Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam

  1.LUẬN VĂN THẠC SỸ
  năm 2011
  MỤC LỤC.LỜI CAM ĐOAN 1
  LỜI CẢM ƠN 2
  MỤC LỤC 3
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 6
  DANH MỤC BẢNG BIỂU. 7
  DANH MỤC HÌNH ẢNH. 8
  A. MỞ ĐẦU. 9
  1. Tính cấp thiết của đề tài 9
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 11
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 11
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 11
  5. Phương pháp nghiên cứu 11
  6. Giới hạn của đề tài 11
  7. Cấu trúc của luận văn 12
  B. NỘI DUNG 13
  CHƯƠNG 1: KINH DOANH VÀNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH VÀNG. 13
  1.1. Vai trò của vàng trong đời sống xã hội. 13
  1.1.1. Đặc điểm tính chất của vàng. 13
  1.1.2. Tính chất xã hội đặc biệt của vàng (vừa là hàng hóa vừa là tiền tệ) 14
  1.2. Tình hình Kinh doanh vàng ở trên thế giới và Việt Nam hiện nay 21
  1.2.1. Hoạt động kinh doanh vàng thế giới và Việt Nam trong năm 2009. 23
  1.2.2. Hoạt động kinh doanh vàng trên Thế giới và Việt Nam tính đến tháng
  09 năm 2010 31
  1.3. Các hình thức kinh doanh vàng ở Việt Nam 37
  1.3.1. Nghiệp vụ mua bán giao ngay (Spot). 37
  1.3.2. Mua bán kỳ hạn (Forward). 37
  1.3.3. Nghiệp vụ quyền chọn (Option). 37
  1.3.4. Tín dụng vàng. 38
  1.3.5. Mua bán trực tiếp – môi giới 38
  1.3.6. Mua bán trạng thái 38
  1.3.7. Chốt nguội, mua hộ vàng khách hàng 39
  1.3.8. Kinh doanh phối hợp 39
  1.3.9. Kinh doanh vàng trên tài khoản 40
  1.3.10. Kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 40
  1.4. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh vàng. 41
  1.4.1. Các chỉ tiêu xác định hiệu quả kinh doanh. 42
  1.4.2. Nhóm các chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế xã hội 45

  CHƯƠNG 2. HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG CỦA TỔNG
  CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM . 47
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển tổng công ty vàng Agribank Việt
  Nam . 47
  2.1.1. Lịch sử hình thành tổng công ty vàng Agribank Việt Nam 47
  2.1.2. Các giá trị tuyên bố. 48
  2.1.3. Mạng lưới hoạt động. 50
  2.1.4. Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam. 51
  2.1.5. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam.
  52
  2.1.6. Những nội dung hoạt động kinh doanh vàng chủ yếu của Tổng công ty
  vàng Agribank Việt Nam 56
  2.1.7. Đánh giá chung về những hoạt động kinh doanh vàng chủ yếu của
  Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam 59
  2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng của tổng công ty vàng
  Agribank Việt Nam. 64
  2.2.1. Phân tích hoạt động tài chính của Tổng công ty vàng Agribank Việt
  Nam . 64
  2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty vàng Agribank Việt
  Nam . 74
  2.2.3. Phân tích hiệu quả về mặt kinh tế xã hội của Tổng công ty vàng
  Agribank Việt Nam - CTCP. 79
  2.3. Hiệu quả kinh doanh được thể hiện qua thương vụ kinh doanh. 80
  2.4. Phân tích SWOT. 82


  CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
  DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VÀNG AGRIBANK VIỆT NAM. 86
  3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh vàng của tổng công ty vàng
  Agribank Việt Nam. 86
  3.1.1. Đa dạng hóa sản phẩm hướng tới xuất khẩu . 86
  3.1.2. Đẩy mạnh hoạt động marketing 90
  3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng của tổng công
  ty vàng Agribank Việt Nam 95
  3.2.1. Phát triển nguồn nhân lực. 95
  3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 97
  3.2.3. Giải pháp về công nghệ 99
  3.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động kinh doanh. 99
  3.2.4.1. Thực trạng quản lý hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty vàng
  Agribank 99
  3.2.4.2. Giải pháp phần mềm để quản lý hoạt động kinh doanh 100
  3.2.5. Hoàn thiện cơ chế quản lý, hệ thống văn bản pháp lý trong nội bộ Tổng
  công ty vàng Agribak Việt Nam. 103
  3.2.6. Đầu tư xây dựng trụ sở chính của Tổng công ty vàng Agribank Việt
  Nam . 104
  3.3. Một số kiến nghị nhằm đảm bảo các giải pháp 105
  3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan hữu trách 105
  3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
  Nam . 107
  C. KẾT LUẬN. 109
  D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
  A. MỞ ĐẦU.
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Vàng đang là kênh đầu tư được chú ý nhất hiện nay tại Việt Nam và trên thế
  giới. Nhưng, giống như chứng khoán, lĩnh vực đầu tư vàng cũng đòi hỏi nhà đầu tư

  trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để không phải đầu tư theo kiểu đánh
  bạc đầy rủi ro. Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư đều rất coi trọng vàng, nhưng ít
  người hiểu được sâu sắc vai trò của thị trường tài chính thế giới. Được xem như loại
  tài sản có độ “trú ẩn an toàn”, thứ kim loại quý giá này có thể gia tăng giá trị khi thị
  trường chứng khoán mất điểm và ngay cả khi nền kinh tế bị suy thoái. Giá vàng
  toàn cầu bị ảnh hưởng bởi một loạt yếu tố, bao gồm các môi trường chính trị và
  kinh tế, như ảnh hưởng của của khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, việc tăng dự trữ vàng để
  đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương nhiều quốc gia, đặc biệt
  là các nền kinh tế mới nổi lớn như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, hay việc đầu
  cơ của các tổ chức tài chính. Đã đẩy giá vàng biến động không ngừng, lập những kỷ
  lục về giá. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường vàng Việt Nam đã có những
  bước tiến mạnh mẽ và ngày càng biến động cùng nhịp hơn với thị trường thế giới.
  Cùng với sự tụt dốc của thị trường chứng khoán và việc “đóng băng” trên thị trường
  bất động sản thì chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh vàng đang là lựa chọn hấp
  dẫn của nhà đầu tư. Tuy nhiên, phải thừa nhận một sự thật kinh doanh vàng luôn là
  kênh đầu tư ẩn chứa nhiều rủi ro, khó dự báo chính xác.
  Đầu năm 2010 thị trường vàng vật chất ảm đạm, kinh doanh vàng “ảo”
  chấm dứt, cơ hội xuất nhập khẩu vàng không có nhiều. Các doanh nghiệp kim hoàn
  đang ở trong một thời kỳ kinh doanh không mấy thuận lợi. Nếu như năm 2009 được
  xem là một năm thuận lợi của hoạt động kinh doanh vàng nhờ sự sôi động của thị
  trường vàng vật chất và sự nở rộ của các sàn vàng và hoạt động kinh doanh vàng tài
  khoản ở nước ngoài, thì từ đầu năm 2010 tới nay, những thuận lợi đó đã giảm hẳn.
  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh vàng đểu
  giảm so với lợi nhuận cung kỳ năm ngoái. Hoạt động kinh doanh vàng, hàng trang
  sức mỹ nghệ tại Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó
  khăn. Doanh thu trong 09 tháng đầu năm 2010 chỉ đạt 60% chỉ tiêu đề ra, thấp hơn
  doanh thu của 09 tháng cùng kỳ năm ngoái. Đứng trước những khó khăn đó việc
  đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vàng tại tổng công ty
  ngày càng cấp bách hơn bao giờ hết. Là nhân viên công tác tại tổng công ty tôi đã
  chọn đề tài “Hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng của Tổng công ty vàng
  Agribank Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu của mình.
  Hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp nói chung cũng như hiệu quả
  kinh doanh của tổng công ty vàng nói riêng thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ
  quan và khách quan, như phương thức quản lý, chiến lược đầu tư phát triển sản
  xuất, cải tiến sản phẩm, mở rộng thị trường, hoạch định nguồn nhân lực, các chính
  sách vĩ mô của cơ quan hữu quan. Do vậy, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất
  kinh doanh không đang là mối quan tâm hàng đầu của Ban lãnh đạo và toàn thể
  nhân viên tổng công ty vàng Agribank Việt Nam. Đó cũng là vấn đề bao trùm và
  xuyên suốt thể hiện chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý kinh tế của tổng
  công ty. Bởi suy cho cùng quản lý kinh tế là để đảm bảo tạo ra kết quả và hiệu quả
  cao nhất cho mọi quá trình, mọi giai đoạn của hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả
  những cải tiến những đổi mới về nội dung phương pháp và biện pháp áp dụng trong
  quản lý chỉ thực sự mang lại ý nghĩa khi chúng làm tăng được hiệu quả kinh doanh.
  Hiệu quả kinh doanh không những là thước đo chất lượng, phản ánh trình độ tổ
  chức, quản lý kinh doanh mà còn là vấn đề sống còn của tổng công ty vàng
  Agribank Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Khi mà nền kinh tế Việt Nam đang
  hội nhập nền kinh tế thế giới sẽ mở ra nhiều cơ hội cũng như nhiều khó khăn thách
  thức, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh vàng tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó có thể
  dự báo được chính xác.

  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  Đề tài nghiên cứu nhằm phân tích, tổng hợp, đánh giá từ đó đưa gia một số
  giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tông công ty vàng Agribank Việt Nam.
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu.
  􀂾 Khách thể: Các chính sách Nhà nước, ‘sức khỏe’ của đồng USD, biến
  động trên thị trường vàng Viêt Nam và thị trường vàng thế giới,
  􀂾 Đối tượng nghiên cứu: hoạt động kinh doanh của Tổng công ty vàng
  Agribank Việt Nam.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu.
  Để đạt được mục đích của đề tài nghiên cứu dự kiến phải thực hiện các
  nhiệm vụ sau:
  􀂾 Nghiên cứu cơ sơ lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng.
  􀂾 Nghiên cứu thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty
  vàng Agribank Việt Nam.
  􀂾 Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty
  vàng Agribank Việt Nam.
  5. Phương pháp nghiên cứu.
  Đề tài luận văn dự kiến sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học sau:
  􀂾 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp phân tích và tổng hợp
  lý thuyết.
  􀂾 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp phân tích và tổng hợp
  kinh nghiệm.
  􀂾 Phương pháp điều tra thu thập số liệu – Luận văn sử dụng các tài liệu
  tham khảo từ báo chí, báo điện tử, các báo cáo của các tổ chức tài chính, báo cáo tài
  chính của nội bộ Tổng công ty, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh,
  chế tác vàng để thu thập thông tin và số liệu.
  6. Giới hạn của đề tài.
  Đề tài nghiên cứu hoạt động kinh doanh tại Tổng công ty Vàng Agribank
  Việt Nam.
  7. Cấu trúc của luận văn.
  MỞ ĐẦU
  NỘI DUNG
  Chương 1: Kinh doanh vàng và hiệu quả của hoạt động kinh doanh vàng.
  Chương 2: Hiệu quả kinh doanh vàng của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty
  vàng Agribank Việt Nam.

  Xem Thêm: Hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả hoạt động kinh doanh vàng của Tổng công ty vàng Agribank Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status