Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách, pháp luật cạnh tranh của các nước - bài học đối với Việt Nam

  VipCủ Đậu Đậu Củ Đậu Đậu Đang Ngoại tuyến (992 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách, pháp luật cạnh tranh của các nước - bài học đối với Việt Nam

  MỤC LỤC
  Danh mục các chữ viết tắt 1
  Lời mở đầu . 2
  Chương I: Tổng quan về cạnh tranh và chính sách, pháp luật cạnh tranh 5
  1.1. Khái niệm cạnh tranh . 5
  1.1.1. Khái niệm cạnh tranh 5
  1.1.2. Vai trò của cạnh tranh . 6
  1.1.3. Các hình thức biểu hiện của cạnh tranh 8
  1.1.3.1. Căn cứ vào tính chất và mức độ can thiệp của công quyền vào đời
  sống kinh tế 8
  1.1.3.2. Căn cứ vào tính chất và mức độ biểu hiện . 9
  1.1.3.3. Căn cứ vào mục đích, tính chất của các phương thức cạnh tranh . 11
  1.2. Sự phát triển của lý thuyết cạnh tranh . 12
  1.2.1. Lý luận cạnh tranh cổ điển 12
  1.2.1.1. Lý luận cạnh tranh của Adam Smith 12
  1.2.1.2. Lý luận cạnh tranh của John Stuart Mill 15
  1.2.1.3. Lý luận cạnh tranh của Karl Mark 16
  1.2.1.4. Lý luận cạnh tranh của John Bates Clark . 18
  1.2.1.5. Lý luận cạnh tranh theo trường phái Chicago . 20
  1.2.2. Lý luận cạnh tranh hiện đại . 23
  1.2.2.1. Lý luận cạnh tranh hoàn hảo . 23
  1.2.2.2. Lý luận cạnh tranh của trường phái Áo 24
  1.2.2.3. Lý luận cạnh tranh tổ chức ngành 26
  1.2.2.4. Lý luận lợi thế cạnh tranh quốc gia 28
  1.2.3. Những thay đổi của lý luận cạnh tranh trong điều kiện hiện nay . 30
  1.2.3.1. Những thay đổi của lý luận cạnh tranh trong bối cảnh của các xu thế
  phát triển kinh tế thế giới ngày nay 30
  1.2.3.2. Thay đổi từ cạnh tranh dựa vào lợi thế đến cạnh tranh dựa vào quy
  chế 31
  1.2.3.3. Thay đổi từ cạnh tranh đối kháng sang cạnh tranh hợp tác 32
  1.3. Tổng quan về chính sách, pháp luật cạnh tranh . 33
  1.3.1. Khái niệm chính sách, pháp luật cạnh tranh 33
  1.3.1.1. Khái niệm chính sách cạnh tranh 33
  1.3.1.2. Khái niệm pháp luật cạnh tranh 35
  1.3.2. Vai trò của chính sách, pháp luật cạnh tranh . 36
  1.3.3. Những yêu cầu đặt ra trong xây dựng chính sách, pháp luật cạnh tranh . 38
  Chương II: Thực trạng về chính sách, pháp luật cạnh tranh của các nước và
  Việt Nam . 40
  2.1. Thực trạng về chính sách, pháp luật cạnh tranh của một số nước . 40
  2.1.1. Thực trạng về chính sách, pháp luật cạnh tranh của Pháp 40
  2.1.2. Thực trạng về chính sách, pháp luật cạnh tranh của Canada 44
  2.1.3. Thực trạng về chính sách, pháp luật cạnh tranh của Nhật Bản . 48
  2.2. Thực trạng về chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam . 54
  2.2.1. Cạnh tranh trong lịch sử Việt Nam . 54
  2.2.1.1. Cạnh tranh trong giai đoạn trước năm 1986 54
  2.2.1.2. Cạnh tranh trong giai đoạn từ năm 1986 - 2005 57
  2.2.2. Thực trạng về chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam hiện nay . 62
  2.2.2.1. Tổng quan về thực trạng chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt
  Nam hiện nay . 62
  2.2.2.2. Những đổi mới trong chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam
  hiện nay 64
  2.2.2.3. Những điểm hạn chế trong chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt
  Nam hiện nay . 68
  2.3. Bài học đối với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam
  . 71
  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật cạnh tranh của
  Việt Nam . 75
  3.1. Yêu cầu phải hoàn thiện chính sách, pháp luật cạnh tranh của Việt Nam . 75
  3.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách cạnh tranh của Việt Nam . 76
  3.2.1. Nâng cao nhận thức trong quá trình hoàn thiện chính sách cạnh tranh . 77
  3.2.2. Đảm bảo điều kiện cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong
  nước 78
  3.2.3. Đảm bảo điều kiện cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trên thị
  trường Việt Nam 79
  3.2.4. Tăng sự phù hợp giữa chính sách cạnh tranh của Việt Nam với các quy định
  liên quan của WTO 81
  3.3. Giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh của Việt Nam . 83
  3.3.1. Hoàn thiện quy định kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh 84
  3.3.1.1. Về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh . 84
  3.3.1.2. Về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền 85
  3.3.1.3. Về tập trung kinh tế . 87
  3.3.2. Đối với nhóm hành vi cạnh tranh không lành mạnh . 90
  3.3.3. Hoàn thiện các quy định nhằm tăng cường tính độc lập và hiệu quả của cơ
  quan quản lý cạnh tranh . 93
  3.3.4. Hài hòa hóa pháp luật cạnh tranh với các quy định của WTO . 95
  Kết luận 100

  Xem Thêm: Chính sách, pháp luật cạnh tranh của các nước - bài học đối với Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách, pháp luật cạnh tranh của các nước - bài học đối với Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status