và Thái Lan, phân phối của Trung Quốc hay hệ thống kinh doanh các sản phẩm từ trái cây của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến những năm đầu thế kỷ 21, ngành kinh doanh có doanh thu lớn nhất, số lượng cửa hàng nhiều nhất và mang lại nhiều lợi nhuận nhất vẫn là thức ăn nhanh với những thương hiệu rất nổi tiếng như McDonald‟s, KFC, Burger King Qua tìm hiểu tình hình phát triển hệ thống nhượng quyền trên thế giới, hiện đang có hai xu hướng tăng trưởng khác nhau trong cơ cấu các ngành nhượng quyền tại các nước trên thế giới. Tại các nước có hệ thống nhượng quyền thương mại phát triển tương đối sớm như Mỹ, Anh, Nhật , mặc dù ngành thực phẩm, bán lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu các ngành nhượng quyền, nhưng tốc độ tăng trưởng của chúng chậm lại so với những năm trước đây. Trong khi đó, ngành dịch vụ lại có tốc độ tăng trưởng rất cao, có khi gấp nhiều lần tốc độ tăng trưởng của ngành thực phẩm, bán lẻ. Còn tại các quốc gia có hệ thống nhượng quyền non trẻ như Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam thì tốc độ tăng trưởng cả thị phần của ngành thực phẩm, bán lẻ luôn chiếm tỉ trọng cao. Bảng 1.1: Mười ngành kinh doanh sử dụng hình thức nhượng quyền nhiều nhất trên thế giới TT Ngành kinh doanh TT Ngành kinh doanh 1 Thức ăn nhanh 6 Bảo dưỡng 2 Cửa hàng bán lẻ 7 Xây dựng 3 Dịch vụ 8 Cửa hàng bán lẻ thức ăn 4 Dịch vụ tự động 9 Kinh doanh dịch vụ 5 Nhà hàng 10 Dịch vụ cho thuê nơi tạm trú Nguồn: Thống kê của Hiệp hội nhượng quyền kinh doanh quốc tế (IFA) Hầu hết các hệ thống nhượng quyền nổi tiếng đều xuất phát từ các nước có nền kinh tế phát triển mạnh như Anh, úc, Canada và đặc biệt là tại Mỹ. Các hệ thống này thường dành ưu tiên để đầu tư, củng cố mạnh và vững hệ thống của mình
  12. 6 ở thị trường nội địa, sau đó mới thâm nhập dần vào thị trường mới ở các nước khác. Điều này lý giải vì sao những nước có hoạt động nhượng quyền mạnh thường có số lượng hệ thống nhượng quyền cũng như số lượng các cửa hàng nhượng quyền là rất lớn, lớn hơn hẳn so với các quốc gia còn lại. Khi tốc độ phát triển vượt ra ngoài phạm vi một nước thì các nhà nhượng quyền tại các nước này thường chọn các vùng, miền, khu vực hay quốc gia rất gần gũi hoặc về địa lý hoặc về mặt văn hóa để phát triển hệ thống của mình. Điều này có thể hiểu là nhà nhượng quyền cần nắm rõ các qui định về thuế, luật qui định về hoạt động nhượng quyền tại mỗi nước để quyết định hệ thống được phát triển hay không. Các kết quả này là cơ sở để các nhà nhượng quyền quyết định chiến lược phát triển của hệ thống và thời điểm thâm nhập. Chẳng hạn KFC thường là nhà tiên phong trong việc thâm nhập vào các thị trường mới trong khi McDonald‟s thì ngược lại. Các hệ thống nhượng quyền mạnh hiện nay đều là những hệ thống hoặc là có sản phẩm nhượng quyền gọn, không quá phức tạp hoặc là những sản phẩm có giá thành thấp. Ví dụ như hệ thống thức ăn nhanh của KFC, McDonald‟s hay hệ thống chuỗi cửa hàng tiện ích 7-Eleven, những tên tuổi làm nên diện mạo hàng đầu của hệ thống nhượng quyền Mỹ, lại có những sản phẩm nhượng quyền rất đơn giản hay giá bán rất phù hợp ở những nơi mà họ phát triển hệ thống. Nhưng điều cần quan tâm là từ những sản phẩm tưởng chừng đơn giản đó, họ đã thổi vào đó các triết lý, các chương trình đào tạo, quản lý, kiểm soát rất phù hợp, khiến cho hệ thống của họ không ngừng phát triển trên phạm vi toàn thế giới. Cơ hội tốt nhất dành cho các công ty nhượng quyền có sản phẩm giá thành thấp là nhượng quyền đến các quốc gia đang phát triển hoặc những nước có mức thu nhập thấp. Chúng ta có thể thấy hệ thống này phát triển rất tốt ở các nước Nam Mỹ và Châu Phi. Điều này không có nghĩa rằng ở các quốc gia có thu nhập cao không phát triển hình thức này. Nhưng rõ ràng, tốc độ và số lượng của các hệ thống nhượng quyền có giá thành thấp phát triển rất nhanh tại các quốc gia đang phát triển hoặc có thu nhập thấp. Suy cho cùng, điều này cũng thật dễ hiểu vì khi thực hiện nhượng quyền các hệ thống nhượng quyền như vậy, họ biết khách hàng của họ là ai.
  13. 7 Mặc dù hệ thống của những nhà nhượng của các công ty trên thế giới phát triển rộng khắp trên thế giới nhưng các qui trình vận hành, hình ảnh, thương hiệu và đặc biệt là sản phẩm đầu vào luôn được kiểm soát. Không có sự khác nhau cơ bản nào từ cửa hàng KFC được bán tại Việt Nam so với Thái Lan hay Singapore từ sản phẩm đến biểu tượng ông già trước cửa hàng hay màu sắc. Điểm khác biệt có thể nhận thấy là qui mô các cửa hàng, chiều cao của ông già ở mỗi nơi là khác nhau do vị trí, diện tích các địa điểm mà các quán này hình thành Nhưng hầu như khách hàng không cảm nhận được sự khác biệt nào đáng kể từ những thay đổi này. Ngày nay, nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển, đang dành sự quan tâm đúng mực đến hình thức kinh doanh này và nhiều hiệp hội, tổ chức nhượng quyền đã được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt mới của hình thức kinh doanh nhượng quyền trên toàn thế giới. Chẳng hạn, Hiệp hội nhượng quyền Philipine (PEA) ra đời năm 1995, Hiệp hội nhượng quyền Trung Quốc (CCFA) được thành lập năm 1997, Hiệp hội nhượng quyền của Singapore (FLE) ra đời năm 1993 nhưng còn rất nhiều quốc gia khác vì một lý do nào đó chưa thành lập hiệp hội nhượng quyền hoặc chỉ định một cơ quan nào đó đảm trách Thống kê trên thế giới trung bình có khoảng 108 công ty là thành viên của Hiệp hội nhượng quyền của mỗi quốc gia. Qui mô của các Hiệp hội nhượng quyền cũng rất khác nhau giữa các khu vực. Cụ thể, Hiệp hội nhượng quyền Bulgaria chỉ có dưới năm thành viên trong khi hiệp hội nhượng quyền Canada (CFA) có 1.300 thành viên [22]. Có thể thấy rằng, dù vẫn còn tồn tại đâu đó những mặt chưa phù hợp, nhưng những đóng góp thiết thực của hệ thống nhượng quyền trên phạm vi toàn thế giới là rất đáng kể. Ngoài hiệu quả về mặt đầu tư, hệ thống này tạo ra hệ thống công ăn việc làm rộng khắp thế giới. Hệ thống kinh doanh này len lỏi đến khắp các vùng miền trên thế giới tạo ra những cơ hội cho rất nhiều mảng đời, rất nhiều công ty trên thế giới. Hơn nữa, thành công của hệ thống nhượng quyền không đến từ một người, một đơn vị độc lập mà là tập hợp của của cả một tổ chức, một tập thể. Một tập thể biết đoàn kết và biết chia sẻ thì tập thể ấy nhất định sẽ rất hùng mạnh, nếu một hệ
