Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển

  Luận văn thạc sỹ thương mại: Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ---------------------- NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT VẬN DỤNG MÔ HÌNH BANCASSURANCE VÀO THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN Chuyên ngành : Thương mại Mã số : 60.34.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THƯƠNG MẠI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRỊNH THỊ THU HƯƠNG Hà Nội - 2010
  2. LỜI CAM ĐOAN Học viên xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng học viên. Luận văn được hoàn thành bởi cá nhân dưới sự hướng dẫn của TS. Trịnh Thị Thu Hương và các thầy cô giáo trong trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Các tài liệu tham khảo, số liệu được trích dẫn, sử dụng và phân tích trong luận văn đều được nêu đầy đủ nguồn gốc cụ thể, rõ ràng. Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010 Học viên thực hiện Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  3. LỜI CẢM ƠN Đây không phải là một đề tài nghiên cứu mới mẻ nhưng nguồn thông tin về thực trạng vận dụng mô hình Bancassurance tại Việt Nam còn rời rạc, thời gian nghiên cứu và khả năng nghiên cứu còn hạn chế nên mặc dù đã rất nỗ lực, tác giả nhận thấy đề tài không thể tránh khỏi thiếu sót. Do vậy, tác giả xin chân thành cảm ơn và mong muốn sẽ nhận được những lời góp ý quý báu và thẳng thắn từ phía các thày cô, bạn bè và đồng nghiệp. Cuối cùng, cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo, Tiến sỹ Trịnh Thị Thu Hương - Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội về tất cả sự giúp đỡ và hướng dẫn rất tận tình của cô đã dành cho cá nhân em trong suốt quá trình nghiên cứu để có thể hoàn thành luận văn này. Em cũng xin phép được bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các thầy cô giáo - trong và ngoài trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội - đã truyền đạt và trang bị cho bản thân em có thêm những kiến thức chuyên sâu hơn về chuyên ngành Thương mại ở bậc sau đại học trong suốt hai năm học tập và nghiên cứu tại trường. Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của tất cả các thầy cô! Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010 Học viên thực hiện Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  4. MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BANCASSURANCE . 4 1.1. Khái quát chung về Bancassurance . 4 1.1.1. Khái niệm Bancassurance . 4 1.1.2. Các mô hình Bancassurance 5 1.1.3. Ưu nhược điểm của các mô hình Bancassurance . 11 1.1.4. Các sản phẩm Bancassurance . 15 1.1.5. Các kênh phân phối sản phẩm Bancassurance . 19 1.1.6. Lợi ích của từng mô hình Bancassurance đối với ngân hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng . 24 1.2. Khái quát thực tiễn vận dụng mô hình Bancassurance trên thế giới 27 1.2.1. Mô hình hoạt động của Bancassurance tại Mỹ và Châu Âu . 27 1.2.2. Mô hình hoạt động của Bancassurance tại châu Á . 28 CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MÔ HÌNH BANCASSURANCE TẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM 32 2.1. Thực trạng kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam . 32 2.2. Thực trạng vận dụng mô hình Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam . 35 2.2.1. Về mô hình Bancassurance 35 2.2.2. Về sản phẩm Bancassurance 49 2.3. Những thuận lợi và khó khăn khi vận dụng mô hình Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam 52
