Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và bài học với Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và bài học với Việt Nam

  Luận văn thạc sỹ kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và bài học với Việt Nam

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI ĐOÀN THỊ MINH PHÚC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ BÀI HỌC VỚI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HÀ NỘI, 2010
  2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI -------------------------- ĐOÀN THỊ MINH PHÚC KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VÀ BÀI HỌC VỚI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH : KTTG VÀ QHKT QUỐC TẾ MÃ SỐ : 60.31.07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. BÙI THỊ LÝ HÀ NỘI, 2010
  3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức kinh điển, nghiên cứu tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sỹ Bùi Thị Lý Luận văn này chưa từng được công bố dưới bất cứ hình thức nào trước khi trình, bảo vệ và công nhận bởi “Hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế”. Một lần nữa, tôi khẳng định về sự trung thực của lời cam két trên. Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2010 Cao học viên ĐOÀN THỊ MINH PHÚC
  4. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hoá kinh doanh và bài học với Việt Nam MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH 1 I. KHÁI NIỆM VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH 1 1. Khái niệm về văn hoá 1 2. Khái niệm về văn hoá kinh doanh 1 II. ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HOÁ KINH DOANH 3 1. Những đặc trưng của văn hoá nói chung 3 2. Những đặc trưng riêng của văn hoá kinh doanh 4 III. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HOÁ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 5 1. Cấu trúc hữu hình cua doanh nghiệp ̉ 5 2. Những giá trị được chấp nhận 7 3. Những quan niệm chung 8 IV. TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HOÁ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 10 1. Tác động tích cực 10 2. Tác động tiêu cực 12 CHƯƠNG II: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VĂN HOÁ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Ở MỘT SỐ NƯỚC 14 I. KINH NGHIỆM CỦA MỸ 14 1. Sơ lược về văn hoá Mỹ 14 1.1. Văn hoá Mỹ là một nền văn hoá đa dạng 15 1.2. Văn hoá Mỹ mang nặng tính thực dụng 15 1.2. Văn hoá Mỹ đề cao cái tôi cá nhân 15 1.3. Một nền văn hoá năng động, lạc quan và đầy sức sống 16 2. Văn hoá kinh doanh Mỹ 16 2.1. Khát vọng làm giàu là đặc trưng cơ bản đầu tiên của VHKD Mỹ 16 2.2. VHKD Mỹ lấy hiệu quả công việc làm thước đo để đánh giá thành tích 16 2.3. VHKD Mỹ mang tính cạnh tranh cao 16 2.4. VHKD Mỹ coi trọng thời gian 18 2.5. VHKD Mỹ có tính năng động cao 18 2.6. VHKD Mỹ coi trọng luật pháp 19 2.7. VHKD Mỹ không câu nệ nghi thức 19 2.8. VHKD Mỹ có tính tiêu chuẩn hoá cao 20
  5. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hoá kinh doanh và bài học với Việt Nam 3. Một số mô hình thành công của Mỹ trong việc xây dựng VHKD 20 3.1. Men’s Wearhouse “Công việc tốt hơn nếu có tiếng cười” 20 3.2. Bản sắc của J & J “Ngay thẳng và trách nhiệm” 21 3.3. Citibank “Dịch vụ ngân hàng 24/24” 22 4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ việc nghiên cứu VHKD Mỹ 23 4.1. Bài học về tính coi trọng thời gian và hiệu quả công việc 23 4.2. Bài học về coi trọng pháp luật 23 II. KINH NGHIỆM CỦA TRUNG QUỐC 23 1. Sơ lược về văn hoá Trung quốc 24 1.1. Văn hoá Trung Quốc gắn bó mật thiết với ba tôn giáo chủ đạo là đạo Khổng, đạo Lão và đạo Phật 24 1.2. Văn hoá Trung Quốc rất tôn trọng gia đình, coi gia đình là nền móng của xã hội 24 1.3. Văn hoá Trung Quốc mang nặng tính tập thể, coi nhẹ cá nhân 25 1.4. Tư tưởng “trọng nam, khinh nữ” còn rất nặng 25 1.5. Người Trung Quốc tin vào định mệnh và may rủi 25 1.6. Người Trung Quốc có tầm nhìn xa 26 2. Văn hoá kinh doanh Trung Quốc 26 2.1. VHKD Trung Quốc đề cao tính cộng đồng 26 2.2. VHKD Trung Quốc coi trọng kinh doanh 26 2.3. VHKD Trung Quốc đề cao vai trò của quan hệ 27 2.4. VHKD Trung Quốc có tầm nhìn xa, đa mưu, túc trí 27 2.5. VHKD Trung Quốc có sự phân cấp quyền lực cao 27 2.6. VHKD Trung Quốc coi trọng thể diện 27 2.7. VHKD Trung Quốc coi trọng bối cảnh giao tiếp 28 2.8. VHKD Trung Quốc chú trọng việc chọn đối tác kinh doanh 28 3. Một số mô hình thành công của Trung Quốc trong việc xây dựng VHKD 29 3.1. Tập đoàn Lifan Trung Quốc “Công nhân tự khống chế” 29 3.2. Bí quyết thành công của Johnson Electric 29 4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ việc nghiên cứu VHKD Trung Quốc 30 4.1. Bài học về tính cộng đồng 30 4.2. Bài học về lựa chọn đối tác chiến lược 31 III. KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN 31 1. Sơ lược về văn hoá Nhật Bản 32 1.1. Văn hoá Nhật Bản đề cao tính cộng đồng 32 1.2. Đức tính tiết kiệm và làm việc chăm chỉ 33 1.3. Văn hoá hổ thẹn 34