  14. 8 thống nhượng quyền có sự kết nối các nguồn lực tốt thì hệ thống ấy nhất định sẽ thành công phát triển. 1.2. Lý luận chung về hệ thống nhượng quyền thương mại Theo thông lệ quốc tế, nhượng quyền thương mại hay Franchise được coi là một hoạt động thương mại. Trong đó, bên nhượng quyền sẽ chuyển “sản phẩm nhượng quyền” hay được gọi là các “yếu tố chuyển giao” bao gồm: Mô hình kinh doanh, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, bí quyết kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, hệ thống các qui trình cho bên nhận quyền. Bên nhận quyền sau khi đồng ý ký hợp đồng nhượng quyền sẽ được phép khai thác kinh doanh bằng mô hình, thương hiệu và qui trình của nhà nhượng quyền trong một không gian địa lý nhất định và phải trả một khoản phí nhượng quyền cũng như tỷ lệ phần trăm doanh thu định kỳ (phí vận hành) cho bên nhượng quyền trong một thời gian nhất định. Trong suốt qúa trình thực hiện hợp đồng nhượng quyền này, nhà nhượng quyền gia tăng liên tục sự quan tâm của mình đối với hệ thống thông qua các chương trình đào tạo, xúc tiến bán hàng cũng như kiểm soát hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và phù hợp với yêu cầu của mình. Các yếu tố chuyển giao cơ bản được coi là “sống còn” cho sự khởi đầu của việc phát triển kinh doanh theo hình thức này có thể kể đến là nhà nhượng quyền cần có một thương hiệu mạnh để tạo được niềm tin cũng như sự ủng hộ của nhà nhận quyền và khách hàng nhằm đảm bảo cơ hội thành công cao nhất cho hệ thống. Thương hiệu mạnh cần được thể hiện tính khác biệt vượt trội của mình so với các thương hiệu của đối thủ cạnh tranh. Nó còn phải là sự lựa chọn đầu tiên trong tâm trí của người tiêu dùng khi có nhu cầu mua sắm cho loại hàng hóa hay dịch vụ này. Trong trường hợp như vậy, vấn đề cần được quan tâm ở đây là một thương hiệu mạnh không đồng nghĩa với việc thương hiệu đó được nhiều người biết đến mà là khách hàng có ưu tiên lựa chọn mua sản phẩm hay dịch vụ đó hay không mới thực sự quan trọng. Để nhượng quyền, nhà nhượng quyền cần có những mô hình mẫu thật sự được trải nghiệm và thành công trên cả hai phương diện về thương hiệu và hiệu quả đầu tư. Đây là điều kiện tiên quyết cho sự thành công cũng như nguyên nhân cốt lõi
  15. 9 cho sự thất bại của một hệ thống nhượng quyền thương mại. Thêm vào đó, nhà nhượng quyền cần sở hữu các bí quyết kinh doanh tối ưu, sản phẩm khác biệt, dịch vụ hoặc công nghệ vượt trội. Ngoài ra, nhà nhượng quyền cần có thêm hệ thống cẩm nang nhượng quyền, các qui trình, các điều kiện chuyển giao và các chính sách hỗ trợ cho người nhận quyền để phát triển hệ thống kinh doanh nhượng quyền của mình. Cuối cùng, thật là thiếu sót nếu cho rằng hệ thống nhượng quyền sẽ thành công mà không lưu ý đến các yếu tố quan hệ. Hay nói cụ thể hơn là hoạt