Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ------------------------------- ĐOÀN MẠNH THỊNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI – 2010
  2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ----------------------- ĐOÀN MẠNH THỊNH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ MÃ SỐ : 60.31.07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS. Nguyễn Đình Thọ HÀ NỘI – 2010
  3. LỜI CẢM ƠN Luận văn Thạc sỹ Kinh tế với đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” là sự thể hiện những kiến thức đã thu nhận được của tác giả trong 3 năm học tại Trường Đại học Ngoại Thương, dưới sự chỉ dẫn tận tình của các thầy cô trong Trường và đặc biệt là các thầy cô của Khoa Sau Đại học. Trước tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS,TS Nguyễn Đình Thọ đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tác giả có thể hoàn thành công việc nghiên cứu khoa học của mình. Lời cảm ơn tiếp theo xin được gửi tới cha mẹ, anh chị em trong gia đình, cũng như bạn bè và đồng nghiệp đã luôn động viên, giúp đỡ và sát cánh bên tác giả trong suốt thời gian viết luận văn. Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Ban Lãnh đạo Tổng công ty Thương mại Hà nội, nơi tác giả đang công tác, đã hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác giả hoàn thành luận văn. Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2010 Tác giả Đoàn Mạnh Thịnh
  4. MỤC LỤC Trang Lời nói đầu: .01 Chương I. Khái quát về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 1.1. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .04 1.1.1.Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .04 1.1.2.Vai trò của Cạnh tranh. . 07 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 09 1.2.1. Nguồn lực tài chính: . 10 1.2.2. Nguồn lực con người . 11 1.2.3. Thương hiệu và nhãn hiệu . .11 1.2.4. Tổ chức quản lý điều hành sản xuất của doanh nghiệp . .12 1.2.5. Hoạt động nghiên cứu thị trường và Marketing . 13 1.2.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ . 13 1.3. Môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp .14 1.3.1. Môi trường vĩ mô (PEST) 14 1.3.2. Mô hình năng lực cạnh tranh của Michael Forter về 5 lực lượng cạnh tranh 17 Chương 2. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Thương mại Hà nội. 2.1 Khái quát về tổng công ty thương mại Hà nội 22 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển . . 22 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ . . 23 2.1.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh . . 23 2.1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh 24 2.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà nội .27 2.2.1. Nguồn lực trong Tổng công ty . . .27 2.2.1.1. Nguồn nhân lực 27 2.2.1.2. Nguồn vốn và tiềm lực tài chính 29
  5. 2.2.1.3. Tổ chức quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh .37 2.2.1.4. Hoạt động nghiên cứu thị trường, Marketing của Hapro .39 2.2.1.5. Trình độ công nghệ 41 2.2.1.6. Cơ sở vật chất kỹ thuật . .42 2.2.2. Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của Hapro . 43 2.2.2.1. Thị trường xuất khẩu . 43 2.2.2.2. Mặt hàng xuất khẩu .49 2.2.2.3. Đối thủ cạnh tranh .56 2.3. Những khó khăn tồn tại trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Hapro. .65 2.3.1. Đánh giá chung .65 2.3.2. Những khó khăn tồn tại cần phải giải quyết trong thời gian tới .67 Chương 3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Thương mại Hà nội 3.1. Mục tiêu và phương hưóng phát triển của Tổng công ty thương mại Hà nội. . .70 3.1.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển của Hapro 70 3.1.2. Mục tiêu, phương hướng cụ thể phát triển của Hapro 70 3.2. Một số pháp giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà nội .75 3.2.1. Nhóm giải pháp về mặt tổ chức quản lý và đào tạo nguồn nhân lực . 76 3.2.2. Giải pháp về nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm xuất khẩu .78 3.2.3. Giải pháp về phát triển thị trường 82 3.3.4. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính 86 3.3.5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp .88 3.4. Một số kiến nghị. 89 3.4.1. Với Nhà nước. .89 3.4.2. Với các ban ngành liên quan . . 90
