Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế và giải pháp phát triển ở việt nam

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế và giải pháp phát triển ở việt nam

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ
  VÀ MỘT SỐ DỊCH VỤ TRONG GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ
  I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ 5
  1. Khái niệm, quá trình hình thành và phát triển của GNVTQT 5
  1.1. Những khái niệm chung về GNVTQT 5
  1.2. Quá trình hình thành và phát triển các dịch vụ trong GNVTQT 6
  2. ý nghĩa của hoạt động cung cấp dịch vụ trong GNVTQT 8
  3. Mét sè tæ chøc liªn quan ®Õn GNVTQT. 10
  3.1. Liên đoàn các Hiệp hội giao nhận Quốc tế - FIATA 10
  3.2. Tổ chức Hải quan Thế giới - WCO 11
  3.3. Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam - VIFFAS 12
  II/ CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ 15
  1. Quy định Quốc tế về giao nhận vận tải đường biển. 15
  1.1. Công ước Liên hợp quốc về chuyên chở hàng hoá bằng VTĐPT 15
  1.2. Quy tắc về chứng từ VTĐPT của UNCTAD/ICC 1992 16
  1.3. Công ước Quốc tế để th ống nhất m ột số quy tắc về vận đơn đường biển 17
  1.4. Công ước LHQ về chuyên chở hàng hoá bằng đường biển - Hamburg 1978 17
  2. Quy định của Việt Nam về dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế 18
  2.1 Bộ luật hàng hải Việt Nam 18
  2.2 Luật thương mại Việt Nam 19
  2.3 Nghị định 10/2001/NĐ-CP 21
  III/ MỘT SỐ DỊCH VỤ TRONG GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ 22
  1. Dịch vụ khai thuê hải quan (Customer Broker) 23
  2. Đại lý vận tải (Agent) 28
  3. Dịch vụ chuyên chở, kinh doanh cước vận chuyển (Freight Forwarder) 31
  4. Dịch vụ gom hàng (Cargo Consolidation) 35
  5. Tổ chức vận tải đa phương thức (Multimodal Transport) 39
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ
  TRONG GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM
  I/ THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG, HÀNG HOÁ 44
  1. Thực trạng về thị trường dịch vụ trong GNVTQT ở Việt Nam 44
  2. Thực trạng về hàng hóa GNVTQT ở Việt Nam 48
  3. Đánh giá thực trạng thị trường, hàng hoá của dịch vụ GNVTQT ở Việt Nam 49
  II/ THỰC TRẠNG VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT 51
  1. Thực trạng về cảng biển 51
  2. Thực trạng về đội tàu của Việt Nam 55
  III/ THỰC TRẠNG VỀ CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ TRONG
  GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ 57
  1. Các loại chi phí liên quan đến dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế 57
  2. Thực trạng về phí và chi phí giao nhận vận tải quốc tế 62
  2.1 Xu hướng giảm giá để cạnh tranh 62
  2.2 Chi phí hoa hồng trong kinh doanh dịch vụ GNVTQT 63
  2.3 Hoa hồng đại lý vận tải 64
  IV/ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ GIAO
  NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM 65
  1. Những khó khăn chung 65
  2. Vấn đề về quản lý và khai báo thuế 74
  3. Các vấn đề trong việc hoàn thiện nghiệp vụ 77
  4. Sự phối kết hợp kém hiệu quả với các ngành khác 78
  5. Một số nguyên nhân của những tồn tại trên 79
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ
  TRONG GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI
  I/ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI
  QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 81
  1. Sự cần thiết phải đưa ra giải pháp nhằm phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ
  trong GNVTQT ở Việt Nam 81
  2. Phương hướng phát triển dịch vụ GNVTQT ở Việt Nam 83
  2.1. Mục tiêu của ngành GNVTQT trong giai đoạn từ năm 2005 cho tới 2020. 83
  2.2. Triển vọng phát triển dịch vụ GNVTQT ở Việt Nam 83
  II/ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ TRONG GIAO NHẬN
  VẬN TẢI QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 86
  1. Các giải pháp vĩ mô 86
  1.1. Cải tổ hành lang pháp lý và quản lý vĩ mô của Nhà nước 86
  1.2. Tổ chức lại quy mô các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ GNVTQT 89
  1.3 Lành mạnh hoá cạnh tranh trong lĩnh vực GNVTQT 90
  1.4. Quản lý thống nhất hoạt động kinh doanh 91
  2. Các giải pháp vi mô 92
  2.1. Nâng cấp cơ sở hạ tầng 92
  2.2 Tăng thêm nguồn hàng hoá, mở rộng thị trường cho GNVTQT 98
  2.3. Nâng cao chất lượng cán bộ giao nhận và dịch vụ GNVTQT 101
  2.4. Kiểm soát hiệu quả các chi phí trong GNVTQT 105
  2.5. Phối hợp hài hoà hoạt động của các ngành liên quan 107
  2.6. Nâng cao vai trò của Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam 110
  KẾT LUẬN 112
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Một số dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế và giải pháp phát triển ở việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số dịch vụ trong giao nhận vận tải quốc tế và giải pháp phát triển ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status