QUY ĐỊNH VỀ BẢN QUYỀN CỦA TÀI LIỆU
http://webtailieu.org

- Đối với người đăng tải tài liệu lên Webtailieu.org: Trách nhiệm đối với tài liệu thuộc về người đăng tải tài liệu đó lên trang web. Chính vì vậy, khi đăng tải một tài liệu lên Webtailieu.org bạn phải đảm bảo rằng bạn có đầy đủ quyền sở hữu trí tuệ của tài liệu đó trong trường hợp bạn là chủ sở hữu hoặc được sự cho phép hợp pháp của tác giả, và tài liệu đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Khi tài liệu đã được đăng tải trên Webtailieu.org, bạn không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của Webtailieu.org, bởi khi đăng tải tài liệu đó lên Webtailieu.org tức là bạn đã ủy quyền cho chúng tôi được phép sử dụng tài liệu của các bạn. Webtailieu.org giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới web của chúng tôi.
- Đối với người sử dụng tài liệu từ Webtailieu.org: Nếu bạn tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) bạn phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. Bạn cam kết không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các quy định về giới hạn sử dụng của trang web.
Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan và yêu cầu bạn cũng tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ xoá tất cả các nội dung được phát hiện là xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ của người khác mà không cần báo trước. Nếu phát hiện bạn lặp lại hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ này chúng tôi có quyền giới hạn truy nhập của bạn bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Nếu bạn chắc chắn rằng một nội dung nào đó của bạn bị sao chép vi phạm với những quy định hiện hành về quyền tác giả, xin hãy vui lòng thông báo và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau:
1. Thông báo từ phía bạn, khẳng định rằng nội dung đã được đăng tải khi chưa được sự đồng ý của người giữ bản quyền.
2. Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu trí tuệ của bạn với nội dung mà bạn cho là bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đó.
3. Thông báo về địa chỉ trên trang web nơi có chứa nội dung bị vi phạm bản quyền (cung cấp địa chỉ tới nội dung đó).
4. Địa chỉ, số điện thoại và e-mail của bạn.
5. Một bản cam kết của bạn trước pháp luật rằng những thông tin bạn đưa ra là hoàn toàn chính xác và bạn là người giữ bản quyền hợp pháp hoặc có quyền đại diện hợp pháp cho người giữ bản quyền đó.
Nếu có vấn đề có liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ xin bạn vui lòng liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ sau:


Bạn cũng cần chú ý rằng; bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động vi phạm bản quyền tác giả sẽ bị xử lý trước pháp luật.