  6. 3.4.3. Với cơ quan chủ quản . 91 Kết luận . .92
  7. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ARTEXPORT Công ty CP XNK Thủ công mỹ nghệ Việt Nam BAROTEX Công ty CP XNK Mây tre Việt Nam CBCNV Cán bộ công nhân viên CNH Công nghiệp hóa CNTT Công nghệ thông tin CPKD Chi phí kinh doanh HAPRO Tổng Công ty Thương mại Hà Nội HĐH Hiện đại hóa INTIMEX Công ty CP XNK Intimex Việt Nam KHCN Khoa học công nghệ NLCT Năng lực cạnh tranh NSNN Ngân sách Nhà nước NS Nông sản TCMN Thủ công mỹ nghệ TOCONTAP Công ty XNK tạp phẩm Việt Nam TSCĐ Tài sản cố định VINAFOOD Tổng Công ty Lương thực Việt Nam VINATEA Tổng Công ty Chè Việt Nam XNK Xuất nhập khẩu ADB Asia Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á CRM Customer Relationships Management Hệ thống quản lý khách hàng ERP Enterprise Resource Planning Quản lý nguồn lực doanh nghiệp FAO Food and Agriculture Organization Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc HACCP Hazard Analysis and Critical Points Hệ thống quản lý các mối nguy trọng yếu OECD Organization For Economic Tổ chức hợp tác và phát Cooperation and Development triển kinh tế GMP Good Manufacturing Practice Tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất SCM Suply Chain Management Quản trị chuỗi các nhà cung cấp TQM Total Quality Management Quản lý chất lượng đồng bộ WB World Bank Ngân hàng Thế giới
  8. DANH MỤC BẢNG BIỂU BẢNG TIÊU ĐỀ TRANG 2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh của Hapro giai đoạn 2004-2009 24 2.7 Bảng cân đối kế toán các năm 2004- 2009 của Hapro 30 Phân tích khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 2.12 36 Phân tích khả năng thanh toán tức thời 2.13 37 2.14 Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng nông sản và Thủ công mỹ 44 nghệ các mặt hàng nông sản xuất khẩu của HAPRO Cơ cấu 2.19 49 2.20 Tình hình xuất khẩu gạo của Hapro giai đoạn 2004 - 2009 50 2.21 Tình hình xuất khẩu cà phê giai đoạn 2004 - 2009 51 2.22 Tình hình xuất khẩu Hồ tiêu giai đoạn 2004 - 2009 52 2.23 Tình hình xuất khẩu tinh bột sắn giai đoạn 2004 - 2009 53 2.24 Cơ cấu nhóm hàng TCMN xuất khẩu giai đoạn 2004 – 2009 54 Cơ cấu mặt hàng XK của Intimex VN giai đoạn 2006-2009 2.25 63 2.26 Cơ cấu mặt hàng XK của TOCONTAP giai đoạn 2007-2009 64
  9. DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ĐỒ THỊ TIÊU ĐỀ TRANG 1.1 Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michel Porter 17 2.1 Sơ đồ tổ chức của Hapro 23 2.3 Biểu đồ Tổng doanh thu từ năm 2004 - 2009 25 2.4 Biểu đồ kim ngạch XNK từ năm 2004 - 2009 26 2.5 Cơ cấu trình độ CBCNV Hapro 27 2.6 Cơ cấu độ tuổi CBCNV Hapro 28 2.8 Giá trị tài sản Hapro từ năm 2004 đến năm 2009 31 2.9 Cơ cấu tài sản của Hapro 32 2.10 Nguồn vốn Tổng công ty thương mại Hà nội qua các năm 34 2.11 Cơ cấu nguồn vốn Tổng công ty thương mại Hà nội 35 2.15 Xuất khẩu của Hapro sang Thị trường Nga 45 2.16 Xuất khẩu của Hapro sang Thị trường EU 46 2.17 Xuất khẩu của Hapro sang Thị trường Mỹ 47 2.18 Xuất khẩu của Hapro sang Thị trường Nhật bản 48 2.19 Đánh giá năng lực cạnh tranh của Hapro qua Ma trận SWOT 66
  10. 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Ý nghĩa chọn đề tài Ngày nay, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã giúp cho các quốc gia đưa hàng hoá của mình vượt ra khỏi biên giới địa lý của một nước để đi tới tận cùng ngõ ngách của thế giới. Nhưng cũng trong quá trình hội nhập, vấn đề cạnh tranh hàng hoá đã trở thành một đề tài nóng bỏng và mang tính cấp thiết đối với các quốc gia có chính sách kinh tế mở cửa. Trong bối cảnh toàn cầu hoá đó, các doanh nghiệp Việt nam đã thực hiện được tính năng động, linh hoạt thích ứng với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, một số các doanh nghiệp đã khẳng định được uy tín, chất lượng, hiệu quả và thương hiệu của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Hoàn toàn có cơ sở khẳng định rằng, các doanh nghiệp Việt nam đang và sẽ trở thành đội quân chủ lực trong sự phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, cũng trong bối cảnh toàn cầu hoá, nhất là khi Việt nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế, các doanh nghiệp Việt nam phải đối mặt với những thách thức to lớn như phải đối mặt với các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia có tiềm lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm và năng lực cạnh tranh cao và phải cạnh tranh quyết liệt trong điều kiện mới với những nguyên tắc nghiêm ngặt của định chế thương mại và luật pháp quốc tế Tổng công ty Thương mại Hà nội (HAPRO) là một trong những doanh nghiệp lớn của Thủ đô về sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu. Bên cạnh những thành tựu đạt được do kinh doanh xuất nhập khẩu mang lại, HAPRO cũng gặp phải không ít những khó khăn, hạn chế khi phải cạnh tranh với các công ty lớn trong nước và quốc tế về công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, quản lý hệ thống, đội ngũ quản lý, tính chất pháp lý cũng như là thương hiệu còn chưa đủ mạnh. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu dưới dạng thô nên lợi nhuận thu được lại nhỏ hơn nhiều so với tiềm năng và lợi thế của ngành. Ngoài ra, tình trạng phân tán, thiếu sự quản lý ở tầm vĩ mô trong bối cảnh các doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới, cổ phần hóa nên HAPRO nói riêng và các nhà xuất nhập khẩu Việt nam nói chung vấp phải không ít khó khăn về vốn, sự biến động giá cả và sự cạnh tranh mạnh mẽ với các công ty trong và ngoài nước.
  11. 2 Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu luận văn với đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. 2. Tình hình nghiên cứu: Thời gian qua, đã có một vài đề tài nghiên cứu của một số tác giả về giải pháp để thúc đẩy việc xuất khẩu một số ngành hàng của Tổng công ty thương mại Hà nội. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu về thực trạng năng lực cạnh tranh của Tổng công ty thương mại Hà nội. Đây là một đề tài đầu tiên nghiên cứu về năng lực canh tranh của Hapro. 3. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, trên cơ sở phân tích thực tiễn và xu hướng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt nam nói chung và Tổng công ty thương mại nói riêng, đề tài chỉ tập chung nghiên cứu, phân tích năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh của Hapro. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Trong đề tài này, tác giả sẽ nghiên cứu một số nội dung sau: - Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. - Vai trò cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. - Các tiêu chí cơ bản thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. - Thực trạng năng lực cạnh tranh của Hapro. - Đánh giá kết quả, hạn chế và nguyên nhân. - Định hướng và giải pháp. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn chỉ tập trung chủ yếu vào phân tích năng lực cạnh tranh của Hapro trong lĩnh vực xuất khẩu các mặt hàng chủ lực. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu tình hình kinh doanh xuất khẩu tại Tổng công ty Thương mại Hà nội (HAPRO) từ năm 2004 đến nay. 6. Phương pháp nghiên cứu
  12. 3 Phương pháp nghiên cứu được sử dụng: Thu thập số liệu, thông tin từ nguồn thông tin thứ cấp, phân tích tổng hợp các báo cáo của Tổng công ty kết hợp với tham khảo thông tin từ sách, báo, internet và phương pháp xử lý dữ liệu thu được thông qua việc đánh giá các chỉ tiêu, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, dự báo. Sử dụng các công cụ phân tích môi trường kinh doanh như: PEST: Để thấy được cơ hội cũng như thách thức đối với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp không bị động, phản ứng linh hoạt với sư thay đổi của môi trường, tận dụng cơ hội, hạn chế thách thức để có thể phát triển bền vững. Mô hình năm lực lượng của Michael Porter: Xác định mức độ cạnh tranh trong ngành. 7. Kết cấu luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, các Phụ lục và danh sách tài liệu tham khảo, nội dung chính của Luận văn được trình bày trong 03 Chương: Chương 1. Khái quát về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Chương 2. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Thương mại Hà nội. Chương 3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Thương mại Hà nội.