  6. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hoá kinh doanh và bài học với Việt Nam 1.4. Lòng trung thành 35 1.5. Coi trọng học vấn 36 1.6. Óc thẩm mỹ cao 38 1.7. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại 38 2. Văn hoá kinh doanh Nhật Bản 39 2.1. Triết lý kinh doanh 39 2.2. Chọn giải pháp kinh tế tối ưu 39 2.3. Đối nhân xử thế khéo léo 39 2.4. Chế độ tăng lương và đề bạt theo thâm niên 40 2.5. Tổ chức sản xuất kinh doanh năng động và độc đáo 41 2.6. Công ty như một cộng đồng 41 2.7. VHKD Nhật Bản coi trọng hình thức và mẫu mã 42 2.8.VHKD Nhật Bản lấy con người làm trung tâm trong quản trị kinh doanh 42 2.9. Bí quyết thành công trong việc bắt chước công nghệ 44 3. Một số mô hình thành công của Nhật Bản trong việc xây dựng VHKD 47 3.1. Điển hình Konosuke Matsushita 47 3.2. Sony – luôn đổi mới để chiến thắng 48 3.3. Công ty Nhật “Nikang” đi lên từ chữ tín 50 3.4. “Hòm kiến nghị” của công ty xe hơi Nhật “Mazda” 51 4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam từ việc nghiên cứu VHKD Nhật Bản 53 4.1. Bài học về việc xây dựng triết lý kinh doanh đúng đắn, xác định mục tiêu, phương hướng và chiến lược 4.2. Bài học về chính sách hướng tới con người 54 4.3. Bài học về tinh thần nghiêm túc trong công việc 55 4.4. Bài học về trách nhiệm xã hội, hướng tới an sinh xã hội 56 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VIỆC XÂY DỰNG VĂN HOÁ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC 58 I. THỰC TRẠNG VĂN HOÁ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 58 1. Nhận thức về văn hoá kinh doanh tại Việt Nam 58 2. Đặc trưng văn hoá kinh doanh Việt Nam 58 2.1. Tính cẩn trọng cao 2.2. Tính trung dung 60 2.3. Tính minh bạch thấp 61 3. Văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 62 II. GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG KINH NGHIỆM CỦA CÁC NƯỚC VÀO VIỆC XÂY DỰNG VĂN HOÁ KINH DOANH CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 70
  7. Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hoá kinh doanh và bài học với Việt Nam 1. Nhóm giải pháp vĩ mô 70 1.1. Tạo lập môi trường lành mạnh cho VHKD Việt Nam 70 1.2. Nâng cao ý thức về VHKD 71 1.3. Có biện pháp quản lý để đảm bảo tính văn hoá trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam 72 1.4. Có biện pháp hỗ trợ xây dựng VHDN và tuyên truyền khen thưởng những doanh nghiệp tiêu biểu về văn hoá trong hoạt động kinh doanh 73 2. Nhóm giải pháp vi mô 73 2.1. Nâng cao giá trị thương hiệu 73 2.2. Cần tầm nhìn dài hạn 75 2.3. Xây dựng quan niệm lấy con người làm gốc 75 2.4. Xây dựng quan niệm hướng tới thị trường 76 2.5. Xây dựng quan niệm khách hàng là trên hết 76 2.6. Doanh nghiệp trong quá trình phát triển phải tăng cường ý thức đạo đức chung, quan tâm đến an sinh xã hội 76 2.7. Xây dựng tinh thần trách nhiệm xã hội 76 2.8. Xây dựng các tiêu chuẩn về văn hoá doanh nghiệp 77 2.9. Bản thân doanh nghiệp cần chú trọng giáo dục văn hoá cho doanh nghiệp 78 2.10. Doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư, nghiên cứu để xây dựng VHDN 78 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
  8. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ NGHĨA TIẾNG VIỆT I TIẾNG VIỆT 1 CNV Công nhân viên 2 CNTB Chủ nghĩ Tư bản 3 DN Doanh nghiệp 4 NXB Nhà xuất bản 5 VHKD Văn hoá kinh doanh II TIẾNG ANH 1 GDP Gross Domestic product Tổng sản phẩm quốc nội 2 J&J Johson and Johnson 3 MW Men’s Wearhouse United Nations educational, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 4 UNESCO Scientific and Cultural Organization Văn hoá Liên Hợp quốc 5 WTO Word Trade Organization Tổ chức thương mại thế giới
  9. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp có vai trò vô cùng to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trên thế giới. Việc khơi dậy và phát huy văn hoá kinh doanh sẽ giúp cho các doanh nghiệp khắc phục được những yếu điểm về nguồn vốn, công nghệ, nhân lực, thị trường, thông tin . nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Văn hoá kinh doanh có mạnh, có vững vàng mới đảm bảo tạo điều kiện cho việc xây dựng và phát triển kinh tế, củng cố vị thế của doanh nghiệp trong và ngoài nước trên cơ sở hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đó luôn là điều mà các quốc gia hướng tới trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá của mình. Ngày nay, văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp cần được coi là tài sản đặc biệt của doanh nghiệp, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hình