động chuyển giao mô hình nhượng quyền không chấm dứt ngay trong thời điểm chuyển giao mà được thực hiện liên tục trong suốt qúa trình hợp đồng nhượng quyền được thực hiện. Tuy nhiên, không phải nhà kinh doanh nào, thậm chí là không phải nhà nhượng quyền nào cũng thông hiểu một cách đầy đủ điều này để rồi cho ra đời nhiều hệ thống kinh doanh với hình thức rất giống với nhượng quyền thương mại nhưng bản chất thì hoàn toàn khác xa với nó. Điều này là một trong những nguyên nhân sâu xa cho sự thất bại của rất nhiều hệ thống nhượng quyền tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Quan điểm về nhượng quyền có trách nhiệm bắt đầu bằng nền tảng cấu trúc mô hình kinh doanh. Theo Bob Gappa M2000, hệ thống nhượng quyền bao gồm ba yếu tố cấu thành quan trọng là nhãn hiệu, hệ thống điều hành và sự hỗ trợ của công ty nhượng quyền cho đại lý nhận quyền. Nhãn hiệu tạo ra nhu cầu, qua đó giúp đại lý nhận quyền có được những khách hàng đầu tiên. Nhãn hiệu bao gồm nhãn hiệu thương mại (trade mark), dấu hiệu, dịch vụ, kiểu dáng/đặc điểm thương mại (hình ảnh thương hiệu) và tất cả các yếu tố vô hình tạo nên sự tin tưởng của khách hàng, tài sản nhãn hiệu (brand quity). Về bản chất, hệ thống điều hành “đưa ra lời hứa”. Điều đó cho phép đại lý nhận quyền duy trì các mối quan hệ với khách hàng và xây dựng lòng trung thành. Sự hỗ trợ và đào tạo thường xuyên sẽ tạo động lực phát triển, cung cấp các công cụ và lời khuyên cho đại lý nhận quyền để mở rộng mạng lưới khách hàng và nâng cao thị phần. Một hệ thống nhượng quyền được xây dựng có trách nhiệm là hệ thống tạo ra giá trị cho các đại lý được nhượng quyền bằng
  16. 10 cách hướng dẫn họ tìm kiếm và giữ chân càng nhiều khách hàng càng tốt; khách hàng sử dụng càng nhiều, thường xuyên sản phẩm và dịch vụ càng tốt. Để hiểu rõ về hệ thống nhượng quyền thương mại chúng ta cần làm quen với các khái niệm có liên quan đến hệ thống nhượng quyền thương mại đã được nhiều quốc gia, nhiều tổ chức và doanh nghiệp trên khắp thế giới áp dụng. Nhà nhượng quyền (Franchisor): Là một cá nhân hay tổ chức sở hữu thương hiệu, sản phẩm hay dịch vụ hoặc bí quyết, có mô hình kinh doanh tối ưu và tiến hành hình thức kinh doanh bằng cách nhượng quyền cho một hoặc nhiều đối tác qua việc thực hiện hợp động nhượng quyền thương mại. Nhà nhận quyền (Franchisee): Là cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh được bên nhượng quyền thông qua hợp đồng nhượng quyền cho phép sử dụng thương hiệu, mô hình kinh doanh, hệ thống các qui trình để kinh doanh sản phẩm hoặc dịch vụ theo một chuẩn thống nhất được nhà nhượng quyền qui định trong cẩm nang nhượng quyền trong một khoảng thời gian, địa điểm và phạm vi nhất định. Phí nhượng quyền (Initial fee or Franchise fee): Là khoản phí không hoàn lại mà nhà nhận quyền phải trả cho nhà nhượng quyền để gia nhập hệ thống nhượng quyền cho việc kinh doanh ở một địa điểm hoặc khu vực xác định trong một khoảng thời gian nhất định được hai bên thống nhất trong hợp đồng nhượng quyền. Tùy vào chiến lược