  13. 4 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp * Khái niệm cạnh tranh của doanh nghiệp. Khái niệm cạnh tranh ra đời khi nền kinh tế thị trường xuất hiện. Trong lịch sử phát triển của nền kinh tế thế giới đã có rất nhiều quan điểm khác nhau về cạnh tranh: Các nhà kinh tế học thuộc trường phái cổ điển cho rằng cạnh tranh là quá trình bao gồm các hành vi phản ứng. Quá trình này tạo ra trong mỗi thành viên trong thị trường một dư địa hoạt động nhất định và mang lại cho mỗi thành viên một phần xứng đáng so với khả năng của mình. Cạnh tranh theo hàm nghĩa kinh tế học là chỉ quá trình tranh đấu tiến hành không ngừng giữa các chủ thể kinh tế trong thị trường nhằm thực hiện lợi ích kinh tế và mục tiêu đã định của bản thân. Động lực nội tại của cạnh tranh là lợi ích kinh tế của tự thân chủ kinh tế, biểu hiện cụ thể trong quá trình cạnh tranh là giữ hoặc mở rộng mức chiếm hữu thị trường, gia tăng mức tiêu thụ, nâng cao lợi nhuận. Áp lực bên ngoài của cạnh tranh là đọ sức kịch liệt giữa các đối thủ cạnh tranh, kẻ bại tất sẽ bị đào thải. Từ điển kinh doanh của Anh (xuất bản năm 1992): Cạnh tranh được xem là sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình. Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam: Cạnh tranh là hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, bị chi phối bởi quan hệ cung - cầu, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất. Cạnh tranh buộc những người sản xuất và buôn bán phải cải tiến kĩ thuật, tổ chức quản lí để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hoá, thay đổi mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu của khách hàng; giữ tín nhiệm; cải tiến nghiệp vụ thương mại và dịch vụ, giảm giá thành, giữ ổn định hay giảm giá bán và tăng doanh lợi.
  14. 5 Theo Karl Marx, khi nghiên cứu sự hình thành lợi nhuận bình quân và sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá trị thị trường và giá cả sản xuất, Ông cũng đã đề cập cạnh tranh gắn với quan hệ cung cầu của hàng hoá. Karl Marx đã chia cạnh tranh thành cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành với nhau; cạnh tranh giữa các người bán với nhau khi mà cung lớn hơn cầu và cạnh tranh giữa những người mua với nhau khi mà cầu lớn hơn cung. [2] Như vậy qua các khái niệm đã nêu ở trên ta có thể hiểu một cách đầy đủ: Cạnh tranh là quá trình kinh tế mà trong đó các chủ thể kinh tế ganh đua nhau để chiếm lĩnh thị trường, giành lấy khách hàng và các điều kiện thuận lợi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Thực chất của cạnh tranh là sự tranh giành về lợi ích kinh tế giữa các chủ thể khi tham gia thị trường. *Khái niệm năng lực cạnh tranh (NLCT) của Doanh nghiệp Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế( OECD) thì năng lực cạnh tranh là khả năng của doanh nghiệp, ngành, quốc gia, khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện kinh tế quốc tế. Theo từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam: Năng lực cạnh tranh là khả năng của một mặt hàng, một đơn vị kinh doanh, hoặc một nước giành thắng lợi (kể cả giành lại một phần hay toàn bộ thị phần) trong cuộc cạnh tranh trên thị trường tiêu thụ. Một doanh nghiệp được coi là có năng lực cạnh tranh khi doanh nghiệp đó có thể đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thực lực và lợi thế mà doanh nghiệp có thể huy động để duy trì và cải thiện vị trí của nó đối với các doanh nghiệp khác trên thị trường một cách lâu dài và có ý chí nhằm thu được lợi ích ngày càng cao. Theo nhà quản trị chiến lược Micheal Poter: Năng lực cạnh tranh của công ty có thể hiểu là khả năng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ các sản phẩm cùng loại (hay sản phẩm thay thế) của công ty đó. Năng lực giành giật và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ cao thì doanh nghiệp đó có năng lực cạnh tranh cao. Micheal Porter không bó hẹp ở các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà ông mở rộng ra cả các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và các sản phẩm thay thế. [11]