thành năng lực chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy, khơi dậy và phát huy văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng nó trở thành một giá trị định hướng của văn hóa kinh doanh Việt Nam, là một vấn đề cấp thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được sự cần thiết của việc xây dựng văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp và xuất phát từ hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, đề tài:"Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp và bài học đối với Việt Nam" đã được chọn để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở hệ thống hoá và phân tích các kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tiến hành đánh giá thực trạng văn hoá kinh doanh ở Việt Nam hiện nay, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm khơi dậy cũng như phát triển hơn nữa văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp, tạo đà cho
  10. sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp nói riêng cũng như của nền kinh tế nói chung trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ của đề tài là hệ thống hoá những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp nói chung; tổng kết được kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng và phát huy văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp thành công của một số nước trên thế giới làm bài học cho việc xây dựng văn hoá kinh doanh ở Việt Nam. 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là việc xây dựng văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp về ý chí, bản lĩnh và phương thức kinh doanh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Văn hoá kinh doanh và triết lý kinh doanh là hai nhân tố tạo nên những nét phong cách khác biệt giữa các doanh nhân cũng như các doanh nghiệp. Kinh nghiệm quốc tế mà đề tài nghiên cứu ở đây tập trung vào ba nước: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản. 6. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo. Đồng thời, đề tài còn sự dụng thêm rất nhiều phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá . 7. Kết cấu của luận văn: Ngoài các phần: Lời mở đầu, Mục lục, Phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo thì đề tài được trình bày trong 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung về văn hoá kinh doanh. Chương II: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp ở một số nước. Chương III: Một số giải phpá về việc xây dựng văn hoá kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước
  11. 1 CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH I. KHÁI NIỆM VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH 1. Khái niệm về văn hoá Theo từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam, định nghĩa “Văn hoá là toàn bộ những hoạt động sáng tạo và những giá trị của nhân dân một nước, một dân tộc về mặt sản xuất vật chất và tinh thần trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước” [24]. Văn hoá được hiểu theo rất nhiều cách khác nhau. Ở mức chung nhất, có thể phân biệt 2 cách hiểu: Văn hoá theo nghĩa hẹp và văn hoá theo nghĩa rộng. Xét về phạm vi thì văn hoá theo nghĩa hẹp thường đồng nhất với Văn hoá tinh hoa. Văn hoá tinh hoa là một kiểu văn hoá chứa những giá trị đáp ứng các nhu cầu bậc cao của con người. Theo nghĩa này, văn hoá thường được đồng nhất với các loại hình nghệ thuật, văn chương. Xét về hoạt động thì văn hoá theo nghĩa hẹp thường được đồng nhất với văn hoá ứng xử. Theo hướng này, văn hoá thường được hiểu là cách sống, cách nghĩ và cách ứng xử với người xung quanh. Trong khoa học nghiên cứu về văn hoá, Văn hoá được hiểu theo nghĩa rộng. Theo nghĩa này, định nghĩa văn hoá cũng có rất nhiều. Chẳng hạn, định nghĩa đầu tiên về văn hoá của nhà nhân chủng học E.B Tylor đưa ra vào năm 1871 thì “Văn hoá là một tổng thể phức tạp bao gồm các kiế thức, tín ngưỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật lệ, phong tục và tất cả những khả năng, thói quan mà con người đạt được với tư cách là thành viên của một xã hội”. Theo TS. Federico Mayor, Tổng giám đốc UNESCO, thì xem “Văn hoá bao gồm tất cả những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc khác, từ những sản phẩm tinh vi hiện đại nhất cho đến tín ngưỡng, phong tục, tập quán, lối sống và lao động”. Với mục đích nghiên cứu và trong khuôn khổ của đề tài, chúng ta thống nhất dùng một định nghĩa văn hoá, đó là định nghĩa của Czinkota, theo đó “Văn hoá là một hệ thống những cách cư xử đặc trưng cho các thành viên của bất kỳ một xã hội nào. Hệ thống này bao gồm mọi vấn đề, từ cách nghĩ, nói, làm, thói quen, ngôn ngữ, sản phẩm vật chất và những tình cảm - quan điểm chung của các thành viên đó”.[6].