  5. 2.3.1. Thuận lợi . 52 2.3.2. Khó khăn . 54 2.3.3. Nguyên nhân 58 CHƯƠNG 3 - NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY VÀ VẬN DỤNG HIỆU QUẢ MÔ HÌNH BANCASSURANCE TẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM . 65 3.1. Xu hướng phát triển Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam . 65 3.2. Một số giải pháp, kiến nghị cụ thể 66 3.2.1. Về mô hình Bancassurance 66 3.2.2. Về sản phẩm Bancassurance 69 3.2.3. Về kênh phân phối sản phẩm Bancassurance . 70 3.2.4. Về nguồn lực cho hoạt động Bancassurance 73 3.2.5. Về hệ thống pháp luật 75 3.2.6. Về yếu tố văn hóa, nhận thức . 77 3.2.7. Về công nghệ, cơ sở hạ tầng 77 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
  6. DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 1.1: Một số ví dụ về bán chéo sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm của ngân hàng 5 Bảng 1.2: Mức độ liên kết trong các mô hình Bancassurance 11 Bảng 1.3: Các kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm chủ yếu hiện nay 19 Bảng 1.4: So sánh sự khác nhau giữa Đại lý chuyên nghiệp và Đại lý được trả lương . 20 Bảng 1.5: Những lợi ích cơ bản của Bancassurance 25 Bảng 2.1: Danh sách các công ty liên doanh ngân hàng – bảo hiểm thành lập theo mô hình liên doanh . 45 HÌNH VẼ Hình 1.1: Các mô hình Bancassurance 6 Hình 1.2: Liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm trong mô hình thỏa thuận phân phối 6 Hình 1.3: Quan hệ đại lý giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng 7 Hình 1.4: Quan hệ môi giới bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng . 7 Hình 1.5: Mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng . 8 Hình 1.6: Mô hình liên doanh . 9 Hình 1.7: Mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính . 10 Hình 1.8: Tính phức tạp của sản phẩm, khả năng sinh lợi, trình độ nghiệp vụ yêu cầu trong các kênh phân phối 23
  7. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài “Bancassurance là một thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ việc bán chéo các sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng. Đây là một kênh trong chiến lược phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp bảo hiểm (có thể là nhân thọ hoặc phi nhân thọ), liên kết với các ngân hàng thương mại để cung cấp có hiệu quả các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình” [9]. Bancassurance ra đời và phát triển đầu tiên tại Mỹ và các nước châu Âu, sau đó ngày càng phổ biến hơn ở các nước châu Á. Tại Việt Nam, Bancassurance đã manh nha từ những năm 1990, song có thể nói Bancassurance chỉ thực sự khởi động từ năm 2001. Từ đó đến nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi lớn trong hoạt động Bancassurance với sự ra đời của rất nhiều các liên kết ngân hàng - bảo hiểm như Bảo Việt và HSBC Việt Nam, Prudential với Vietcombank, Bảo Việt nhân thọ với Ngân hàng Nông nghiệp và Techcombank Việc vận dụng mô hình Bancassurance đã bước đầu giúp các doanh nghiệp bảo hiểm tăng doanh số nhờ phát triển thêm kênh phân phối sản phẩm hiện đại bên cạnh kênh truyền thống là đại lý bảo hiểm. Mặc dù vậy, sau gần 10 năm thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn chưa thực sự phát triển kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng một cách chính quy, chuyên nghiệp. Tại hội nghị quốc tế về Bancassurance vừa tổ chức hồi tháng 5/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh, các nhà hoạt động bảo hiểm, ngân hàng đều đồng thuận cho rằng Bancassurance ở Việt Nam mới còn đang trong quá trình thai nghén, hứa hẹn còn nhiều tiềm năng phát triển. Từ bối cảnh đó có thể thấy rằng việc tìm hiểu thực trạng và kiến nghị những giải pháp để phát triển và vận dụng hiệu quả mô hình Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam là điều cần thiết và có tính lý luận cũng như thực tiễn.