  15. 6 Theo Humbert Lesca Năng lực cạnh tranh (NLCT) của DN là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp có thể tự duy trì lâu dài một cách có ý chí trên thị trường cạnh tranh và tiến triển bằng cách thực hiện một mức lợi nhuận ít nhất cũng đủ để trang trải cho việc thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp. Hoặc NLCT của doanh nghiệp còn được định nghĩa là khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm đáp ứng và chống lại các đối thủ cạnh tranh trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách lâu dài nhất. Những định nghĩa trên cho thấy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ khả năng, thực lực của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp được coi là có NLCT khi doanh nghiệp đó dám chấp nhận việc giành những điều kiện thuận tiện có lợi cho chính doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần phải có tiềm lực đủ mạnh để đảm bảo đứng vững trong cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên nhiều yếu tố như: giá trị sử dụng và chất lượng sản phẩm cao, điều kiện sản xuất ổn định do sản xuất dựa chủ yếu trên cơ sở kĩ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến, quy mô sản xuất lớn và nhờ đó giá thành và giá cả sản phẩm hạ. Các yếu tố xã hội như giữ được tín nhiệm (chữ tín) trên thị trường, việc tuyên truyền, hướng dẫn tiêu dùng, quảng cáo cũng có ảnh hưởng quan trọng hiện nay các nhà sản xuất còn sử dụng một số hình thức như bán hàng trả tiền dần (trả góp) để kích thích tiêu dùng, trên cơ sở đó tăng năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thì không chỉ đơn thuần đánh giá các yếu tố thuộc bản thân doanh nghiệp mà điều quan trọng là phải đánh giá, so sánh với các đối tác cạnh tranh hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường. Trên cơ sở các so sánh đó, muốn tạo nên năng lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập được lợi thế so sánh với đối tác của mình. Nhờ lợi thế này, doanh nghiệp có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối thủ cạnh tranh. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường kinh doanh và sự biến động khôn lường của nó, cùng một sự thay đổi của môi trường kinh doanh có thể là cơ hội phát triển cho doanh nghiệp này cũng có thể là nguy cơ phá sản các doanh nghiệp khác.
  16. 7 Doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động kinh doanh trong một phạm vi rộng lớn hơn các doanh nghiệp chỉ kinh doanh trong nước, chịu ảnh hưởng của rất nhiều quy định của các thị trường khác nhau. Nhờ có được khả năng vượt trội so với các doanh nghiệp khác trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nước ngoài hoặc cho khách hàng nước ngoài tại nước mình (xuất khẩu tại chỗ) mà doanh nghiệp xuấu khẩu dành được thị phần tiêu thụ ngày một lớn, tăng thu nguồn thu ngoại tệ. 1.1.2. Vai trò của cạnh tranh. Như chúng ta đã biết, cạnh tranh là một biểu hiện đặc trưng của nền kinh tế hàng hoá, đảm bảo tự do trong sản xuất kinh doanh và đa dạng hoá hình thức sở hữu, trong cạnh tranh nói chung và cạnh tranh trên thị trường quốc tế nói riêng, các doanh nghiệp luôn đưa ra các biện pháp tích cực và sáng tạo nhằm đứng vững trên thị trường và sau đó tăng khả năng cạnh tranh của mình. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải cố gắng tạo ra nhiều ưu thế cho sản phẩm của mình và từ đó có thể đạt được mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Khi sản xuất kinh doanh một hàng hoá nào đó, lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được, được xác định như sau: Pr = P.Q - C.Q Trong đó: + Pr: Lợi nhuận của doanh nghiệp + P: Giá bán hàng hoá. + Q: Lượng hàng hoá bán được + C: Chi phí một đơn vị hàng hoá. Như vậy để đạt được lợi nhuận tối đa doanh nghiệp có các cách như: tăng giá bán P, tăng lượng bán Q, giảm chi phí C và để làm được những việc này doanh nghiệp phải làm tăng vị thế của sản phẩm trên thị trường bằng cách áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ, các phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp . và tốn ít chi phí nhất. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải có những chiến lược Marketing thích hợp nhằm quảng bá sản phẩm, hàng hoá của mình tới khách hàng giúp họ có thể nắm bắt được sự có mặt của