  12. 2 2. Khái niệm về văn hoá kinh doanh Trước đây khi bàn về vấn đề này, người ta chỉ nói đến cụm từ “kinh doanh có văn hóa” hay “văn hóa trong kinh doanh”. Sự ra đời của thuật ngữ “văn hoá kinh doanh” đã cho thấy sự thay đổi sâu sắc về các yếu tố văn hóa trong mọi mặt hoạt động của một doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung. Có thể dự báo rằng, văn hoá kinh doanh sẽ là một nguồn lực, một tài sản lớn của doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có nhiều tranh luận về vấn đề nên hiểu thế nào là văn hoá kinh doanh. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới đang tồn tại nhiều cách hiểu khá nhau về khái niệm này. Một khái niệm khá ngắn gọn và đầy đủ về văn hoá kinh doanh được các tổ chức trên thế giới cũng như các doanh nghiệp công nhận là quan điểm của Viện kinh doanh Nhật Bản - Hoa Kỳ “Văn hoá kinh doanh có thể được định nghĩa như ảnh hưởng của những mô hình văn hóa của một xã hội đến những thiết chế và thông lệ kinh doanh của xã hội đó”. Khái niệm này coi văn hoá kinh doanh là một phạm trù khá rộng, bao trùm lên mọi khía cạnh trong đời sống kinh doanh. Trong cuốn “Văn hóa và triết lý kinh doanh”, TS. Đỗ Minh Cương, Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề, đã định nghĩa “Văn hoá kinh doanh là việc sử dụng các nhân tố văn hóa vào trong hoạt động kinh doanh của chủ thể, là cái văn hóa mà các chủ thể kinh doanh tạo ra trong quá trình kinh doanh hình thành nên những kiểu kinh doanh ổn định và đặc thù của nó”[2]. Trong định nghĩa này, TS Đỗ Minh Cương chưa chỉ rõ chủ thể của kinh doanh là một quốc gia hay một doanh nghiệp. Điều đó có thể dẫn đến việc nhầm lẫn giữa văn hoá kinh doanh đặc thù của một quốc gia và văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp. TS Nguyễn Hoàng Ánh, Phó khoa Sau đại học - Đại học Ngoại thương Hà Nội, trong luận án kinh tế “Vai trò của văn hóa trong kinh doanh quốc tế và vấn đề xây dựng văn hoá kinh doanh ở Việt Nam” đã đưa ra một khái niệm tương đối bao quát và rõ rang “Văn hoá kinh doanh là sự thể hiện phong cách kinh doanh của một dân tộc. Nó bao gồm các nhân tố rút ra từ văn hóa dân tộc, được các thành viên trong xã hội vận dụng vào hoạt động kinh doanh của mình và cả những giá trị, triết lý mà các thành viên này tạo ra trong quá trình kinh doanh”. Hiện nay, hai thuật ngữ “Văn hoá kinh doanh” và “Văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp (hay văn hoá doanh nghiệp” không ít người vẫn còn nhầm lẫn và
  13. 3 thường đồng hóa hai khái niệm này với nhau. Nhưng thực chất, hai khái niệm này dù cũng có những điểm tương đồng nhưng lại khác nhau về cấp độ. Và vấn đề này cũng có rất nhiều quan điểm khác nhau. Quan điểm được hầu hết các nhà nghiên cứu cũng như xã hội thừa nhận đó là: do văn hoá kinh doanh là hoạt động có liên quan đến mọi thành viên trong xã hội do đó văn hoá kinh doanh là một phạm trù ở tầm cỡ quốc gia, còn văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp (văn hoá doanh nghiệp) thực chất là VHKD của từng doanh nghiệp, chính vì thế VHDN chỉ là một phần trong VHKD. VHKD chính là nền tảng tinh thần, là linh hồn trong hoạt động kinh doanh của một quốc gia, nó được hình thành ngay từ khi xuất hiện các hoạt động kinh doanh trong đời sống xã hội của dân tộc đó và nó thể hiện phong cách kinh doanh của một dân tộc, ví dụ: giới doanh nhân Trung Quốc được cả thế giới biết đến với tính cộng đồng cao, còn người Nhật Bản được vị nể và đánh giá cao bởi chữ tín. Một quan điểm thứ hai tuy có vẻ hạn chế hơn nhưng lại được các nhà nghiên cứu về quản trị kinh doanh chấp nhận, theo quan điểm này thì chủ thể của VHKD chính là các doanh nghiệp, do đó, VHKD cũng chính là VHDN. Mặc dù trong hoạt động kịnh doanh không chỉ có các doanh nghiệp mà còn có các nhân tố khác góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh doanh như: Nhà nước, các cơ quan liên quan, các tầng lớp xã hội với tư cách là người tiêu dung và nếu không có các nhân tố này thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khó có thể thành công được; thế nhưng xét cho cùng thì doanh nghiệp vẫn là chủ thể chính, mang tính quyết định đến mọi hoạt động kinh doanh. Và, với mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài này, chúng ta chấp nhận theo cách hiểu thứ hai: coi văn hóa kinh