Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp của việt nam sang các nước đông nam á

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp của việt nam sang các nước đông nam á

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU
  1. CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI VÀ
  THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐÔNG NAM Á1
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 1
  1.1.1. Đầu tư trực tiếp và các hình thức chủ yếu 1
  1.1.2. Nguyên nhân thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài 3
  1.1.3. Động cơ và tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
  1.1.4. Những xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới hiện nay 12
  1.2. XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA THẾ GIỚI VÀO
  KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 15
  1.2.1. Giới thiệu về khu vực Đông Nam Á 15
  1.2.2. Thị trường Đông Nam Á - ®iÓm ®Õn cña ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi 21
  1.3. KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA CHÂU Á
  SANG CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á24
  1.3.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản 24
  1.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 26
  1.3.3. Kinh nghiệm của các nền kinh tế công nghiệp mới - NIEs 28
  1.3.4. Đầu tư trực tiếp trong nội bộ khu vực Đông Nam Á 31
  2. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA VIỆT
  NAM SANG CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á33
  2.1. CƠ SỞ CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA
  CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM33
  2.1.1. Luật đầu tư chung của Việt Nam năm 2005 33
  2.1.2. Nghị định số 22/1999/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam33
  2.1.3. Th ông tư số 05/2001/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt
  động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam35
  2.1.4. Các quy định khác có liên quan tới hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 37
  2.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM41
  2.2.1. Tác động của hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam ra
  nước ngoài n ói chung và sang các nước Đông Nam Á nãi riªng ®èi víi sù ph¸t triÓn
  nÒn kinh tÕ quèc d©n41
  2.2.2. Tình hình thực hiện dự án 44
  2.2.3. Kết quả đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài 49
  2.3. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ĐÔNGNAM Á CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆTNAM53
  2.3.1. Kết quả đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam theo nước tiếp nhận đầu tư53
  2.3.2. Đánh giá kết quả hoạt động đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt Nam
  sang thị trường các nước Đông Nam Á60
  3. CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA
  VIỆT NAM SANG CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á74
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI 74
  3.1.1. Tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư với các nước dưới mọi h ình thức thích hợp
  trong khuôn khổ luật định.74
  3.1.2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tếquốc dân75
  3.1.3. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải đi theo h ướng đưa Việt Nam hội nhập
  thành công vào nền kinh tế thế giới76
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG FDI CỦA VIỆT NAM RA NƯỚCNGOÀI NÓI CHUNG76
  3.2.1 Đa dạng hoá thị trường đầu tư 76
  3.2.2 Đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư 78
  3.3. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH FDI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  SANG THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM80
  3.3.1 Nghiên cứu hệ thống các quy định pháp luật, đặc tính kinh tế - xã hội của
  từng thị trường80
  3.3.2. Nghiên cứu các hình thức đầu tư phù hợp với thị trường từng nước trong khu vực82
  3.3.3. Xây dựng chiến lược đầu tư có hiệu quả 89
  3.3.4. Tận dụng mối quan hệ với các Doanh nghiệp Việt kiều ở nước tiếp nhận đầu tư92
  3.3.5. Xây dựng đội ngũ lao động được trang bị kiến thức về luật pháp, bên cạnh
  kiến thức về chuyên môn93
  3.4. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC ĐỂ ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ
  TRỰC TIẾP CỦA VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI, ĐẶC BIỆT LÀ SANG THỊ
  TRƯỜNG CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á95
  3.4.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài95
  3.4.2. Đưa ra cơ chế khuyến khích đối với các doanh nghiệp có khả năng đầu tư ra nước ngoài103
  3.4.3. Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư ra nước ngoài 104
  3.4.4. Tích cực đàm phán ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và nâng cao
  hiệu quả triển khai các Hiệp định đã ký106
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp của việt nam sang các nước đông nam á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và các giải pháp thúc đẩy đầu tư trực tiếp của việt nam sang các nước đông nam á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status