Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Dịch vụ bảo hiểm và phát triển dịch vụ bảo hiểm việt nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Dịch vụ bảo hiểm và phát triển dịch vụ bảo hiểm việt nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

  LỜI NÓI ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Kể t ừ khi thực hiện chí nh s ách mở cửa kinh t ế, xây dựng nề n kinh tế
  nhiều thành phầ n đến nay, nước ta ngà y càng hội nhậ p sâ u, rộng với nề n
  kinh tế khu vực và thế giớ i. Bê n cạ nh việc tham gia và o tổ chức kinh t ế
  khu vực như ASEAN, APEC, Việ t Nam đang gấ p rút ho à n tất quá tr ì nh
  đàm phá n gia nhậ p Tổ chức thương mạ i thế giới (WTO). Việ t Nam đã
  đang và s ẽ đứng trước s ức é p rấ t lớn về vấ n đề mở cửa cá c ngà nh kinh tế
  dịch vụ cho c ác nhà đầ u tư nước ngoà i đặ c biệ t là khi chính thức được
  trở thành thà nh viê n của WTO.
  Lĩ nh vực bả o hiể m là một l ĩ nh vực dịch vụ theo cam k ết phả i được
  mở cửa và Việ t Nam đã chính thức mở cửa thị tr ường bả o hiể m cho cá c
  doanh nghiệp và c ác nhà đầ u tư nước ngoà i t ừ nă m 1995 sau khi có Nghị
  đị nh 100CP, xoá bỏ t ình trạ ng độc quyề n trong lĩ nh vực bả o hiể m với
  việ c cá c c ông ty và t ậ p đoàn bả o hiểm nước ngoà i đặt chân và o Việ t
  Nam, cùng với s ự ra đời c ủa một s ố doanh nghiệ p bả o hiể m trong nước.
  Bê n cạ nh đó do nề n kinh tế phá t triể n, nhu c ầ u sử dụng dịch vụ bả o
  hiể m tă ng lên, mà dịch vụ bả o hiể m Việ t Nam tuy đã được đa dạng hoá
  và phá t triể n song c òn chưa đá p ứng được nhu c ầ u của nề n kinh tế quốc
  dân. Chí nh vì vậ y cần phả i c ó những giải pháp nhằ m phá t triể n các dịch
  vụ bả o hiể m không những đá p ứng nhu c ầ u của nề n kinh tế quốc dân mà
  c òn đá p ứng nhu c ầu hộ i nhậ p kinh tế khu vực và thế giớ i. Đó cũng
  chính là lý do tại sao tôi chọn nghiên cứu đề tài này. Đề t à i nghiê n cứu
  nhằm đánh giá thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam qua đó kiến
  nghị một s ố giải pháp phá t triển dịch vụ bả o hiể m, đá p ứng nhu c ầ u hộ i
  nhập quốc tế theo t ôi là hế t s ức cầ n thiết về lý luậ n cũng như th ực tiễ n.
  2. Tình hình nghiên cứu:
  Vấn đề mở cửa các ngành kinh tế dịch vụ trong đó có lĩnh vực bảo hiểm
  đang là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu mà các đối tác trong các
  cuộc đàm phán song phương và đa phương đặt ra với Việt Nam. Đã có nhiều
  công trình nghiên cứu về bảo hiểm song chưa có một nghiên cứu toàn diện
  nào về hướng phát triển dịch vụ bảo hiểm Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội
  nhập, vì vậy đề tài là công trình nghiên cứu hoàn toàn mới của chuyên ngành
  kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  Nghiên cứu thực trạng thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện nay cùng với
  các yêu cầu hội nhập, từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm phát triể n
  dịch vụ bảo hiểm Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hội nhập.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu: Dịch vụ bảo hiểm Việt Nam
  - Phạm vi nghiên cứu: Dịch vụ bảo hiể m Việt Nam trước và sau khi Chính
  phủ ban hành Nghị định 100/CP, nhấn mạnh đến đặc điể m của dịch vụ bảo
  hiể m Việt Nam những năm gần đây.
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  Trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử đề tài sử dụng
  tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, so sánh,
  thống kê, khảo sát, để thực hiện mục đích nghiên cứu.
  6. Kết cấu của luận văn:
  Đề tài ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, phần
  còn lại được cấu trúc thành 3 chương:
  + Chương I: Khái quát về bảo hiểm và dịch vụ bảo hiểm
  + Chương II: Thực trạng dịch vụ bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm VN
  + Chương III: Những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bảo hiểm Việt
  Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

  Xem Thêm: Dịch vụ bảo hiểm và phát triển dịch vụ bảo hiểm việt nam đáp ứng nhu cầu hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Dịch vụ bảo hiểm và phát triển dịch vụ bảo hiểm việt nam đáp ứng nhu cầu hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status