  8. 2 2. Tình hình nghiên cứu Cho đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về đề tài này như: “Giải pháp phát triển kênh phân phối bán bảo hiểm qua ngân hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam” (Vũ Thị Thu Trang (2009), Khóa luận chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội), “Ngân hàng-bảo hiểm xu hướng phát triển trên thị trường thế giới và ứng dụng tại Việt Nam” (Lưu Thị Mỹ Vân (2005), Khóa luận chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội) Các nghiên cứu này đã trình bày khá đầy đủ hệ thống lý thuyết về Bancassurance, ít nhiều nêu lên thực trạng liên kết ngân hàng – bảo hiểm tại Việt Nam và đưa ra các giải pháp phát triển liên kết này tại nước ta. Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tìm hiểu hoạt động Bancassurance trên thế giới, hoặc tìm hiểu Bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ .Đặc biệt, cũng có nghiên cứu phân tích về mô hình Bancassurance đó là “Mô hình liên kết ngân hàng-bảo hiểm trên thế giới và thực tiễn, triển vọng phát triển tại Việt Nam (Nguyễn Thị Phong Lan (2006), Khóa luận chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.), nhưng nghiên cứu này chủ yếu tìm hiểu các mô hình Bancassurance trên thế giới, chưa tìm hiểu sâu về các mô hình Bancassurance và thực trạng vận dụng các mô hình này tại thị trường bảo hiểm Việt Nam Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu trên cũng đã là tài liệu quan trọng để tác giả kế thừa nghiên cứu đề tài này. 3. Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm những mục đích sau: - Tìm hiểu thực trạng vận dụng mô hình bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam, tìm hiểu các mô hình Bancassurance, ưu nhược điểm của từng mô hình khi vận dụng tại thị trường bảo hiểm nước ta. - Tổng hợp, kiến nghị những giải pháp nhằm thúc đẩy và vận dụng hiệu quả mô hình Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam.
  9. 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu, đề tài đã thực hiện các nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về Bancassurance, trong đó chú trọng tìm hiểu lý thuyết về các mô hình Bancassurance. - Tìm hiểu thực trạng hoạt động Bancassurance và việc vận dụng mô hình Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. - Tìm hiểu và hệ thống hóa các giải pháp nhằm thúc đẩy và vận dụng hiệu quả mô hình Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các mô hình Bancassurance được vận dụng tại thị trường bảo hiểm Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Các mô hình Bancassurance được vận dụng tại thị trường bảo hiểm Việt Nam từ giữa những năm 1990 (từ khi Bancassurance xuất hiện tại Việt Nam) đến nay. 6. Phương pháp nghiên cứu Để đạt được mục đích và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu cơ bản như: phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, dựa trên cơ sở của phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục các tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận văn được cấu trúc thành 03 chương như sau: Chương 1: Khái quát chung về Bancassurance Chương 2: Thực trạng vận dụng mô hình Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam Chương 3: Những giải pháp nhằm thúc đẩy và vận dụng hiệu quả mô hình Bancassurance tại thị trường bảo hiểm Việt Nam
  10. 4 CHƯƠNG 1 - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BANCASSURANCE 1.1. Khái quát chung về Bancassurance 1.1.1. Khái niệm Bancassurance Bancassurance (banca + assurance) là một thuật ngữ tiếng Pháp dùng để chỉ việc bán sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho cùng một cơ sở khách hàng. Đây là một khái niệm dùng để gọi chung cho các hình thức hợp tác của các doanh nghiệp bảo hiểm và các ngân hàng, trong đó các ngân hàng có vai trò thực hiện việc phân phối các sản phẩm cho các doanh nghiệp bảo hiểm tuỳ thuộc theo mức độ thoả thuận hợp tác của hai bên và hưởng phí hoa hồng như các đại lý bán bảo hiểm [14]. Một cách tổng quát, Bancassurance có thể được hiểu một cách giản đơn nhất là việc các ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng của mình. Chẳng hạn, ngân hàng bán sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho những người vay tiền để mua ôtô. Sự tham gia của ngân hàng có thể ở nhiều cấp độ khác nhau tuỳ theo mô hình Bancassurance. Ở đây, cần phân biệt việc ngân hàng phân phối các sản phẩm bảo hiểm với việc các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp và phân phối các dịch vụ tài chính, ngân hàng (assurbanking). Bảng 1.1 dưới đây là các ví dụ đơn giản về sự phối hợp giữa hoạt động ngân hàng và các sản phẩm bảo hiểm tương ứng, có thể tạo cơ hội bán chéo giữa chúng.