doanh cũng chính là văn hóa doanh nghiệp, chủ thể của hoạt động kinh doanh chính là các doanh nghiệp. II. ĐẶC TRƯNG CỦA VĂN HOÁ KINH DOANH Dù có nhiều cách hiểu khác nhau về VHKD nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều thống nhất coi VHKD là một bộ phận trong nền văn hóa dân tộc, một tiểu văn hóa trong nền văn hóa chung của một quốc gia. Chính vì vậy, VHKD cũng mang những đặc trưng chung với văn hóa và có một số nét đặc trưng riêng biệt 1. Những đặc trưng của văn hoá nói chung - VHKD mang tính tập quán: nó miêu tả những hành vi được chấp nhận hay không trong kinh doanh tại một quốc gia nào đó. Ví dụ: Người Mỹ thì thích đi
  14. 4 thẳng vào vấn đề kinh doanh trong khi người Nhật Bản thì tốt nhất là tránh đi thẳng vào vấn đề kinh doanh ngay những phút đầu tiên của cuộc đàm thoại cho đến khi phía Nhật Bản nói “thực chất của vấn đề là ” - VHKD có tính cộng đồng: VHKD không thể tự nó tồn tại mà phải dựa vào sự tạo dựng, tác động qua lại và củng cố của các thành viên trong xã hội, ở đây là của các doanh nhân, để trở thành tập quán. - VHKD mang tính dân tộc: xã hội, mà điển hình là dân tộc nào cũng có những tập quán kinh doanh của mình, mà với các thành viên của dân tộc khác là rất khó hiểu, ví dụ như tập quán chọn ngày giờ tốt của người Trung Quốc - VHKD có thể học hỏi được: cũng như văn hóa, VHKD có thể học hỏi được. Trong thời đại của hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, việc các nền văn hóa có sự giao thoa, học hỏi lẫn nhau ngày càng phổ biến. Người Mỹ đã học hỏi nhiều đức tính kiên nhẫn, phong cách quản lý của Nhật Bản. Ngược lại, người Nhật Bản cũng tiếp thu được những kinh nghiệm, kiến thức về khoa học kỹ thuật của người Mỹ. Chính quá trình học hỏi lẫn nhau này làm phong phú và giúp hoàn thiện VHKD của từng quốc gia. - VHKD mang tính chủ quan: người dân thuộc các nền văn hóa khác nhau có suy nghĩ khác nhau về cùng một sự vật. Có sự vật được chấp nhận ở nền văn hóa này, nhưng không được chấp nhận ở nền văn hóa khác. Với VHKD cũng vậy, việc sửa đổi hợp đồng sau khi đã ký được coi là hoàn toàn bình thường ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, nhưng lại bị coi là không thể chấp nhận được ở Anh và Mỹ. - VHKD mang tính khách quan: VHKD là một hiện tượng khách quan, tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của con người. Ngay khi hình thành hoạt động kinh doanh, xuất hiện tầng lớp doanh nhân là đã hình thành nên VHKD, tức là “một hệ thống những cách cư xử đặc trưng “ cho những thành viên của tầng lớp này để đối phó với môi trường xung quanh. Vì vậy, khi tiếp xúc với một nền VHKD mới, chung ta chỉ có cách học hỏi để ứng xử cho phù hợp chứ không thể một sớm một chiều thay đổi nó. - VHKD mang tính lịch sử: Do VHKD là được hình thành trong lịch sử phát triển của xã hội và kinh doanh nên nó khá bền vững và khó thay đổi. Việt Nam vốn là một quốc gia có nền văn hóa tiểu nông nên người dân có đầu óc tư hữu rất cao.
  15. 5 Trong thời kỳ bao cấp, Nhà nước đã cố gắng xây dựng mô hình hợp tác xã nông nghiệp nhưng vẫn không thành công, vì tập quán lâu đời của người dân là chỉ cố gắng khi được nắm quyền về ruộng đất. - VHKD mang tính kế thừa: VHKD có sự tích tụ từ hàng trăm năm qua nhiều thế hệ. Từ xa xưa, người Việt Nam có quan điểm “trọng nông, ức thương”, nhưng kể từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, do bối cảnh kinh tế xã hội thay đổi, người dân nhận rõ tầm quan trọng của hoạt động thương mại, số người tham gia kinh doanh ngày càng nhiều lên, tâm lý này cũng giảm hẳn. - VHKD mang tính tiến hóa: văn hóa chính là cách ứng phó của con người để tồn tại trong một môi trường tự nhiên và xã hội nhất định. Chính vì vậy, văn hóa sẽ không tĩnh tại mà thay đổi khi môi trường bên ngoài thay đổi. Điều này cũng đúng với VHKD. Hơn nữa, VHKD luôn phải cọ xát trực tiếp với các nền văn hóa khác nên có phần còn năng động hơn văn hóa dân tộc. 2. Những đặc trưng riêng của văn hoá kinh doanh - VHKD xuất hiện cùng với sự xuất hiện của hàng hóa và thị trường Văn hóa ra đời ngay từ thuở bình minh của xã hội loài người, còn VHKD xuất hiện muộn hơn nhiều. Nó chỉ ra đời khi nền sản xuất hàng hóa đã phát triển đến mức đủ để hình thành hoạt động kinh doanh ổn định trong xã hội. Khi kinh doanh chính thức trở thành một nghề, trong xã