  17. 8 những hàng hoá đó và những đặc tính, tính chất, giá trị và những dịch vụ kèm theo của chúng. Chỉ khi nền kinh tế có sự cạnh tranh thực sự thì các doanh nghiệp mới có sự đầu tư nhằm nâng cao sự cạnh tranh và nhờ đó sản phẩm hàng hoá ngày càng được đa dạng, phong phú và chất lượng được tốt hơn. Đó chính là tầm quan trọng của cạnh tranh đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Có cạnh tranh, hàng hoá sẽ có chất lượng ngày càng tốt hơn, mẫu mã ngày càng đẹp hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn và đáp ứng tốt hơn những yêu cầu của người tiêu dùng trong xã hội. Người tiêu dùng có thể thoải mái, dễ dàng trong việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp với túi tiền và sở thích của mình. Những lợi ích mà họ thu được từ hàng hoá ngày càng được nâng cao, thoả mãn ngày càng tốt hơn các nhu cầu của họ nhờ có các dịch vụ trước, trong và sau khi bán hàng, được quan tâm nhiều hơn. Đây là những lợi ích làm người tiêu dùng có được từ cạnh tranh. Bên cạnh đó, cạnh tranh còn đem lại những lợi ích không nhỏ cho nền kinh tế đất nước. Để tồn tại và phát triển trong cạnh tranh các doanh nghiệp đã không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất kinh doanh nhờ đó mà tình hình sản xuất của đất nước được phát triển, năng suất lao động được nâng cao. Đứng ở góc độ lợi ích xã hội, cạnh tranh là một hình thức mà Nhà nước sử dụng để chống độc quyền, tạo cơ hội để người tiêu dùng có thể lựa chọn được những sản phẩm có chất lượng tốt, giá rẻ. Cạnh tranh bao giờ cũng mang tính sống còn, gay gắt và nó còn gay gắt hơn khi cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Hiện nay thị trường quốc tế có nhiều doanh nghiệp của nhiều quốc gia khác nhau với những đặc điểm và lợi thế riêng đã tạo ra một sức ép cạnh tranh mạnh mẽ, không cho phép các doanh nghiệp hành động theo ý muốn của mình mà buộc doanh nghiệp phải quan tâm đến việc thúc đẩy khả năng cạnh tranh của mình theo hai xu hướng: Tăng chất lượng của sản phẩm và hạ chi phí sản xuất. Để đạt được điều này các doanh nghiệp phải biết khai thác triệt để lợi thế so sánh của đất nước mình để tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại, không ngừng đưa các tiến bộ khoa học công nghệ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản
  18. 9 phẩm. Những điều này sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho quốc gia, các nguồn lực sẽ được tận dụng triệt để cho sản xuất, trình độ khoa học kỹ thuật của đất nước sẽ không ngừng được cải thiện. Như vậy, có thể nói cạnh tranh là động lực phát triển cơ bản nhằm kết hợp một cách hợp lý giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội. Cạnh tranh tạo ra môi trường tốt cho doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh khối liệt này không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có lợi, có doanh nghiệp bị huỷ diệt do không có khả năng cạnh tranh, có doanh nghiệp sẽ thực sự phát triển nếu họ biết phát huy tốt những tiềm lực của mình. Nhưng cạnh tranh không phải là sự huỷ diệt mà là sự thay thế, thay thế các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, sử dụng lãng phí nguồn lực xã hội bằng doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Tóm lại: Cạnh tranh chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như của từng doanh nghiệp. 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi ngày càng cao hơn. Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp. Đây là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, không chỉ được tính bằng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp một cách riêng biệt mà cần đánh giá, so sánh với các đối tác cạnh tranh trong hoạt động trên cùng một lĩnh vực, cùng một thị trường. Sẽ là vô nghĩa nếu những điểm mạnh và điểm yếu bên trong doanh nghiệp được đánh giá không thông qua việc so sánh một cách tương ứng với các đối tác cạnh tranh. Trên cơ sở các so sánh đó, muốn tạo nên năng lực cạnh tranh, đòi hỏi doanh nghiệp phải tạo lập được lợi thế so sánh với đối tác của mình. Nhờ lợi thế này, doanh nghiệp có thể thoả mãn tốt hơn các đòi hỏi của khách hàng mục tiêu cũng như lôi kéo được khách hàng của đối tác cạnh tranh. Để đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ta phải đánh giá tổng thể tất cả các mặt sau:
  19. 10 1.2.1. Nguồn lực tài chính. Vốn là nguồn lực mà doanh nghiệp cần có trước tiên vì không có vốn không thể thành lập được doanh nghiệp và không thể tiến hành hoạt động được. Một doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh là doanh nghiệp có nguồn vốn dồi dào luôn đảm bảo huy động được vốn trong những trường hợp cần thiết, doanh nghiệp đó phải sử dụng đồng vốn có hiệu quả và hạch toán chi phí một cách rõ ràng. Như vậy doanh nghiệp cần đa dạng nguồn cung vốn bởi nếu thiếu vốn thì hạn chế rất lớn đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp như đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại, hạn chế đào tạo nâng cao trình độ cán bộ, công nhân, nghiên cứu thị trường Năng lực tài chính là yếu tố rất quan trọng để xem xét tiềm lực của doanh nghiệp mạnh, yếu như thế nào. Trong tiêu chí này có các nhóm chỉ tiêu chủ yếu: 1. Chỉ tiêu đánh giá cơ cấu nguồn vốn. Tỷ lệ nợ = Tổng nợ phải trả/ Tổng vốn(%) Tỷ lệ này càng thấp chứng tỏ doanh nghiệp càng ít phụ thuộc vào nguồn vay từ bên ngoài. Tỷ lệ này cần duy trì ở mức trung bình của ngành là hợp lý. 2. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán. - Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền mặt / Tổng nợ ngắn hạn Hệ số này cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng bao nhiêu tiền hiện có. Hệ số này càng cao càng tốt, tuy nhiên còn phải xem xét kỹ các khoản phải thu ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Doanh nghiệp hoạt động bình thường thì hệ số này thường bằng 1. - Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = Tổng tài sản lưu động/ Tổng nợ ngắn hạn Hệ số này cho biết một đồng nợ ngắn hạn được đảm bảo bằng bao nhiêu tài sản lưu động. Nếu hệ số này quá nhỏ doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Hệ số này quá cao tức doanh nghiệp đã đầu tư vào tài sản lưu động quá nhiều không mang lại hiệu quả lâu dài. Mức hợp lý là bằng 2. 3. Nhóm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả. - Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu = Lợi nhuận/ Doanh thu(%)
  20. 11 Chỉ số này cho biết trong một đồng hay 100 đồng doanh thu thì có bao nhiêu đồng lợi nhuận thu được. Chỉ số này càng cao càng tốt. - Tỷ suất lợi nhuận / vốn tự có = Lợi nhuận ròng/ Tổng vốn chủ sở hữu(%) Các tiêu chí trên tốt sẽ giúp doanh nghiệp có được năng lực cạnh tranh so với các đối thủ của mình. [8] 1.2.2. Nguồn lực con người. Trong kinh doanh, con người là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm thành công. Kenichi Ohmae đã đặt con người lên vị trí số một trên cả vồn và tài sản khi đánh giá sức mạnh của một doanh nghiệp. Nguồn lực con người là yếu tố quyết định ưu thế cạnh tranh đặc biệt là đối với các doanh nghiệp thương mại để cung ứng các dịch vụ cho khách hàng hiệu quả nhất. Nguồn lực về con người được thể hiện qua số lượng và chất lượng lao động của doanh nghiệp như trình độ học vấn, trình độ tay nghề, sức khỏe, văn hóa lao động Doanh nghiệp có được tiềm lực về con người như có được đội ngũ lao động trung thành, trình độ chuyên môn cao từ đó năng suất lao động cao, cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. 1.2.3. Thương hiệu, nhãn hiệu. Thương hiệu, nhãn hiệu được coi là sức mạnh vô hình của doanh nghiệp. Nhãn hiệu có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Nhãn hiệu của doanh nghiệp có thể trải qua các thứ bậc đó là: nhãn hiệu bị loại bỏ, nhãn hiệu không được chấp nhận, chấp nhận nhãn hiệu, nhãn hiệu ưa thích và nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu ở thứ bậc càng cao thì khả năng tiêu thụ sản phẩm càng cao, doanh nghiệp càng có lợi thế cạnh tranh cao hơn đối thủ. Một doanh nghiệp khi bắt đầu kinh doanh đã có nhãn hiệu sản phẩm của mình nhưng để có được thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp là việc làm lâu dài và liên tục không thể một sớm một chiều. Một thương hiệu được người tiêu dùng chấp nhận và yêu mếm là cả một thành công rực rỡ của doanh nghiệp. Đây là một lợi thế cạnh tranh lớn mà các đối thủ khác khó lòng có được. Một khách hàng đã quen dùng một loại thương hiệu nào đó thì rất khó làm cho họ rời bỏ nó. Thương hiệu
  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty thương mại Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status