Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam

  MỤC LỤC

  MỤC LỤC . i
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv
  DANH MỤC BẢNG BIỂU vi
  DANH MỤC HÌNH VẼ vii
  LỜI CẢM ƠN viii
  LỜI MỞ ĐẦU .1
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .3
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài 3
  1.2 Tình hình nghiên cứu của đề tài 5
  1.3 Mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu . 19
  1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 20
  1.5 Phương pháp nghiên cứu . 21
  1.6 Ý nghĩa khoa học của luận án 23
  1.7 Kết cấu của luận án . 24
  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI
  25
  2.1 Lý luận chung về lạm phát 25
  2.1.1 Các quan điểm khác nhau về lạm phát 25
  2.1.1.1 Khái niệm và những quan điểm về lạm phát 25
  2.1.1.2 Các nguyên nhân gây ra lạm phát . 27
  2.1.1.3 Lạm phát theo quan điểm trường phái tiền tệ 32
  2.1.1.4 Chỉ số đo lường lạm phát 36
  2.1.2 Tác động của lạm phát đến nền kinh tế . 37
  2.1.3 Kết luận . 39
  2.2 Lý luận chung về tỷ giá hối đoái . 39
  2.2.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái . 40
  2.2.2 Chính sách tỷ giá hối đoái 43
  2.2.2.1 Khái niệm và mục tiêu của chính sách tỷ giá hối đoái 43
  2.2.2.2 Nội dung của chính sách tỷ giá hối đoái 44
  2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái . 49
  2.2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong ngắn hạn . 52
  2.2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong trung hạn và dài hạn . 53
  2.2.4 Tác động của tỷ giá hối đoái đến nền kinh tế 56
  2.2.4.1 Tác động của tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại . 56
  2.2.4.2 Tác động của tỷ giá hối đoái tới tăng trưởng kinh tế 58
  2.3 Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái 59
  Kết luận chương 2 65
  CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT
  VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 67
  3.1 Khái quát mô hình VAR . 67
  3.1.1 Mục tiêu và nội dung của mô hình . 67
  3.1.2 Quy trình thực hiện VAR . 70
  3.2 Các biến số và dữ liệu cho mô hình VAR 72
  3.2.1 Các biến số trong mô hình VAR 72
  3.2.2 Phân tích dữ liệu cho mô hình VAR . 78
  Kết luận chương 3 82
  CHƯƠNG 4 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ TỶ GIÁ
  HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM 83
  4.1 Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam 83
  4.2 Tổng quan về lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 2000 – 2012 85
  4.2.1 Sự biến động của lạm phát . 86
  4.2.2 Các nguyên nhân gây ra lạm phát tại Việt Nam 89
  4.2.2.1 Các nguyên nhân gây ra lạm phát từ bên trong . 89
  4.2.2.2 Những nguyên nhân từ bên ngoài 94
  4.3 Diễn biến tỷ giá hối đoái tại Việt Nam trong giai đoạn 2000 – 2012 95
  4.3.1 Những chế độ tỷ giá hối đoái trong thời gian qua . 96
  4.3.2 Biến động của tỷ giá hối đoái trong giai đoạn 2008 - 2012 . 98
  4.3.2 Thực trạng đô la hóa tại Việt Nam . 105
  4.4 Đánh giá mối quan hệ giữa lạm phát vả tỷ giá hối đoái bằng mô hình VAR . 107
  4.4.1 Xây dựng và kiểm định mô hình VAR . 107
  4.4.2 Hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai 114
  Kết luận chương 4 120
  CHƯƠNG 5 KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LẠM PHÁT NHẰM ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ
  HỐI ĐOÁI TẠI VIỆT NAM 122
  5.1 Định hướng của Đảng và Chính phủ trong tiến trình hội nhập . 124
  5.1.1 Định hướng hội nhập quốc tế . 124
  5.1.2 Định hướng hoàn thiện chính sách tiền tệ tại Việt Nam 126
  5.2 Các giải pháp giúp quản lý lạm phát 129
  5.2.1 Xây dựng một khung lạm phát mục tiêu . 129
  5.2.2 Các đề xuất khác cho việc giữ ổn định lạm phát . 136
  5.2.2.1 Cơ cấu lại Ngân hàng Nhà nước . 136
  5.2.2.2 Kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành khác . 141
  Kết luận chương 5 146
  KẾT LUẬN . 147
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ 150
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 151
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mối quan hệ giữa lạm phát và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status