kinh doanh, ngành nghề kinh doanh và uy tín trên thương trường của nhà nhượng quyền mà mức phí này có giá trị khác nhau. Đôi khi mức phí này cũng thay đổi tùy theo vùng miền địa lý của từng hệ thống nhượng quyền thương mại. Phí hoạt động hay phí vận hành (Royalty fee): Là khoản phí mà nhà nhận quyền phải trả hàng tháng hoặc quí hoặc năm cho nhà nhượng quyền, được căn cứ trên doanh thu thu được tại địa điểm hoạt động của mình. Mức phí này có thể là tỷ lệ phần trăm doanh thu của tất cả sản phẩm được bán tại cửa hàng hoặc là một mức phí cố định mà nhà nhận quyền phải trả cho nhà nhượng quyền khi tham gia vào hệ thống. Cũng như trường hợp phí nhượng quyền, tùy vào chiến lược kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, vùng miền kinh doanh hay uy tín của nhà nhượng quyền mà mức phí này có giá trị khác nhau. Thông thường phí hoạt động này được
  17. 11 nhà nhượng quyền tái đầu tư lại hệ thống thông qua các chương trình xúc tiến bán hàng hoặc các chương trình đào tạo, khen thưởng cho hệ thống nhượng quyền của mình. Cẩm nang nhượng quyền (Franchise operation manuals): Là tài liệu do nhà nhượng quyền biên soạn, trong đó bao gồm toàn bộ các yếu tố chuyển giao của hệ thống, các định hướng, tôn chỉ hoạt động cũng như những chuẩn mực tạo tiền đề để các yếu tố quan hệ được hình thành và phát triển. Nhà nhận quyền sẽ hoạt động tuân theo cẩm nang nhượng quyền này. Có thể thấy kinh doanh theo hình thức này đòi hỏi nhà nhượng quyền cần xây dựng được đầy đủ các yếu tố chuyển giao vượt trội trong ngắn hạn, đồng thời xây dựng các yếu tố quan hệ trong dài hạn ngày càng bền chặt. Điều này là một công việc không hề dễ dàng đối với các nhà đầu tư mong muốn thu lợi nhuận ngay trong ngắn hạn. Thông thường, nếu không có một kế hoạch chi tiết và bài bản, nhà nhượng quyền thường hay lúng túng trong các trường hợp hệ thống phát triển quá nóng. Từ đó dẫn đến việc thiếu kiểm soát các qui định, qui trình của hệ thống nhượng quyền hoặc các cam kết từ đầu của nhà nhượng quyền không được thực hiện đầy đủ cho các bên tham gia. Kết cục là sự mất kiểm soát trở thành hệ thống, sự cam kết và niềm tin sụt giảm theo thời gian từ các nhà nhận quyền đối với hệ thống và ngay cả đối với nhà nhượng quyền. Khái niệm về nhượng quyền thương mại: Trên thế giới, tùy vào nền văn hóa, kinh tế hay chính trị mà quan niệm về nhượng quyền cũng khác nhau. Hiệp hội nhượng quyền thương mại quốc tế, hiệp hội lớn nhất của nước Mỹ và thế giới đã định nghĩa nhượng quyền thương mại như sau: “Nhượng quyền thương mại là mối quan hệ theo hợp đồng giữa bên giao và bên nhận quyền. Theo đó bên giao đề xuất hoặc phải duy trì sự quan tâm liên tục tới doanh nghiệp (cơ sở, cửa hàng ) của bên nhận trên các khía cạnh như bí quyết kinh doanh, đào tạo nhân viên và các chương trình xúc tiến bán hàng. Bên nhận hoạt động dưới nhãn hiệu hàng hóa, phương thức, phương pháp kinh doanh do bên giao sở hữu hoặc kiểm soát và bên nhận đang hoặc sẽ tiến hành đầu tư đáng kể vốn vào doanh nghiệp bằng các nguồn lực của mình”.
