Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống siêu thị Việt Nam

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống siêu thị Việt Nam

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ-------------------------------------------------v
  LỜI NÓI ĐẦU ------------------------------------------------------------------------- 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SIÊU THỊ VÀ NĂNG LỰC
  CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ ---------------------------------- 4
  1.1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ SIÊU THỊ --------------------------------------- 4
  1.1.1 Các khái niệm liên quan -------------------------------------------------- 4
  1.1.1.1. Khái niệm siêu thị ---------------------------------------------------- 4
  1.1.1.2. Khái niệm chuỗi siêu thị --------------------------------------------- 7
  1.1.1.3. Khái niệm hệ thống siêu thị ----------------------------------------- 8
  1.1.2. Phân loại siêu thị ---------------------------------------------------------- 8
  1.1.2.1. Phân loại siêu thị tại Hoa Kỳ --------------------------------------- 8
  1.1.2.2. Phân loại siêu thị tại Việt Nam ------------------------------------- 9
  1.2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ------------- 12
  1.2.1. Khái niệm và phân loại cạnh tranh ----------------------------------- 12
  1.2.1.1. Khái niệm về cạnh tranh ------------------------------------------ 12
  1.2.1.2. Phân loại cạnh tranh ---------------------------------------------- 13
  1.2.2. Khái niệm về sức cạnh tranh, năng lực cạnh tranh ----------------- 15
  1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ----- 19
  1.3. KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA
  MỘT SỐ SIÊU THỊ TRÊN THẾ GIỚI ------------------------------------- 24
  1.3.1. Tập đoàn bán lẻ Wal-mart --------------------------------------------- 24
  1.3.1.1. Giới thiệu về Wal-mart -------------------------------------------- 24
  1.3.1.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Wal-mart -- 25
  1.3.2. Đại siêu thị Big C ------------------------------------------------------- 27
  1.3.2.1. Giới thiệu về BigC ------------------------------------------------- 27
  1.3.2.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của Big C ------- 28
  1.3.3. Siêu thị Metro Cash & Carry ------------------------------------------ 29
  1.3.3.1. Giới thiệu về Metro Cash & Carry ------------------------------ 29
  1.3.3.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh từ Metro Cash &
  Carry Việt Nam--------------------------------------------------------------- 30
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ
  THỐNG SIÊU THỊ VIỆT NAM -------------------------------------------------- 32
  2.1. MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐIỂU CHỈNH HOẠT ĐỘNG
  SIÊU THỊ VIỆT NAM ---------------------------------------------------------- 32
  2.1.1. Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại ------------------------------ 32
  2.1.2. Hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích của Nhà nước 33
  2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ TẠI
  VIỆT NAM THỜI GIAN QUA ----------------------------------------------- 34
  2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển ------------------------------------ 34
  2.2.2. Giới thiệu một số siêu thị tại Việt Nam ------------------------------ 36
  2.2.2.1. Hệ thống siêu thị Fivimart ---------------------------------------- 36
  2.2.2.2. Hệ thống siêu thị Sài Gòn Co-op Mart -------------------------- 38
  2.2.2.3. Hệ thống siêu thị HaproMart ------------------------------------- 40
  2.2.2.4. Hệ thống siêu thị Intimex ------------------------------------------ 43
  2.2.2.5. Hệ thống siêu thị G7 Mart ---------------------------------------- 44
  2.3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG SIÊU
  THỊ VIỆT NAM ----------------------------------------------------------------- 46
  2.3.1. Về số lượng, quy mô siêu thị ------------------------------------------ 46
  2.3.2. Về doanh thu và thị phần ----------------------------------------------- 51
  2.3.3. Về hàng hóa trong siêu thị --------------------------------------------- 52
  2.3.4. Về giá cả hàng hóa trong siêu thị ------------------------------------- 56
  2.3.5. Về chất lượng dịch vụ -------------------------------------------------- 57
  2.3.6. Về đội ngũ nhân sự trong siêu thị ------------------------------------- 60
  2.4. NHẬN XÉT NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG SIÊU
  THỊ VIỆT NAM ----------------------------------------------------------------- 61
  2.4.1. Những thành tựu đạt được --------------------------------------------- 61
  2.4.2. Các mặt tồn tại----------------------------------------------------------- 65
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN
  TỚI ------------------------------------------------------------------------------------ 71
  3.1. CÁC ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ VIỆT
  NAM TRONG THỜI GIAN TỚI --------------------------------------------- 71
  3.1.1. Áp lực từ những nhà phân phối nước ngoài ------------------------- 71
  3.1.2. Áp lực từ những loại hình bán lẻ khác ------------------------------- 72
  3.1.2.1. Bán lẻ truyền thống ------------------------------------------------ 72
  3.1.2.2. Bán lẻ hiện đại ------------------------------------------------------ 74
  3.1.3. Áp lực từ phía nhà cung ứng ------------------------------------------ 75
  3.1.4. Áp lực thay đổi xu hướng, thói quen và tập tính tiêu dùng -------- 76
  3.2. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
  CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ VIỆT NAM --------------------------------- 76
  3.2.1. Nhóm giải pháp vĩ mô -------------------------------------------------- 76
  3.2.1.1. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp lý liên quan đến siêu
  thị và hoạt động của siêu thị -------------------------------------------------- 77
  3.2.1.2. Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới phân phối hàng hóa
  nói chung và siêu thị nói riêng --------------------------------------------- 78
  3.2.1.3. Có chính sách thu hút đầu tư hợp lý ----------------------------- 79
  3.2.1.4. Xây dựng tiêu chuẩn và quản lý chất lượng hàng hoá trong các
  siêu thị ------------------------------------------------------------------------- 80
  3.2.1.5. Mở cửa đi cùng giám sát và có chọn lọc thông minh các siêu
  thị nước ngoài ---------------------------------------------------------------- 80
  3.2.1.6. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở mạng lưới siêu thị tại
  địa phương phù hợp với mức sống và tiêu dùng của người dân ------- 81
  3.2.2. Nhóm giải pháp đối với các siêu thị ---------------------------------- 82
  3.2.2.1. Tăng cường liên kết trong hệ thống siêu thị -------------------- 82
  3.2.2.2. Lựa chọn quy mô kinh doanh siêu thị phù hợp ----------------- 84
  3.2.2.3. Xây dựng danh mục sản phẩm và nhãn hiệu sản phẩm cho siêu
  thị ------------------------------------------------------------------------------ 85
  3.2.2.4. Thiết lập quan hệ tốt với các nhà cung cấp --------------------- 86
  3.2.2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động thu mua và quản lý sản phẩm 87
  3.2.2.6. Cải tiến việc trưng bày và sắp xếp hàng hoá ------------------- 87
  3.2.2.7. Ấn định mức giá hợp lý, linh hoạt ------------------------------- 88
  3.2.2.8. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ----------- 88
  3.2.2.9. Về tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện nhân viên ------------- 89
  3.2.2.10. Chú trọng đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin --------- 91
  KẾT LUẬN --------------------------------------------------------------------------- 94
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ----------------------------------------- 96
  PHỤ LỤC 1: ------------------------------------------------------------------------- 98

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống siêu thị Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống siêu thị Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status