hội sẽ ra đời một tầg lớp mới, đó là các doanh nhân. Từ đó, VHKD sẽ hình thành một hệ thống những cách cư xử đặc trưng cho các thành viên của một xã hội. Do vậy, ở bất kỳ một xã hội nào, khi có hoạt động kinh doanh thì đều có VHKD, dù các thành viên của xã hội ấy có ý thức được hay không. Cho nên, VHKD thực ra đã có từ lâu đời, chỉ có điều gần đây mới trở thành vấn đề được xã hội quan tâm. - VHKD của một quốc gia phải phù hợp với trình độ kinh doanh của quốc gia đó VHKD thể hiện những phong cách, thói quen của các nhà kinh doanh, vì vậy nó cũng phải phù hợp với trình độ kinh doanh tại quốc gia đó. Quan điểm, thái độ, phong cách làm việc của doanh nhân Việt Nam thời kỳ tự cung tự cấp chắc chắn sẽ khác biệt với phong cách của các nhà kinh doanh thời kỳ kinh tế thị trường. Chúng ta không thể phê phán nền văn hoá của một quốc gia khác là tốt hay là xấu, cũng như không thể nhận xét VHKD nước này là hay hoặc dở, vấn đề là nó phù hợp với
  16. 6 trình độ phát triển của quốc gia đó. Cần học cách chấp nhận và học hỏi VHKD của các nước, để có thể hội nhập và phát triển trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay. III. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VĂN HOÁ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Có nhiều cách để phân VHDN thành các yếu tố khác nhau như vật thể, phi vật thể, giá trị Tuy nhiên, theo quan điểm của Edgar H.Schein, giáo sư về quản trị tại Học viện Công nghệ Massachuset (MIT) thì VHKD của doanh nghiệp bao gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng là cấu trúc hữu hình của doanh nghiệp, những giá trị được chấp nhận và những quan niệm chung. 1. Cấu trúc hữu hình cua doanh nghi ệp ̉ Lớp này bao gồm những cái dễ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được khi tiếp xúc với doanh nghiệp, đây là những biêu hiện bên ngoài cua h ệ thống văn hoá kinh ̉ ̉ doanh của doanh nghiệp. Nhưng yếu tố này được phân thành các phần như: cơ sở ́ vật chất (trụ sở, nhà máy), công nghệ, sản phẩm, ngôn ngữ (bao gồm cả ngôn ngữ có lời và ngôn ngữ không lời), phong cách của doanh nhân thể hiện qua cách ăn mặc, giao tiếp. Lớp văn hoá này thường ra đời sau cùng, để phản ánh cách ứng xử với những đổi thay mới nhất trong môi trường kinh doanh. Đặc trưng cơ bản của lớp văn hoá này là rất dễ nhận thấy nhưng lại rất khó giải đoán được ý nghĩa đích thực của nó. Ví dụ như người Nhật và người Việt Nam đều lịch sự với khách nước ngoài, nhưng với người Việt thì thái độ đó bắt nguồn từ lòng hiếu khách, còn người Nhật thì bắt nguồn từ lòng tự tôn về văn hoá riêng của mình, muốn chứng tỏ sự hơn hẳn đối với người nước ngoài. Chính vì vậy, khi không vừa lòng, người Việt có thể biểu lộ ra mặt, nhưng người Nhật thì không thay đổi thái độ mà ngấm ngầm phản đối trong lòng. Đây chính là điều mà thương nhân nước ngoài, nhất là người phương Tây e ngại khi làm việc với người Nhật vì họ không làm sao biết được thực sự người Nhật nghĩ gì. Tuy vậy, những giá trị này có thể tạo cho người tiếp xúc những nhận xét đánh giá ban đầu cũng như người ta thường nói: “trông mặt bắt hình dong” là vậy. Những cấu trúc hũu hình này bao gồm: *Kiến trúc của Doanh nghiệp bao gồm các yếu tố như mặt bằng, cổng, cây cối, quầy, bàn ghế, lối đi, nhà xưởng, các bức tranh, bằng khen tất cả được sử dụng tạo cảm giác thân quen với khách hàng, nhân viên cũng như tạo môi trường
  17. 7 làm việc tốt nhất cho nhân viên. Kiến trúc chức đựng lịch sử về sự hình thành và phát triện của tổ chức, trở thành biểu tượng cho sự phát triển của tổ chức, ngôi nhà của toàn thể nhân viên công ty. *Sản phẩm: giống như nền văn minh lúa nước, chúng ta chưa nói đến tốt xấu nhưng nghe đến phở là người ta nhắc đến người Việt. Vậy thì thi sản phẩm, dịch vụ phát trỉên đến mức cao, trở thành thương hịêu, nó sẽ là biểu tượng lớn nhất của doanh nghiệp, xét về mặt giá trị, nó cũng là một yếu tố của văn hoá doanh nghiệp *Máy móc, công nghệ *Các nghi lê : Đây là các hoạt động từ trước và được chuẩn bị kỹ lưỡng gồm ̃ các hoạt động, sự kiện văn hoá chính trị được thực hiện chính thức hay bất thường nhằm thắt chặt mối quan hệ tổ chức Các nghi lê gồm các loại sau đây: ̃ - Nghi lê chuyển giao: Mục đích chính là để giới thiệu các thành viên mới, bổ ̃ nhịêm, ra mắt Tác dụng của chúng là tạo thụận lợi cho cương vị