Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển vietrans trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển vietrans trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải

  MỤC LỤC
  Trang
  Phần mở đầu 1
  Chương1: Tổng quan về hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận
  vận tải của VIETRANS.4
  1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của VIETRANS . 4
  1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của VIETRANS . 8
  1.2.1 Cơ sở vật chất, kỹ thuật. 8
  1.2.2 Dịch vụ kinh doanh. 9
  1.2.3 Thị trường kinh doanh. 12
  1.2.4 Tổ chức kinh doanh. 13
  1.3 Mục tiêu và chiến lược phát triển. 19
  1.3.1 Cơ sở xác định mục tiêu và chiến lược phát triển hoạt động
  kinh doanh của VIETRANS. 19
  1.3.2 Mục tiêu và chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của
  VIETRANS. 20
  Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển VIETRANS thành lập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải
  2.1 Khái quát về Tập đoàn kinh tế và các mô hình Tập đoàn kinh tế.23
  2.1.1 Khái quát về Tập đoàn kinh tế. 23
  2.1.2 Đặc điểm và chu kỳ phát triển của Tập đoàn kinh tế. 23
  2.1.3 Các mô hình chủ yếu của Tập đoàn kinh tế. 30
  2.1.4 Giới thiệu một số mô hình Tập đoàn kinh tế trên thế giới. 34
  2.1.5 Bài học kinh nghiệm hình thành và phát triển Tập đoàn kinh 39 tế của các nước.
  2.2 Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển
  VIETRANS trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ Giao
  nhận Vận tải.42
  2.2.1 Cơ sở lý luận của việc xây dựng và phát triển VIETRANS trở
  thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ Giao nhận Vận tải.42
  2.2.2 Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng và phát triển. VIETRANS
  thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ Giao nhận Vận tải .46
  2.3 Phương án xây dựng và phát triển VIETRANS thành tập
  đoàn kinh doanh dịch vụ Giao nhận Vận tải.53
  2.3.1 TĐKT là mô hình tiên tiến của nền kinh tế hiện đại. 53
  2.3.2 Xây dựng mô hình VIETRANS theo mô hình “Công ty mẹ-công ty con”.57
  2.3.3 Xây dựng phương án về mô hình tổ chức của Tập đoàn kinh tế VIETRANS.62
  Chương 3: Các giải pháp xây dựng và phát triển
  VIETRANS trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải
  3.1 Các giải pháp vĩ mô. 67
  3.1.1 Tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi cho các hoạt
  động của các Tập đoàn kinh tế trong xã hội. 67
  3.1.2 Kiểm tra, giám sát, kiểm soát hoạt động của các Tập đoàn kinh tế.71
  3.1.3 Hình thành đồng bộ các loại thị trường, tăng cường tích tụ
  và tập trung vốn nhằm hỗ trợ các Tập đoàn kinh tế phát triển.72
  3.1.4 Xây dựng chiến lược phát triển các Tập đoàn kinh tế cho 77
  từng giai đoạn phát triển.
  3.1.5 Xây dựng quy trình xét và quyết định cho phép thành lập các Tập đoàn kinh tế.78
  3.2 Các giải pháp về phía VIETRANS . 80
  3.2.1 Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hiện nay của VIETRANS. 80
  3.2.2 Chuyển đổi bộ máy quản lý và xác lập cơ chế điều hành. 83
  3.2.3 Chuyển đổi cơ chế quản lý mang tính hành chính như hiện nay
  sang hình thức đầu tư vốn, công nghệ, thị trường của công ty
  mẹ và đầu tư lẫn nhau giữa các công ty con.88
  3.2.4 Tăng cường công tác đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. 90
  3.2.5 Tăng cường huy động vốn. 91
  3.2.6 Mở rộng liên doanh, liên kết. 94
  3.2.7 Cải tạo và đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật. 94
  3.2.8 Đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh. 95
  3.2.9 Mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài. 95
  3.2.10 áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh Giao nhận Vận tải.96
  kết luận 97
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển vietrans trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển vietrans trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status