  11. 5 Bảng 1.1: Một số ví dụ về bán chéo sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm của ngân hàng Sản phẩm Thẻ tín Quản lý Cho vay Cho vay Cho vay cá của ngân dụng dòng tiền thế chấp mua tài sản nhân hàng Các sản Sản phẩm Bảo hiểm Bảo hiểm phẩm bảo của công Bảo hiểm Bảo hiểm mất thẻ tín cho tài sản hiểm gắn ty bảo nhân thọ tài sản dụng thế chấp với cá hiểm nhân Bán chéo sản phẩm của các ngân hàng Nguồn: Tài liệu tham khảo số [7] Bên cạnh kênh phân phối truyền thống (các đại lý, môi giới bảo hiểm) và kênh phân phối trực tiếp (qua internet, điện thoại ), Bancassurance là một kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm mới. Khách hàng của Bancassurance có thể là những khách hàng cũ của doanh nghiệp bảo hiểm trước đây mua bảo hiểm qua các kênh truyền thống, có thể là những khách hàng đã có mối quan hệ với ngân hàng, cũng có thể là những khách hàng mới hoàn toàn. Bằng kênh phân phối Bancassurance, cơ sở khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm được mở rộng một cách tối đa, mang lại nhiều lợi ích cho cả phía ngân hàng, phía khách hàng và bản thân doanh nghiệp bảo hiểm. 1.1.2. Các mô hình Bancassurance Dựa trên mức độ quan hệ hợp tác giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm (từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp), việc liên kết bảo hiểm - ngân hàng được thực hiện theo các mô hình cơ bản là: mô hình thỏa thuận phân phối (còn gọi là mô hình hợp tác kinh doanh), mô hình chiến lược liên kết, mô hình liên doanh và mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính (còn gọi là mô hình độc quyền). Trong đó, thỏa thuận phân phối là mô hình phổ biến nhất.
  12. 6 Thấp Mức độ thích hợp Cao Thỏa thuận phân phối Liên doanh Sở hữu đơn nhất Đơn giản Phức tạp Sở hữu bởi Ngân hàng sở Công ty mẹ sở (Liên minh cả nhà hữu doanh hữu ngân hàng chiến lược) phân phối nghiệp bảo và doanh và nhà sản hiểm chuyên nghiệp bảo xuất ngành hiểm đa ngành Nguồn: Tài liệu tham khảo số [20] Hình 1.1: Các mô hình Bancassurance 1.1.2.1. Mô hình thỏa thuận phân phối Mô hình thoả thuận phân phối được phân chia làm hai cấp độ. Ở cấp độ đơn giản, việc ký thoả thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm được thực hiện giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm có mối quan hệ hoàn toàn độc lập với nhau, theo đó ngân hàng đóng vai trò là một kênh phân phối của doanh nghiệp bảo hiểm. Một ngân hàng có thể liên kết với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, và ngược lại, một doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thể liên kết với nhiều ngân hàng. Ngân hàng Bảo hiểm 1 Bảo hiểm 2 Bảo hiểm 3 Bảo hiểm Ngân hàng 1 Ngân hàng 2 Ngân hàng 3 Nguồn: Tài liệu tham khảo số [14] Hình 1.2: Liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm trong mô hình thỏa thuận phân phối
  13. 7 Trong kênh phân phối này, ngân hàng đóng vai trò như một đại lý, hoặc người môi giới của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong vai trò là một đại lý của doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng trực tiếp phân phối các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Các sản phẩm bảo hiểm có thể được bán riêng rẽ hoặc bán cùng các sản phẩm của ngân hàng. CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG KHÁCH HÀNG Nguồn: Tài liệu tham khảo số [14] Hình 1.3: Quan hệ đại lý giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng Trong vai trò là người môi giới cho doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng sẽ cho doanh nghiệp bảo hiểm mượn chỗ để bố trí nhân viên hoạt động thường trực tại ngân hàng. Doanh nghiệp bảo hiểm chia hoa hồng và tiền thưởng cho ngân hàng DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG Doanh nghiệp bảo hiểm bố trí nhân viên bảo hiểm tại ngân hàng KHÁCH HÀNG Nguồn: Tài liệu tham khảo số [14] Hình 1.4: Quan hệ môi giới bảo hiểm giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng
  14. 8 Ở cấp độ đơn giản, hai bên không cần hoặc chỉ chia sẻ một ít cơ sở dữ liệu khách hàng và không cần phải đầu tư nhiều về cơ sở vật chất cho quan hệ hợp tác này. Ở cấp độ phức tạp hơn, thỏa thuận hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm được thực hiện giữa ngân hàng và Doanh nghiệp bảo hiểm nắm giữ cổ phần của nhau. Mô hình thỏa thuận phân phối ở cấp độ này còn được gọi là mô hình chiến lược liên kết. Mô hình này gần tương tự như mô hình thỏa thuận phân phối. Tuy nhiên, điểm khác nhau là, ở mô hình này ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm nắm giữ cổ phần của nhau, ngân hàng sẽ phân phối sản phẩm bảo hiểm với tư cách là đồng minh chiến lược của doanh nghiệp bảo hiểm. Ngân hàng Bảo hiểm Nguồn: Tài liệu tham khảo số [14] Hình 1.5: Mối quan hệ đồng minh chiến lược giữa doanh nghiệp bảo hiểm và ngân hàng Vì nắm giữ cổ phần của nhau, nên ở hình thức này, hai bên có mức độ kết hợp cao hơn trong việc cung cấp sản phẩm và quản lý kênh phân phối, có thể có sự chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng và đòi hỏi phải đầu tư đúng mức vào công nghệ thông tin và nhân sự bán hàng. 1.1.2.2. Mô hình liên doanh Theo mô hình này, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm liên kết thành lập một pháp nhân thứ 3 để triển khai cung cấp sản phẩm bảo hiểm. Pháp nhân này chính là một doanh nghiệp bảo hiểm và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm.
  15. 9 Ngân hàng Liên doanh Bảo hiểm Nguồn: Tài liệu tham khảo số [14] Hình 1.6: Mô hình liên doanh Theo mô hình này, việc thiết kế sản phẩm và cung cấp sản phẩm hoàn toàn là do pháp nhân thứ 3 thực hiện. Sản phẩm do doanh nghiệp liên doanh này cung cấp sẽ phối hợp sản phẩm của cả hai bên. Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm tham gia góp vốn thành lập pháp nhân này sẽ được hưởng lợi nhuận từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm này. Như vậy, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm cùng sở hữu về sản phẩm và khách hàng, cùng chia sẻ cơ sở dữ liệu khách hàng. Cấp độ này đòi hỏi phải có sự cam kết mạnh mẽ và dài hạn từ hai phía về chiến lược phân phối sản phẩm, về cơ sở vật chất, cần phải có sự tin tưởng và trung thực tuyệt đối, lâu dài. 1.1.2.3. Mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính (mô hình độc quyền) Mô hình này bao gồm hai hình thức liên kết sau: - Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm cùng nằm trong một tập đoàn tài chính - Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm sở hữu lẫn nhau: Ngân hàng có thể sở hữu một phần hoặc toàn bộ một doanh nghiệp bảo hiểm thông qua việc mua toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp bảo hiểm hoặc thành lập một doanh nghiệp bảo hiểm mới của riêng mình, hoặc ngược lại, doanh nghiệp bảo hiểm
  16. 10 cũng có thể sở hữu một phần hoặc toàn bộ ngân hàng. Việc sở hữu lẫn nhau này sẽ là tiền đề để hình thành nên một tập đoàn dịch vụ tài chính ngân hàng trong tương lai. Tập đoàn Ngân hàng Khác Công ty Công ty chứng Công ty bảo hiểm khoán tài chính Nguồn: Tài liệu tham khảo số [14] Hình 1.7: Mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính Ở cấp độ này, các hoạt động và hệ thống phân phối được kết hợp hoàn toàn, có khả năng tác động mạnh tới các khách hàng hiện có và các dịch vụ khác, có khả năng tạo ra những sản phẩm liên kết mới. Quản lý theo tập đoàn sẽ thực hiện được cam kết hợp tác mạnh mẽ để tạo ra lợi nhuận chung cho cả tập đoàn. Mô hình này buộc các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm phải thỏa thuận việc lựa chọn kênh bán hàng, người sẽ sở hữu các thông tin về khách hàng, những sản phẩm nào sẽ được đưa ra và sẽ phân phối như thế nào, và ai sẽ là người quản lý các đơn bảo hiểm Các mô hình Bancassurance được thể hiện khái quát trong Bảng 1.2 dưới đây.