  18. 12 Liên minh Châu Âu định nghĩa nhượng quyền thương mại là một “tập hợp những quyền sở hữu công nghiệp và sở hữu trí tuệ liên quan tới nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biển hiệu cửa hàng, giải pháp hữu ích, kiểu dáng, bản quyền tác giả, bí quyết, hoặc sáng chế sẽ được khai thác để bán sản phẩm, hoặc cung cấp dịch vụ tới người sử dụng cuối cùng”. Luật sở hữu công nghiệp Mêhicô có hiệu lực từ tháng 6 năm 1991 qui định: “Nhượng quyền thương mại tồn tại khi một “li-xăng” cấp quyền sử dụng một thương hiệu nhất định, có sự chuyển giao kiến thức công nghệ hoặc hỗ trợ kỹ thuật để một người sản xuất, chế tạo hoặc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ đồng bộ với các phương pháp vận hành, các hoạt động thương mại hoặc hành chính đã được chủ thương hiệu thiết lập với chất lượng, danh tiếng, hình ảnh của sản phẩm hoặc dịch vụ đã tạo dựng được dưới thương hiệu đó”. Chương 54, Bộ luật dân sự Nga định nghĩa bản chất pháp lý của nhượng quyền thương mại như sau: “Theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, một bên (Bên có quyền) phải cấp cho bên kia (Bên sử dụng) với một khoản thù lao, theo một thời hạn, hay không thời hạn, quyền được sử dụng trong các hoạt động kinh doanh của bên sử dụng một tập hợp các quyền độc quyền của bên có quyền bao gồm quyền đối với dấu hiệu, chỉ dẫn thương mại, quyền đối với bí mật kinh doanh, và các quyền độc quyền theo hợp đồng đối với các đối tượng khác như nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ” Theo liên đoàn nhượng quyền thương mại Pháp, nhượng quyền thương mại là một phương thức hợp tác giữa một bên là nhà nhượng quyền và bên còn lại là một hay nhiều nhà nhận quyền để khai thác hàng hóa, dịch vụ hay công nghệ mà người nhận quyền sở hữu. Trong đó, bao gồm quyền sở hữu của hàng hóa hay dịch vụ, bí mật hay bí quyết kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ hay công nghệ. Trên cơ sở đối tượng nhượng quyền này, nhà nhượng quyền xây dựng thành một hệ thống nhượng quyền mà những người tham gia có trách nhiệm bảo tồn và phát triển hệ thống đó. Theo qui định về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam được qui định lần đầu tiên tại Luật Thương mại 2005 định nghĩa: “Nhượng quyền thương mại là
  19. 13 một hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận nhượng quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo hai điều kiện chính, được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền. Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành nhượng quyền kinh doanh”. Qua tìm hiểu một số định nghĩa của các quốc gia và các tổ chức nhượng quyền trên thế giới đầy đủ tính đa dạng và tầm quan trọng của hình thức kinh doanh này đối với mỗi quốc gia. Bản thân nhượng quyền thương mại không phải là một cơ sở kinh doanh mà là một cách thức kinh doanh. Đặc điểm của nhượng quyền thương mại là một quan hệ kinh doanh toàn diện và liên tục bao gồm không chỉ sản phẩm, dịch vụ, nhãn hiệu hàng hóa, khu vực địa lý mà là toàn bộ hệ thống và mô hình kinh doanh, trong đó bao gồm quy trình hoạt động, tài liệu hướng dẫn, quản lý kinh doanh, hình ảnh và các tiêu chuẩn, đào tạo kỹ thuật, vận hành quản lý, giám sát và tổ chức, quản lý chất lượng, trợ giúp và hỗ trợ ban đầu và liên tục, tiếp thị, các thỏa thuận mua sản phẩm, cơ sở hạ tầng, quản lý và công nghệ ở một góc độ nào đó, khi tham gia vào hệ thống nhượng quyền thương mại, cả