Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ việt nam trong quá trình hội nhập

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ việt nam trong quá trình hội nhập

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Hội nhập kinh tế quốc tế vừa là xu thế khách quan, vừa là đòi hỏi cấp thiết
  đối với các nước đang phát triển, trong đó có VN. Quá trình hội nhập sẽ đem đến
  cơ hội và thách thức đối với Chính phủ, các doanh nghiệp và mỗi người dân. Đối
  với các doanh nghiệp VN để đứng vững và tiếp tục phát triển, cần không ngừng
  củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các DNBH nói chung và DNBH phi
  nhân thọ VN nói riêng cũng không nằm ngoài quy luật đó, xuất phát từ tính quốc
  tế hóa cao của hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
  Để tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNBH phi
  nhân thọ VN, cần nghiên cứu một cách hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về
  năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, thực trạng năng lực cạnh tranh của các
  DNBH phi nhân thọ tại VN, để từ đó đề xuất các giải pháp khả thi trong quá trình
  hội nhập. Nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNBH phi nhân thọ VN quá
  trình hội nhập, là đòi hỏi cấp thiết không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn mang tính
  thực tiễn rất cao, vì VN đã trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại
  thế giới (WTO) vào ngày 11 tháng 1 năm 2007. Do đó, tác giả chọn đề tài “Nâng
  cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt
  Nam trong quá trình hội nhập” làm luận văn tốt nghiệp cuối khoá.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Năng lực cạnh tranh là chủ đề nghiên cứu đang được nhiều nhà nghiên cứu
  trong nước và quốc tế quan tâm. Những nội dung đã và đang được triển khai
  nghiên cứu chủ yếu tập trung vào việc xếp hạng năng lực cạnh tranh của các
  nước, trong đó có VN, một cách toàn diện hoặc về một khía cạnh nhất định trong
  năng lực cạnh tranh. Đồng thời, trong nước một số nghiên cứu đề cập đến một số
  khía cạnh của năng lực cạnh tranh tổng thể, cũng như của doanh nghiệp và các
  ngành. Tuy nhiên, hiện nay chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu về năng
  lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ VN, trong điều kiện
  VN là thành viên chính thức của WTO.
  3. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về năng lực cạnh tranh.
  - Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của DNBH phi nhân thọ VN trong
  xu thế hội nhập.
  - Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cơ bản nâng cao năng lực cạnh tranh
  cho các DNBH phi nhân thọ VN trong quá trình hội nhập.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh.
  - Thực trạng năng lực cạnh tranh của DNBH phi nhân thọ VN trong xu thế
  hội nhập.
  - Đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các
  DNBH phi nhân thọ VN trong quá trình hội nhập.
  Kết quả nghiên cứu được trình bày trong nội dung của luận văn này có sự kế
  thừa, phát triển và đóng góp một phần nhỏ vào nghiên cứu về năng lực cạnh tranh
  của các doanh nghiệp, các DNBH nói chung và DNBH phi nhân thọ VN nói
  riêng.
  MỤC LỤC

  Mở đầu 1
  Chương 1 Những vấn đề lý luận về năng lực cạnh tranh và năng lực
  cạnh tranh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 4
  1.1 Quan niệm về năng lực cạnh tranh 4
  1.1.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh 4
  1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh quốc gia 7
  1.1.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 8
  1.2 Lý thuyết về năng lực cạnh tranh 9
  1.2.1 Mối tương quan giữa năng lực cạnh tranh quốc gia và DN 9
  1.2.2 Các yếu tố năng lực cạnh tranh nội tại của DN 12
  1.2.3 Các yếu tố cạnh tranh thuộc môi trường bên ngoài DN 14
  1.2.4 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh 17
  1.3 Năng lực cạnh tranh của DNBH phi nhân thọ VN 19
  1.3.1 Khái niệm về bảo hiểm, DNBH và năng lực cạnh tranh của
  các DNBH phi nhân thọ VN19
  1.3.2 Phân loại các DNBH 20
  1.3.3 Chính sách tài chính quốc gia ảnh hưởng đến năng lực cạnh
  tranh quốc gia với DNBH phi nhân thọ20
  Chương 2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của DNBH phi nhân thọ
  VN trong quá trình hội nhập25
  2.1 Khái quát tình hình hoạt động của các DNBH phi nhân thọ VN25
  2.1.1 Sự phát triển của các DNBH phi nhân thọ VN 26
  2.1.2 Phát triển về số lượng và loại hình bảo hiểm 33
  2.2 Kết quả hoạt động của các DNBH phi nhân thọ VN 35
  2.2.1 Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 35
  2.2.2 Một số điểm tồn tại trong hoạt động kinh doanh của các 41
  DNBH phi nhân thọ VN
  2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các DNBH phi nhân thọ VN44
  2.3.1 Năng lực tài chính 44
  2.3.2 Khả năng quản lý bảo hiểm 45
  2.3.3 Mức độ tín nhiệm của các DNBH phi nhân thọ 46
  2.3.4 Dịch vụ phục vụ khách hàng 47
  2.3.5 Khả năng định phí bảo hiểm 47
  2.3.6 Ứng dụng công nghệ 50
  2.3.7 Khả năng cạnh tranh giành hợp đồng bảo hiểm của các
  DNBH phi nhân thọ VN52
  2.3.8 Chất lượng sản phẩm 55
  2.3.9 Khả năng hoạt động marketing 56
  2.3.10 Chất lượng nguồn nhân lực của các DNBH phi nhân thọ trong nước56
  2.4 Những vấn đề rút ra cho các DNBH phi nhân thọ VN 58
  2.4.1 Điểm mạnh 59
  2.4.2 Điểm yếu 60
  Chương 3 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DNBH
  phi nhân thọ VN trong quá trình hội nhập66
  3.1 Cơ sở định hướng phát triển cho các DNBH phi nhân thọ
  trong quá trình hội nhập66
  3.1.1 Các cam kết song phương và đa phương trong lĩnh vực bảo hiểm66
  3.1.2 Định hướng chung đối với thị trường tài chính Việt Nam
  trong quá trình hội nhập68
  3.1.3 Yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đối với thị trường bảo hiểm 69
  3.2 Những yêu cầu đặt ra cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh
  của các DNBH phi nhân thọ Việt Nam trong quá trình hội 69 nhập
  3.2.1 Yêu cầu về khả năng tài chính 69
  3.2.2 Yêu cầu về năng lực kinh doanh 70
  3.2.3 Yêu cầu về công nghệ quản lý kinh doanh bảo hiểm 70
  3.2.4 Yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực 71
  3.2.5 Yêu cầu về năng lực nhận tái bảo hiểm 71
  3.3 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNBH
  phi nhân thọ trong quá trình hội nhập72
  3.3.1 Giải pháp chung cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNBH VN72
  3.3.2 Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các DNBH phi
  nhân thọ Việt Nam

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ việt nam trong quá trình hội nhập
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ việt nam trong quá trình hội nhập sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status