  17. 11 Bảng 1.2: Mức độ liên kết trong các mô hình Bancassurance Thỏa thuận Chiến lược Mô hình Liên doanh Tập đoàn tài chính phân phối liên kết Mức độ Hai bên ký Hai bên nắm Hai bên thành lập Hai bên Hai bên liên kết kết hợp đồng giữ cổ phần một pháp nhân sở sở hữu cùng ngân hàng thỏa thuận của nhau, là hữu chung là lẫn nằm – bảo hiểm phân phối đồng minh doanh nghiệp bảo nhau trong chiến lược hiểm mới một tập của nhau đoàn tài chính Mức độ Không cần Có sự chia sẻ Có sự cam kết Hợp tác, chia sẻ chia sẻ hoặc chỉ chia cơ sở dữ liệu mạnh mẽ và dài hoàn toàn về việc thông tin sẻ một ít cơ khách hàng hạn từ hai phía về kinh doanh và sở dữ liệu chiến lược phân mạng lưới phân khách hàng phối sản phẩm, về phối cơ sở vật chất; có sự tin tưởng và trung thực tuyệt đối, lâu dài Nguồn:Tài liệu tham khảo số [11] 1.1.3. Ưu nhược điểm của các mô hình Bancassurance Mỗi mô hình Bancassurance đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng, tùy thuộc vào mức độ liên kết, đặc điểm liên kết trong mô hình. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng mức độ liên kết càng sâu rộng thì điểm lợi là chi phí kinh doanh càng giảm, từ đó giúp việc kinh doanh trở nên hiệu quả hơn, tính phức tạp của việc liên kết sẽ được bù lại bằng các khoản lợi nhuận; Bancasssurance sẽ càng tận dụng được ưu thế về lượng cơ sở khách hàng trung thành của ngân hàng và khả năng bán hàng của mạng lưới chi nhánh ngân hàng rộng khắp. Ngược lại, mức độ liên kết càng sâu rộng thì các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ càng phải thỏa thuận chi tiết hơn về việc lựa chọn kênh
  18. 12 bán hàng, người sở hữu các thông tin về khách hàng, những sản phẩm sẽ được phân phối, cách thức phân phối, người quản lý các đơn bảo hiểm . Ưu điểm, nhược điểm của từng mô hình Bancassurance cụ thể như sau: Mô hình thỏa thuận phân phối: Ưu điểm: - Thỏa thuận phân phối là mô hình Bancassurance đơn giản nhất, sự liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm ở mức thấp nhất, nhờ đó, mô hình này rất phù hợp đối với các sản phẩm bảo hiểm đơn giản – các sản phẩm bảo hiểm phổ thông. - Việc kinh doanh có thể được bắt đầu một cách nhanh chóng, không cần sự đầu tư nhiều về vốn (chi phí thấp). - Khi hoạt động theo mô hình thỏa thuận phân phối, các ngân hàng sẽ không cần thiết phải liên kết với một doanh nghiệp bảo hiểm nào cố định. Họ có thể lựa chọn các doanh nghiệp bảo hiểm tốt nhất cho mình đối với từng loại sản phẩm cụ thể và trong một số trường hợp đó là các sản phẩm đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của người tiêu dùng. Sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc hình thành quan hệ liên kết ngân hàng - bảo hiểm sẽ cho phép các ngân hàng có được những sản phẩm cạnh tranh và/hoặc có được mức hoa hồng hợp lý. - Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm đang cố tìm kiếm sự đa dạng hóa các chiến lược phân phối của mình thì mô hình kinh doanh này cho phép họ có cơ hội gây dựng các sản phẩm có tính năng đặc biệt để thiết lập quan hệ phân phối với các ngân hàng. Nhược điểm: - Do mức độ liên kết giữa ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm chưa cao nên điểm hạn chế của mô hình này là khối lượng kinh doanh thấp. Trong mô