nhà nhận quyền và nhà nhượng quyền đều hiểu rõ vai trò, yêu cầu và trách nhiệm của mình trong việc phát triển và bất cứ hoạt động nào của các bên tham gia nếu không tương thích với những yêu cầu của hệ thống nhượng quyền thương mại cũng sẽ làm cho hệ thống ấy có nguy cơ sụp đổ hay biến đổi sang một hình thức kinh doanh khác thậm chí là biến mất khỏi thị trường. Điều này thực sự là một thách thức mà cả nhà nhượng quyền và nhà nhận quyền thường xuyên phải đối mặt. Bản chất nhượng quyền thương mại là một phương thức kinh doanh liên quan đến việc cho phép sử dụng nhãn hiệu, chuyển giao bí quyết, công nghệ và sự đồng nhất của các đơn vị kinh doanh riêng biệt trong cùng hệ thống kinh doanh. Các hình thức nhượng quyền thương mại: Trên thế giới hiện nay nhượng quyền thương mại thường được phân chia thành các hình thức sau:
  20. 14 Căn cứ theo bản chất nhượng quyền thương mại được chia thành hai loại: Nhượng quyền kinh doanh sản phẩm – nhãn hiệu hay còn gọi là hình thức nhượng quyền phân phối và nhượng quyền mô hình hoạt động kinh doanh. Nhượng quyền phân phối là hình thức nhượng quyền thương mại mà trong đó, các nhà cung ứng, nhà sản xuất sẽ nhượng quyền bán sản phẩm của họ cho bên nhận quyền là các nhà phân phối, đại lý trong một khu vực và trong một thời gian nhất định. Trong mối quan hệ này, nhà phân phối yêu cầu nhà sản xuất phải cung ứng sản phẩm, nhãn hiệu và thương hiệu. Hình thức nhượng quyền này là một hình thức phân phối hàng hóa cơ bản từ nhà sản xuất đến những nhà phân phối, từ đó hàng hóa sẽ được bán lại cho khách hàng cuối cùng. Mô hình này được áp dụng rộng rãi trong ngành kinh doanh xe hơi, ô tô, nước giải khát đóng chai, kinh doanh xăng dầu Trong trường hợp này, điểm đặc biệt lưu ý là nhà nhận quyền chỉ kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ tại cửa hàng hay cơ sở của mình cho một nhà nhượng quyền mà không đồng thời kinh doanh sản phẩm của nhiều nhà nhượng quyền hay nhà sản xuất khác dưới thương hiệu và qui trình của nhà nhượng quyền mà mình đã ký hợp đồng. Do vậy, trường hợp nhà phân phối kinh doanh cùng một lúc kinh doanh hàng hóa của nhiều nhà sản xuất khác nhau sẽ không được gọi là hình thức nhượng quyền phân phối mà chỉ được gọi là hợp tác có điều kiện trong hợp đồng kinh doanh thông thường. Cụ thể là người bán hàng chỉ có nhiệm vụ trong việc trưng bày nhãn hiệu hàng hóa cũng như bảo vệ nhãn hiệu đó trong danh mục nhiều chủng loại hàng hóa khác của mình mà thôi. Hình thức nhượng quyền phân phối đôi khi còn bị nhầm lẫn với hình thức đại lý độc quyền hay nhà phân phối độc quyền. Mục đích của nhà phân phối hay đại lý độc quyền thường được qui định thông qua doanh số, thị phần và độc quyền sản phẩm mà không chú trọng nhiều đến qui trình hoạt động, quản lý, hệ thống nhận diện thương hiệu và cách thức mà nhà phân phối hay đại lý đó tiến hành. Do vậy, hình thức này cơ bản là rất khác biệt so với hình thức nhượng quyền phân phối. Tuy nhiên, ở rất nhiều các quốc gia đang phát triển và ngay cả ở Việt Nam, việc phân biệt các hình thức này nhiều khi cũng chưa thật sự rõ ràng. Bởi vậy mà các vấn đề
  Xem Thêm: Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty trên thế giới và khả năng phát triển vào Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hệ thống nhượng quyền thương mại của một số công ty trên thế giới và khả năng phát triển vào Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status