mới, vai trò mới. - Nghi lê củng cố: là các lê phát phần thưởng, mục đích là cũng cố hình thành ̃ ̃ bản sắc văn hoá doanh nghiệp và tôn thêm vị thế của các thành viên. - Nghỉ lẽ nhắc nhở: gồm các hoạt động sinh hoạt văn hoá, chuyên môn, khoa học. Mục đích của nghi lê này là duy trì cơ c ấu xã hội và làm tăng thêm năng lực ̃ tác nghiệp của tổ chức. Các cuộc hội họp thường kỳ của công ty cũng mang tính chất này.Ngày thành lập doanh nghiệp, ngày giỗ tổ ngành cũng thuộc dạng này. - Nghỉ lê liê n kết: gồm lê , tết, liên hoan, dã ngoại, các cuộc thi đấu thể ̃ ̃ thao mục đích là khôi phục và khích lệ, chia sẽ tình cảm và sự cảm thông gắn bó giữa các thành viên trong tổ chức. *Giai thoại: giai thoại thường được thêu dệt từ các sự kiện có thực của tổ chức, được mọi thành viên chia sẽ và nhắc lại với các thành viên mới Những câu chuyện, truyền thuyết, giai thoại về các năm tháng gian khổ và vinh quang của doanh nghiệp, về nhân vật anh hung c ủa doanh nghiệp (nhất là hình tượng người thủ lĩnh ̀ khởi nghiệp). *Biểu tượng: gồm logo, kiểu chữ, đồng phục, thẻ nhân viên Bản thân các yếu tố khác như lê nghi , kiến trúc cũng truyền đạt các giá trị, ý nghĩa tiềm ẩn bên ̃ trong về tổ chức.
  18. 8 *Ngôn ngữ, khẩu hiệu: Nhiều tổ chức sử dụng các câu chữ đặc biệt, khẩu hiệu hay một ngôn từ để truyền tải một ý nghĩa cụ thể của nhân viên mình và những người hữu quan, các khẩu hiệu mà chúng ta thường hay *Phong cách giao tiếp.ngôn ngữ của nhân viên với nhau, với khách hàng, cấp trên Mỗi cá nhân có phong cách giao tiếp khác nhau, chính vì vậy sẽ ảnh hưởng rât lớn đến hình ảnh và cách nhìn nhận của khách hàng, nhà cung cấp đối vối công ty. Xây dựng một phong cách giao tiếp chuẩn cho toàn thể CNV là một tiêu chính vô cung quan tr ọng trong việc xây dựng văn hoá và thương hiệu cho ̀ doanh nghiệp. 2. Những giá trị được chấp nhận Những giá trị chấp nhận là các chiến lược, mục tiêu, triết lý, “pháp luật” của doanh nghiệp. Những giá trị chấp nhận phần nhiều được mang tính luật pháp, tức là nó yêu cầu các thành viên tuân theo một cách triệt để. Các giá trị được thể hiện được chia thành hai thành phần. Thành phần thứ nhất là các giá trị tồn tại một cách tự phát. Một số trong các giá trị đó được coi là đương nhiên chúng ta gọi đó là các ngầm định. Thành phần thứ hai là các giá trị chưa được coi là đương nhiên và các giá trị mà lãnh đạo mong muốn đưa vào doanh nghiệp mình. Những giá trị được các thành viên chấp nhận thì sẽ tiếp tục được duy trì theo thời gian và dần dần được coi là đương nhiên. Các giá trị được chấp nhận gồm các loại sau: *Sứ mạng của tổ chức, triết lý kinh doanh như triết lý về sản phẩm dịch vụ, cạnh tranh, trách nhiệm xã hội, nguồn nhân lực, khách hàng, phương pháp làm việc Những người lãnh đạo công ty còn phải nêu ra nhiệm vụ, chiến lược và những tuyên bố về mục tiêu của công ty và cũng nên được chú trọng trong các chương trình đào tạo cũng như các hoạt động ngoại giao của công ty. Những tuyên bố đó nên bao gồm: + Kinh doanh có hiệu quả kinh tế (ai cũng muốn làm việc ở các công ty ăn nên làm ra như vậy). + Chấp nhận sự đa dạng trong văn hóa công ty. + Khuyến khích nhân viên có thời gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc (trợ cấp vừa đủ cho các hoạt động nghỉ ngơi và khuyến khích họ tận dụng thời gian đó)
  19. 9 *Tri thức của doanh nghiệp gồm có tri thức hiện hữu liên quan đến trình độ cán bộ công nhân viên, tri thức được kế thừa: tri thức, sự chia xẻ tri thức, các trí trị văn hoá học hỏi được: Những kinh nghiệp của tập thể của doanh nghiệp có được khi xử lý các vấn đề chung. Những giá trị học hỏi được từ các doanh nghiệp khác. Những giá trị văn hoá được tiếp cận khi giao lưu nền văn hoá khác. Những giá trị do một hay nhiều thành viên mới đem lại. Những xu hướng hay trào lưu xã hội. *Quy trình, thủ tục, hướng dẫn, các biểu mẫu của doanh nghiệp liên quan đến quá trình tác nghiệp, hướng dẫn thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. *Phong cách lãnh đạo - một nhân tố quyết định đối với văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp Một yếu tố không thể phủ nhận đó là sự ảnh hưởng của người lãnh đạo tới văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp, thậm chí có ý kiến còn cho rằng VHKD của doanh nghiệp chính là văn hoá của người lãnh đạo. Có