  19. 13 hình thỏa thuận phân phối, chi phí bán hàng có giảm so với mô hình kinh doanh truyền thống nhưng chi phí quản lý ở mức tương đương, thậm chí còn cao hơn một chút so với mô hình kinh doanh truyền thống. - Thiếu sự linh hoạt trong việc cho ra đời sản phẩm mới. Có sự khác biệt về văn hóa kinh doanh. Mô hình liên doanh: Ưu điểm: - Cùng một văn hóa doanh nghiệp - Tận dụng triệt để cơ sở dữ liệu khách hàng, kinh nghiệm cũng như hệ thống phân phối sẵn có của các bên liên doanh Nhược điểm: Cần có sự đầu tư lớn về nhân lực cũng như nguồn vốn. Mô hình tập đoàn dịch vụ tài chính (mô hình độc quyền): Ưu điểm: - Ở mô hình này, với mức độ liên kết cao nhất, Bancassurance sẽ có thể tiết kiệm chi phí tối đa, mang lại lợi nhuận cũng như hiệu quả kinh doanh cao. Cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm một cách đáng kể so với mô hình kinh doanh truyền thống. - Ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm cam kết hợp tác rất chặt chẽ về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cả hai sử dụng dịch vụ của nhau trên tinh thần hợp tác phát triển. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tận dụng được lượng cơ sở khách hàng của ngân hàng với mạng lưới rộng. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm còn sử dụng hệ thống ngân hàng để chi trả tiền bồi thường cho khách hàng. - Các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm được lợi do sử dụng uy tín, thương hiệu và nguồn lực của cả hai bên vào việc cung cấp các dịch vụ
  20. 14 bảo hiểm, tăng cường các dịch vụ ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng và doanh nghiệp bảo hiểm còn nhận được sự hậu thuẫn của tập đoàn (nếu thuộc cùng một tập đoàn), có chiến lược phát triển rõ ràng. Nhược điểm: - Đòi hỏi phải có vốn lớn, mạnh, trình độ quản lý cao, danh mục đầu tư rõ ràng, hợp lý. Các ngân hàng và các doanh nghiệp bảo hiểm cần phải quyết định đúng về kênh bán hàng, người sở hữu các thông tin về khách hàng, những sản phẩm sẽ được phân phối, cách thức phân phối . - Sẽ có tác động không tốt nếu một trong hai bên có vấn đề như về thương hiệu, uy tín, quản lý yếu kém của công ty mẹ sẽ là vấn đề với công ty con và ngược lại. Nếu trên thị trường xảy ra những biến động như: doanh nghiệp bảo hiểm làm ăn kém hiệu quả, gian dối, khách hàng không hài lòng . sẽ ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của khách hàng và sự tín nhiệm của khách hàng đối với thương hiệu của ngân hàng. Nếu như các doanh nghiệp bảo hiểm không có một kế hoạch hợp lý để tiếp xúc với khách hàng của ngân hàng hoặc đội ngũ nhân viên của các doanh nghiệp bảo hiểm không chuyên nghiệp, giao tiếp với khách hàng vụng về . sẽ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu, hiệu quả hoạt động của ngân hàng. - Trong mô hình này (đặc biệt là trường hợp ngân hàng thành lập Doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc), việc bán hàng sẽ phụ thuộc nhiều vào mục tiêu của ngân hàng mà không quan tâm nhiều tới việc phân tích các nhu cầu khách hàng. Cơ hội bán hàng cho các khách hàng cá nhân rộng lớn dễ bị bỏ lỡ do ngân hàng chỉ chú trọng tới khách hàng doanh nghiệp. Bởi vậy, mô hình này không thích hợp với việc bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hay sản phẩm bảo hiểm hưu trí.
  Xem Thêm: Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng mô hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam: thực trạng và giải pháp phát triển sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status