những người lãnh đạo đã tạo nên một nền văn hoá kinh doanh mạnh mẽ và cũng có những người lãnh đạo có khả năng làm thay đổi hẳn văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp và tạo ra sức sống mới, tạo bước nhảy vọt trong hoạt động của doanh nghiệp. Phong cách lãnh đạo phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản: năng lực lãnh đạo và phương châm hành động của người quản lý. Trong đó năng lực lãnh đạo là khả năng gây tác động đến những người khác và buộc họ làm theo ý muốn của mình (bắt buộc hoặc tự nguyện). Năng lực lãnh đạo của người quản lý phụ thuộc vào quyền lực mà họ có và năng lực khai thác, sử dụng chúng. Các yếu tố quyết định năng lực lãnh đạo như: vị trí chính thức trong hệ thống quyền lực của tổ chức (tài lực), năng lực chuyên môn và năng lực hoàn thành công việc (trí lực), tư cách đạo đức và mối quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp (thế lực). Các tài liệu thể hiện các giá trị được chấp nhận như: Tài liệu quảng cáo, ấn phẩm, trang web Logo, slogan, brochure, cardvisit, sổ tay, các quy trình và hướng dẫn công việc. Một số giá trị chấp nhận khác được công nhận do ban lãnh đạo tổ chức tuyên bố, nhưng không ghi thành văn bản. 3. Những quan niệm chung Những quan niệm chung là những niềm tin, nhận thức và tình cảm có tính vô thức, được mặc nhiên công nhận trong doanh nghiệp. Trong bất kỳ xã hội nào, cấp bậc văn hoá nào cũng đều tồn tại quan niệm chung, được hình thành và tồn tại trong thời gian dài, trở thành những điều mặc nhiên được công nhận. Chúng ta có thể gọi
  20. 10 đây là các “tập quán”. Sự khác biệt giữa các giá trị được chấp nhận và những quan niệm chung thể hiện ngay ở bản thân hai từ giá trị và quan niệm. Giá trị thê hiện ̉ những tài sản cua môt doanh nghi ệp còn quan niệm lai thê hiện xu hướng chung vê ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ nhận thưc, ý thưc, vê cách hành xư trong doanh nghi ệp. Những quan niệm chung ́ ́ ̀ ̉ phần nhiều đã bắt nguồn từ văn hoá dân tộc, ví dụ như khái niệm trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại trong doanh nghiệp hay đối với các doanh nghiệp phương đông thì công ty là gia đình thì ở Mỹ lại quan niệm tư do cá nhân, con người được đánh giá qua chất lượng công việc thì ở phương đông, con ngưới có thể đánh giá qua mối quan hệ hay là những khả năng về thể thao, văn nghệ, cư xử khéo Đặc điểm của những quan niệm chung là rất khó thay đổi, bởi vì nó đã là một phần trong tính cách, lối sống của cả một tập thể. Thay đổi văn hoá doanh nghiệp bằng cách thay đổi các quan niệm chung là việc rất khó khăn, gây tâm lý hoang mang, bất an cho nhân viên. Đối với những giá trị chấp nhận được, nếu một thành viên mới không chấp nhận, có nghĩa anh ta loại mình ra khỏi đời sống doanh nghiệp, vì anh ta không chấp nhận luật chơi. Còn nếu anh ta chấp nhận luật chơi, những đi ngược lại những quan niệm chung thì thật khó mà hoà nhập với tập thể đó. Đó là những niềm tin, nhận thức, suy nghĩ và xúc cảm được coi là đương nhiên ăn sâu trong tiềm thức mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Các ngầm định này là nền tảng cho các giá trị và hành động của mỗi thành viên. Những quan niệm chung thể hiện gồm các yếu tố sau: *Lý tưởng: Là những động lực, giá trị, ý nghĩa cao cả, sâu sắc, giúp con người cảm thông, chia sẽ và dẫn dắt họ trong nhận thức. cảm nhận và xúc động trước sự vật và hiện tượng (theo Schein). Lý tưởng của tổ chức có thể là sứ mạng là lợi nhuận, là đỉnh cao công nghệ trong khi lý tưởng của nhân viên là kiếm được nhiều tiền, là danh phận .Do vậy, nhiều tổ chức đã cố kết hợp lý tưởng của tổ chức và của nhân viên làm một qua thoả mãn các nhu cầu của nhân viên. *Niềm tin: Là khái niệm đề cập đến mọi người cho rằng thế nào là đúng là sai. Niềm tin khác lý tưởng ở chỗ, nó hình thành một cách có ý thức, được xét đoán và rõ rang, trong khi lý tưởng thì khó giải thích hơn, lý tưởng có thể đến từ sau trong tiềm thức . Niềm tin được hình thành từ ở mức độ nhận thức đơn giản trong khi lý tưởng được hình thành không chỉ ở niềm tin mà con bao gồm cả các giá trị về
  Xem Thêm: Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và bài học với Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và bài học với Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status